Úřední věstník Evropské unie

Pohled na ostatní předpisy (*) vydané v roce 2007:

Celex Citace Český název
OJ L 158, 19.06.2007, p.106 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 103 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních katalyzátorů motorových vozidel
OJ L 291, 09.11.2007, p.28 Informace o vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 a nařízení Komise (ES) č. 876/2007 a (ES) č. 877/2007
OJ L 298, 16.11.2007, p.23 Oprava Evropsko–středomořské letecké dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (  Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2006)
OJ L 017, 24.01.2007, p.13 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
OJ L 017, 24.01.2007, p.15 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o uzavření protokolu k dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
OJ L 017, 24.01.2007, p.17 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování dvoustranné dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou, kterou se prodlužuje a mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o obchodu s textilními výrobky
OJ L 017, 24.01.2007, p.20 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o jmenování tří dánských členů a pěti dánských náhradníků Výboru regionů
OJ L 017, 24.01.2007, p.21 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o jmenování lucemburského člena a lucemburského náhradníka Výboru regionů
OJ L 018, 25.01.2007, p.10 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o jmenování tří švédských členů a dvou švédských náhradníků Výboru regionů
OJ L 023, 31.01.2007, p.1 Jednací řád
OJ L 033, 07.02.2007, p.7 Oprava jednacího řádu dozorčího výboru OLAF (  Úř. věst. C 311 ze dne 19.12.2006)
OJ L 041, 13.02.2007, p.21 Oznámení o vstupu v platnost protokolu vypracovaného na základě čl. 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu
OJ L 041, 13.02.2007, p.21 Oznámení o vstupu v platnost protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu
OJ L 041, 13.02.2007, p.21 Oznámení o vstupu v platnost protokolu vypracovaného na základě čl. 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu
OJ L 060, 27.02.2007, p.1 Třetí zápis o opravě Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii podepsané v Aténách dne 16. dubna 2003 (  Úř věst. L 236, 23.9.2003)
OJ L 063, 01.03.2007, p.38 Oprava změny jednacího řádu Soudu prvního stupně ze dne 12. října 2005(  Úř. věst. L 298, 15. 11. 2005)
OJ L 070, 09.03.2007, p.3 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 — Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny a dále vozidel vybavených vznětovými motory, motory poháněnými zemním plynem a motory poháněnými zkapalněnými ropnými plyny z hlediska emisí z motoru (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
OJ L 070, 09.03.2007, p.171 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 — Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
OJ L 070, 09.03.2007, p.355 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 123 — Jednotná ustanovení o schválení typu adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
OJ L 070, 09.03.2007, p.413 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 124 — Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy (  Úř. věst. L 375, 27.12.2006)
OJ L 078, 17.03.2007, p.31 Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu v platnost
OJ L 078, 17.03.2007, p.31 Informace týkající se data vstupu v platnost Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství
OJ L 090, 30.03.2007, p.92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 090, 30.03.2007, p.92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 090, 30.03.2007, p.92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
OJ L 090, 30.03.2007, p.92 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
OJ L 090, 30.03.2007, p.93 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
OJ L 090, 30.03.2007, p.93 Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Uruguayí o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství
OJ L 093, 03.04.2007, p.1 Kodifikované znění Jednacího řádu EHSV (v platnosti od 24. října 2006)
OJ L 094, 04.04.2007, p.70 Informace o dni vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních
OJ L 094, 04.04.2007, p.70 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
OJ L 107, 25.04.2007, p.7 Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu v platnost
OJ L 109, 26.04.2007, p.3 Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím
OJ L 115, 03.05.2007, p.28 Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o partnerství v odvětví rybolovu v platnost
OJ L 121, 11.05.2007, p.3 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
OJ L 121, 11.05.2007, p.42 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 55 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
OJ L 121, 11.05.2007, p.100 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
OJ L 121, 11.05.2007, p.203 Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 114 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu (  Úř. věst. L 373, 27.12.2006)
OJ L 137, 30.05.2007, p.1 Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) — Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
OJ L 137, 30.05.2007, p.68 Předpis č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku
OJ L 141, 02.06.2007, p.82 Oprava předpisu č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci (  Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)
OJ L 141, 02.06.2007, p.82 Oprava předpisu č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku (  Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)
OJ L 156, 16.06.2007, p.37 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem – informace o vstupu v platnost
OJ L 158, 19.06.2007, p.1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 89 – Jednotná pravidla pro schválení typu: I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti; II. vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD); III. zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)
OJ L 158, 19.06.2007, p.34 Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 101 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu
OJ L 173, 03.07.2007, p.34 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace
OJ L 179, 07.07.2007, p.55 Informace týkající se vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT
OJ L 182, 12.07.2007, p.37 Informace o dni vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 225, 29.08.2007, p.1 Jednací řád Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 25. července 2007
OJ L 226, 30.08.2007, p.30 Finanční pravidla platná pro Eurojust
OJ L 232, 04.09.2007, p.1 Pokyny pro vedoucího kanceláře Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 5. července 2007
OJ L 232, 04.09.2007, p.7 Praktické pokyny pro účastníky řízení
OJ L 249, 25.09.2007, p.3 Pokyny pro vedoucího kanceláře Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 19. září 2007
OJ L 298, 16.11.2007, p.22 Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2007 ze dne 30. října 2007 o prodloužení mandátu vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)
OJ L 306, 23.11.2007, p.1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 44 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“)
OJ L 313, 30.11.2007, p.1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 95 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu
OJ L 313, 30.11.2007, p.58 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování:
OJ L 321, 06.12.2007, p.1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 14 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního postroje ISOFIX
OJ L 321, 06.12.2007, p.55 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 66 – Jednotná technická pravidla týkající se schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby
OJ L 329, 14.12.2007, p.63 Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/3/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
OJ L 330, 15.12.2007, p.60 Oprava Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (  Úř. věst. L 205 ze dne 7.8.2007)
OJ L 339, 21.12.2007, p.3 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm