Systém EUROLEG je provozován firmou TORI Soft spol. s r.o., která již od roku 1998 provozuje rovněž server www.sbirka.cz, který umožňuje přístup k předpisům vydávaným ve Sbírce zákonů ČR, Finančním zpravodaji a Cenovém věstníku. Protože hodláme svým zákazníkům poskytovat ještě komplexnější služby, rozšířili jsme svoji nabídku i o přehled právních předpisů Evropské unie.

Tento server bude pravidelně a průběžně přinášet přehled předpisů vydávaných v Úředním věstníku v řadě L s orientačním překladem názvů, které by měly českým občanům umožnit lépe se orientovat v legislativě EU a udělat si tak obrázek o předpisech, které by se naší republiky mohly týkat nebo v blízké budoucnosti budou týkat. Překlady je třeba považovat za orientační a závazné je vždy pouze původní znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku.

Po dobu, kdy jsou předpisy volně přístupné na serveru Evropské unie, budou jednotlivé překlady doplněny odkazem na původní znění. Pokud to bude možné, bude každý předpis rovněž okamžitě doplněn budoucím celexovým číslem, aby byla usnadněna možnost vyhledání předpisu po delším časovém odstupu (kdy už nebude na serveru Evropské unie volně dostupný).

Od 1.5.2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské Unie, vychází Úřední věstník také v češtině. Dosavadní hlavní funkce našeho serveru EUROLEG - přinášet orintační překlady názvů nově vycházejících předpisů - tak ztrácí smysl. Nicméně server EUROLEG tím nekončí svou činnost. Budeme pracovat na jeho dalším uplatnění v nových podmínkách a zaměříme se na hledání vazeb mezi evropskou a českou legislativou. Pro začátek budeme monitorovat předpisy Úředního věstníku s dlouhodobým významem (tučně tištěné, resp. s hvězdičkou).

 

Mimořádně zařazujeme odkaz na Euroústavu ve formě elektronické knihy