Úřední věstník Evropské unie

Pohled na rozhodnutí (*) vydaná v roce 2007:

Celex Citace Český název
21999D0038r OJ L 328, 13.12.2007, p.49 Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/1999 ze dne 30. března 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 266, 19.10.2000)
22006D0064r OJ L 328, 13.12.2007, p.49 Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 245, 7.9.2006)
22006D0068r OJ L 328, 13.12.2007, p.49 Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 245, 7.9.2006)
22007D0001 OJ L 209, 09.08.2007, p.1 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0002 OJ L 209, 09.08.2007, p.3 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0003 OJ L 209, 09.08.2007, p.5 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0004 OJ L 209, 09.08.2007, p.8 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0005 OJ L 209, 09.08.2007, p.10 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0006 OJ L 209, 09.08.2007, p.11 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0007 OJ L 209, 09.08.2007, p.13 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0008 OJ L 209, 09.08.2007, p.15 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0009 OJ L 209, 09.08.2007, p.16 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0010 OJ L 209, 09.08.2007, p.17 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0011 OJ L 209, 09.08.2007, p.18 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0012 OJ L 209, 09.08.2007, p.20 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0013 OJ L 209, 09.08.2007, p.22 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0014 OJ L 209, 09.08.2007, p.24 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 14/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0015 OJ L 209, 09.08.2007, p.26 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0016 OJ L 209, 09.08.2007, p.28 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0017 OJ L 209, 09.08.2007, p.30 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0018 OJ L 209, 09.08.2007, p.32 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0019 OJ L 209, 09.08.2007, p.34 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0020 OJ L 209, 09.08.2007, p.36 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) a příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
22007D0021 OJ L 209, 09.08.2007, p.38 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 21/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
22007D0022 OJ L 209, 09.08.2007, p.40 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
22007D0023 OJ L 209, 09.08.2007, p.42 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0024 OJ L 209, 09.08.2007, p.44 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0025 OJ L 209, 09.08.2007, p.45 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0026 OJ L 209, 09.08.2007, p.46 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 26/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0027 OJ L 209, 09.08.2007, p.48 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 27/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0028 OJ L 132, 24.05.2007, p.38 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 28/07/KOL ze dne 19. února 2007 o úředním statusu země prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy, pokud jde o stáda skotu v Norsku
22007D0028 OJ L 209, 09.08.2007, p.50 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 28/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
22007D0029 OJ L 132, 24.05.2007, p.40 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 29/07/KOL ze dne 19. února 2007, kterým se schvaluje plán preventivního očkování ptactva chovaného v zoologických zahradách proti vysoce patogenní influenze ptáků předložený Norskem
22007D0029 OJ L 209, 09.08.2007, p.52 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
22007D0030 OJ L 132, 24.05.2007, p.42 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 30/07/KOL ze dne 19. února 2007 ohledně norského národního programu tlumení klusavky a doplňkových záruk týkajících se obchodu uvnitř Společenství a dovozu do Norska
22007D0030 OJ L 209, 09.08.2007, p.54 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
22007D0031 OJ L 209, 09.08.2007, p.56 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
22007D0032 OJ L 209, 09.08.2007, p.58 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0033 OJ L 209, 09.08.2007, p.60 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0034 OJ L 209, 09.08.2007, p.62 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0035 OJ L 209, 09.08.2007, p.63 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0036 OJ L 209, 09.08.2007, p.65 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0037 OJ L 209, 09.08.2007, p.66 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0038 OJ L 209, 09.08.2007, p.68 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0039 OJ L 209, 09.08.2007, p.70 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0040 OJ L 209, 09.08.2007, p.72 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0041 OJ L 209, 09.08.2007, p.74 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0042 OJ L 209, 09.08.2007, p.76 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0043 OJ L 209, 09.08.2007, p.78 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0044 OJ L 209, 09.08.2007, p.80 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0045 OJ L 209, 09.08.2007, p.82 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2007 ze dne 27. dubna 2007, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
22007D0046 OJ L 266, 11.10.2007, p.1 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0047 OJ L 266, 11.10.2007, p.4 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0048 OJ L 266, 11.10.2007, p.6 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0049 OJ L 266, 11.10.2007, p.7 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
22007D0050 OJ L 266, 11.10.2007, p.8 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
22007D0050r OJ L 328, 13.12.2007, p.50 Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP (  Úř. věst. L 266, 11.10.2007)
22007D0051 OJ L 266, 11.10.2007, p.9 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
22007D0052 OJ L 266, 11.10.2007, p.10 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0052 OJ L 266, 11.10.2007, p.11 Společné prohlášení smluvních stran o rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2007, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 stává součástí Dohody
22007D0053 OJ L 266, 11.10.2007, p.12 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0054 OJ L 266, 11.10.2007, p.14 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0055 OJ L 266, 11.10.2007, p.15 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
22007D0056 OJ L 266, 11.10.2007, p.17 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XVII (Duševní vlastnictví) Dohody o EHP
22007D0057 OJ L 266, 11.10.2007, p.19 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0058 OJ L 266, 11.10.2007, p.21 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0059 OJ L 266, 11.10.2007, p.23 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0060 OJ L 266, 11.10.2007, p.24 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0061 OJ L 266, 11.10.2007, p.25 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0062 OJ L 266, 11.10.2007, p.27 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0063 OJ L 304, 22.11.2007, p.43 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0064 OJ L 304, 22.11.2007, p.45 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0065 OJ L 304, 22.11.2007, p.47 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0066 OJ L 304, 22.11.2007, p.49 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0067 OJ L 304, 22.11.2007, p.51 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0068 OJ L 304, 22.11.2007, p.52 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0069 OJ L 304, 22.11.2007, p.53 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0070 OJ L 304, 22.11.2007, p.54 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0071 OJ L 304, 22.11.2007, p.56 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
22007D0072 OJ L 328, 13.12.2007, p.1 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0073 OJ L 328, 13.12.2007, p.6 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0074 OJ L 328, 13.12.2007, p.8 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0075 OJ L 328, 13.12.2007, p.10 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0076 OJ L 328, 13.12.2007, p.13 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0077 OJ L 328, 13.12.2007, p.15 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0078 OJ L 328, 13.12.2007, p.17 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0079 OJ L 328, 13.12.2007, p.18 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0080 OJ L 328, 13.12.2007, p.19 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0081 OJ L 328, 13.12.2007, p.21 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0082 OJ L 328, 13.12.2007, p.23 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0083 OJ L 328, 13.12.2007, p.25 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0084 OJ L 328, 13.12.2007, p.26 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
22007D0085 OJ L 328, 13.12.2007, p.29 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
22007D0086 OJ L 328, 13.12.2007, p.31 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
22007D0087 OJ L 328, 13.12.2007, p.32 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
22007D0088 OJ L 328, 13.12.2007, p.34 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0089 OJ L 328, 13.12.2007, p.36 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0090 OJ L 328, 13.12.2007, p.38 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0091 OJ L 328, 13.12.2007, p.40 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0092 OJ L 328, 13.12.2007, p.42 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
22007D0093 OJ L 328, 13.12.2007, p.43 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0094 OJ L 328, 13.12.2007, p.46 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0095 OJ L 328, 13.12.2007, p.48 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
22007D0140 OJ L 089, 29.03.2007, p.1 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0141 OJ L 089, 29.03.2007, p.6 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0142 OJ L 089, 29.03.2007, p.8 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0143 OJ L 089, 29.03.2007, p.9 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
22007D0144 OJ L 089, 29.03.2007, p.11 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0145 OJ L 089, 29.03.2007, p.13 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 145/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0146 OJ L 089, 29.03.2007, p.15 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0147 OJ L 089, 29.03.2007, p.17 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 147/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0148 OJ L 089, 29.03.2007, p.18 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 148/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0149 OJ L 089, 29.03.2007, p.19 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0150 OJ L 089, 29.03.2007, p.21 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 150/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
22007D0151 OJ L 089, 29.03.2007, p.22 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 151/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
22007D0152 OJ L 089, 29.03.2007, p.24 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
22007D0153 OJ L 089, 29.03.2007, p.25 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava), příloha XIV (Hospodářská soutěž) a Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) Dohody o EHP
22007D0154 OJ L 089, 29.03.2007, p.27 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 154/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0155 OJ L 089, 29.03.2007, p.29 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 155/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
22007D0156 OJ L 089, 29.03.2007, p.31 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 156/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP
22007D0157 OJ L 089, 29.03.2007, p.33 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
22007D0158 OJ L 089, 29.03.2007, p.35 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0159 OJ L 089, 29.03.2007, p.36 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
22007D0160 OJ L 089, 29.03.2007, p.38 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 160/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP
22007D0161 OJ L 089, 29.03.2007, p.40 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 161/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se mění protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem
31530D2007 OJ L 337, 21.12.2007, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1530/2007/ES ze dne 24. října 2007 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
31578D2007 OJ L 344, 28.12.2007, p.15 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES ze dne 11. prosince 2007 o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 (1)
32003D0369r OJ L 164, 26.06.2007, p.36 Oprava rozhodnutí Komise 2003/369/ES ze dne 16. května 2003, kterým se mění rozhodnutí 85/377/EHS o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (  Úř. věst. L 127 ze dne 23.5.2003) (Zvláštní vydání, kapitola 3, svazek 38, s. 564)
32004D0062 OJ L 240, 13.09.2007, p.9 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 62/04/KOL ze dne 31. března 2004, kterým se po čtyřicáté páté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory změnou kapitoly 24a: „státní podpora pro námořní dopravu“ a příloha VIII a návrh vhodných opatření
32004D0090 OJ L 327, 13.12.2007, p.21 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 90/04/KOL ze dne 23. dubna 2004, kterým se po čtyřicáté šesté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zavedením nové kapitoly 24C: Použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání
32004D0090r OJ L 025, 01.02.2007, p.12 Oprava rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 o technických požadavcích k provádění článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (  Úř. věst. L 31 ze dne 4. února 2004; Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 13, svazek 33, strana 34)
32004D0552r OJ L 004, 09.01.2007, p.10 Oprava společné akce Rady 2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 o aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie (  Úř. věst. L 246 ze dne 20.7.2004)
32004D0752r OJ L 103, 20.04.2007, p.54 Oprava rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (  Úř. věst. L 333 ze dne 9.11.2004)
32005D0007r OJ L 066, 06.03.2007, p.28 Oprava rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 7/2005 ze dne 22. listopadu 2005 o přidělení druhého přídělu 250 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. ERF na druhou splátku facility AKT–EU pro vodohospodářská zařízení (  Úř. věst. L 48 ze dne 18.2.2006)
32005D0228 OJ L 259, 04.10.2007, p.1 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 228/05/KOL ze dne 21. září 2005, kterým se vydává oznámení nazvané „Pokyny pro použití článku 53 Dohody o EHP na dohody o převodu technologií“
32005D0328 OJ L 109, 26.04.2007, p.44 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 328/05/COL ze dne 20. prosince 2005, kterým se po padesáté třetí mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory vložením nové kapitoly 18C: Státní podpora v podobě vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby
32005D0360r OJ L 131, 23.05.2007, p.27 Oprava rozhodnutí Komise 2005/360/ES ze dne 26. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům (  Úř. věst. L 118 ze dne 5.5.2005)
32005D0495 OJ L 183, 13.07.2007, p.51 Rozhodnutí Rady 2005/495/SZBP ze dne 11. října 2005 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brunejí, Singapurem, Malajsií, Thajskem a Filipínami o účasti těchto států na pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM)
32005D0495r OJ L 208, 09.08.2007, p.16 Oprava Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brunejí Darussalamem o účasti Bruneje Darussalamu na pozorovatelské misi Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu – AMM) (  Úř. věst. L 183 ze dne 13.7.2007)
32006D0021 OJ L 024, 31.01.2007, p.1 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2006/21)
32006D0022 OJ L 024, 31.01.2007, p.3 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2006/22)
32006D0023 OJ L 024, 31.01.2007, p.5 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2006/23)
32006D0024 OJ L 024, 31.01.2007, p.9 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2006/24)
32006D0025 OJ L 024, 31.01.2007, p.13 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek (ECB/2006/25)
32006D0026 OJ L 024, 31.01.2007, p.15 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2006/26)
32006D0030 OJ L 024, 31.01.2007, p.17 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2006 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvku na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany Banka Slovenije (ECB/2006/30)
32006D0112 OJ L 022, 31.01.2007, p.14 Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se postupem podle článku 106 směrnice 2006/112/ES povoluje Rumunsku uplatňovat sníženou sazbu DPH na některé služby s vysokým podílem lidské práce
32006D0246 OJ L 208, 09.08.2007, p.12 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 246/06/KOL ze dne 6. září 2006 o změně seznamu obsaženého v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů, a o zrušení rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 86/02/KOL ze dne 24. května 2002
32006D0365 OJ L 166, 28.06.2007, p.28 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 365/06/KOL ze dne 29. listopadu 2006, kterým se po šedesáté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
32006D0394 OJ L 132, 24.05.2007, p.36 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 394/06/KOL ze dne 13. prosince 2006, kterým se schvaluje aktualizovaný plán předložený Norskem na stažení všech ryb nakažených chudokrevností lososů (ISA) z norských hospodářství
32006D0415 OJ L 026, 02.02.2007, p.5 Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2007) 325) (1)
32006D0609r OJ L 109, 26.04.2007, p.51 Oprava rozhodnutí Komise 2006/609/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007 až 2013 (  Úř. věst. L 247 ze dne 9.9.2006)
32006D0635r OJ L 091, 31.03.2007, p.53 Oprava rozhodnutí Komise 2006/635/Euratom ze dne 4. dubna 2006 o uzavření podpisem Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Ukrajiny (  Úř. věst. L 261 ze dne 22.9.2006)
32006D0773r OJ L 017, 24.01.2007, p.23 Oprava společné akce Rady 2006/773/SZBP ze dne 13. listopadu 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (  Úř. věst. L 313 ze dne 14.11.2006)
32006D0930r OJ L 117, 05.05.2007, p.31 Oprava rozhodnutí Rady 2006/930/ES ze dne 28. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou ve formě výměny dopisů o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství (  Úř. věst. L 355 ze dne 15.12.2006)
32006D0952r OJ L 156, 16.06.2007, p.38 Oprava doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
32006D0952r OJ L 180, 10.07.2007, p.45 Oprava doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb
32006D0960r OJ L 075, 15.03.2007, p.26 Oprava rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (  Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2006)
32006D0963r OJ L 117, 05.05.2007, p.31 Oprava rozhodnutí Rady 2006/963/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství (  Úř. věst. L 397 ze dne 30.12.2006)
32006D0969r OJ L 057, 24.02.2007, p.28 Oprava rozhodnutí Rady 2006/969/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (  Úř. věst. L 391 ze dne 30.12.2006)
32006D0970r OJ L 054, 22.02.2007, p.21 Oprava rozhodnutí Rady 2006/970/Euratom ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0971r OJ L 054, 22.02.2007, p.30 Oprava rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0972r OJ L 054, 22.02.2007, p.81 Oprava rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Myšlenky“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0973r OJ L 054, 22.02.2007, p.91 Oprava rozhodnutí Rady 2006/973/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Lidé“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0974r OJ L 054, 22.02.2007, p.101 Oprava rozhodnutí Rady 2006/974/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Kapacity“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0975r OJ L 054, 22.02.2007, p.126 Oprava rozhodnutí Rady 2006/975/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0976r OJ L 054, 22.02.2007, p.139 Oprava rozhodnutí Rady 2006/976/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007–2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0977r OJ L 054, 22.02.2007, p.149 Oprava rozhodnutí Rady 2006/977/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (  Úř. věst. L 400, 30.12.2006)
32006D0981r OJ L 030, 03.02.2007, p.3 Oprava rozhodnutí č. 1/2006 (2006/981/ES) Rady pro spolupráci EU-Jižní Afrika ze dne 12. prosince 2006 o změnách přílohy II a III Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci uzavřené mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (TDCA) s cílem postupně snižovat a zrušit cla pro některé výrobky automobilového průmyslu (Úř. věst.  L 370, 27.12.2006)
32006D0998r OJ L 029, 03.02.2007, p.23 Oprava společné akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie (  Úř. věst. L 405, 30.12.2006)
32006D0998r OJ L 140, 01.06.2007, p.58 Oprava společné akce Rady 2006/998/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie (  Úř. věst. L 405 ze dne 30.12.2006, opravené znění v   Úř. věst. L 29 ze dne 3.2.2007)
32006D1001r OJ L 036, 08.02.2007, p.34 Oprava rozhodnutí Rady přidružení Eu-Bulharsko č. 1/2006 (2006/1001/ES) ze dne 31. května 2006 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedené v protokolu 3 k Evropské dohodě (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
32006D1002r OJ L 036, 08.02.2007, p.66 Oprava společné akce Rady 2006/1002/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (  Úř. věst. L 409, 30.12.2006)
32006D1003r OJ L 040, 12.02.2007, p.3 Oprava rozhodnutí Rady přidružení EU-Bulharsko č. 2/2006 (2006/1003/ES) ze dne 1 listopadu 2006, kterým se mění Protokol č. 4 o definici pojmu „puvodní produkty“ a o metodách správní spolupráce k Evropské dohodě (  Úř. věst. L 410, 30.12.2006)
32006D1004r OJ L 040, 12.02.2007, p.110 Oprava rozhodnutí Rady 2006/1004/ES ze dne 21. prosince 2006 o uzavření dvoustranných dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti (  Úř. věst. L 410, 30.12.2006)
32006D1006r OJ L 027, 02.02.2007, p.15 Oprava rozhodnutí Rady 2006/1006/ES ze dne 21. prosince 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
32006D1007r OJ L 027, 02.02.2007, p.43 Oprava rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (  Úř. věst. L 411 ze dne 30.12.2006)
32006D1718r OJ L 031, 06.02.2007, p.10 Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (  Úř. věst. L 327 ze dne 24.11.2006)
32006D1903r OJ L 052, 21.02.2007, p.15 Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1903/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
32006D1904 OJ L 181, 11.07.2007, p.15 Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 (  Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)
32007D0001 OJ L 001, 04.01.2007, p.4 2007/1/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování členů Komise Evropských společenství
32007D0002 OJ L 001, 04.01.2007, p.5 2007/2/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování členů Účetního dvora
32007D0003 OJ L 001, 04.01.2007, p.6 2007/3/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování bulharských a rumunských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0003r OJ L 330, 15.12.2007, p.60 Oprava rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPM/3/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (  Úř. věst. L 329 ze dne 14.12.2007)
32007D0004 OJ L 001, 04.01.2007, p.9 2007/4/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007, kterým se mění její jednací řád
32007D0005 OJ L 001, 04.01.2007, p.11 2007/5/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o pořadí pro výkon předsednictví Rady
32007D0006 OJ L 001, 04.01.2007, p.13 2007/6/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování bulharských a rumunských členů a náhradníků Výboru regionů
32007D0007 OJ L 001, 04.01.2007, p.18 2007/7/ES, Euratom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. ledna 2007 o jmenování soudců Soudního dvora Evropských společenství
32007D0008 OJ L 001, 04.01.2007, p.19 2007/8/ES, Euratom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. ledna 2007 o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství
32007D0009 OJ L 007, 12.01.2007, p.15 2007/9/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/779/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 6574) (1)
32007D0010 OJ L 007, 12.01.2007, p.17 2007/10/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6717) (1)
32007D0011 OJ L 007, 12.01.2007, p.19 2007/11/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/362/ES ze dne 2. května 2005, kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat v populaci divokých prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 6718)
32007D0012 OJ L 007, 12.01.2007, p.21 2007/12/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 6729) (1)
32007D0013 OJ L 007, 12.01.2007, p.23 2007/13/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se přizpůsobuje rozhodnutí 2002/459/ES, pokud jde o doplnění seznamu jednotek v počítačové síti Traces v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska (oznámeno pod číslem K(2006) 6810) (1)
32007D0014 OJ L 007, 12.01.2007, p.28 2007/14/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2006) 6812) (1)
32007D0015 OJ L 007, 12.01.2007, p.30 2007/15/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují plány dozoru na zjišťování přítomnosti reziduí či látek v živých zvířatech a živočišných produktech podle směrnice Rady 96/23/ES, které předložily Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2006) 6815) (1)
32007D0016 OJ L 007, 12.01.2007, p.31 2007/16/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých získanými v Bulharsku a Rumunsku uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6823) (1)
32007D0017 OJ L 007, 12.01.2007, p.33 2007/17/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství podle směrnice Rady 90/539/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6842) (1)
32007D0018 OJ L 007, 12.01.2007, p.36 2007/18/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení slintavky a kulhavky podle směrnice Rady 2003/85/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6855) (1)
32007D0019 OJ L 007, 12.01.2007, p.38 2007/19/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat podle směrnice Rady 2001/89/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6858) (1)
32007D0020 OJ L 007, 12.01.2007, p.41 2007/20/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o finančním příspěvku Společenství při provádění epidemiologického průzkumu a opatření pro dozor nad katarální horečkou ovcí v rámci nouzových opatření přijatých pro tlumení této choroby v Belgii, Německu, Francii, Lucembursku a Nizozemsku v roce 2006 a 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 6968)
32007D0021 OJ L 007, 12.01.2007, p.44 2007/21/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků a dovozem ptáků jiných než drůbež do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6969) (1)
32007D0022 OJ L 007, 12.01.2007, p.46 2007/22/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/875/ES, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 6971)
32007D0023 OJ L 008, 13.01.2007, p.9 2007/23/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení z roku 2005, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6801) (1)
32007D0024 OJ L 008, 13.01.2007, p.26 2007/24/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22 prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2006) 6806) (1)
32007D0025 OJ L 008, 13.01.2007, p.29 2007/25/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6958) (1)
32007D0026 OJ L 008, 13.01.2007, p.35 2007/26/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6960) (1)
32007D0027 OJ L 008, 13.01.2007, p.45 2007/27/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2006) 6963) (1)
32007D0028 OJ L 008, 13.01.2007, p.51 2007/28/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 6970) (1)
32007D0029 OJ L 008, 13.01.2007, p.57 2007/29/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před dnem 1. ledna 2007(oznámeno pod číslem K(2006) 7019) (1)
32007D0030 OJ L 008, 13.01.2007, p.59 2007/30/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 7028) (1)
32007D0031 OJ L 008, 13.01.2007, p.61 2007/31/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2006) 7029) (1)
32007D0032 OJ L 008, 13.01.2007, p.66 2007/32/ES: Akt správní rady Europolu ze dne 29. listopadu 2006, kterým se mění seznam pracovních míst v rámci Europolu uvedený v příloze 1 služebního řádu Europolu
32007D0033 OJ L 008, 13.01.2007, p.69 2007/33/ES: Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 5. prosince 2006 o přijetí podmínek a postupů, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu
32007D0034 OJ L 013, 19.01.2007, p.9 2007/34/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Darfur/5/2007 ze dne 16. ledna 2007 o jmenování vojenského poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
32007D0040 OJ L 017, 24.01.2007, p.22 Společná akce Rady 2007/40/SZBP ze dne 22. ledna 2007 o změně společné akce 2002/921/SZBP, kterou se prodlužuje mandát Pozorovatelské mise Evropské unie
32007D0049 OJ L 020, 27.01.2007, p.16 2007/49/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Černou Horou
32007D0051 OJ L 032, 06.02.2007, p.1 2007/51/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2004 o státní podpoře C 27/2001 (ex NN 2/2001) o provádění programu omezení znečištění zemědělského původu (PMPOA) za období 1994-2000 ve Francii (oznámeno pod číslem K(2004) 415)
32007D0052 OJ L 032, 06.02.2007, p.14 2007/52/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 o režimu podpory, kterou Itálie zamýšlí poskytnout drůbežářským podnikům – Program A.I.M.A. drůbežářské odvětví – C 59/2001 (ex N 97/1999) (oznámeno pod číslem K(2004) 1802)
32007D0053 OJ L 032, 06.02.2007, p.23 2007/53/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2004 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP proti společnosti Microsoft Corporation – Věc č. COMP/C-3/37.792 – Microsoft (oznámeno pod číslem K(2004) 900) (1)
32007D0054 OJ L 032, 06.02.2007, p.29 2007/54/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2004 o státních podporách prováděných Itálií ve prospěch propagace a reklamy sicilských zemědělských výrobků (oznámeno pod číslem K(2004) 1923) (1)
32007D0055 OJ L 032, 06.02.2007, p.37 2007/55/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2005 o režimu podpory, kterou Francie zamýšlí poskytnout výrobcům a obchodníkům s likérovými víny: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie a Macvin du Jura (oznámeno pod číslem K(2005) 4189)
32007D0056 OJ L 032, 06.02.2007, p.49 2007/56/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2006 o státní podpoře C 26/2004 (ex NN 38/2004), kterou Spolková republika Německo poskytla společnosti Technologies AG (oznámeno pod číslem K(2006) 1857) (1)
32007D0057 OJ L 032, 06.02.2007, p.56 2007/57/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 o státní podpoře, kterou Německo poskytlo na nákup podílů vinařských družstev (oznámeno pod číslem K(2006) 2070)
32007D0058 OJ L 032, 06.02.2007, p.64 2007/58/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2006 o uzavření Dohody mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
32007D0059 OJ L 032, 06.02.2007, p.76 2007/59/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko poskytlo společnosti Holland Malt BV (oznámeno pod číslem K(2006) 4196)
32007D0060 OJ L 032, 06.02.2007, p.88 2007/60/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003
32007D0061 OJ L 032, 06.02.2007, p.91 2007/61/ES: Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemedělskými produkty č. 1/2006 ze dne 1. prosince 2006 o změně dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 přílohy 11 dohody
32007D0062 OJ L 032, 06.02.2007, p.130 2007/62/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2006 o vnitrostátních předpisech, které Dánsko oznámilo v souvislosti s některými průmyslovými skleníkovými plyny (oznámeno pod číslem K(2006) 5934)
32007D0063 OJ L 032, 06.02.2007, p.135 2007/63/ES: Produkty č. 2/2006 13. prosince 2006 Rozhodnutí výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody č. 2/2006 ze dne 15. prosince 2006, které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o osobních ochranných prostředcích
32007D0064 OJ L 032, 06.02.2007, p.137 2007/64/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním substrátům (oznámeno pod číslem K(2006) 6962) (1)
32007D0065 OJ L 032, 06.02.2007, p.144 2007/65/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým Komise zavádí standardní bezpečnostní opatření a stupně pohotovosti a pozměňuje svůj jednací řád, pokud jde o operační postupy pro zvládání krizových situací
32007D0066 OJ L 032, 06.02.2007, p.161 2007/66/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o časově omezeném testu týkajícím se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin podle směrnice Rady 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6572) (1)
32007D0067 OJ L 032, 06.02.2007, p.164 2007/67/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku tritosulfuron (oznámeno pod číslem K(2006) 6573) (1)
32007D0068 OJ L 032, 06.02.2007, p.165 2007/68/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o žádosti Lotyšské republiky uplatňovat sníženou sazbu DPH na dodávky dálkového tepla pro vytápění a dodávky zemního plynu a elektřiny domácnostem (oznámeno pod číslem K(2006) 6592)
32007D0069 OJ L 032, 06.02.2007, p.167 2007/69/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, kterým se Rumunsku povoluje odklad uplatňování některých ustanovení směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o uvádění na trh osiva některých odrůd druhů zemědělských rostlin (oznámeno pod číslem K(2006) 6568) (1)
32007D0070 OJ L 032, 06.02.2007, p.174 2007/70/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o prodloužení lhůty pro uvádění na trh biocidních přípravků obsahujících některé účinné látky nepřezkoumané během desetiletého pracovního programu, na který odkazuje čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6707)
32007D0071 OJ L 032, 06.02.2007, p.177 2007/71/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se zřizuje vědecká skupina odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality
32007D0072 OJ L 032, 06.02.2007, p.180 2007/72/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o prodloužení některých rozhodnutí o státní podpoře (oznámeno pod číslem K(2006) 6927) (1)
32007D0073 OJ L 032, 06.02.2007, p.181 2007/73/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006 o jmenování členů prověřovací skupiny pro poradenství v oblasti standardů zřízené rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
32007D0074 OJ L 032, 06.02.2007, p.183 2007/74/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6817) (1)
32007D0075 OJ L 032, 06.02.2007, p.189 2007/75/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o zřízení skupiny odborníků pro vnitropodnikové oceňování
32007D0076 OJ L 032, 06.02.2007, p.192 2007/76/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc (oznámeno pod číslem K(2006) 6903) (1)
32007D0077 OJ L 032, 06.02.2007, p.198 2007/77/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 35/2006 dne 22. prosince 2006 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních
32007D0078 OJ L 032, 06.02.2007, p.200 2007/78/ES: Doporučení Komise ze dne 22. prosince 2006 o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech: Aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj
32007D0080 OJ L 028, 03.02.2007, p.19 2007/80/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2007, kterým se povoluje některým členským státům používat pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků za rok 2007 informace z jiných zdrojů, než jsou statistická zjišťování (oznámeno pod číslem K(2006) 7173) (1)
32007D0081 OJ L 028, 03.02.2007, p.23 2007/81/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 92) (1)
32007D0082 OJ L 028, 03.02.2007, p.25 2007/82/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 278) (1)
32007D0083 OJ L 033, 07.02.2007, p.4 2007/83/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 404) (1)
32007D0084 OJ L 035, 08.02.2007, p.18 2007/84/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se schvaluje technický akční plán pro zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 7081)
32007D0085 OJ L 035, 08.02.2007, p.29 2007/85/ES: Rozhodnutí č. 1/2007 Smíšeného výboru ES–Švýcarsko ze dne 31. ledna 2007, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2
32007D0086 OJ L 035, 08.02.2007, p.32 Společný postoj Rady 2007/86/SZBP ze dne 7. února 2007, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
32007D0087 OJ L 035, 08.02.2007, p.35 Společná akce Rady 2007/87/SZBP ze dne 7. února 2007, kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32007D0088 OJ L 038, 10.02.2007, p.4 2007/88/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2007, kterým se Nizozemsku a Spojenému království přidělují tři dodatečné dny rybolovu pro zlepšené pozorovací pokrytí v souladu s přílohou IIa nařízení Rady (ES) č. 51/2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 365)
32007D0089 OJ L 041, 13.02.2007, p.8 2007/89/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007 o jmenování dvou nizozemských členů a čtyř nizozemských náhradníků Výboru regionů
32007D0090 OJ L 041, 13.02.2007, p.10 2007/90/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (oznámeno pod číslem K(2007) 269) (1)
32007D0091 OJ L 041, 13.02.2007, p.11 Rozhodnutí Rady 2007/91/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)
32007D0092 OJ L 041, 13.02.2007, p.16 Společný postoj Rady 2007/92/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny
32007D0093 OJ L 041, 13.02.2007, p.17 Společný postoj Rady 2007/93/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
32007D0094 OJ L 041, 13.02.2007, p.19 Společný postoj Rady 2007/94/SZBP ze dne 12. února 2007, kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
32007D0095 OJ L 042, 14.02.2007, p.22 2007/95/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2007 ohledně postoje, který má Společenství zaujmout v Mezinárodní radě pro kávu k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kávě z roku 2001
32007D0096 OJ L 042, 14.02.2007, p.23 2007/96/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007 o jmenování španělského člena Výboru regionů
32007D0097 OJ L 042, 14.02.2007, p.24 2007/97/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banco de Espa?a
32007D0098 OJ L 043, 15.02.2007, p.32 2007/98/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (oznámeno pod číslem K(2007) 409) (1)
32007D0099 OJ L 043, 15.02.2007, p.35 2007/99/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Jižní Koreji (oznámeno pod číslem K(2007) 410) (1)
32007D0100 OJ L 043, 15.02.2007, p.37 2007/100/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o finančním příspěvku Společenství určeném Belgii na její program na posílení infrastruktur rostlinolékařských kontrol rostlin a rostlinných produktů dovážených ze třetích zemí na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 414)
32007D0101 OJ L 043, 15.02.2007, p.40 2007/101/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 416) (1)
32007D0102 OJ L 046, 16.02.2007, p.27 2007/102/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se přijímá pracovní plán na rok 2007 k provedení akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), včetně ročního pracovního programu pro granty (1)
32007D0103 OJ L 046, 16.02.2007, p.45 2007/103/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se stanoví obecné zásady a kritéria pro výběr a financování akcí v rámci programu veřejného zdraví (1)
32007D0104 OJ L 046, 16.02.2007, p.51 2007/104/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae(oznámeno pod číslem K(2007) 419) (1)
32007D0105 OJ L 046, 16.02.2007, p.54 2007/105/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 420) (1)
32007D0106 OJ L 046, 16.02.2007, p.55 Společná akce Rady 2007/106/SZBP ze dne 15. února 2007 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
32007D0107 OJ L 046, 16.02.2007, p.59 Společná akce Rady 2007/107/SZBP ze dne 15. února 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavskou republiku
32007D0108 OJ L 046, 16.02.2007, p.63 Společná Akce Rady 2007/108/SZBP ze dne 15. února 2007 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
32007D0109 OJ L 046, 16.02.2007, p.68 Společná akce Rady 2007/109/SZBP ze dne 15. února 2007 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32007D0110 OJ L 046, 16.02.2007, p.71 Společná akce Rady 2007/110/SZBP ze dne 15. února 2007 o prodloužení a změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
32007D0111 OJ L 046, 16.02.2007, p.75 Společná akce Rady 2007/111/SZBP ze dne 15. února 2007 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz
32007D0112 OJ L 046, 16.02.2007, p.79 Společná Akce Rady 2007/112/SZBP ze dne 15. února 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer
32007D0113 OJ L 046, 16.02.2007, p.83 Společná akce Rady 2007/113/SZBP ze dne 15. února 2007 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
32007D0114 OJ L 049, 17.02.2007, p.21 2007/114/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“ (1)
32007D0115 OJ L 049, 17.02.2007, p.25 2007/115/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 403) (1)
32007D0116 OJ L 049, 17.02.2007, p.30 2007/116/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou (oznámeno pod číslem K(2007) 249) (1)
32007D0117 OJ L 051, 20.02.2007, p.18 2007/117/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007, kterým se mění rozhodnutí ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách s třetími státy a subjekty mimo rámec EU
32007D0118 OJ L 051, 20.02.2007, p.19 2007/118/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 422) (1)
32007D0119 OJ L 051, 20.02.2007, p.22 2007/119/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007 o změně rozhodnutí 2006/415/ES, 2006/416/ES a 2006/563/ES, pokud jde o identifikační označení používané pro čerstvé drůbeží maso (oznámeno pod číslem K(2007) 431) (1)
32007D0120 OJ L 051, 20.02.2007, p.25 Společný postoj Rady 2007/120/SZBP ze dne 19. února 2007, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
32007D0121 OJ L 051, 20.02.2007, p.31 Společný postoj Rady 2007/121/SZBP ze dne 19. února 2007, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
32007D0122 OJ L 052, 21.02.2007, p.8 2007/122/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 481) (1)
32007D0123 OJ L 052, 21.02.2007, p.10 2007/123/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se uděluje výjimka Itálii podle směrnice Rady 92/119/EHS ohledně přepravy jatečních prasat po veřejných i soukromých cestách na jatka v ochranném pásmu (oznámeno pod číslem K(2007) 499)
32007D0124 OJ L 058, 24.02.2007, p.1 2007/124/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
32007D0125 OJ L 058, 24.02.2007, p.7 2007/125/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
32007D0126 OJ L 058, 24.02.2007, p.13 2007/126/SVV: Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Trestní soudnictví“ jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost
32007D0127 OJ L 053, 22.02.2007, p.23 2007/127/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. února 2007, kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření podle rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT–ES
32007D0128 OJ L 053, 22.02.2007, p.26 2007/128/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku a ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 510) (1)
32007D0129 OJ L 055, 23.02.2007, p.28 2007/129/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Řecku od 1. června do 31. prosince 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2007) 448)
32007D0130 OJ L 055, 23.02.2007, p.31 2007/130/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES s cílem prodloužit období jeho použití a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/70/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 492) (1)
32007D0131 OJ L 055, 23.02.2007, p.33 2007/131/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 522) (1)
32007D0132 OJ L 057, 24.02.2007, p.10 2007/132/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se prodlužuje uplatňování rozhodnutí 2000/91/ES, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32007D0133 OJ L 057, 24.02.2007, p.12 2007/133/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se Estonsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 167 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
32007D0134 OJ L 057, 24.02.2007, p.14 2007/134/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum (1)
32007D0135 OJ L 057, 24.02.2007, p.20 2007/135/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o změnu plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německé spolkové země Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2007) 527)
32007D0136 OJ L 057, 24.02.2007, p.23 2007/136/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 533) (1)
32007D0137 OJ L 057, 24.02.2007, p.25 2007/137/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 535) (1)
32007D0138 OJ L 061, 28.02.2007, p.28 2007/138/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru
32007D0139 OJ L 061, 28.02.2007, p.47 2007/139/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2007, kterým se povoluje dočasná výjimka z čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud se týká uvádění na trh a používání HCFC-225cb při výrobě fluorovaných polymerů (oznámeno pod číslem K(2007) 556)
32007D0140 OJ L 061, 28.02.2007, p.49 Společný postoj Rady 2007/140/SZBP ze dne 27. února 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
32007D0141 OJ L 062, 01.03.2007, p.23 2007/141/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2007, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na dodávky elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu (oznámeno pod číslem K(2007) 559) (1)
32007D0142 OJ L 062, 01.03.2007, p.27 2007/142/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2007, kterým se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat
32007D0143 OJ L 077, 16.03.2007, p.1 2007/143/ES: Konečné schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007
32007D0143r OJ L 203, 03.08.2007, p.92 Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (  Úř. věst. L 77, 16.3.2007)
32007D0144 OJ L 064, 02.03.2007, p.30 2007/144/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2007 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
32007D0145 OJ L 064, 02.03.2007, p.35 2007/145/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Oesterreichische Nationalbank
32007D0146 OJ L 064, 02.03.2007, p.37 2007/146/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o podmínky pro odchylky ze zákazu přemísťování pro obchod uvnitř Společenství a pokud jde o vymezení uzavřených pásem v Bulharsku, Francii, Německu a Itálii (oznámeno pod číslem K(2007) 597) (1)
32007D0147 OJ L 064, 02.03.2007, p.44 Společná akce Rady 2007/147/SZBP ze dne 27. února 2007, kterou se zrušuje společná akce 2006/319/SZBP o vojenské operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu
32007D0148 OJ L 065, 03.03.2007, p.10 2007/148/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2006/694/ES, kterým se zakazuje uvést na trh tvaroh vyrobený v jedné mlékárně ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 639) (1)
32007D0149 OJ L 066, 06.03.2007, p.19 2007/149/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o zmocnění náměstka generálního tajemníka Rady Evropské unie k zastupování některých členských států při uzavírání a správě smluv v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí do doby jejího přenesení na komunikační infrastrukturu spravovanou Evropským společenstvím
32007D0150 OJ L 066, 06.03.2007, p.21 Společný postoj rady 2007/150/SZBP ze dne 5. března 2007, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32007D0151 OJ L 067, 07.03.2007, p.7 2007/151/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 94/741/ES a 97/622/ES, pokud jde o dotazníky pro zprávu o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech a o provádění směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2007) 634) (1)
32007D0152 OJ L 067, 07.03.2007, p.10 2007/152/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2007) 671) (1)
32007D0153 OJ L 067, 07.03.2007, p.13 2007/153/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2007) 675) (1)
32007D0154 OJ L 068, 08.03.2007, p.3 2007/154/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/487/ES o existenci nadměrného schodku ve Francii
32007D0155 OJ L 068, 08.03.2007, p.5 2007/155/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí „SISNET“
32007D0156 OJ L 068, 08.03.2007, p.7 2007/156/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Společenství za účelem dekontaminace (oznámeno pod číslem K(2007) 663)
32007D0157 OJ L 068, 08.03.2007, p.8 2007/157/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/317/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „Bt10“(oznámeno pod číslem K(2007) 674) (1)
32007D0158 OJ L 068, 08.03.2007, p.10 2007/158/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, jejichž seznam je uveden v nařízení (ES) č. 2076/2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 682) (1)
32007D0159 OJ L 069, 09.03.2007, p.37 2007/159/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu (1)
32007D0160 OJ L 069, 09.03.2007, p.39 2007/160/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla (1)
32007D0161 OJ L 069, 09.03.2007, p.40 2007/161/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2006, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (oznámeno pod číslem K(2006) 3592) (1)
32007D0162 OJ L 071, 10.03.2007, p.9 2007/162/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (1)
32007D0163 OJ L 072, 13.03.2007, p.18 2007/163/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (oznámeno pod číslem K(2006) 3052) (1)
32007D0164 OJ L 072, 13.03.2007, p.24 2007/164/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.3796 – OMYA/J.M.HUBER PCC) (oznámeno pod číslem K(2006) 3163) (1)
32007D0165 OJ L 075, 15.03.2007, p.24 2007/165/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 96/4/ES, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat v Rakousku (oznámeno pod číslem K(2007) 833)
32007D0166 OJ L 076, 16.03.2007, p.22 2007/166/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. ledna 2007, kterým se přijímá seznam inspektorů a inspekčních prostředků Společenství na základě čl. 28 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
32007D0167 OJ L 076, 16.03.2007, p.32 2007/167/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2007, kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené ze Saint-Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2007) 834) (1)
32007D0168 OJ L 078, 17.03.2007, p.27 2007/168/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o jmenování viceprezidenta Odrůdového úřadu Společenství
32007D0169 OJ L 078, 17.03.2007, p.28 2007/169/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na některé kurýrní a balíkové služby v Dánsku (oznámeno pod číslem K(2007) 840) (1)
32007D0170 OJ L 079, 20.03.2007, p.20 2007/170/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (1. pilíř) (oznámeno pod číslem K(2007) 845)
32007D0171 OJ L 079, 20.03.2007, p.29 2007/171/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř)
32007D0172 OJ L 079, 20.03.2007, p.38 2007/172/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007, kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací
32007D0173 OJ L 079, 20.03.2007, p.40 Společný postoj Rady 2007/173/SZBP ze dne 19. března 2007, kterým se prodlužují omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska
32007D0174 OJ L 080, 21.03.2007, p.11 2007/174/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých provincií nebo oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy a enzootické leukózy skotu a prohlášení oblasti Polska za úředně prostou enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 1201) (1)
32007D0175 OJ L 086, 27.03.2007, p.1 2007/175/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006 o podpoře C 35/2005, kterou chce Nizozemsko poskytnout v souvislosti se zbudováním širokopásmové sítě v Appingedamu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2006) 3226) (1)
32007D0176 OJ L 086, 27.03.2007, p.11 2007/176/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 Seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby, který nahrazuje všechny předchozí verze (oznámeno pod číslem K(2006) 6364) (1)
32007D0177 OJ L 086, 27.03.2007, p.20 2007/177/ES: Rozhodnutí č. 1/2006 Smíšeného řídícího výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o hygienických a rostlinolékařských opatřeních použitelných v obchodě se zvířaty a živočišnými produkty, rostlinami a rostlinnými produkty a jiným zbožím a o dobrém zacházení se zvířaty ze dne 9. listopadu 2006, kterým se mění dodatky IC, IIIA, IIIB a XI přílohy IV dohody
32007D0178 OJ L 081, 22.03.2007, p.30 Společná akce Rady 2007/178/SZBP ze dne 19. března 2007 na podporu ničení chemických zbraní v Ruské federaci v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
32007D0179 OJ L 082, 23.03.2007, p.31 2007/179/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007, kterým se schvaluje finská podpora pro osivo a osivo obilovin na rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1280)
32007D0180 OJ L 084, 24.03.2007, p.35 2007/180/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o jmenování italského člena a dvou italských náhradníků Výboru regionů
32007D0181 OJ L 084, 24.03.2007, p.36 2007/181/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o jmenování nizozemského náhradníka Výboru regionů
32007D0182 OJ L 084, 24.03.2007, p.37 2007/182/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007 o průzkumu týkajícím se chronického chřadnutí u jelenovitých (oznámeno pod číslem K(2007) 860) (1)
32007D0183 OJ L 084, 24.03.2007, p.44 2007/183/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (oznámeno pod číslem K(2007) 1259) (1)
32007D0184 OJ L 085, 27.03.2007, p.7 2007/184/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na polokulovité hračky v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček (oznámeno pod číslem K(2007) 1256) (1)
32007D0185 OJ L 085, 27.03.2007, p.10 Společná akce Rady 2007/185/SZBP ze dne 19. března 2007 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
32007D0186 OJ L 087, 28.03.2007, p.11 2007/186/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o jmenování rumunského náhradníka Výboru regionů
32007D0187 OJ L 087, 28.03.2007, p.12 2007/187/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o jmenování dvou německých členů a dvou německých náhradníků Výboru regionů
32007D0188 OJ L 087, 28.03.2007, p.13 2007/188/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/596/ES, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1282)
32007D0189 OJ L 087, 28.03.2007, p.15 2007/189/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/595/ES, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „konvergence“ na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1283)
32007D0190 OJ L 087, 28.03.2007, p.16 2007/190/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/769/ES, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1284)
32007D0191 OJ L 087, 28.03.2007, p.18 2007/191/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/594/ES, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Konvergence“ pro období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1290)
32007D0192 OJ L 087, 28.03.2007, p.22 Společná akce Rady 2007/192/SZBP ze dne 27. března 2007, kterou se mění společná akce 2005/355/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (KDR)
32007D0193 OJ L 088, 29.03.2007, p.44 2007/193/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (oznámeno pod číslem K(2006) 1695)
32007D0194 OJ L 088, 29.03.2007, p.47 2007/194/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Smlouvy o EHP (Věc COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (oznámeno pod číslem K(2006) 5419)
32007D0195 OJ L 088, 29.03.2007, p.51 2007/195/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se určuje mechanismus přidělování kvót výrobcům a dovozcům hydrochlorfluoruhlovodíků pro roky 2003 až 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 819_2)
32007D0196 OJ L 088, 29.03.2007, p.56 2007/196/ES: Doporučení Komise ze dne 28. března 2007 o monitorování přítomnosti furanu v potravinách (1)
32007D0197 OJ L 088, 29.03.2007, p.58 2007/197/ES: Společný vojenský seznam Evropské unie (přijatý Radou dne 19. března 2007) (vybavení, na které se vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní) (kterým se aktualizuje a nahrazuje Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 27. února 2006)
32007D0198 OJ L 090, 30.03.2007, p.58 2007/198/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
32007D0199 OJ L 090, 30.03.2007, p.73 2007/199/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o režimu podpory na výzkum a vývoj v leteckém odvětví zavedeném Belgií (oznámeno pod číslem K(2006) 5792) (1)
32007D0200 OJ L 090, 30.03.2007, p.79 2007/200/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o státní podpoře na výzkum a vývoj poskytnuté Belgií společnosti Techspace Aero (oznámeno pod číslem K(2006) 5799) (1)
32007D0201 OJ L 090, 30.03.2007, p.83 2007/201/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1292)
32007D0202 OJ L 090, 30.03.2007, p.86 2007/202/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1305) (1)
32007D0203 OJ L 090, 30.03.2007, p.94 Společná Akce Rady 2007/203/SZBP ze dne 27. března 2007 o prodloužení mandátu týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU)
32007D0204 OJ L 091, 31.03.2007, p.37 2007/204/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2006 o státní podpoře C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), kterou poskytla Slovenská republika ve prospěch společnosti Konas, s. r. o. (oznámeno pod číslem K(2006) 4205) (1)
32007D0205 OJ L 091, 31.03.2007, p.48 2007/205/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007, kterým se zavádí společný formulář pro první zprávu členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES týkající se omezování emisí některých těkavých organických sloučenin (oznámeno pod číslem K(2007) 1236) (1)
32007D0206 OJ L 091, 31.03.2007, p.52 2007/206/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2007 o zahájení činnosti regionálního poradního sboru pro oceánské/zámořské loďstvo v rámci společné rybářské politiky
32007D0207 OJ L 092, 03.04.2007, p.16 2007/207/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 532) (1)
32007D0208 OJ L 092, 03.04.2007, p.18 2007/208/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2007 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u krůt, který má být proveden v Bulharsku a v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1401)
32007D0209 OJ L 092, 03.04.2007, p.23 2007/209/ES: Doporučení Rady ze dne 27. března 2007 k aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 2007 a k provádění politik zaměstnanosti členských států
32007D0210 OJ L 094, 04.04.2007, p.26 2007/210/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb
32007D0211 OJ L 094, 04.04.2007, p.39 2007/211/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007 o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2007 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 1285) (1)
32007D0212 OJ L 094, 04.04.2007, p.52 2007/212/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/248/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2007) 1428)
32007D0213 OJ L 094, 04.04.2007, p.53 2007/213/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 1443) (1)
32007D0214 OJ L 094, 04.04.2007, p.55 2007/214/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2007, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu pentaerythritolu pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruska, Turecka, Ukrajiny a Spojených států amerických
32007D0215 OJ L 095, 05.04.2007, p.21 2007/215/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/676/ES o služebním řádu Evropské obranné agentury
32007D0216 OJ L 095, 05.04.2007, p.24 2007/216/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/677/ES, pokud jde o minimální dobu přidělení národních odborníků a vojenského personálu přiděleného do Evropské obranné agentury
32007D0217 OJ L 095, 05.04.2007, p.25 2007/217/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2006 o státní podpoře, kterou Francie poskytla Státní laboratoři pro metrologii a zkušebnictví (Laboratoire national de métrologie et d’essais) (C24/2005) (oznámeno pod číslem K(2006) 5477) (1)
32007D0218 OJ L 095, 05.04.2007, p.37 2007/218/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2007 o změně rozhodnutí K(2006) 4332 v konečném znění, kterým se ročně orientačně rozdělují položky závazků Společenství z Evropského rybářského fondu podle jednotlivých členských států na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013(oznámeno pod číslem K(2007) 1313)
32007D0219 OJ L 095, 05.04.2007, p.41 2007/219/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2007 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u jatečních prasat, který má být proveden v Bulharsku a Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1394)
32007D0220 OJ L 095, 05.04.2007, p.50 2007/220/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/250/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Jihoafrické republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 1454)
32007D0221 OJ L 095, 05.04.2007, p.51 2007/221/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/249/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, pocházející z Chile (oznámeno pod číslem K(2007) 1455)
32007D0222 OJ L 095, 05.04.2007, p.52 2007/222/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro jihozápadní vody v rámci společné rybářské politiky
32007D0223 OJ L 095, 05.04.2007, p.53 2007/223/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o přehledu produkčního potenciálu vína, který předložilo Bulharsko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 1469)
32007D0224 OJ L 096, 11.04.2007, p.18 2007/224/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na střely, jejichž nárazovou část tvoří přísavka, v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček (oznámeno pod číslem K(2007) 1460) (1)
32007D0225 OJ L 096, 11.04.2007, p.21 2007/225/ES: Doporučení Komise ze dne 3. dubna 2007 týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2007 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 1452) (1)
32007D0226 OJ L 097, 12.04.2007, p.47 2007/226/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007 o prodloužení lhůty pro uvádění na trh biocidních přípravků obsahujících některé účinné látky nepřezkoumané během desetiletého pracovního programu, na který odkazuje čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1545)
32007D0227 OJ L 098, 13.04.2007, p.23 2007/227/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 1525) (1)
32007D0228 OJ L 098, 13.04.2007, p.27 2007/228/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Rumunsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 1527) (1)
32007D0229 OJ L 099, 14.04.2007, p.11 2007/229/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 1546) (1)
32007D0230 OJ L 099, 14.04.2007, p.14 2007/230/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (oznámeno pod číslem K(2007) 1470)
32007D0231 OJ L 099, 14.04.2007, p.16 2007/231/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2007) 1567) (1)
32007D0232 OJ L 100, 17.04.2007, p.20 2007/232/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2007, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádějí na trh produkty z řepky olejné (Brassica napus L., linie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky modifikované pro toleranci vůči herbicidu glufosinátu amonnému (oznámeno pod číslem K(2007) 1234)
32007D0233 OJ L 100, 17.04.2007, p.25 2007/233/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007 o jmenování členů zastupujících soukromý sektor ve skupině odborníků pro vnitropodnikové oceňování, tzv. Společném fóru pro vnitropodnikové oceňování
32007D0234 OJ L 100, 17.04.2007, p.27 2007/234/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2007 o přehledu produkčního potenciálu vína, který předložilo Rumunsko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 1587)
32007D0235 OJ L 101, 18.04.2007, p.14 Rozhodnutí Rady 2007/235/SZBP ze dne 16. dubna 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
32007D0236 OJ L 102, 19.04.2007, p.14 2007/236/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 týkající se řízení podle čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES (Věc COMP/C.38.238/B.2) – Surový tabák – Španělsko (oznámeno pod číslem K(2004) 4030)
32007D0237 OJ L 103, 20.04.2007, p.49 2007/237/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 1582) (1)
32007D0238 OJ L 103, 20.04.2007, p.52 Rozhodnutí Rady 2007/238/SZBP ze dne 19. dubna 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
32007D0239 OJ L 104, 21.04.2007, p.32 2007/239/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2007 o postoji Společenství k rozhodnutí Smíšeného výboru uvedeného v Prozatímní dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech č. 1/2007, kterým se přijímá jeho jednací řád včetně mandátu a struktury pracovních skupin ES-Albánie
32007D0240 OJ L 104, 21.04.2007, p.37 2007/240/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2007, kterým se stanoví nová veterinární osvědčení pro dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Společenství v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1622) (1)
32007D0241 OJ L 106, 24.04.2007, p.43 2007/241/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci
32007D0242 OJ L 106, 24.04.2007, p.51 2007/242/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007, kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu
32007D0243 OJ L 106, 24.04.2007, p.55 2007/243/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2007 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2007) 1663) (1)
32007D0244 OJ L 106, 24.04.2007, p.63 Rozhodnutí Rady 2007/244/SZBP ze dne 23. dubna 2007 o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu
32007D0245 OJ L 106, 24.04.2007, p.65 Společná akce Rady 2007/245/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění společná akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu s ohledem na začlenění vojenského podpůrného prvku poskytujícího pomoc pro zřízení mise Africké unie v Somálsku (AMISOM)
32007D0246 OJ L 106, 24.04.2007, p.67 Společný postoj Rady 2007/246/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
32007D0247 OJ L 107, 25.04.2007, p.5 2007/247/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o účasti Společenství na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu
32007D0248 OJ L 107, 25.04.2007, p.8 Společný postoj Rady 2007/248/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
32007D0249 OJ L 109, 26.04.2007, p.33 2007/249/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství
32007D0250 OJ L 109, 26.04.2007, p.42 2007/250/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
32007D0251 OJ L 110, 27.04.2007, p.27 2007/251/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
32007D0252 OJ L 110, 27.04.2007, p.33 2007/252/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Základní práva a občanství“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
32007D0252r OJ L 141, 02.06.2007, p.83 Oprava rozhodnutí Rady 2007/252/SVV ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Základní práva a občanství“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ (  Úř. věst. L 110 ze dne 27.4.2007)
32007D0253 OJ L 112, 30.04.2007, p.1 2007/253/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2005 o plánu Rivesaltes a nepřímých daních CIVDN (Mezioborový výbor pro přírodní sladká vína), jež zavedla Francie (oznámeno pod číslem K(2005) 50)
32007D0254 OJ L 112, 30.04.2007, p.14 2007/254/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 o státní podpoře C 25/2005 (ex NN 21/2005) poskytnuté Slovenskou republikou ve prospěch společnosti Frucona Košice, a.s. (oznámeno pod číslem K(2006) 2082) (1)
32007D0255 OJ L 112, 30.04.2007, p.32 2007/255/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře C 5/2006 (ex N 230/2005), kterou Německo hodlá poskytnout loděnici Rolandwerft (oznámeno pod číslem K(2006) 5854) (1)
32007D0256 OJ L 112, 30.04.2007, p.41 2007/256/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o režimu podpor, které poskytla Francie podle článku 39 CA Obecného daňového zákoníku – státní podpora C 46/2004 (ex NN 65/2004) (oznámeno pod číslem K(2006) 6629) (1)
32007D0257 OJ L 112, 30.04.2007, p.67 2007/257/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04), kterou Polsko částečně poskytlo společnosti Huta Stalowa Wola S.A. (oznámeno pod číslem K(2006) 6730) (1)
32007D0258 OJ L 112, 30.04.2007, p.77 2007/258/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o opatření C 24/2004 (ex NN 35/2004) uplatňovaném Švédskem k zavedení digitálního terestriálního televizního vysílání (oznámeno pod číslem K(2006) 6923) (1)
32007D0259 OJ L 111, 28.04.2007, p.69 2007/259/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Moldavsku
32007D0260 OJ L 111, 28.04.2007, p.72 2007/260/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o jmenování italské náhradnice Výboru regionů
32007D0261 OJ L 111, 28.04.2007, p.73 2007/261/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o jmenování čtyř českých členů a čtyř českých náhradníků Výboru regionů
32007D0262 OJ L 111, 28.04.2007, p.74 2007/262/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko č. 1/2007 ze dne 24. dubna 2007 o přijetí jednacího řádu Rady přidružení
32007D0263 OJ L 114, 01.05.2007, p.14 2007/263/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/210/ES o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí (1)
32007D0264 OJ L 114, 01.05.2007, p.16 2007/264/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/30/ES, pokud jde o přechodná opatření pro některé mléčné výrobky získané v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1787) (1)
32007D0265 OJ L 114, 01.05.2007, p.17 2007/265/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2007, kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala doplňková veterinární opatření pro obchod s živými včelami a aktualizovala vzory veterinárních osvědčení (oznámeno pod číslem K(2007) 1811) (1)
32007D0266 OJ L 114, 01.05.2007, p.26 2007/266/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 25. dubna 2007 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
32007D0267 OJ L 114, 01.05.2007, p.27 2007/267/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 25. dubna 2007 o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství
32007D0268 OJ L 115, 03.05.2007, p.3 2007/268/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2007 o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech a o změně rozhodnutí 2004/450/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1554)
32007D0269 OJ L 115, 03.05.2007, p.18 2007/269/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1652) (1)
32007D0270 OJ L 115, 03.05.2007, p.20 2007/270/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1746)
32007D0271 OJ L 115, 03.05.2007, p.22 2007/271/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na konferenci OIE „Eradikace vztekliny v Eurasii“ v roce 2007
32007D0272 OJ L 115, 03.05.2007, p.24 2007/272/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Spojeném království v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1785)
32007D0273 OJ L 115, 03.05.2007, p.26 2007/273/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Německu v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1786)
32007D0274 OJ L 115, 03.05.2007, p.29 Rozhodnutí Rady 2007/274/SVV ze dne 23. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
32007D0275 OJ L 116, 04.05.2007, p.9 2007/275/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1547) (1)
32007D0276 OJ L 116, 04.05.2007, p.34 2007/276/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2007) 1681) (1)
32007D0277 OJ L 116, 04.05.2007, p.59 2007/277/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 1698) (1)
32007D0278 OJ L 116, 04.05.2007, p.62 2007/278/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1717) (1)
32007D0279 OJ L 116, 04.05.2007, p.64 2007/279/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. dubna 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance (ECB/2007/1)
32007D0280 OJ L 124, 15.05.2007, p.1 2007/280/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 1 na rozpočtový rok 2007
32007D0281 OJ L 126, 16.05.2007, p.1 2007/281/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007 (2007/281/ES)
32007D0282 OJ L 126, 16.05.2007, p.40 2007/282/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2007 (2007/282/ES)
32007D0283 OJ L 126, 16.05.2007, p.70 2007/283/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 (2007/283/ES)
32007D0284 OJ L 126, 16.05.2007, p.116 2007/284/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 (2007/284/ES)
32007D0285 OJ L 126, 16.05.2007, p.172 2007/285/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtovy rok 2007 (2007/285/ES)
32007D0286 OJ L 126, 16.05.2007, p.226 2007/286/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007 (2007/286/ES)
32007D0287 OJ L 126, 16.05.2007, p.260 2007/287/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007 (2007/287/ES)
32007D0288 OJ L 126, 16.05.2007, p.289 2007/288/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 (2007/288/ES)
32007D0289 OJ L 126, 16.05.2007, p.339 2007/289/ES: Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007 (2007/289/ES)
32007D0290 OJ L 126, 16.05.2007, p.373 2007/290/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (2007/290/ES)
32007D0291 OJ L 126, 16.05.2007, p.421 2007/291/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2007 (2007/291/ES)
32007D0292 OJ L 126, 16.05.2007, p.475 2007/292/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2007 (2007/292/ES)
32007D0293 OJ L 126, 16.05.2007, p.533 2007/293/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007 (2007/293/ES)
32007D0294 OJ L 126, 16.05.2007, p.599 2007/294/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2007 (2007/294/ES)
32007D0295 OJ L 126, 16.05.2007, p.637 2007/295/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2007 (2007/295/ES)
32007D0296 OJ L 126, 16.05.2007, p.689 2007/296/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007 (2007/296/ES)
32007D0297 OJ L 126, 16.05.2007, p.733 2007/297/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007 (2007/297/ES)
32007D0298 OJ L 126, 16.05.2007, p.775 2007/298/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 (2007/298/ES)
32007D0299 OJ L 126, 16.05.2007, p.807 2007/299/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2007 (2007/299/ES)
32007D0300 OJ L 126, 16.05.2007, p.839 2007/300/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007 (2007/300/ES)
32007D0301 OJ L 127, 16.05.2007, p.1 2007/301/ES: Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0302 OJ L 127, 16.05.2007, p.13 2007/302/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0303 OJ L 127, 16.05.2007, p.33 2007/303/ES: Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0304 OJ L 117, 05.05.2007, p.14 2007/304/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení kukuřice Bt176 (SYN-EV176-9) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1804)
32007D0305 OJ L 117, 05.05.2007, p.17 2007/305/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BN??4-7xACS-BN??1-4) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1805)
32007D0306 OJ L 117, 05.05.2007, p.20 2007/306/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BN??4-7xACS-BN??2-5) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1806)
32007D0307 OJ L 117, 05.05.2007, p.23 2007/307/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BN??7-1) a produktů z ní získaných z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1809)
32007D0308 OJ L 117, 05.05.2007, p.25 2007/308/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2007 o stažení produktů získaných z kukuřice GA21xMON810 (MON-???21-9xMON-??81?-6) z trhu (oznámeno pod číslem K(2007) 1810)
32007D0309 OJ L 117, 05.05.2007, p.27 2007/309/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Maďarsku v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1818)
32007D0310 OJ L 117, 05.05.2007, p.29 2007/310/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1820)
32007D0311 OJ L 118, 08.05.2007, p.7 2007/311/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
32007D0312 OJ L 118, 08.05.2007, p.16 2007/312/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Francii v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1821)
32007D0313 OJ L 118, 08.05.2007, p.18 2007/313/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007 o žádosti Italské republiky uplatnit sníženou sazbu DPH na dodávku elektřiny pro provoz zařízení používaných k zavlažování a k nasávání a odčerpávání vody (oznámeno pod číslem K(2007) 1823)
32007D0314 OJ L 118, 08.05.2007, p.19 2007/314/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007 o opatřeních přijatých Slovinskem po vypuknutí klasického moru prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1830) (1)
32007D0315 OJ L 118, 08.05.2007, p.23 2007/315/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007, kterým se stanoví zvláštní opatření, jež má použít Kypr, pokud jde o klusavku (oznámeno pod číslem K(2007) 1877)
32007D0316 OJ L 119, 09.05.2007, p.29 2007/316/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
32007D0317 OJ L 119, 09.05.2007, p.30 2007/317/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
32007D0318 OJ L 119, 09.05.2007, p.31 2007/318/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0319 OJ L 119, 09.05.2007, p.37 2007/319/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2006 o státní podpoře C 45/04 (ex NN 62/04) ve prospěch českého výrobce oceli Třinecké železárny, a. s. (oznámeno pod číslem K(2006) 5245) (1)
32007D0319r OJ L 125, 15.05.2007, p.31 Oprava rozhodnutí Komise 2007/319/ES ze dne 8. září 2006 o státní podpoře C 45/04 (ex NN 62/04) ve prospěch českého výrobce oceli Třinecké železárny, a. s. (  Úř. věst. L 119 ze dne 9.5.2007)
32007D0320 OJ L 119, 09.05.2007, p.45 2007/320/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007, kterým se ustavuje skupina odborníků členských států pro digitalizaci a uchovávání digitálních záznamů
32007D0321 OJ L 119, 09.05.2007, p.48 2007/321/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2007, kterým se Spojené království osvobozuje od určitých povinností pro uvádění osiva zeleniny na trh stanovených směrnicí Rady 2002/55/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1836)
32007D0322 OJ L 119, 09.05.2007, p.49 2007/322/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, kterým se stanoví ochranná opatření týkající se používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících tolylfluanid, který působí kontaminaci pitné vody (oznámeno pod číslem K(2007) 1865) (1)
32007D0323 OJ L 122, 11.05.2007, p.30 2007/323/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2006 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Paraguayskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
32007D0324 OJ L 122, 11.05.2007, p.39 2007/324/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o praktických a procesních opatřeních za účelem jmenování dvou členů poroty a monitorovacího a poradního výboru pro akci Společenství „Evropské hlavní město kultury“ Radou
32007D0325 OJ L 122, 11.05.2007, p.41 2007/325/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o schválení účetních závěrek platebních agentur České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), za rozpočtový rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1893)
32007D0326 OJ L 122, 11.05.2007, p.47 2007/326/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o schválení účetních závěrek platebních agentur v Maďarsku a na Maltě týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 1894)
32007D0327 OJ L 122, 11.05.2007, p.51 2007/327/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2007 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 1901)
32007D0328 OJ L 122, 11.05.2007, p.57 2007/328/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2007 o dočasném uvádění na trh určité sadby brambor, která nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/56/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1852) (1)
32007D0329 OJ L 122, 11.05.2007, p.59 2007/329/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2007, kterým se stanoví přechodná opatření odchylná od směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o uvádění na trh osiva odrůd Helianthus annuus, které nebyly vyhodnoceny jako odolné vůči Orobanche spp., v důsledku přistoupení Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 1822) (1)
32007D0330 OJ L 123, 12.05.2007, p.30 2007/330/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů (oznámeno pod číslem K(2007) 1911) (1)
32007D0331 OJ L 123, 12.05.2007, p.33 2007/331/ES: Doporučení Komise ze dne 3. května 2007 o monitorování množství akrylamidu v potravinách (oznámeno pod číslem K(2007) 1873) (1)
32007D0332 OJ L 125, 15.05.2007, p.16 2007/332/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o uložení závazků veřejné služby na některých trasách ze Sardinie a na ni podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1712)
32007D0333 OJ L 125, 15.05.2007, p.27 2007/333/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu (oznámeno pod číslem K(2007) 1929) (1)
32007D0334 OJ L 125, 15.05.2007, p.29 Společná akce Rady 2007/334/SZBP ze dne 14. května 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
32007D0335 OJ L 128, 16.05.2007, p.43 2007/335/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o režimu státních podpor C 18/2006 (ex N 524/2005), který Itálie hodlala uskutečnit ve prospěch malých podniků a mikropodniků (oznámeno pod číslem K(2007) 1175) (1)
32007D0336 OJ L 128, 16.05.2007, p.45 2007/336/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2007 o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 1930)
32007D0337 OJ L 128, 16.05.2007, p.49 2007/337/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se schvalují systémy automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu v případě porušení předpisů vypracované Dánskem, Německem a Spojeným královstvím (oznámeno pod číslem K(2007) 2036)
32007D0338 OJ L 128, 16.05.2007, p.50 Společný postoj Rady 2007/338/SZBP ze dne 14. května 2007, kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu
32007D0339 OJ L 134, 25.05.2007, p.1 2007/339/ES: Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě ze dne 25. dubna 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravě
32007D0340 OJ L 129, 17.05.2007, p.25 2007/340/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování krátkodobých víz
32007D0341 OJ L 129, 17.05.2007, p.38 2007/341/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o zpětném přebírání osob
32007D0342 OJ L 129, 17.05.2007, p.61 2007/342/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se Belgii přidělují dodatečné dny na moři v oblastech ICES IV, VIIa a VIId (oznámeno pod číslem K(2007) 2072) (1)
32007D0343 OJ L 129, 17.05.2007, p.63 2007/343/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se povoluje uvedení oleje obohaceného fytosteroly/fytostanoly na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2007) 2073)
32007D0344 OJ L 129, 17.05.2007, p.67 2007/344/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2085) (1)
32007D0345 OJ L 130, 22.05.2007, p.16 2007/345/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2007) 1989) (1)
32007D0346 OJ L 130, 22.05.2007, p.43 2007/346/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007, o povolení odchylky od rozhodnutí 2006/804/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) požadované Francií (oznámeno pod číslem K(2007) 2084)
32007D0347 OJ L 130, 22.05.2007, p.46 2007/347/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/416/ES o dočasných mimořádných opatřeních pro citrusové plody pocházející z Argentiny nebo Brazílie (oznámeno pod číslem K(2007) 2089)
32007D0348 OJ L 131, 23.05.2007, p.21 2007/348/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o desky na bázi dřeva (oznámeno pod číslem K(2007) 2045) (1)
32007D0349 OJ L 131, 23.05.2007, p.24 2007/349/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/609/ES, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (oznámeno pod číslem K(2007) 2047)
32007D0350 OJ L 132, 24.05.2007, p.33 2007/350/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování jednoho lotyšského člena a dvou lotyšských náhradníků Výboru regionů
32007D0351 OJ L 132, 24.05.2007, p.34 2007/351/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování rakouského náhradníka Výboru regionů
32007D0352 OJ L 132, 24.05.2007, p.35 2007/352/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování náměstka ředitele Europolu
32007D0353 OJ L 133, 25.05.2007, p.24 2007/353/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2006, kterým se prohlašuje, že spojení je slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (oznámeno pod číslem K(2006) 793) (1)
32007D0354 OJ L 133, 25.05.2007, p.37 2007/354/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2090) (1)
32007D0355 OJ L 133, 25.05.2007, p.40 2007/355/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení karbarylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2093) (1)
32007D0356 OJ L 133, 25.05.2007, p.42 2007/356/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení trichlorfonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2096) (1)
32007D0357 OJ L 133, 25.05.2007, p.44 2007/357/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2091) (1)
32007D0358 OJ L 133, 25.05.2007, p.49 2007/358/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPT/1/2007 ze dne 15. května 2007 o prodloužení mandátu vedoucího plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
32007D0359 OJ L 133, 25.05.2007, p.51 Společná akce Rady 2007/359/SZBP ze dne 23. května 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)
32007D0360 OJ L 138, 30.05.2007, p.10 2007/360/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa
32007D0360r OJ L 160, 21.06.2007, p.35 Oprava rozhodnutí Rady 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa (  Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007)
32007D0361 OJ L 138, 30.05.2007, p.14 2007/361/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007 o stanovení přebytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2007) 1979)
32007D0362 OJ L 138, 30.05.2007, p.18 2007/362/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2088) (1)
32007D0363 OJ L 138, 30.05.2007, p.24 2007/363/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o pokynech, které mají být nápomocny členským státům při přípravě jednotných integrovaných víceletých vnitrostátních plánů kontrol stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 2099) (1)
32007D0364 OJ L 138, 30.05.2007, p.50 2007/364/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2007, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie 123.2.38) geneticky modifikovaný pro barvu květu (oznámeno pod číslem K(2007) 2120) (1)
32007D0365 OJ L 139, 31.05.2007, p.24 2007/365/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2161)
32007D0366 OJ L 139, 31.05.2007, p.28 2007/366/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení thiodikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2165) (1)
32007D0367 OJ L 139, 31.05.2007, p.30 2007/367/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o finančním příspěvku Společenství Itálii na zavedení systému pro sběr a analýzu epizootologických informací o katarální horečce ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2166)
32007D0368 OJ L 139, 31.05.2007, p.32 2007/368/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 23. května 2007 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
32007D0369 OJ L 139, 31.05.2007, p.33 Společná akce Rady 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
32007D0370 OJ L 140, 01.06.2007, p.47 2007/370/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování sedmi řeckých členů a pěti řeckých náhradníků Výboru regionů
32007D0371 OJ L 140, 01.06.2007, p.49 2007/371/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 84/247/EHS a 84/419/EHS, pokud jde o plemenné knihy pro plemena skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 2199) (1)
32007D0372 OJ L 140, 01.06.2007, p.52 2007/372/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/20/ES s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro inteligentní energii“ na Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace
32007D0373 OJ L 140, 01.06.2007, p.55 2007/373/ES: Rozhodnutí č. 1/2007 Smíšeného výboru uvedeného v Prozatímní dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech č. 1/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se přijímá jeho jednací řád včetně mandátu a struktury pracovních skupin ES–Albánie
32007D0374 OJ L 147, 08.06.2007, p.1 2007/374/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2007 ve věci státní podpory č. C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), kterou Italská republika poskytla formou příspěvku na nákup digitálních dekodérů (oznámeno pod číslem K(2006) 6634) (1)
32007D0375 OJ L 147, 08.06.2007, p.29 2007/375/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2007 o osvobození minerálních olejů používaných jako palivo při výrobě oxidu hlinitého (aluminy) od spotřební daně v regionu Gardanne, v regionu Shannon a na Sardinii, které zavedly Francie, Irsko a Itálie (č. C 78/2001 (ex NN 22/01), č. C 79/2001 (ex NN 23/01), č. C 80/2001 (ex NN 26/01)) (oznámeno pod číslem K(2007) 286) (1)
32007D0376 OJ L 141, 02.06.2007, p.67 2007/376/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii
32007D0377 OJ L 141, 02.06.2007, p.74 2007/377/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
32007D0378 OJ L 141, 02.06.2007, p.75 2007/378/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0379 OJ L 141, 02.06.2007, p.76 2007/379/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení fenitrothionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2164) (1)
32007D0380 OJ L 141, 02.06.2007, p.78 2007/380/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Candida oleophila kmen O do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2213) (1)
32007D0381 OJ L 141, 02.06.2007, p.80 2007/381/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007, kterým se na hospodářský rok 2006/07 a na určitý počet hektarů stanoví pro Bulharsko a Rumunsko orientační finanční příděl na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 2272)
32007D0382 OJ L 142, 05.06.2007, p.12 2007/382/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2007 o přidělení dovozních kvót na regulované látky na období od 1. ledna do 31. prosince 2007 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2007) 2107)
32007D0383 OJ L 142, 05.06.2007, p.21 2007/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 2274)
32007D0384 OJ L 152, 13.06.2007, p.14 Rozhodnutí Rady 2007/384/SZBP ze dne 14. května 2007 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA) (kodifikované znění)
32007D0385 OJ L 143, 06.06.2007, p.16 2007/385/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 o státní podpoře č. C 11/2005 (ex N 21/2005), kterou Německo hodlá poskytnout na výstavbu potrubí na dopravu ethylenu v Bavorsku (oznámeno pod číslem K(2006) 4836) (1)
32007D0386 OJ L 143, 06.06.2007, p.27 2007/386/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2007, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Evropském společenství od 1. ledna do 31. prosince 2007 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2007) 2295)
32007D0387 OJ L 145, 07.06.2007, p.16 2007/387/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení dichlorvosu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2338) (1)
32007D0388 OJ L 145, 07.06.2007, p.18 2007/388/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzit“ č. 1/2007 ze dne 16. dubna 2007, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
32007D0389 OJ L 146, 08.06.2007, p.19 2007/389/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení malathionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2337) (1)
32007D0390 OJ L 146, 08.06.2007, p.21 2007/390/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007 o financování výdajů na počítačovou podporu a komunikační činnosti v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na rok 2007
32007D0391 OJ L 146, 08.06.2007, p.23 Společný postoj Rady 2007/391/SZBP ze dne 7. června 2007, kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
32007D0392 OJ L 148, 09.06.2007, p.7 2007/392/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení oxydemeton-methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2098) (1)
32007D0393 OJ L 148, 09.06.2007, p.9 2007/393/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení diazinonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2339) (1)
32007D0394 OJ L 148, 09.06.2007, p.11 2007/394/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007, kterým se mění směrnice Rady 90/377/EHS s ohledem na metodu, která se použije pro zjišťování cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (1)
32007D0395 OJ L 148, 09.06.2007, p.17 2007/395/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007 o vnitrostátních předpisech o používání chlorovaných parafinů s krátkými řetězci, které oznámilo Nizozemské království podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2361) (1)
32007D0396 OJ L 148, 09.06.2007, p.24 2007/396/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/409/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení ethaboxamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2336) (1)
32007D0397 OJ L 150, 12.06.2007, p.5 2007/397/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro demografické otázky
32007D0398 OJ L 150, 12.06.2007, p.8 2007/398/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 2386) (1)
32007D0399 OJ L 150, 12.06.2007, p.11 2007/399/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení Rumunska za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za úředně prosté brucelózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 2400) (1)
32007D0400 OJ L 150, 12.06.2007, p.15 Společný postoj Rady 2007/400/SZBP ze dne 11. června 2007, kterým se ukončují některá omezující opatření vůči Libérii
32007D0401 OJ L 151, 13.06.2007, p.32 2007/401/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2007 o jmenování belgického náhradníka Výboru regionů
32007D0402 OJ L 151, 13.06.2007, p.33 2007/402/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o plánované státní podpoře Německa C 6/2006 (ex N 417/2005) ve prospěch Volkswerft Stralsund (oznámeno pod číslem K(2006) 5790) (1)
32007D0403 OJ L 151, 13.06.2007, p.41 2007/403/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (oznámeno pod číslem K(2006) 6764) (1)
32007D0404 OJ L 151, 13.06.2007, p.45 2007/404/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku novaluron (oznámeno pod číslem K(2007) 2454) (1)
32007D0405 OJ L 151, 13.06.2007, p.46 Společná akce Rady 2007/405/SZBP ze dne 12. června 2007 o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)
32007D0406 OJ L 151, 13.06.2007, p.52 Společná akce Rady 2007/406/SZBP ze dne 12. června 2007 o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)
32007D0407 OJ L 153, 14.06.2007, p.26 2007/407/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (oznámeno pod číslem K(2007) 2421) (1)
32007D0408 OJ L 153, 14.06.2007, p.30 2007/408/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2007, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu
32007D0409 OJ L 155, 15.06.2007, p.68 2007/409/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky
32007D0410 OJ L 155, 15.06.2007, p.71 2007/410/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2451)
32007D0411 OJ L 155, 15.06.2007, p.74 2007/411/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2473)
32007D0412 OJ L 155, 15.06.2007, p.76 Rozhodnutí Rady 2007/412/SVV ze dne 12. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru
32007D0413 OJ L 155, 15.06.2007, p.78 2007/413/ES: Rozhodnutí smluvních stran zasedajících v Radě ze dne 12. června 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla k článku 6a Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)
32007D0414 OJ L 156, 16.06.2007, p.23 2007/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o státní podpoře C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalsko – Podpora přímé zahraniční investice ve prospěch společnosti CORDEX, Companhia Industrial T?xtil S.A. (oznámeno pod číslem K(2007) 474) (1)
32007D0415 OJ L 156, 16.06.2007, p.28 2007/415/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbosulfanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2463) (1)
32007D0416 OJ L 156, 16.06.2007, p.30 2007/416/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2467) (1)
32007D0417 OJ L 156, 16.06.2007, p.32 2007/417/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení diuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2468) (1)
32007D0418 OJ L 156, 16.06.2007, p.34 2007/418/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii
32007D0419 OJ L 167, 28.06.2007, p.1 2007/419/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2007
32007D0420 OJ L 157, 19.06.2007, p.17 2007/420/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2007 o jmenování jednoho člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
32007D0421 OJ L 157, 19.06.2007, p.18 2007/421/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 96/587/ES o zveřejnění seznamu uznaných subjektů, které byly oznámeny členskými státy v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2379) (1)
32007D0422 OJ L 157, 19.06.2007, p.19 2007/422/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Argentině, Austrálii a Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 2498) (1)
32007D0423 OJ L 157, 19.06.2007, p.23 Rozhodnutí Rady 2007/423/SZBP ze dne 18. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32007D0424 OJ L 159, 20.06.2007, p.42 2007/424/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
32007D0425 OJ L 159, 20.06.2007, p.45 2007/425/ES: Doporučení Komise ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (oznámeno pod číslem K(2007) 2551)
32007D0426 OJ L 159, 20.06.2007, p.48 2007/426/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 31. května 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/15 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2007/3)
32007D0427 OJ L 159, 20.06.2007, p.63 Rozhodnutí Rady 2007/427/SZBP ze dne 18. června 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32007D0428 OJ L 160, 21.06.2007, p.26 2007/428/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 o nezařazení kadusafosu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2511) (1)
32007D0429 OJ L 160, 21.06.2007, p.28 2007/429/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/429/ES, kterým se zavádí zvláštní kontrolní program týkající se obnovení populací tresky obecné (oznámeno pod číslem K(2007) 2550)
32007D0430 OJ L 160, 21.06.2007, p.30 2007/430/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2007 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů syntetických polyesterových střižových vláken (PSV) pocházejících z Malajsie a Tchaj-wanu a o uvolnění částek zajištěných v podobě uloženého prozatímního cla
32007D0431 OJ L 161, 22.06.2007, p.63 2007/431/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006
32007D0432 OJ L 161, 22.06.2007, p.65 2007/432/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se prodlužuje lhůta platnosti rozhodnutí 2002/499/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2007) 2495)
32007D0433 OJ L 161, 22.06.2007, p.66 2007/433/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 2496)
32007D0434 OJ L 161, 22.06.2007, p.70 2007/434/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 u drůbeže v České republice (oznámeno pod číslem K(2007) 3120) (1)
32007D0435 OJ L 168, 28.06.2007, p.18 2007/435/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
32007D0436 OJ L 163, 23.06.2007, p.17 2007/436/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství
32007D0437 OJ L 163, 23.06.2007, p.22 2007/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2007, o nezařazení látky haloxyfop-R do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2548) (1)
32007D0438 OJ L 164, 26.06.2007, p.24 2007/438/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady
32007D0439 OJ L 164, 26.06.2007, p.30 2007/439/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 2565) (1)
32007D0440 OJ L 164, 26.06.2007, p.32 2007/440/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/704/ES, kterým se přijímají závazky nabízené v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
32007D0441 OJ L 165, 27.06.2007, p.33 2007/441/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
32007D0442 OJ L 166, 28.06.2007, p.16 2007/442/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto látky (oznámeno pod číslem K(2007) 2576) (1)
32007D0443 OJ L 166, 28.06.2007, p.24 2007/443/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 2608) (1)
32007D0444 OJ L 169, 29.06.2007, p.53 2007/444/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT
32007D0445 OJ L 169, 29.06.2007, p.58 2007/445/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a zrušují rozhodnutí 2006/379/ES a 2006/1008/ES
32007D0446 OJ L 169, 29.06.2007, p.63 2007/446/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o účasti Komise Evropských společenství na mezinárodním fóru o biopalivech
32007D0447 OJ L 169, 29.06.2007, p.64 2007/447/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2007, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice Rady 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2007) 2587) (1)
32007D0448 OJ L 169, 29.06.2007, p.69 Společný postoj Rady 2007/448/SZBP ze dne 28. června 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušují společné postoje 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP
32007D0449 OJ L 169, 29.06.2007, p.75 Rozhodnutí Rady 2007/449/SZBP ze dne 28. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32007D0450 OJ L 177, 06.07.2007, p.1 2007/450/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. září 2006 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, oddíl I – Evropský parlament
32007D0451 OJ L 178, 06.07.2007, p.22 2007/451/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ukrajiny o obchodu s některými výrobky z oceli
32007D0452 OJ L 172, 30.06.2007, p.83 2007/452/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se opravuje směrnice 2006/132/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon (oznámeno pod číslem K(2007) 3066) (1)
32007D0453 OJ L 172, 30.06.2007, p.84 2007/453/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (oznámeno pod číslem K(2007) 3114) (1)
32007D0454 OJ L 172, 30.06.2007, p.87 2007/454/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3183) (1)
32007D0455 OJ L 172, 30.06.2007, p.89 Rozhodnutí Rady 2007/455/SZBP ze dne 25. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe
32007D0456 OJ L 173, 03.07.2007, p.27 2007/456/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady
32007D0457 OJ L 173, 03.07.2007, p.29 2007/457/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/739/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2002/747/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 3128) (1)
32007D0458 OJ L 173, 03.07.2007, p.31 2007/458/ES: Rozhodnutí č. 1/2007 Společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 15. června 2007 o změně dodatků přílohy 5
32007D0459 OJ L 174, 04.07.2007, p.8 2007/459/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2007) 3020) (1)
32007D0460 OJ L 175, 05.07.2007, p.31 2007/460/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2007 ze dne 25. května 2007 o přerozdělení části rezervy finančního krytí 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) na podporu dlouhodobého rozvoje do prostředků finančního krytí 9. ERF na podporu regionální spolupráce a integrace přidělených na spolupráci v rámci AKT
32007D0461 OJ L 175, 05.07.2007, p.35 2007/461/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2007 ze dne 25. května 2007 o povolení dodatečných dvoustranných příspěvků spravovaných Komisí a určených na podporu cílů afrického mírového projektu
32007D0462 OJ L 175, 05.07.2007, p.36 2007/462/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2007 ze dne 25. května 2007, kterým se mění rozhodnutí č. 3/2001 o poskytnutí zdrojů Somálsku z osmého a devátého Evropského rozvojového fondu
32007D0463 OJ L 175, 05.07.2007, p.37 2007/463/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 o změně rozhodnutí 2005/942/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 3173)
32007D0464 OJ L 176, 06.07.2007, p.19 2007/464/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/186/ES o existenci nadměrného schodku na Maltě
32007D0465 OJ L 176, 06.07.2007, p.21 2007/465/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/917/ES o existenci nadměrného schodku v Řecku
32007D0466 OJ L 176, 06.07.2007, p.23 2007/466/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007 o jmenování šesti švédských členů a devíti švédských náhradníků do Výboru regionů
32007D0467 OJ L 176, 06.07.2007, p.25 2007/467/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID)
32007D0468 OJ L 176, 06.07.2007, p.31 Společná akce Rady 2007/468/SZBP ze dne 28. června 2007 o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) za účelem posílení jejích kapacit pro dohled a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
32007D0469 OJ L 176, 06.07.2007, p.39 Společný postoj Rady 2007/469/SZBP ze dne 28. června 2007 k hodnotící konferenci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC), která se koná v roce 2008
32007D0470 OJ L 179, 07.07.2007, p.38 2007/470/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kyrgyzské republiky o některých aspektech leteckých služeb
32007D0471 OJ L 179, 07.07.2007, p.46 2007/471/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2007 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice
32007D0472 OJ L 179, 07.07.2007, p.50 2007/472/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS)
32007D0473 OJ L 179, 07.07.2007, p.52 2007/473/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o odtajnění některých částí příručky SIRENE přijaté výkonným výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985
32007D0474 OJ L 179, 07.07.2007, p.53 2007/474/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007, kterým se Portugalsku přidělují dodatečné dny na moři v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem K(2007) 3186)
32007D0475 OJ L 180, 10.07.2007, p.5 2007/475/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Itálií podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
32007D0476 OJ L 180, 10.07.2007, p.8 2007/476/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Německem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
32007D0477 OJ L 180, 10.07.2007, p.11 2007/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Rakouskem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
32007D0478 OJ L 180, 10.07.2007, p.17 2007/478/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Irskem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
32007D0479 OJ L 180, 10.07.2007, p.24 2007/479/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Belgií podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
32007D0480 OJ L 180, 10.07.2007, p.33 2007/480/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Francií podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
32007D0481 OJ L 180, 10.07.2007, p.38 2007/481/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Finskem podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství
32007D0482 OJ L 180, 10.07.2007, p.42 2007/482/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2007, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS v souvislosti s kontrolami pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (oznámeno pod číslem K(2007) 3291) (1)
32007D0483 OJ L 180, 10.07.2007, p.43 2007/483/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 3413) (1)
32007D0484 OJ L 181, 11.07.2007, p.14 Společná akce Rady 2007/484/SZBP ze dne 10. července 2007, kterou se prodlužuje společná akce 2006/439/SZBP o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii
32007D0485 OJ L 182, 12.07.2007, p.29 2007/485/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007, kterým se Rakousku povoluje uzavřít se Švýcarskem dohodu, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
32007D0486 OJ L 182, 12.07.2007, p.31 2007/486/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 ohledně řízení podle článku 65 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Věc č. COMP/F/39.234 – přirážka za slévání – znovupřijetí) (oznámeno pod číslem K(2006) 6765)
32007D0487 OJ L 182, 12.07.2007, p.33 2007/487/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2007, kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři v divizi ICES VIIe (oznámeno pod číslem K(2007) 3212)
32007D0488 OJ L 182, 12.07.2007, p.34 2007/488/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2007, kterým se udělují výjimky Itálii podle směrnice Rady 92/119/EHS ohledně přepravy jatečních prasat po veřejných i soukromých cestách na jatka v ochranných pásmech v Cremoně (oznámeno pod číslem K(2007) 3314)
32007D0489 OJ L 182, 12.07.2007, p.36 2007/489/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2007, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby v Dánsku v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 3315)
32007D0490 OJ L 183, 13.07.2007, p.23 2007/490/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/89/ES o existenci nadměrného schodku v Německu
32007D0491 OJ L 183, 13.07.2007, p.25 2007/491/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
32007D0492 OJ L 183, 13.07.2007, p.27 2007/492/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2007 o státní podpoře č. C 38/2005 (ex NN 52/2004) poskytnuté Německem skupině Biria (oznámeno pod číslem K(2007) 130) (1)
32007D0493 OJ L 183, 13.07.2007, p.41 2007/493/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2007 o režimu státních podpor, který Itálie hodlá uskutečnit ve smyslu článku 60 sicilského regionálního zákona č. 17/2004, č. C 34/2005 (dříve N 113/2005) (oznámeno pod číslem K(2007) 284) (1)
32007D0494 OJ L 183, 13.07.2007, p.46 2007/494/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007 o státní podpoře č. C 41/2004 (ex N 221/2004) – Portugalsko – investiční podpora ve prospěch společnosti ORFAMA, Organizaç?o Fabril de Malhas S.A. (oznámeno pod číslem K(2007) 638) (1)
32007D0496 OJ L 184, 14.07.2007, p.29 2007/496/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3327) (1)
32007D0497 OJ L 184, 14.07.2007, p.34 2007/497/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. července 2007, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2007/5)
32007D0498 OJ L 185, 17.07.2007, p.10 2007/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2007 o režimu státních podpor, který Itálie hodlá uskutečnit ve smyslu článků 14, 15 a 16 sicilského regionálního zákona č. 21/2003 Sb., č. C 31/2005 (ex N 329/2004) (oznámeno pod číslem K(2007) 285) (1)
32007D0499 OJ L 185, 17.07.2007, p.18 2007/499/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o státní podpoře č. C 16/2006 (ex NN 34/2006) regionu Sardinie ve prospěch společnosti Nuova Mineraria Silius SpA (oznámeno pod číslem K(2007) 473) (1)
32007D0500 OJ L 185, 17.07.2007, p.24 2007/500/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/781/ES o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3365)
32007D0501 OJ L 185, 17.07.2007, p.31 Společná akce Rady 2007/501/SZBP ze dne 16. července 2007 o spolupráci s Africkým centrem pro studium a výzkum terorismu v rámci provádění Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu
32007D0502 OJ L 189, 20.07.2007, p.24 2007/502/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii
32007D0503 OJ L 186, 18.07.2007, p.29 2007/503/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008
32007D0504 OJ L 186, 18.07.2007, p.32 2007/504/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008
32007D0505 OJ L 186, 18.07.2007, p.35 2007/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2007 o státní podpoře investice do ekologického pilotního projektu „Využití cukrovarských kalů“(oznámeno pod číslem K(2007) 121)
32007D0506 OJ L 186, 18.07.2007, p.36 2007/506/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům (oznámeno pod číslem K(2007) 3127) (1)
32007D0507 OJ L 186, 18.07.2007, p.46 2007/507/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/140/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství na rok 2007 na studii o prionproteinových genech odolných vůči TSE u koz na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 3369)
32007D0508 OJ L 187, 19.07.2007, p.22 2007/508/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o státní podpoře č. C 22/06 (ex N 615/05), kterou má Itálie v úmyslu poskytnout na slevy na daních u emulzí oleje s vodou (oznámeno pod číslem K(2006) 5805) (1)
32007D0509 OJ L 187, 19.07.2007, p.30 2007/509/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře č. C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), kterou Polsko hodlá poskytnout společnosti Fabryka Samochodów Osobowych S.A. (dříve DAEWOO – FSO Motor S.A.) (oznámeno pod číslem K(2006) 6628) (1)
32007D0510 OJ L 187, 19.07.2007, p.47 2007/510/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/784/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Francii (oznámeno pod číslem K(2007) 3419)
32007D0511 OJ L 188, 20.07.2007, p.15 2007/511/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o uzavření Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Společenství
32007D0512 OJ L 188, 20.07.2007, p.17 2007/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o podpisu Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Společenství a o jeho prozatímním uplatňování
32007D0513 OJ L 190, 21.07.2007, p.12 2007/513/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k pozměněné Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení
32007D0514 OJ L 190, 21.07.2007, p.15 2007/514/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o jmenování členů Poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu
32007D0515 OJ L 190, 21.07.2007, p.18 2007/515/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o opatření Německa ve prospěch společnosti Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (oznámeno pod číslem K(2007) 1170) (1)
32007D0516 OJ L 190, 21.07.2007, p.25 2007/516/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2007 o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence a antimikrobiální rezistence Campylobacter spp. v hejnech brojlerů a prevalence Campylobacter spp. a Salmonella spp. v jatečných tělech brojlerů, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3440)
32007D0517 OJ L 190, 21.07.2007, p.38 Společná akce Rady 2007/517/SZBP ze dne 16. července 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/623/SZBP o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU)
32007D0518 OJ L 192, 24.07.2007, p.25 2007/518/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o jmenování španělského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0519 OJ L 192, 24.07.2007, p.26 2007/519/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007, kterým se mění část 2 schengenské konzultační sítě (technické specifikace)
32007D0520 OJ L 192, 24.07.2007, p.28 Společná akce Rady 2007/520/SZBP ze dne 23. července 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
32007D0521 OJ L 192, 24.07.2007, p.30 Rozhodnutí Rady 2007/521/SZBP ze dne 23. července 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32007D0522 OJ L 193, 25.07.2007, p.23 2007/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES, pokud jde o vepřové maso pocházející z prasat očkovaných běžnou živou oslabenou očkovací látkou v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3418) (1)
32007D0523 OJ L 154, 14.06.2007, p.23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 623/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se mění směrnice 2002/2/ES, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí
32007D0523 OJ L 203, 03.08.2007, p.1 2007/523/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2007
32007D0524 OJ L 203, 03.08.2007, p.37 2007/524/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2007
32007D0525 OJ L 203, 03.08.2007, p.57 2007/525/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2007
32007D0526 OJ L 197, 30.07.2007, p.1 2007/526/ES: Doporučení Komise ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně (oznámeno pod číslem K(2007) 2525) (1)
32007D0527 OJ L 194, 26.07.2007, p.9 2007/527/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2007, kterým se Bulharsku a Rumunsku povoluje odchýlit se od směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh, pokud jde o zásoby nahromaděné v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006(oznámeno pod číslem K(2007) 3541)
32007D0528 OJ L 194, 26.07.2007, p.11 Společná akce Rady 2007/528/SZBP ze dne 23. července 2007 na podporu Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, v rámci Evropské bezpečnostní strategie
32007D0529 OJ L 195, 27.07.2007, p.36 2007/529/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o státní podpoře č. C 21/2006 (ex N 635/2005), kterou Slovenská republika zamýšlí poskytnout podniku Slovenské lodenice Komárno (oznámeno pod číslem K(2007) 1182) (1)
32007D0530 OJ L 195, 27.07.2007, p.44 2007/530/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2007 o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (1)
32007D0531 OJ L 195, 27.07.2007, p.47 2007/531/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2007 ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010 (oznámeno pod číslem K(2007) 3547)
32007D0532 OJ L 205, 07.08.2007, p.59 2007/532/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím
32007D0533 OJ L 205, 07.08.2007, p.63 Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
32007D0534 OJ L 196, 28.07.2007, p.40 2007/534/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2006 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (Věc č.j. COMP/F/38.456 – Bitumen (NL)) (oznámeno pod číslem K(2006) 4090)
32007D0535 OJ L 196, 28.07.2007, p.45 2007/535/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2007 o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozů látky dihydromyrcenol pocházející z Indie
32007D0536 OJ L 196, 28.07.2007, p.46 2007/536/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. července 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/28 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (ECB/2007/6)
32007D0537 OJ L 196, 28.07.2007, p.48 2007/537/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru DARFUR/6/2007 ze dne 18. července 2007 o jmenování vojenského poradce zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
32007D0538 OJ L 196, 28.07.2007, p.49 2007/538/ES: Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 18. července 2007 o přijetí podmínek a postupů, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu
32007D0539 OJ L 198, 31.07.2007, p.32 2007/539/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů některých kamerových systémů pocházejících z Japonska
32007D0540 OJ L 198, 31.07.2007, p.35 2007/540/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání halonu 2402 v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3594)
32007D0541 OJ L 200, 01.08.2007, p.44 2007/541/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 28. června 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0542 OJ L 200, 01.08.2007, p.46 2007/542/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007 o jmenování čtyř kyperských členů a čtyř kyperských náhradníků Výboru regionů
32007D0543 OJ L 200, 01.08.2007, p.47 2007/543/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu)
32007D0543r OJ L 201, 02.08.2007, p.15 Doplněk k rozhodnutí Rady 2007/543/ES ze dne 23. července 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) (  Úř. věst. L 200 ze dne 1.8.2007)
32007D0543r OJ L 284, 30.10.2007, p.26 Dodatek k rozhodnutí Rady 2007/543/ES ze dne 23. července 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (  Úř. věst. L 200 ze dne 1.8.2007)
32007D0544 OJ L 201, 02.08.2007, p.13 2007/544/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
32007D0545 OJ L 201, 02.08.2007, p.14 2007/545/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o jmenování dánského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0546 OJ L 202, 03.08.2007, p.19 2007/546/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
32007D0547 OJ L 202, 03.08.2007, p.25 2007/547/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0548 OJ L 202, 03.08.2007, p.30 2007/548/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0549 OJ L 202, 03.08.2007, p.35 2007/549/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007, kterým se mění vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES
32007D0550 OJ L 204, 04.08.2007, p.7 2007/550/ES: Rozpočet pro Europol na rok 2008
32007D0551 OJ L 204, 04.08.2007, p.16 Rozhodnutí Rady 2007/551/SZBP/SVV ze dne 23. července 2007 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Dohoda PNR 2007)
32007D0552 OJ L 206, 07.08.2007, p.10 2007/552/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2007 o prozatímních ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 3852) (1)
32007D0553 OJ L 208, 09.08.2007, p.10 2007/553/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 o nezařazení monokarbamid-dihydrogensulfátu a dimethipinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky (oznámeno pod číslem K(2007) 3646) (1)
32007D0554 OJ L 210, 10.08.2007, p.36 2007/554/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a o zrušení rozhodnutí 2007/552/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 3901) (1)
32007D0555 OJ L 212, 14.08.2007, p.3 2007/555/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3614) (1)
32007D0556 OJ L 212, 14.08.2007, p.10 2007/556/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3696) (1)
32007D0556 OJ L 221, 25.08.2007, p.1 2007/556/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod
32007D0557 OJ L 212, 14.08.2007, p.15 2007/557/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/27/ES, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 3653) (1)
32007D0558 OJ L 212, 14.08.2007, p.18 2007/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 3655) (1)
32007D0559 OJ L 212, 14.08.2007, p.20 2007/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2007) 3657) (1)
32007D0560 OJ L 213, 15.08.2007, p.29 2007/560/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, heptamaloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 3669) (1)
32007D0561 OJ L 213, 15.08.2007, p.32 2007/561/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 o schválení změn programu pro eradikaci brucelózy skotu v Itálii na rok 2007 schváleného rozhodnutím 2006/875/ES, pokud jde o brucelózu buvolů v Casertě, region Kampánie (oznámeno pod číslem K(2007) 3692)
32007D0562 OJ L 214, 17.08.2007, p.9 2007/562/ES: Doporučení Rady ze dne 12. června 2007, týkající se sdílení informací o teroristických únosech
32007D0563 OJ L 215, 18.08.2007, p.18 2007/563/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny, pokud jde o mandle a výrobky z mandlí pocházející nebo zasílané ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 3613) (1)
32007D0564 OJ L 215, 18.08.2007, p.21 2007/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2007 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví ve Finsku s výjimkou Alandských ostrovů z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2007) 3700) (1)
32007D0565 OJ L 216, 21.08.2007, p.17 2007/565/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2007 o nezařazení některých látek, které mají být přezkoumány v rámci desetiletého pracovního programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice (oznámeno pod číslem K(2007) 3846) (1)
32007D0567 OJ L 217, 22.08.2007, p.24 2007/567/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů členských států v rámci společné rybářské politiky pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3747)
32007D0568 OJ L 217, 22.08.2007, p.33 2007/568/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Spojeném království v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2007) 3891)
32007D0569 OJ L 217, 22.08.2007, p.34 2007/569/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Spojeném království v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3892)
32007D0570 OJ L 217, 22.08.2007, p.36 2007/570/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2007) 3902) (1)
32007D0571 OJ L 218, 23.08.2007, p.10 2007/571/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/307/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3915)
32007D0572 OJ L 218, 23.08.2007, p.14 2007/572/ES: Rozhodnutí č. 2/2007 Smíšeného výboru ES a Švýcarska ze dne 26. července 2007, upravující švýcarskou domácí referenční cenu plnotučného sušeného mléka
32007D0573 OJ L 144, 06.06.2007, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES
32007D0573 OJ L 228, 31.08.2007, p.1 2007/573/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0574 OJ L 144, 06.06.2007, p.22 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
32007D0574 OJ L 228, 31.08.2007, p.7 2007/574/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2
32007D0575 OJ L 144, 06.06.2007, p.45 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
32007D0575 OJ L 228, 31.08.2007, p.35 2007/575/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0576 OJ L 228, 31.08.2007, p.47 2007/576/ES: Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0577 OJ L 228, 31.08.2007, p.105 2007/577/ES: Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0578 OJ L 228, 31.08.2007, p.125 2007/578/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2007
32007D0579 OJ L 228, 31.08.2007, p.149 2007/579/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2007
32007D0580 OJ L 219, 24.08.2007, p.9 2007/580/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2007 o režimu státní podpory uplatňovaném Slovinskem v rámci jeho legislativy o kvalifikovaných výrobcích energie Oodpora C 7/2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 1181) (1)
32007D0581 OJ L 219, 24.08.2007, p.25 2007/581/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2007 o státní podpoře C 26/2006 (ex N 110/2006), dočasný obranný mechanismus pro odvětví stavby lodí – Portugalsko (oznámeno pod číslem K(2007) 1756) (1)
32007D0582 OJ L 219, 24.08.2007, p.30 2007/582/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o státní podpoře C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalsko – podpora ve prospěch společnosti Djebel (oznámeno pod číslem K(2007) 1959) (1)
32007D0583 OJ L 219, 24.08.2007, p.36 2007/583/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o státní podpoře C 17/2006 (ex N 3/2006) – podpora na vzdělávání pro společnost Autoeuropa – Automóveis Lda, Portugalsko (oznámeno pod číslem K(2007) 3130) (1)
32007D0584 OJ L 219, 24.08.2007, p.37 2007/584/ES: Rozhodnutí komise ze dne 21. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2007) 3905) (1)
32007D0585 OJ L 220, 25.08.2007, p.3 2007/585/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
32007D0586 OJ L 220, 25.08.2007, p.22 2007/586/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 3894) (1)
32007D0587 OJ L 220, 25.08.2007, p.25 2007/587/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2006 a 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3957)
32007D0588 OJ L 220, 25.08.2007, p.27 2007/588/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4058) (1)
32007D0589 OJ L 229, 31.08.2007, p.1 2007/589/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 3416) (1)
32007D0590 OJ L 222, 28.08.2007, p.16 2007/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2007) 3977)
32007D0591 OJ L 222, 28.08.2007, p.21 2007/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4070) (1)
32007D0592 OJ L 224, 29.08.2007, p.5 2007/592/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/656/ES, pokud jde o seznam území, z nichž je povoleno dovážet do Společenství tropické okrasné ryby (oznámeno pod číslem K(2007) 3960) (1)
32007D0593 OJ L 226, 30.08.2007, p.28 2007/593/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007, kterým se Irsku a Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři pro účely pilotního projektu pro zdokonalení údajů v souladu s přílohou IIA nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 3983)
32007D0594 OJ L 227, 31.08.2007, p.33 2007/594/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2007, kterým se mění příloha IV směrnice Rady 90/539/EHS o vzorových veterinárních osvědčeních pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství s ohledem na některé hygienické požadavky (oznámeno pod číslem K(2007) 3999) (1)
32007D0595 OJ L 230, 01.09.2007, p.12 2007/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2007, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č.: COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG Music publishing) (oznámeno pod číslem K(2007) 2160)
32007D0596 OJ L 230, 01.09.2007, p.15 2007/596/ES: Rozhodnutí č. 3/2007 Smíšeného výboru ES–Švýcarsko ze dne 23. srpna 2007, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2
32007D0597 OJ L 230, 01.09.2007, p.18 2007/597/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007 o nezařazení guazatin-acetátu do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2007) 3979) (1)
32007D0598 OJ L 230, 01.09.2007, p.20 2007/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2007 o opatřeních na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků u jiného ptactva chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3987) (1)
32007D0599 OJ L 233, 05.09.2007, p.3 2007/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období let 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2007) 3925)
32007D0600 OJ L 237, 08.09.2007, p.1 2007/600/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2007/2)
32007D0601 OJ L 237, 08.09.2007, p.71 2007/601/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2007/7)
32007D0602 OJ L 234, 06.09.2007, p.13 2007/602/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2007, kterým se zřizuje skupina pro dialog se zúčastněnými subjekty v oblastech veřejného zdraví a ochrany spotřebitele
32007D0603 OJ L 236, 08.09.2007, p.7 2007/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES s cílem zahrnout Slovensko do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby a oblasti ve Španělsku do seznamu oblastí, ve kterých jsou zavedeny schválené programy tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2007) 4108) (1)
32007D0604 OJ L 236, 08.09.2007, p.11 2007/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4141) (1)
32007D0605 OJ L 238, 11.09.2007, p.34 2007/605/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2007 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2007 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2007) 3737)
32007D0606 OJ L 241, 14.09.2007, p.17 2007/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o dopravě obsaženým v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (oznámeno pod číslem K(2007) 3769) (1)
32007D0607 OJ L 241, 14.09.2007, p.24 2007/607/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2007, kterým se Slovinsku povoluje prodloužit možnost použití odchylky od minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových stanoveného pro zónu C II u vín regionu Primorska zahrnujících jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti Teran PTP Kras o dva vinařské roky (oznámeno pod číslem K(2007) 4085)
32007D0608 OJ L 241, 14.09.2007, p.26 2007/608/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4301) (1)
32007D0609 OJ L 242, 15.09.2007, p.20 2007/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2007 o stanovení opatření způsobilých k financování Společenství v rámci programů ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech, na Azorách a na Madeiře (oznámeno pod číslem K(2007) 4140)
32007D0610 OJ L 242, 15.09.2007, p.24 2007/610/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. září 2007 o finančním příspěvku Společenství na program ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 4147)
32007D0611 OJ L 251, 26.09.2007, p.1 2007/611/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o podpisu a prozatímním provádění Druhého dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0612 OJ L 243, 18.09.2007, p.71 2007/612/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o státní podpoře C 14/06, kterou Belgie hodlá poskytnout společnosti General Motors Belgium v Antverpách (oznámeno pod číslem K(2007) 435) (1)
32007D0613 OJ L 244, 19.09.2007, p.20 2007/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o opatřeních C 1/06 (ex NN 103/05) provedených Španělskem ve prospěch společnosti Chupa Chups (oznámeno pod číslem K(2007) 1710) (1)
32007D0614 OJ L 246, 21.09.2007, p.32 2007/614/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy ze strany Komise
32007D0615 OJ L 246, 21.09.2007, p.47 2007/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 o nezařazení benfurakarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4285) (1)
32007D0616 OJ L 254, 28.09.2007, p.1 2007/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2007) 4082) (1)
32007D0617 OJ L 249, 25.09.2007, p.8 2007/617/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2007 o jmenování pěti maďarských členů a pěti maďarských náhradníků Výboru regionů
32007D0618 OJ L 249, 25.09.2007, p.10 2007/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2007 o jmenování finského člena a finské náhradnice Výboru regionů
32007D0619 OJ L 249, 25.09.2007, p.11 2007/619/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007 o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4281) (1)
32007D0620 OJ L 253, 28.09.2007, p.37 2007/620/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování lotyšského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0621 OJ L 253, 28.09.2007, p.38 2007/621/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování dánské členky Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0622 OJ L 253, 28.09.2007, p.39 2007/622/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování italského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru a o změně rozhodnutí 2006/524/ES, Euratom a 2006/651/ES, Euratom
32007D0623 OJ L 253, 28.09.2007, p.40 2007/623/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2007, kterým se zřizuje skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže
32007D0624 OJ L 154, 14.06.2007, p.25 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013)
32007D0624 OJ L 253, 28.09.2007, p.43 2007/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/800/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 4457)
32007D0625 OJ L 253, 28.09.2007, p.44 2007/625/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/802/ES za účelem prodloužení použitelnosti plánů eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 4458)
32007D0626 OJ L 255, 29.09.2007, p.37 2007/626/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007, kterým se jménem Společenství vypovídá Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru
32007D0627 OJ L 255, 29.09.2007, p.38 2007/627/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007 o vypovězení jménem Společenství protokolu 3 o cukru ze států AKT, který je uveden v úmluvě mezi AKT a EHS z Lomé a odpovídajících prohlášení připojených k této úmluvě, která jsou obsažena v protokolu 3, který je připojen k příloze V k dohodě o partnerství AKT-ES vůči Barbadosu, Belize, Republice Fidžijské ostrovy, Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice, Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice Malawi, Mauricijské republice, Mosambické republice, Republice Pobřeží slonoviny, Surinamské republice, Federaci Svatý Kryštof a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie, Republice Trinidad a Tobago, Ugandské republice, Zambijské republice a Zimbabwské republice
32007D0628 OJ L 255, 29.09.2007, p.40 2007/628/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2007 o nezařazení methomylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4258) (1)
32007D0629 OJ L 255, 29.09.2007, p.42 2007/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2007, o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 4282) (1)
32007D0630 OJ L 255, 29.09.2007, p.44 2007/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/779/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2007) 4459) (1)
32007D0631 OJ L 255, 29.09.2007, p.45 2007/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2007) 4460) (1)
32007D0632 OJ L 255, 29.09.2007, p.46 2007/632/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 4480) (1)
32007D0633 OJ L 256, 02.10.2007, p.27 2007/633/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o některých aspektech leteckých služeb
32007D0634 OJ L 256, 02.10.2007, p.28 Společná akce Rady 2007/634/SZBP ze dne 1. října 2007, kterou se mění společná akce 2007/113/SZBP o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii
32007D0635 OJ L 256, 02.10.2007, p.30 Společný postoj Rady 2007/635/SZBP ze dne 1. října 2007, kterým se prodlužuje platnost společného postoje 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32007D0636 OJ L 257, 03.10.2007, p.30 2007/636/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2007 o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence bakterií rodu Salmonella ve stádech chovných prasat, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 4434)
32007D0637 OJ L 258, 04.10.2007, p.29 2007/637/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o jmenování čtyř španělských členů a sedmi španělských náhradníků Výboru regionů
32007D0638 OJ L 258, 04.10.2007, p.31 2007/638/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2007 o nouzovém očkování drůbeže v Itálii proti nízkopatogenní influenze ptáků (oznámeno pod číslem K(2007) 4393)
32007D0639 OJ L 258, 04.10.2007, p.39 2007/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví jednotný formát pro sdělování údajů a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (oznámeno pod číslem K(2007) 4409)
32007D0640 OJ L 260, 05.10.2007, p.13 2007/640/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 stanoví, že opatření přijatá Českou republikou v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou nedostatečná
32007D0641 OJ L 260, 05.10.2007, p.15 2007/641/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci
32007D0642 OJ L 260, 05.10.2007, p.21 2007/642/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2007 o mimořádných opatřeních vztahujících se na produkty rybolovu dovezené z Albánie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2007) 4482) (1)
32007D0643 OJ L 269, 12.10.2007, p.1 Rozhodnutí Rady 2007/643/SZBP ze dne 18. září 2007 o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a pravidlech pro finanční příspěvky z operativního rozpočtu Evropské obranné agentury
32007D0644 OJ L 261, 06.10.2007, p.25 2007/644/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 18. září 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
32007D0645 OJ L 261, 06.10.2007, p.26 2007/645/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování jednoho maltského člena a dvou maltských náhradníků Výboru regionů
32007D0646 OJ L 261, 06.10.2007, p.27 2007/646/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování estonského člena a tří estonských náhradníků Výboru regionů
32007D0647 OJ L 261, 06.10.2007, p.28 2007/647/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2007, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2007) 4477)
32007D0648 OJ L 262, 09.10.2007, p.6 2007/648/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o podpisu jménem Evropského společenství a prozatímním uplatňování Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
32007D0649 OJ L 262, 09.10.2007, p.27 2007/649/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování čtyř švédských členů a tří švédských náhradníků Výboru regionů
32007D0650 OJ L 262, 09.10.2007, p.28 2007/650/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování rakouského člena Výboru regionů
32007D0651 OJ L 262, 09.10.2007, p.29 2007/651/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování jednoho německého člena a dvou německých náhradníků Výboru regionů
32007D0652 OJ L 262, 09.10.2007, p.30 2007/652/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o jmenování člena Poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu
32007D0653 OJ L 262, 09.10.2007, p.31 2007/653/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2007, kterým se na rozpočtový rok 2007 stanoví konečné finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2007) 4524)
32007D0654 OJ L 264, 10.10.2007, p.11 Společný postoj Rady 2007/654/SZBP ze dne 9. října 2007, kterým se mění společný postoj 2005/440/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
32007D0655 OJ L 276, 19.10.2007, p.1 2007/655/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2005 o podpoře poskytované Itálií ve prospěch odvětví živočišné výroby a odvětví olivového oleje v souladu s články 4 a 5 zákona č. 290/99, čl. 15 pododstavcem 16 zákona č. 67/88 a zákonem č. 252/91 (oznámeno pod číslem K(2004) 4769)
32007D0656 OJ L 276, 19.10.2007, p.22 2007/656/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o státní podpoře C 12/05 (ex N 611/03), kterou hodlá Německo poskytnout společnosti e-glass AG (oznámeno pod číslem K(2006) 6587) (1)
32007D0657 OJ L 267, 12.10.2007, p.16 2007/657/ES: Doporučení Komise ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 4607) (1)
32007D0658 OJ L 270, 13.10.2007, p.5 2007/658/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o uzavření Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
32007D0659 OJ L 270, 13.10.2007, p.12 2007/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/166/ES
32007D0660 OJ L 270, 13.10.2007, p.15 2007/660/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování čtyř nizozemských členů a čtyř nizozemských náhradníků Výboru regionů
32007D0661 OJ L 270, 13.10.2007, p.16 2007/661/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů
32007D0662 OJ L 270, 13.10.2007, p.17 2007/662/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování pěti slovinských členů a tří slovinských náhradníků Výboru regionů
32007D0663 OJ L 270, 13.10.2007, p.18 2007/663/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4660) (1)
32007D0664 OJ L 270, 13.10.2007, p.21 2007/664/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4674) (1)
32007D0665 OJ L 270, 13.10.2007, p.27 Rozhodnutí Rady 2007/665/SZBP ze dne 28. září 2007 mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
32007D0666 OJ L 271, 16.10.2007, p.15 2007/666/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2007 o jmenování jednoho člena Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích na její třetí funkční období
32007D0667 OJ L 271, 16.10.2007, p.16 2007/667/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2007, kterým se v Německu na základě úředního potvrzení o výskytu BSE povoluje používání ohroženého skotu do konce jeho produktivního života (oznámeno pod číslem K(2007) 4648)
32007D0668 OJ L 274, 18.10.2007, p.11 2007/668/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o prozatímním výkonu práv a povinností, které jsou obdobné právům a povinnostem vyplývajícím z členství, Evropským společenstvím ve Světové celní organizaci
32007D0669 OJ L 274, 18.10.2007, p.15 2007/669/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Adoxophyes orana granulovirus, amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 4647) (1)
32007D0670 OJ L 274, 18.10.2007, p.17 Rozhodnutí Rady 2007/670/SZBP ze dne 1. října 2007 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o účasti Nového Zélandu na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
32007D0671 OJ L 275, 19.10.2007, p.32 2007/671/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES a Dánska-Faerských ostrovů č. 1/2007 ze dne 8. října 2007, kterým se mění protokol 4 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé
32007D0672 OJ L 277, 20.10.2007, p.22 2007/672/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o jmenování rakouského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0673 OJ L 277, 20.10.2007, p.23 2007/673/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007, kterým se mění akt Rady, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro pracovní soubory Europolu pro účely analýzy
32007D0674 OJ L 277, 20.10.2007, p.25 2007/674/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o státní podpoře N 575/04, poskytnuté Francií podniku Ernault, a o opatření C 32/05 (ex N 250/05) vztahujícímu se k řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy (oznámeno pod číslem K(2007) 1405) (1)
32007D0675 OJ L 277, 20.10.2007, p.29 2007/675/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2007, kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi
32007D0676 OJ L 279, 23.10.2007, p.15 2007/676/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2007 ze dne 14. června 2007, v souvislosti s přílohou III rozhodnutí Společné rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000, která se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce
32007D0677 OJ L 279, 23.10.2007, p.21 Společná akce Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice
32007D0678 OJ L 280, 24.10.2007, p.22 2007/678/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 4672) (1)
32007D0679 OJ L 280, 24.10.2007, p.25 2007/679/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví čisté částky vyplývající z uplatnění dobrovolného odlišení ve Spojeném království pro kalendářní roky 2007–2012 (oznámeno pod číslem K(2007) 5104)
32007D0680 OJ L 280, 24.10.2007, p.27 2007/680/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), a rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K(2007) 5106)
32007D0681 OJ L 281, 25.10.2007, p.23 2007/681/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 9. října 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě
32007D0682 OJ L 281, 25.10.2007, p.25 2007/682/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2007 o obnově zásob Společenství živé oslabené očkovací látky proti klasickému moru prasat (oznámeno pod číslem K(2007) 4699)
32007D0683 OJ L 281, 25.10.2007, p.27 2007/683/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2007, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Maďarska (oznámeno pod číslem K(2007) 5053)
32007D0684 OJ L 281, 25.10.2007, p.28 2007/684/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí ve Francii, Německu, Rakousku, Portugalsku, Dánsku, České republice a Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5152) (1)
32007D0685 OJ L 281, 25.10.2007, p.37 2007/685/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL AFG/1/2007 ze dne 16. října 2007 o jmenování vedoucího mise EUPOL AFGHANISTAN
32007D0686 OJ L 282, 26.10.2007, p.41 2007/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005 ohledně řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství proti společnostem Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Espa?oles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Věc č. COMP/38354 – Průmyslové pytle) (oznámeno pod číslem K(2005) 4634)
32007D0687 OJ L 282, 26.10.2007, p.47 2007/687/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Věc COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) (oznámeno pod číslem K(2006) 3710) (1)
32007D0688 OJ L 282, 26.10.2007, p.52 2007/688/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2007) 5054) (1)
32007D0689 OJ L 282, 26.10.2007, p.60 2007/689/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2007, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2007) 5170) (1)
32007D0690 OJ L 282, 26.10.2007, p.62 Rozhodnutí Rady 2007/690/SZBP ze dne 22. října 2007 o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu misí Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu a v Somálsku
32007D0691 OJ L 283, 27.10.2007, p.63 2007/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/F/38.121 – Tvarovky) (oznámeno pod číslem K(2006) 4180) (1)
32007D0692 OJ L 283, 27.10.2007, p.69 2007/692/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007, kterým se povoluje uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-000H71-4) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5125) (1)
32007D0693 OJ L 283, 27.10.2007, p.72 2007/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2007 o ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2007) 5202) (1)
32007D0694 OJ L 292, 09.11.2007, p.1 2007/694/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2
32007D0695 OJ L 292, 09.11.2007, p.9 2007/695/ES: Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2
32007D0696 OJ L 292, 09.11.2007, p.39 2007/696/ES: Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1
32007D0697 OJ L 284, 30.10.2007, p.27 2007/697/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 5095)
32007D0698 OJ L 284, 30.10.2007, p.31 2007/698/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“(oznámeno pod číslem K(2007) 5139) (1)
32007D0699 OJ L 284, 30.10.2007, p.33 2007/699/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění směrnice Rady 92/33/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5218)
32007D0700 OJ L 284, 30.10.2007, p.34 2007/700/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. září 2007, kterými se mění přílohy I a II obecných zásad ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2007/10)
32007D0701 OJ L 285, 31.10.2007, p.37 2007/701/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xMON810 (MON-00603-6xMON-00810-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5140) (1)
32007D0702 OJ L 285, 31.10.2007, p.42 2007/702/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5141) (1)
32007D0703 OJ L 285, 31.10.2007, p.47 2007/703/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507xNK603 (DAS-01507-1xMON-00603-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2007) 5142) (1)
32007D0704 OJ L 285, 31.10.2007, p.52 2007/704/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2001/602/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovými řízeními, ohledně dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska a Turecka
32007D0705 OJ L 285, 31.10.2007, p.54 Společný postoj Rady 2007/705/SZBP ze dne 30. října 2007 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
32007D0706 OJ L 287, 01.11.2007, p.18 2007/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007 o vynětí výroby a prodeje elektřiny ve Švédsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2007) 5197) (1)
32007D0707 OJ L 287, 01.11.2007, p.23 2007/707/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se Německu přidělují tři dodatečné dny rybolovu pro program na posílení přítomnosti pozorovatelů v souladu s přílohou IIA nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5221)
32007D0708 OJ L 287, 01.11.2007, p.25 2007/708/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se mění seznam odborníků jmenovaných za členy vědeckých komisí v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a kterým se prodlužuje jejich funkční období
32007D0709 OJ L 287, 01.11.2007, p.29 2007/709/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5284) (1)
32007D0710 OJ L 288, 06.11.2007, p.35 2007/710/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, drůbežího masa, ryb, mléka a mléčných výrobků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 5210) (1)
32007D0711 OJ L 288, 06.11.2007, p.60 2007/711/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/11/2007 ze dne 25. září 2007 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32007D0712 OJ L 339, 21.12.2007, p.1 2007/712/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o podpisu Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství
32007D0713 OJ L 297, 15.11.2007, p.1 2007/713/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko č. 2/2007 ze dne 16. října 2007, kterým se mění protokol č. 6 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě
32007D0714 OJ L 163, 23.06.2007, p.16 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2007/714/ES ze dne 20. června 2007, kterým se zrušuje směrnice Rady 68/89/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví
32007D0714 OJ L 289, 07.11.2007, p.12 2007/714/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů
32007D0715 OJ L 289, 07.11.2007, p.13 2007/715/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
32007D0716 OJ L 289, 07.11.2007, p.14 2007/716/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 5238) (1)
32007D0717 OJ L 289, 07.11.2007, p.38 2007/717/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing)
32007D0718 OJ L 289, 07.11.2007, p.45 2007/718/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 5452) (1)
32007D0719 OJ L 289, 07.11.2007, p.59 2007/719/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007, kterým se stanoví na hospodářský rok 2007/08 orientační finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2007) 5293)
32007D0720 OJ L 291, 09.11.2007, p.29 Společná akce Rady 2007/720/SZBP ze dne 8. listopadu 2007, kterou se mění společná akce 2004/570/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32007D0721 OJ L 302, 20.11.2007, p.1 2007/721/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2007
32007D0722 OJ L 293, 10.11.2007, p.5 2007/722/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o poskytnutí státní podpory v mimořádné situaci orgány Rumunska za účelem zmírnění následků sucha v období 2006/07 v zemědělství
32007D0723 OJ L 293, 10.11.2007, p.7 2007/723/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o jmenování tří slovenských členů a tří slovenských náhradníků Výboru regionů
32007D0724 OJ L 293, 10.11.2007, p.8 2007/724/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/10/2007 ze dne 25. září 2007 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32007D0725 OJ L 293, 10.11.2007, p.9 2007/725/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/12/2007 ze dne 25. září 2007 o jmenování vedoucího velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32007D0726 OJ L 294, 13.11.2007, p.21 2007/726/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006
32007D0727 OJ L 294, 13.11.2007, p.23 2007/727/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007, kterým se Republika Slovinsko zmocňuje, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovala protokol ze dne 12. února 2004, kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie
32007D0728 OJ L 294, 13.11.2007, p.25 2007/728/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
32007D0729 OJ L 294, 13.11.2007, p.26 2007/729/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů (oznámeno pod číslem K(2007) 5311) (1)
32007D0730 OJ L 295, 14.11.2007, p.12 2007/730/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Spojeným královstvím podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství (1)
32007D0731 OJ L 295, 14.11.2007, p.28 2007/731/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5549) (1)
32007D0732 OJ L 295, 14.11.2007, p.30 Společné akce Rady 2007/732/SZBP ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění společná akce 2007/106/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
32007D0733 OJ L 295, 14.11.2007, p.31 Společná akce Rady 2007/733/SZBP ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění společná akce 2007/369/SZBP o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
32007D0734 OJ L 295, 14.11.2007, p.34 Společný postoj Rady 2007/734/SZBP ze dne 13. listopadu 2007 o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu
32007D0735 OJ L 296, 15.11.2007, p.27 2007/735/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2006 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Věc COMP/C2/38.681 – The Cannes Extension Agreement) (oznámeno pod číslem K(2006) 4350) (1)
32007D0736 OJ L 296, 15.11.2007, p.29 2007/736/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 5365) (1)
32007D0738 OJ L 300, 17.11.2007, p.49 2007/738/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/125/ES o existenci nadměrného schodku ve Spojeném království
32007D0739 OJ L 300, 17.11.2007, p.51 2007/739/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o obchodu s některými výrobky z oceli
32007D0740 OJ L 300, 17.11.2007, p.71 2007/740/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2007, kterým se Nizozemskému království povoluje použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
32007D0741 OJ L 300, 17.11.2007, p.73 2007/741/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/102/ES, kterým se přijímá pracovní plán na rok 2007 k provedení akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), včetně ročního pracovního programu pro granty (1)
32007D0742 OJ L 301, 20.11.2007, p.14 2007/742/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn (oznámeno pod číslem K(2007) 5492) (1)
32007D0743 OJ L 301, 20.11.2007, p.26 2007/743/ES: První pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro hodnocení léčivých prostředků (EMEA) na rok 2007
32007D0744 OJ L 301, 20.11.2007, p.27 Společná akce Rady 2007/744/SZBP ze dne 19. listopadu 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/623/SZBP o zřízení týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možného mezinárodního civilního úřadu v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie
32007D0745 OJ L 303, 21.11.2007, p.9 2007/745/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu
32007D0746 OJ L 303, 21.11.2007, p.24 2007/746/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5533) (1)
32007D0747 OJ L 303, 21.11.2007, p.37 2007/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007 o uznávání certifikačních postupů v souladu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) a o zrušení rozhodnutí 97/264/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5291) (1)
32007D0748 OJ L 303, 21.11.2007, p.38 Společná akce Rady 2007/748/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o změně společné akce 2007/87/SZBP, kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32007D0749 OJ L 303, 21.11.2007, p.40 Společná akce Rady 2007/749/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
32007D0750 OJ L 308, 24.11.2007, p.1 Společný postoj Rady 2007/750/SZBP ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění společný postoj 2006/318/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
32007D0751 OJ L 304, 22.11.2007, p.34 2007/751/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii
32007D0752 OJ L 304, 22.11.2007, p.36 2007/752/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 5457) (1)
32007D0753 OJ L 304, 22.11.2007, p.38 Společná akce Rady 2007/753/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o podpoře dohledu a kontroly MAAE v Korejské lidově demokratické republice v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
32007D0754 OJ L 305, 23.11.2007, p.24 2007/754/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o zřízení podvýboru pro lidská práva a demokracii
32007D0755 OJ L 305, 23.11.2007, p.28 2007/755/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
32007D0756 OJ L 305, 23.11.2007, p.30 2007/756/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5357)
32007D0757 OJ L 305, 23.11.2007, p.52 2007/757/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2007 o finančním příspěvku Společenství na některá opatření v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a na některá technická a vědecká opatření
32007D0758 OJ L 305, 23.11.2007, p.54 2007/758/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku boscalid (oznámeno pod číslem K(2007) 5477) (1)
32007D0759 OJ L 305, 23.11.2007, p.56 2007/759/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, pokud jde o četnost kontrol podzemnice olejné a výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo zasílaných z Brazílie vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2007) 5516) (1)
32007D0760 OJ L 305, 23.11.2007, p.58 Společná akce Rady 2007/760/SZBP ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX
32007D0761 OJ L 305, 23.11.2007, p.61 Společný postoj Rady 2007/761/SZBP ze dne 22. listopadu 2007, kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny
32007D0762 OJ L 305, 23.11.2007, p.62 Společný postoj Rady 2007/762/SZBP ze dne 22. listopadu 2007 o účasti Evropské unie v Organizaci pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO)
32007D0763 OJ L 307, 24.11.2007, p.18 2007/763/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
32007D0764 OJ L 307, 24.11.2007, p.20 2007/764/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
32007D0765 OJ L 307, 24.11.2007, p.22 2007/765/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zákazu řízení motorových vozidel, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
32007D0766 OJ L 310, 28.11.2007, p.15 2007/766/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2007, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování podle složky přeshraniční spolupráce v rámci nástroje předvstupní pomoci pro účely přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a přijímajícími zeměmi pro období od roku 2007 do roku 2013
32007D0767 OJ L 310, 28.11.2007, p.19 2007/767/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2007, kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud se jedná o některé produkty rybolovu dovážené z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2007) 5393)
32007D0768 OJ L 311, 29.11.2007, p.35 2007/768/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o přijetí Protokolu, kterým se mění dohoda TRIPS, sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005, jménem Evropského společenství
32007D0769 OJ L 311, 29.11.2007, p.42 2007/769/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2007 o jmenování členů Výboru vrchních inspektorů práce pro nové funkční období
32007D0770 OJ L 311, 29.11.2007, p.45 2007/770/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2007) 5914) (1)
32007D0771 OJ L 311, 29.11.2007, p.47 2007/771/ES: Obecné Zásady Evropské centrální banky ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2007/13)
32007D0772 OJ L 311, 29.11.2007, p.49 2007/772/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2007/14)
32007D0773 OJ L 312, 30.11.2007, p.29 2007/773/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007 o jednoročním prodloužení doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
32007D0774 OJ L 312, 30.11.2007, p.32 2007/774/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0775 OJ L 312, 30.11.2007, p.44 2007/775/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny
32007D0776 OJ L 312, 30.11.2007, p.48 2007/776/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5693)
32007D0777 OJ L 312, 30.11.2007, p.49 2007/777/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5777) (1)
32007D0778 OJ L 312, 30.11.2007, p.68 Společná akce Rady 2007/778/SZBP ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu
32007D0779 OJ L 173, 03.07.2007, p.19 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
32007D0779 OJ L 314, 01.12.2007, p.9 2007/779/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o vytvoření mechanizmu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze) (1)
32007D0780 OJ L 314, 01.12.2007, p.20 2007/780/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (1)
32007D0781 OJ L 314, 01.12.2007, p.21 2007/781/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2007, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (oznámeno pod číslem K(2007) 3938) (1)
32007D0782 OJ L 314, 01.12.2007, p.29 2007/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2007, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2008 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2007) 5776)
32007D0783 OJ L 316, 04.12.2007, p.53 2007/783/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (oznámeno pod číslem K(2006) 1034) (1)
32007D0784 OJ L 316, 04.12.2007, p.57 2007/784/ES: Rozhodutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (oznámeno pod číslem K(2007) 3443) (1)
32007D0785 OJ L 316, 04.12.2007, p.62 2007/785/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království, Rumunsku a Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6109) (1)
32007D0786 OJ L 317, 05.12.2007, p.63 2007/786/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0787 OJ L 317, 05.12.2007, p.75 2007/787/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
32007D0787r OJ L 330, 15.12.2007, p.60 Oprava rozhodnutí Rady 2007/787/ES ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (  Úř. věst. L 317 ze dne 5.12.2007)
32007D0788 OJ L 317, 05.12.2007, p.76 2007/788/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (oznámeno pod číslem K(2007) 4275)
32007D0789 OJ L 317, 05.12.2007, p.79 2007/789/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007 kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1420/2007 na dovoz silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu
32007D0790 OJ L 317, 05.12.2007, p.81 2007/790/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 23. listopadu 2007 o schválení objemu emise mincí v roce 2008 (ECB/2007/16)
32007D0791 OJ L 317, 05.12.2007, p.83 Rozhodnutí Rady 2007/791/SZBP ze dne 4. prosince 2007, kterým se provádí společná akce 2007/749/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině
32007D0792 OJ L 320, 06.12.2007, p.31 2007/792/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/446/ES o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF)
32007D0793 OJ L 320, 06.12.2007, p.33 2007/793/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007 o jmenování členů skupiny pro dialog se zúčastněnými subjekty v oblastech veřejného zdraví a ochrany spotřebitele zřízené rozhodnutím 2007/602/ES
32007D0794 OJ L 320, 06.12.2007, p.35 2007/794/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5751) (1)
32007D0795 OJ L 322, 07.12.2007, p.34 2007/795/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007 o finančním příspěvku Společenství na rok 2007 pro studie, posouzení dopadů a hodnocení v oblastech bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky
32007D0796 OJ L 322, 07.12.2007, p.37 2007/796/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 5890) (1)
32007D0797 OJ L 331, 17.12.2007, p.3 2007/797/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování ustanovení pozměňujících Protokol, kterým se na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru
32007D0798 OJ L 331, 17.12.2007, p.31 2007/798/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
32007D0799 OJ L 323, 08.12.2007, p.13 2007/799/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. října 2006 o podpisu Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě)
32007D0800 OJ L 323, 08.12.2007, p.23 2007/800/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
32007D0801 OJ L 323, 08.12.2007, p.34 2007/801/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007 o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice
32007D0802 OJ L 323, 08.12.2007, p.40 2007/802/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 5823) (1)
32007D0803 OJ L 323, 08.12.2007, p.42 2007/803/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 5887) (1)
32007D0804 OJ L 323, 08.12.2007, p.43 2007/804/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (1)
32007D0805 OJ L 323, 08.12.2007, p.45 Společná akce Rady 2007/805/SZBP ze dne 6. prosince 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie
32007D0806 OJ L 323, 08.12.2007, p.50 Společná akce Rady 2007/806/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území
32007D0807 OJ L 323, 08.12.2007, p.53 Společná akce Rady 2007/807/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)
32007D0808 OJ L 323, 08.12.2007, p.56 Rozhodnutí rady 2007/808/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí Rady 2006/807/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území
32007D0808 OJ L 323, 08.12.2007, p.57 Společná akce Rady 2007/809/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2007/108/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán
32007D0810 OJ L 325, 11.12.2007, p.83 2007/810/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino jménem Evropského společenství a jeho členských států, o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
32007D0811 OJ L 325, 11.12.2007, p.89 2007/811/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 5. prosince 2007 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
32007D0812 OJ L 325, 11.12.2007, p.90 2007/812/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se Nizozemsku přidělují tři dodatečné dny na moři pro zlepšený program pozorovacího pokrytí v souladu s přílohou IIA nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5711)
32007D0813 OJ L 325, 11.12.2007, p.92 2007/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem K(2007) 5719)
32007D0814 OJ L 326, 12.12.2007, p.25 2007/814/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny
32007D0815 OJ L 326, 12.12.2007, p.29 2007/815/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období 2008 až 2013 (oznámeno pod číslem K(2007) 5738)
32007D0816 OJ L 326, 12.12.2007, p.32 2007/816/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6359) (1)
32007D0817 OJ L 334, 19.12.2007, p.1 2007/817/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
32007D0818 OJ L 334, 19.12.2007, p.25 2007/818/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
32007D0819 OJ L 334, 19.12.2007, p.45 2007/819/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
32007D0820 OJ L 334, 19.12.2007, p.65 2007/820/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
32007D0821 OJ L 334, 19.12.2007, p.84 2007/821/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz
32007D0822 OJ L 334, 19.12.2007, p.96 2007/822/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz
32007D0823 OJ L 334, 19.12.2007, p.108 2007/823/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz
32007D0824 OJ L 334, 19.12.2007, p.120 2007/824/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz
32007D0825 OJ L 334, 19.12.2007, p.136 2007/825/ES: Rozhodnutí rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz
32007D0826 OJ L 334, 19.12.2007, p.148 2007/826/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
32007D0827 OJ L 334, 19.12.2007, p.168 2007/827/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz
32007D0828 OJ L 338, 21.12.2007, p.1 2007/828/ES: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2007
32007D0829 OJ L 327, 13.12.2007, p.10 2007/829/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. prosince 2007 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí 2003/479/ES
32007D0830 OJ L 341, 27.12.2007, p.1 2007/830/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění) (ECB/2007/9)
32007D0831 OJ L 329, 14.12.2007, p.52 2007/831/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.142 – Toyota) (oznámeno pod číslem K(2007) 4273)
32007D0832 OJ L 329, 14.12.2007, p.56 2007/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/718/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 6251) (1)
32007D0833 OJ L 329, 14.12.2007, p.59 2007/833/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 6256) (1)
32007D0834 OJ L 330, 15.12.2007, p.29 2007/834/ES: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 22. listopadu 2007 o postoji, který má Společenství zaujmout ve správní radě Mezinárodního střediska pro vědu a techniku, pokud se jedná o přistoupení Švýcarské konfederace k Dohodě o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana
32007D0835 OJ L 330, 15.12.2007, p.31 2007/835/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko č. 3/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zřízení podvýborů Výboru přidružení a pracovní skupiny pro sociální věci
32007D0836 OJ L 330, 15.12.2007, p.44 2007/836/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.143 – Opel) (oznámeno pod číslem K(2007) 4277)
32007D0837 OJ L 330, 15.12.2007, p.48 2007/837/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických pokynů na období 2008 až 2013 (oznámeno pod číslem K(2007) 5822)
32007D0838 OJ L 330, 15.12.2007, p.51 2007/838/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6597) (1)
32007D0839 OJ L 332, 18.12.2007, p.46 2007/839/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob
32007D0840 OJ L 332, 18.12.2007, p.66 2007/840/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz
32007D0841 OJ L 332, 18.12.2007, p.77 2007/841/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Věc COMP/E-2/39.141 – Fiat) (oznámeno pod číslem K(2007) 4274)
32007D0842 OJ L 332, 18.12.2007, p.80 2007/842/ES: Rozhodnutí komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2007) 5898)
32007D0843 OJ L 332, 18.12.2007, p.81 2007/843/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2007 o schválení programů pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a o změně rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o některé hygienické požadavky při dovozu drůbeže a násadových vajec (oznámeno pod číslem K(2007) 6094) (1)
32007D0844 OJ L 332, 18.12.2007, p.101 2007/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 6702) (1)
32007D0845 OJ L 332, 18.12.2007, p.103 Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností
32007D0846 OJ L 333, 19.12.2007, p.72 2007/846/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007 o stanovení vzoru pro seznamy jednotek schválených členskými státy pro obchod s živými zvířaty, spermatem a embryi uvnitř Společenství a pravidel pro předávání těchto seznamů Komisi (oznámeno pod číslem K(2007) 5882) (kodifikované znění) (1)
32007D0847 OJ L 333, 19.12.2007, p.78 2007/847/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Vitis L., kromě plodů, pocházející z Chorvatska nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (oznámeno pod číslem K(2007) 5897)
32007D0848 OJ L 333, 19.12.2007, p.83 2007/848/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2007, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech nosnic druhu Gallus gallus(oznámeno pod číslem K(2007) 6100) (1)
32007D0849 OJ L 333, 19.12.2007, p.85 2007/849/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2007, kterým se schvalují změny národního programu pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložené Finskem (oznámeno pod číslem K(2007) 6097)
32007D0850 OJ L 333, 19.12.2007, p.86 2007/850/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2007/15)
32007D0851 OJ L 335, 20.12.2007, p.47 2007/851/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování nákaz zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5985)
32007D0852 OJ L 335, 20.12.2007, p.57 2007/852/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/5/ES, pokud jde o srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 6168) (1)
32007D0853 OJ L 335, 20.12.2007, p.59 2007/853/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 o pokračování v roce 2008 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES, které byly zahájeny v roce 2005 (1)
32007D0854 OJ L 342, 27.12.2007, p.1 2007/854/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu na období od 16. června 2007 do 15. června 2011
32007D0855 OJ L 345, 28.12.2007, p.1 2007/855/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. října 2007 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
32007D0856 OJ L 347, 29.12.2007, p.1 2007/856/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980
32007D0857 OJ L 347, 29.12.2007, p.3 2007/857/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007, kterým se mění příloha I aktu o přistoupení z roku 2005
32007D0858 OJ L 337, 21.12.2007, p.105 2007/858/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007 o jmenování předsedy odvolacího senátu Odrůdového úřadu Společenství a jeho náhradníka
32007D0859 OJ L 337, 21.12.2007, p.106 2007/859/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním
32007D0860 OJ L 337, 21.12.2007, p.111 2007/860/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu
32007D0861 OJ L 337, 21.12.2007, p.113 2007/861/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky
32007D0862 OJ L 337, 21.12.2007, p.119 2007/862/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v Maďarsku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2007) 6158) (1)
32007D0863 OJ L 337, 21.12.2007, p.122 2007/863/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 6281)
32007D0864 OJ L 337, 21.12.2007, p.127 2007/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6490) (1)
32007D0865 OJ L 337, 21.12.2007, p.129 2007/865/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6494) (1)
32007D0866 OJ L 340, 22.12.2007, p.92 2007/866/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění část 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky)
32007D0867 OJ L 340, 22.12.2007, p.95 2007/867/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu dohody GATT z roku 1994
32007D0868 OJ L 340, 22.12.2007, p.100 2007/868/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/445/ES
32007D0869 OJ L 340, 22.12.2007, p.104 2007/869/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 6693) (1)
32007D0870 OJ L 340, 22.12.2007, p.105 2007/870/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku na rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 6699)
32007D0871 OJ L 340, 22.12.2007, p.109 2007/871/ES: Společný postoj Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/448/SZBP
32007D0872 OJ L 344, 28.12.2007, p.44 2007/872/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství v roce 2008 prováděných na rozmnožovacím materiálu druhů rodu Malus Mill. podle směrnice Rady 92/34/EHS, které byly zahájeny v roce 2004
32007D0873 OJ L 344, 28.12.2007, p.45 2007/873/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se schvaluje národní program pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložený Bulharskem (oznámeno pod číslem K(2007) 6353)
32007D0874 OJ L 344, 28.12.2007, p.46 2007/874/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se schvaluje národní program pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložený Rumunskem (oznámeno pod číslem K(2007) 6354)
32007D0875 OJ L 344, 28.12.2007, p.48 2007/875/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES a rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde přenosné nemoci uvedené v těchto rozhodnutích (oznámeno pod číslem K(2007) 6355) (1)
32007D0876 OJ L 344, 28.12.2007, p.50 2007/876/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 6395) (1)
32007D0877 OJ L 344, 28.12.2007, p.51 2007/877/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2007 o finančním příspěvku Společenství na rok 2007 k úhradě výdajů vynaložených Belgií, Finskem, Francií, Německem a Nizozemskem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2007) 6405)
32007D0878 OJ L 193, 25.07.2007, p.18 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 878/2007/ES ze dne 23. července 2007, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí č. 804/2004/ES o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program „Hercule II“)
32007D0878 OJ L 344, 28.12.2007, p.54 2007/878/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu, Polsku a ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 6802) (1)
32007D0879 OJ L 344, 28.12.2007, p.65 2007/879/ES: Doporučení Komise ze dne 17. prosince 2007 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (oznámeno pod číslem K(2007) 5406) (1)
32007D0880 OJ L 346, 29.12.2007, p.15 2007/880/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu daně z bezolovnatého benzínu používaného jako pohonná hmota a určeného ke spotřebě v korsických departementech
32007D0881 OJ L 346, 29.12.2007, p.17 2007/881/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění její jednací řád
32007D0882 OJ L 346, 29.12.2007, p.19 2007/882/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Central Bank of Cyprus
32007D0883 OJ L 346, 29.12.2007, p.20 2007/883/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Central Bank of Malta
32007D0884 OJ L 346, 29.12.2007, p.21 2007/884/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
32007D0885 OJ L 346, 29.12.2007, p.23 2007/885/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (1)
32007D0886 OJ L 346, 29.12.2007, p.26 2007/886/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního Výboru EUPOL AFGH/2/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o zřízení Výboru přispěvatelů na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
32007D0887 OJ L 346, 29.12.2007, p.28 2007/887/ES: Společná akce Rady 2007/887/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterou se zrušuje společná akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu misí Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu a v Somálsku
32007D0888 OJ L 346, 29.12.2007, p.29 2007/888/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPT/2/2007 ze dne 18. prosince 2007 o jmenování vedoucího plánovacího týmu Evropské unie (EUPT Kosovo)
32007D0930 OJ L 202, 03.08.2007, p.18 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 930/2007/ES ze dne 7. června 2007 o využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
32007D1149 OJ L 257, 03.10.2007, p.16 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
32007D1150 OJ L 257, 03.10.2007, p.23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“
32007D1350 OJ L 301, 20.11.2007, p.3 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) (1)
32007D1482 OJ L 330, 15.12.2007, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1482/2007/ES, ze dne 11. prosince 2007, kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013) a zrušuje rozhodnutí č. 2235/2002/ES


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm