Úřední věstník Evropské unie

Pohled na rozhodnutí (*) vydaná v roce 2004 (od 1.5.):

Celex Citace Český název
32004D0034 OJ L 277, 26.08.2004, p.1 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha I – (veterinární a fytosanitární otázky) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1801/2003 (mikroorganismy), nařízení Komise (ES) č. 1847/2003 (nové použití přísady), směrnice Komise 2003/100/ES (nežádoucí látky), směrnice Komise 2003/104/ES (isopropylester), nařízení Komise (ES) č. 2154/2003 (mikroorganismy)
32004D0035 OJ L 277, 26.08.2004, p.2 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha II (technická nařízení, standardy, zkoušky a certifikace) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 2144/2003 (dovozy ze třetích zemí)
32004D0036 OJ L 277, 26.08.2004, p.3 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 36/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha II (technická nařízení, standardy, zkoušky a certifikace) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1873/2003 (maximální limit reziduí), nařízení Komise (ES) č. 2011/2003 (maximální limit reziduí), nařízení Komise (ES) č. 2145/2003 (maximální limit reziduí)
32004D0037 OJ L 277, 26.08.2004, p.4 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 37/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha IV (energetika) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES (energetická účinnost budov)
32004D0038 OJ L 277, 26.08.2004, p.5 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 38/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha IX (finanční služby) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES (zneužití tržního postavení)
32004D0039 OJ L 277, 26.08.2004, p.6 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XI (telekomunikační služby) k Dohodě o EHP – rozhodnutí Komise 2003/548/ES (minimální skladba pronajatých linek)
32004D0040 OJ L 277, 26.08.2004, p.7 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1644/2003 (EMSA)
32004D0041 OJ L 277, 26.08.2004, p.8 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 41/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (hlášení událostí v civilním letectví)
32004D0044 OJ L 277, 26.08.2004, p.9 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XVIII (zdraví a bezpečnost při práci, pracovní zákonodárství a rovný přístup k mužům a ženám) k Dohodě o EHP – směrnice Rady 2003/72/ES (Ustanovení evropské kooperativní společnosti)
32004D0045 OJ L 277, 26.08.2004, p.10 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XVIII (zdraví a bezpečnost při práci, pracovní zákonodárství a rovný přístup k mužům a ženám) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES (pracovní doba)
32004D0046 OJ L 277, 26.08.2004, p.11 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – rozhodnutí Komise 2003/160/ES (halon)
32004D0047 OJ L 277, 26.08.2004, p.12 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1804/2003 (halon)
32004D0048 OJ L 277, 26.08.2004, p.13 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – směrnice Komise 2003/73/ES
32004D0049 OJ L 277, 26.08.2004, p.14 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XX (životní prostředí) k Dohodě o EHP – doporučení Komise 2003/532/ES (EMAS)
32004D0050 OJ L 277, 26.08.2004, p.15 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 (adaptace na technický rozvoj)
32004D0051 OJ L 277, 26.08.2004, p.16 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1668/2003 (strukturovaná statistika v podnikání)
32004D0052 OJ L 277, 26.08.2004, p.17 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1669/2003 (strukturovaná statistika v podnikání)
32004D0053 OJ L 277, 26.08.2004, p.18 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1670/2003 (strukturovaná statistika v podnikání)
32004D0054 OJ L 277, 26.08.2004, p.19 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (statistika vnějšího obchodu)
32004D0055 OJ L 277, 26.08.2004, p.20 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (odpadová statistika)
32004D0056 OJ L 277, 26.08.2004, p.21 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXII (právo společností) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES (požadavky na zveřejnění)
32004D0057 OJ L 277, 26.08.2004, p.22 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XXII (právo společností) k Dohodě o EHP – směrnice Rady 2003/38/ES (roční účetní uzávěrka)
32004D0058 OJ L 277, 26.08.2004, p.23 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2004 ze dne 23. dubna 2004 doplňující protokol 31 k Dohodě o EHP – rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1151/2003/ES (víceletý akční plán Společenství na podporu bezpečného užívání internetu)
32004D0059 OJ L 277, 26.08.2004, p.24 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha II (technická nařízení, standardy, zkoušky a certifikace) k Dohodě o EHP – směrnice Komise 98/73/ES, směrnice Komise 98/98/ES, směrnice Komise 2000/32/ES, směrnice Komise 2000/33/ES, rozhodnutí Komise 2000/368/ES, směrnice Komise 2001/59/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, směrnice Komise 2001/58/ES, směrnice Komise 2001/60/ES (klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků)
32004D0060 OJ L 277, 26.08.2004, p.25 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha IX (finanční služby) k Dohodě o EHP – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES (životní pojištění)
32004D0061 OJ L 277, 26.08.2004, p.26 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 (bezpečnost civilního letectví)
32004D0062 OJ L 277, 26.08.2004, p.27 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 622/2003 (letecká bezpečnost)
32004D0063 OJ L 277, 26.08.2004, p.28 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 (kontrola kvality bezpečnosti národní civilní letecké dopravy)
32004D0064 OJ L 277, 26.08.2004, p.29 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP – nařízení Komise (ES) č. 1889/2002 (finanční zprostředkující služby)
32004D0065 OJ L 277, 26.08.2004, p.30 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP – rozhodnutí 2003/2317/ES Erasmus
32004D0066 OJ L 277, 26.08.2004, p.31 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP – rozhodnutí 2003/2318/ES, protokol 3132003 D 2318 e-learning
32004D0067 OJ L 277, 26.08.2004, p.32 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP – nařízení (ES) č. 1382/2003 Marco Polo
32004D0068 OJ L 277, 26.08.2004, p.33 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2004 ze dne 4. května 2004 o rozšíření použití některých rozhodnutí Smíšeného výboru EHP na nové smluvní strany a o změně některých příloh k dohodě o EHP v důsledku rozšíření Evropské unie
32004D0069 OJ L 349, 25.11.2004, p.23 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
32004D0070 OJ L 349, 25.11.2004, p.25 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32004D0071 OJ L 349, 25.11.2004, p.26 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32004D0072 OJ L 349, 25.11.2004, p.29 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32004D0073 OJ L 349, 25.11.2004, p.30 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
32004D0074 OJ L 349, 25.11.2004, p.32 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
32004D0075 OJ L 349, 25.11.2004, p.33 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
32004D0076 OJ L 349, 25.11.2004, p.34 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
32004D0077 OJ L 349, 25.11.2004, p.36 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
32004D0078 OJ L 219, 19.06.2004, p.13 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2004 ze dne 8. června 2004 o změně přílohy XIV (hospodářská soutěž), protokolu 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky), protokolu 22 [o definici pojmu podnik a obrat (článek 56)] a protokolu 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o Evropském hospodářském prostoru
32004D0078r OJ L 349, 25.11.2004, p.70 Tisková oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž), Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky), Protokol 22 (o definici výrazu podnik a obrat (článek 56)) a Protokol 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o EHP (Úř. věst. L 219 ze dne 19.6.2004)
32004D0079 OJ L 219, 19.06.2004, p.24 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2004 ze dne 8. června 2004 o změně přílohy XIV (hospodářská soutěž), protokolu 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a protokolu 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o Evropském hospodářském prostoru (1)
32004D0079r OJ L 349, 25.11.2004, p.70 Tisková oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž), Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a Protokol 24 (o spolupráci v oblasti kontroly spojování) Dohody o EHP (Úř. věst. L 219 ze dne 19.6.2004)
32004D0080 OJ L 349, 25.11.2004, p.37 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP
32004D0081 OJ L 349, 25.11.2004, p.38 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP
32004D0082 OJ L 349, 25.11.2004, p.39 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
32004D0083 OJ L 349, 25.11.2004, p.40 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 83/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
32004D0084 OJ L 349, 25.11.2004, p.42 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
32004D0085 OJ L 349, 25.11.2004, p.44 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 85/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
32004D0086 OJ L 349, 25.11.2004, p.46 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 86/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
32004D0087 OJ L 349, 25.11.2004, p.48 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k Dohodě o EHP
32004D0088 OJ L 349, 25.11.2004, p.49 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k dohodě
32004D0089 OJ L 349, 25.11.2004, p.51 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k dohodě
32004D0090 OJ L 349, 25.11.2004, p.52 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění Protokol 30 o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky připojený k Dohodě o EHP a Protokol 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojený k dohodě
32004D0091 OJ L 376, 23.12.2004, p.1 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 91/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
32004D0092 OJ L 376, 23.12.2004, p.3 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 92/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
32004D0093 OJ L 376, 23.12.2004, p.6 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 93/2004 ze dne 9. července 2004 kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
32004D0094 OJ L 376, 23.12.2004, p.10 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 94/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
32004D0095 OJ L 376, 23.12.2004, p.14 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 95/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
32004D0096 OJ L 376, 23.12.2004, p.17 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 96/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
32004D0097 OJ L 376, 23.12.2004, p.19 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 97/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32004D0098 OJ L 376, 23.12.2004, p.21 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 98/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32004D0099 OJ L 376, 23.12.2004, p.23 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 99/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32004D0100 OJ L 376, 23.12.2004, p.25 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 100/2004 ze dne, 9. července 2004 kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
32004D0101 OJ L 376, 23.12.2004, p.27 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 101/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
32004D0102 OJ L 376, 23.12.2004, p.29 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 102/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
32004D0103 OJ L 376, 23.12.2004, p.31 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 103/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
32004D0104 OJ L 376, 23.12.2004, p.33 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 104/2004 ze dne 9. července 2004 kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP
32004D0105 OJ L 376, 23.12.2004, p.35 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 105/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
32004D0106 OJ L 376, 23.12.2004, p.37 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 106/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XII (Volný pohyb kapitálu) Dohody o EHP
32004D0107 OJ L 376, 23.12.2004, p.39 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 107/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
32004D0108 OJ L 376, 23.12.2004, p.41 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 108/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
32004D0109 OJ L 376, 23.12.2004, p.43 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 109/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
32004D0110 OJ L 376, 23.12.2004, p.45 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 110/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XVII (Duševní vlastnictví) Dohody o EHP
32004D0111 OJ L 376, 23.12.2004, p.47 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 111/2004 ze dne9. července 2004, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
32004D0112 OJ L 376, 23.12.2004, p.49 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 112/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP
32004D0113 OJ L 376, 23.12.2004, p.51 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 113/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
32004D0114 OJ L 376, 23.12.2004, p.53 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 114/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
32004D0138 OJ L 342, 18.11.2004, p.30 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody
32004D0489 OJ L 169, 01.05.2004, p.22 2004/489/ES,Euroatom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států evropské unie ze dne 1. května 2004 o jmenování soudců Soudního dvora Evropských společenství
32004D0490 OJ L 169, 01.05.2004, p.23 2004/490/ES,Euroatom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. května 2004 o jmenování členů Soudu prvního stupně Evropských společenství
32004D0491 OJ L 172, 06.05.2004, p.7 2004/491/Euroatom: Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/819/Euratom ze dne 16. listopadu 1999 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) k Úmluvě o jaderné bezpečnosti z roku 1994, pokud jde o prohlášení přiložené k tomuto rozhodnutí
32004D0492 OJ L 180, 15.05.2004, p.29 2004/492/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2004 o jmenování členů Komise Evropských společenství
32004D0493 OJ L 181, 18.05.2004, p.24 Společný postoj Rady 2004/493/SZBP ze dne 17. května 2004, kterým se mění společný postoj 2002/400/SZBP o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
32004D0494 OJ L 182, 19.05.2004, p.41 Společná akce Rady 2004/494/SZBP ze dne 17. května 2004 o podpoře Evropské unie pro zřízení Integrované policejní jednotky v Konžské demokratické republice (KDR)
32004D0495 OJ L 182, 19.05.2004, p.46 Společná akce Rady 2004/495/SZBP ze dne 17. května 2004 o podpoře činností MAAE podle jejího Programu jaderného zabezpečení a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
32004D0496 OJ L 183, 20.05.2004, p.83 2004/496/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. května 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států
32004D0497 OJ L 183, 20.05.2004, p.86 2004/497/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise č. 303/96/ESUO o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s dovozy některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruska do Společenství
32004D0498 OJ L 183, 20.05.2004, p.88 2004/498/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2004 o přijetí závazku nabídnutém v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů karbidu křemíku pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
32004D0499 OJ L 187, 26.05.2004, p.7 2004/499/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2004 o jmenování členů Účetního dvora
32004D0500 OJ L 196, 03.06.2004, p.12 Společný postoj Rady 2004/500/SZBP ze dne 17. května 2004, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2004/309/SZBP
32004D0501 OJ L 205, 09.06.2004, p.1 2004/501/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. dubna 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2004/4)
32004D0502 OJ L 205, 09.06.2004, p.13 2004/502/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky, pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a pro související finanční otázky (ECB/2004/8)
32004D0503 OJ L 205, 09.06.2004, p.17 2004/503/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2004/9)
32004D0504 OJ L 205, 09.06.2004, p.19 2004/504/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 23. dubna 2004 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2004/10)
32004D0505 OJ L 205, 09.06.2004, p.5 2004/505/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2004/5)
32004D0506 OJ L 205, 09.06.2004, p.7 2004/506/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2004/6)
32004D0507 OJ L 205, 09.06.2004, p.9 2004/507/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2004/7)
32004D0508 OJ L 210, 11.06.2004, p.1 (2004/508/ES)Rozhodnutí správní Rady Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci ze dne 4. března 2004 o aplikaci nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům
32004D0509 OJ L 207, 10.06.2004, p.13 2004/509/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2004, kterým se upravují opravné faktory použitelné od 1. srpna, 1. září, 1. října, 1. listopadu a 1. prosince 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích
32004D0510 OJ L 209, 11.06.2004, p.28 Společný postoj Rady 2004/510/SZBP ze dne 10. června 2004, kterým se mění společný postoj 2004/31/SZBP o uvalení embarga na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu
32004D0511 OJ L 211, 12.06.2004, p.22 2004/511/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. června 2004 o zastoupení lidu Kypru v Evropském parlamentu v případě urovnání kyperského problému
32004D0512 OJ L 213, 15.06.2004, p.5 2004/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS)
32004D0513 OJ L 213, 15.06.2004, p.8 2004/513/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku
32004D0514 OJ L 219, 19.06.2004, p.11 2004/514/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 98/161/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 2 a čl. 28a odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS ze dne o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0515 OJ L 221, 22.06.2004, p.10 2004/515/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bosnou a Hercegovinou
32004D0516 OJ L 221, 22.06.2004, p.17 2004/516/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 98/20/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0517 OJ L 221, 22.06.2004, p.18 2004/517/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 2185) (1)
32004D0518 OJ L 222, 23.06.2004, p.20 2004/518/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií
32004D0519 OJ L 223, 24.06.2004, p.20 2004/519/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Albánií
32004D0520 OJ L 227, 26.06.2004, p.21 2004/520/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství se Srbskem a Černou Horou včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999
32004D0521 OJ L 227, 26.06.2004, p.35 2004/521/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/893/ES o obchodu s některými ocelářskými výrobky mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou
32004D0522 OJ L 228, 29.06.2004, p.18 2004/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (oznámeno pod číslem K(2004) 1582) (1)
32004D0523 OJ L 228, 29.06.2004, p.21 Společná akce rady 2004/523/SZBP ze dne 28. června 2004 o misi Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS
32004D0524 OJ L 230, 30.06.2004, p.55 2004/524/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské Unie ze dne 23. června 2004 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství
32004D0525 OJ L 230, 30.06.2004, p.56 2004/525/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. června 2004 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky (ECB/2004/11)
32004D0526 OJ L 230, 30.06.2004, p.61 2004/526/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. června 2004, kterým se přijímá jednací řád Generální rady Evropské centrální banky (ECB/2004/12)
32004D0527 OJ L 232, 01.07.2004, p.40 2004/527/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2004 o žádosti Burkiny Faso o přistoupení k Protokolu o cukru ze států AKT
32004D0528 OJ L 233, 02.07.2004, p.15 Rozhodnutí Rady 2004/528/SZBP ze dne 28. června 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32004D0529 OJ L 234, 03.07.2004, p.10 2004/529/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/903/ES, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje započitatelné do rozpočtového roku 2004 a určené na provedení dodávek potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 2326)
32004D0530 OJ L 234, 03.07.2004, p.13 Společná akce Rady 2004/530/SZBP ze dne 28. června 2004 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer a o změně společné akce 2003/869/SZBP
32004D0531 OJ L 234, 03.07.2004, p.15 Společná akce Rady 2004/531/SZBP ze dne 28. června 2004 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32004D0532 OJ L 234, 03.07.2004, p.16 Společná akce Rady 2004/532/SZBP ze dne 28. června 2004 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz
32004D0533 OJ L 234, 03.07.2004, p.17 Společná akce Rady 2004/533/SZBP ze dne 28. června 2004 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu
32004D0534 OJ L 234, 03.07.2004, p.18 Společná akce Rady 2004/534/SZBP ze dne 28. června 2004 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě a o změně společné akce 2003/873/SZBP
32004D0535 OJ L 235, 06.07.2004, p.11 2004/535/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2004 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (oznámeno pod číslem K(2004) 1914) (1)
32004D0536 OJ L 236, 07.07.2004, p.15 2004/536/ES: Rozhodnutí Rady, zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 29. června 2004 o určení osoby, kterou zamýšlí jmenovat předsedou Komise
32004D0537 OJ L 236, 07.07.2004, p.16 2004/537/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2004 o jmenování generálního tajemníka Rady Evropské unie, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
32004D0538 OJ L 236, 07.07.2004, p.17 2004/538/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady, ze dne 29. června 2004 o jmenování zástupce generálního tajemníka Rady Evropské unie
32004D0539 OJ L 237, 08.07.2004, p.21 2004/539/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví přechodné opatření k provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o požadavcích na zdraví zvířat týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 2365) (1)
32004D0540 OJ L 239, 09.07.2004, p.35 2004/540/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru THEMIS/1/2004 ze dne 30. června 2004 o jmenování vedoucího mise EU na podporu právního státu v Gruzii, v rámci EBOP, EUJUST THEMIS
32004D0541 OJ L 240, 10.07.2004, p.6 2004/541/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o třech zástupcích podílníků a jejich náhradnících ve správní radě Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací
32004D0542 OJ L 240, 10.07.2004, p.7 2004/542/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2004, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o stanovení seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého masa (oznámeno pod číslem K(2004) 1954) (1)
32004D0543 OJ L 240, 10.07.2004, p.14 2004/543/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví konečné rozvržení zdrojů Tabákového fondu Společenství určených k financování akcí uvedených v článcích 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 mezi členskými státy (oznámeno pod číslem K(2004) 2411)
32004D0544 OJ L 241, 13.07.2004, p.21 2004/544/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o podpisu Evropské úmluvy o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (revidované)
32004D0545 OJ L 241, 13.07.2004, p.66 2004/545/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 2591) (1)
32004D0546 OJ L 241, 13.07.2004, p.68 2004/546/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. července 2004 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie, a mezinárodním organizacím (ECB/2004/13)
32004D0548 OJ L 244, 16.07.2004, p.47 2004/548/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004 o postoji Společenství ohledně dohody týkající se měnových vztahů s Andorským knížectvím
32004D0549 OJ L 244, 16.07.2004, p.50 2004/549/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
32004D0550 OJ L 244, 16.07.2004, p.51 2004/550/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2004 o změně rozhodnutí 2003/828/ES týkajícího se pohybu zvířat očkovaných proti katarální horečce ovcí z ochranných pásem (oznámeno pod číslem K(2004) 1925) (1)
32004D0551 OJ L 245, 17.07.2004, p.17 Společná akce Rady 2004/551/SZBP ze dne 12. července 2004 o zřízení Evropské obranné agentury
32004D0552 OJ L 246, 20.07.2004, p.30 2004/552/SZBP: Společná akce Rady 2004/552/SZBP ze dne 12. července 2004 o aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie
32004D0553 OJ L 246, 20.07.2004, p.32 2004/553/SZBP: Společný postoj Rady 2004/553/SZBP ze dne 19. července 2004, kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
32004D0554 OJ L 248, 22.07.2004, p.1 2004/554/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS a příloha I rozhodnutí 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci vzorových veterinárních osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2004) 1926) (1)
32004D0555 OJ L 248, 22.07.2004, p.12 2004/555/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2004 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2004) 2730) (Pouze španělské, dánské, německé, řecké, anglické, francouzské, italské, nizozemské, portugalské, finské a švédské znění je závazné)
32004D0555r OJ L 269, 17.08.2004, p.31 Tisková oprava rozhodnutí Komise 2004/555/ES ze dne 15. července 2004 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2004 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (Úř. věst. L 248 ze dne 22.7.2004)
32004D0556 OJ L 248, 22.07.2004, p.14 2004/556/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. července 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/15 o schválení objemu emise mincí v roce 2004 (ECB/2004/14)
32004D0557 OJ L 249, 23.07.2004, p.18 2004/557/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2004 o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území (oznámeno pod číslem K(2004) 2435) (Pouze dánské a švédské znění je závazné) (1)
32004D0558 OJ L 249, 23.07.2004, p.20 2004/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2004) 2104) (1)
32004D0559 OJ L 249, 23.07.2004, p.26 2004/559/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví seznam oblastí České republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2134) (Pouze české znění je závazné)
32004D0560 OJ L 250, 24.07.2004, p.13 2004/560/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2004, kterým se zařazují do seznamu oblasti Kypru způsobilé v souladu s cílem 2 strukturálních fondů na období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2123) (Pouze řecké znění je závazné)
32004D0561 OJ L 250, 24.07.2004, p.21 2004/561/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2004 o zamítnutí financování Společenstvím některých výdajů, které členské státy provedly za Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF), sekce záruky(oznámeno pod číslem K(2004) 2762) (pouze německé, anglické, španělské, francouzské, řecké, italské, holandské, portugalské, finské a švédské znění je závazné)
32004D0562 OJ L 259, 05.08.2004, p.1 (2004/562/ES)Rozhodnutí č. 198 ze dne 23. března 2004 o náhradě a zrušení vzorů formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 a E 128 B)
32004D0563 OJ L 251, 27.07.2004, p.9 2004/563/ES,Euroatom: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004, kterým se mění jednací řád Komise
32004D0564 OJ L 251, 27.07.2004, p.14 2004/564/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2004 o referenčních laboratořích Společenství pro epidemiologii zoonóz a pro salmonelu a národních referenčních laboratořích pro salmonelu (oznámeno pod číslem K(2004) 2781) (1)
32004D0565 OJ L 251, 27.07.2004, p.18 2004/565/SZBP: Společná akce Rady 2004/565/SZBP ze dne 26. července 2004 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a o změně společné akce 2003/870/SZBP
32004D0566 OJ L 251, 27.07.2004, p.19 Rozhodnutí Rady 2004/566/SVV ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/820/SVV, kterým se zřizuje Evropská policejní akademie (EPA)
32004D0567 OJ L 251, 27.07.2004, p.20 Rozhodnutí Rady 2004/567/SVV ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/820/SVV, kterým se zřizuje Evropská policejní akademie (EPA)
32004D0568 OJ L 252, 28.07.2004, p.5 2004/568/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS o týmech pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2004) 2420) (1)
32004D0569 OJ L 252, 28.07.2004, p.7 Společná akce Rady 2004/569/SZBP ze dne 12. července 2004 o mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení společné akce 2002/211/SZBP
32004D0570 OJ L 252, 28.07.2004, p.10 Společná akce Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32004D0571 OJ L 253, 29.07.2004, p.20 2004/571/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o nákupu vakcín proti klasickému moru prasat pro Společenství a vytvoření zásob těchto vakcín pro Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 2056) (1)
32004D0572 OJ L 253, 29.07.2004, p.22 2004/572/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o změně rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se výskytu influenzy ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 2376) (1)
32004D0573 OJ L 261, 06.08.2004, p.5 (2004/573/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem vyhoštění státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální příkaz k vyhoštění, z území dvou nebo více členských států
32004D0574 OJ L 261, 06.08.2004, p.6 (2004/574/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 kterým se mění část II Společné příručky
32004D0575 OJ L 261, 06.08.2004, p.7 (2004/575/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Protokolu k Barcelonské úmluvě o ochraně Středozemního moře před znečišťováním, který se týká spolupráce při předcházení znečišťování z plavidel a v případě nouze boje proti znečištění Středozemního moře, jménem Evropského společenství
32004D0576 OJ L 261, 06.08.2004, p.8 (2004/576/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody o vědecké a technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a státem Izrael
32004D0577 OJ L 261, 06.08.2004, p.9 (2004/577/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán, kterou se stanoví systém dvojité kontroly bez množstevních limitů pro vývoz některých výrobků z oceli z Republiky Kazachstán do Evropského společenství
32004D0578 OJ L 261, 06.08.2004, p.10 (2004/578/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou
32004D0579 OJ L 261, 06.08.2004, p.11 (2004/579/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu jménem Evropského společenství
32004D0580 OJ L 261, 06.08.2004, p.12 (2004/580/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 kterým se schvaluje makrofinanční pomoc Albánii a zrušuje rozhodnutí 1999/282/ES
32004D0581 OJ L 261, 06.08.2004, p.13 (2004/581/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 kterým se stanoví minimální údaje, které mají být uváděny na tabulích umístěných na hraničních přechodech na vnějších hranicích
32004D0582 OJ L 261, 06.08.2004, p.14 (2004/582/ES)Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě dne 28. dubna 2004, o výsadách a imunitách udělených mechanismu ATHENA
32004D0583 OJ L 255, 31.07.2004, p.31 2004/583/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Ruské federace o obchodu s některými výrobky z oceli
32004D0584 OJ L 255, 31.07.2004, p.41 2004/584/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/651/ES o stanovení typické procesní směrodatné odchylky obsahu tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení (ES) č. 1374/98 (oznámeno pod číslem K(2004) 2962)
32004D0585 OJ L 256, 03.08.2004, p.17 2004/585/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky
32004D0586 OJ L 257, 04.08.2004, p.6 2004/586/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o obecných zásadách pro přerozdělení zdrojů podle nařízení (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
32004D0587 OJ L 257, 04.08.2004, p.7 2004/587/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o dni použitelnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
32004D0588 OJ L 257, 04.08.2004, p.8 2004/588/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2004 o uznání plné funkčnosti maltské databáze skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 1964) (Pouze anglické znění je závazné) (1)
32004D0589 OJ L 260, 06.08.2004, p.8 2004/589/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o oznámení vypovězení dohody mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou o zakázkách v odvětví telekomunikací Evropským společenstvím Korejské republice
32004D0590 OJ L 260, 06.08.2004, p.9 2004/590/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2004 o uznání plné funkčnosti kyperské databáze skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 1969) (Pouze řecké znění je závazné) (1)
32004D0591 OJ L 263, 10.08.2004, p.21 2004/591/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2004 o úpravě rozhodnutí 97/467/ES týkající se zařazení jednoho zařízení na Islandu nakládajícího s masem farmové zvěře a jednoho zařízení v Botswaně nakládajícího s masem ptáků nadřádu běžci (ratitae) na prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny tyto produkty dovážet (oznámeno pod číslem K(2004) 2681) (1)
32004D0592 OJ L 263, 10.08.2004, p.24 2004/592/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 o změně rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2837)
32004D0593 OJ L 268, 16.08.2004, p.3 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 593/2004/ES ze dne 21. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/819/ES o víceletém programu pro podnik a podnikavost, zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001–2005)
32004D0594 OJ L 265, 12.08.2004, p.9 2004/594/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2004 o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice (oznámeno pod číslem K(2004) 3144) (1)
32004D0595 OJ L 266, 13.08.2004, p.11 2004/595/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2004 o zavedení vzorového zdravotního osvědčení pro import psů, koček a fretek do Společenství za účelem obchodu (oznámeno pod číslem K(2004) 1947) (1)
32004D0596 OJ L 266, 13.08.2004, p.15 2004/596/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví seznam oblastí Slovenské republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2137)
32004D0597 OJ L 267, 14.08.2004, p.39 2004/597/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997
32004D0598 OJ L 267, 14.08.2004, p.54 2004/598/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2004 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat v Lucembursku v roce 2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 3084)
32004D0599 OJ L 270, 18.08.2004, p.16 2004/599/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Maďarsko předložilo podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3117)
32004D0600 OJ L 271, 19.08.2004, p.38 2004/600/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým jednáním týkajícím se vývozů polyetylén tereftalátu pocházejícího mimo jiné z Austrálie
32004D0601 OJ L 271, 19.08.2004, p.40 2004/601/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Slovinsko předložilo podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3121)
32004D0602 OJ L 271, 19.08.2004, p.41 2004/602/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Slovenská republika předložila podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3123)
32004D0603 OJ L 271, 19.08.2004, p.42 2004/603/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Malta předložila podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3130)
32004D0604 OJ L 272, 20.08.2004, p.12 2004/604/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2004 o oprávnění Obchodní komory turecké části Kypru podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 866/2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 2583)
32004D0605 OJ L 272, 20.08.2004, p.13 2004/605/ES: Rozhodnutí Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie ze dne 13. dubna 2004 týkající se provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům
32004D0606 OJ L 273, 21.08.2004, p.21 2004/606/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2004, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2004/122/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 3294) (1)
32004D0607 OJ L 274, 24.08.2004, p.13 2004/607/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/648/ES, 2001/649/ES, 2001/650/ES, 2001/658/ES a 2001/670/ES o poskytnutí podpory stolním olivám (oznámeno pod číslem K(2004) 3100)
32004D0608 OJ L 274, 24.08.2004, p.15 2004/608/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004 o úpravě rozhodnutí Komise 2001/881/ES týkající se seznamu stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 3127) (1)
32004D0609 OJ L 274, 24.08.2004, p.17 2004/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/804/ES, které opravňuje určité třetí země k vývozu živých měkkýšů za účelem jejich další produkce, chovu za účelem dosažení určité velikosti nebo kladení ve vodách Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 3128) (1)
32004D0610 OJ L 274, 24.08.2004, p.19 2004/610/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Kypr předložil podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3139)
32004D0611 OJ L 274, 24.08.2004, p.20 2004/611/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2004 o přehledu potenciálu produkce vína, který Česká republika předložila podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2004) 3154)
32004D0612 OJ L 275, 25.08.2004, p.15 2004/612/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 96/252/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Chorvatska a Thajska a kterým se ruší přijetí závazků nabídnutých některými vývozci z Thajska
32004D0613 OJ L 275, 25.08.2004, p.17 2004/613/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2004 na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin
32004D0614 OJ L 275, 25.08.2004, p.20 2004/614/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2004 o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice (oznámeno pod číslem K(2004) 3293) (1)
32004D0615 OJ L 278, 27.08.2004, p.59 2004/615/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/111/ES o provádění průzkumu ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 2459) (1)
32004D0616 OJ L 278, 27.08.2004, p.64 2004/616/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004 o stanovení seznamu schválených sběren spermatu pro dovoz koňského spermatu z třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 2511) (1)
32004D0617 OJ L 279, 28.08.2004, p.17 2004/617/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
32004D0618 OJ L 279, 28.08.2004, p.23 2004/618/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994
32004D0619 OJ L 279, 28.08.2004, p.29 2004/619/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. srpna 2004, kterým se mění dovozní režim Společenství pro rýži
32004D0620 OJ L 279, 28.08.2004, p.30 2004/620/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004 o změně příloh I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS stanovujících vzorová osvědčení pro dovoz jatečního hovězího dobytka a čerstvého hovězího, ovčího a kozlího masa (oznámeno pod číslem K(2004) 2838) (1)
32004D0621 OJ L 279, 28.08.2004, p.44 2004/621/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o změně Rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, která se týkají výrobků živočišného původu dovezených z Číny (oznámeno pod číslem K(2004) 3256) (1)
32004D0622 OJ L 279, 28.08.2004, p.47 Společný postoj Rady 2004/622/SZBP ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
32004D0623 OJ L 280, 31.08.2004, p.26 2004/623/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES o dovozu živých měkkýšů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 2613) (1)
32004D0624 OJ L 280, 31.08.2004, p.34 2004/624/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES týkající se opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 3071) (1)
32004D0625 OJ L 280, 31.08.2004, p.36 2004/625/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění ozhodnutí č. 2003/526/ES o ukončení kontrolních opatření proti klasickému moru prasat platných pro Sársko (Německo) a rozšíření oblasti, pro kterou platí kontrolní opatření proti klasickému moru prasat, o Slovensko (oznámeno pod číslem K(2004) 3241) (1)
32004D0626 OJ L 283, 02.09.2004, p.16 2004/626/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o změně rozhodnutí 98/320/ES o organizování dočasného experimentu s odběry vzorků semen a jejich testováním podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 2942) (1)
32004D0627 OJ L 283, 02.09.2004, p.17 2004/627/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. srpna 2004, kterým se členským státům umožňuje prodloužit prozatímní povolení udělená pro nové aktivní látky etoxazol a carvon (oznámeno pod číslem K(2004) 3136) (1)
32004D0628 OJ L 284, 03.09.2004, p.4 2004/628/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. září 2004 o seznamu provozoven v Nové Kaledonii, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 3296) (1)
32004D0629 OJ L 284, 03.09.2004, p.6 2004/629/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/794/ES o některých ochranných opatřeních s ohledem na drůbeží maso, výrobky z drůbežího masa a polotovary z drůbežího masa, určené k lidské spotřebě a dovážené z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2004) 3297) (1)
32004D0630 OJ L 287, 08.09.2004, p.7 2004/630/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2004 o schvalování programů na výzkum ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků realizovaných členskými státy v roce 2004 a stanovení pravidel pro vykazování a kvalifikačních podmínek pro získání finančního příspěvku Evropské Unie na realizaci těchto programů (oznámeno pod číslem K(2004) 2854) (1)
32004D0631 OJ L 287, 08.09.2004, p.14 2004/631/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2004 o finančním příspěvku Společenství na eradikaci klasického moru prasat ve Slovenské republice v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3087)
32004D0632 OJ L 289, 10.09.2004, p.68 2004/632/ES: Rozhodnutí č. 1/2004 Rady ministrů AKT-ES ze dne 6. května 2004 o použití rezervy finančního rámce určeného pro dlouhodobý rozvoj a zdrojů z investiční facility devátého Evropského rozvojového fondu na vytvoření facility AKT-EU pro vodu
32004D0633 OJ L 304, 30.09.2004, p.3 (2004/633/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
32004D0634 OJ L 304, 30.09.2004, p.4 (2004/634/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o posílení a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách tak, aby zahrnovala spolupráci týkající se bezpečnosti kontejnerů a související otázky
32004D0635 OJ L 304, 30.09.2004, p.5 (2004/635/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 21. dubna 2004 o uzavření evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé
32004D0636 OJ L 304, 30.09.2004, p.6 (2004/636/ES)Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu Evropským společenstvím
32004D0637 OJ L 291, 14.09.2004, p.14 2004/637/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004, kterým schvalující druhou fázi akčního technického plánu 2004 pro zlepšení zemědělské statistiky (oznámeno pod číslem K(2004) 3374)
32004D0638 OJ L 291, 14.09.2004, p.17 Společná akce Rady 2004/638/SZBP ze dne 13. září 2004, kterou se mění společná akce 2004/523/SZBP o misi Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS
32004D0639 OJ L 292, 15.09.2004, p.21 2004/639/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. září 2004, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 3364) (1)
32004D0640 OJ L 293, 16.09.2004, p.15 2004/640/ES: Rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 3/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 ze dne 23. března 2000
32004D0641 OJ L 293, 16.09.2004, p.30 2004/641/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (1)
32004D0642 OJ L 294, 17.09.2004, p.30 2004/642/ES: Rozhodnutí Rady přijaté po vzájemné dohodě s nastávajícím předsedou Komise ze dne 13. září 2004, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež zamýšlí jmenovat členy Komise Evropských společenství
32004D0643 OJ L 295, 18.09.2004, p.35 2004/643/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2004 o uvedení výrobku z geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie NK603) s tolerancí vůči glyfosátům na trh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 2761) (1)
32004D0644 OJ L 296, 21.09.2004, p.16 2004/644/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se přijímají prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
32004D0645 OJ L 296, 21.09.2004, p.23 2004/645/ES: Doporučení Komise ze dne 16. září 2004 o provádění Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové republiky (ADS MoP) konzulárními úřady členských států (oznámeno pod číslem K(2004) 2886)
32004D0646 OJ L 297, 22.09.2004, p.17 2004/646/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské Unie ze dne 14. července 2004 o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství
32004D0647 OJ L 297, 22.09.2004, p.18 2004/647/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2004 ze dne 30. června 2004 o revizi podmínek financování krátkodobých výkyvů výnosů z vývozu (příloha II Dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou)
32004D0648 OJ L 297, 22.09.2004, p.19 2004/648/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Chorvatskem
32004D0649 OJ L 298, 23.09.2004, p.20 2004/649/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2004 o jmenování dvou britských členů a pěti britských náhradníků Výboru regionů
32004D0650 OJ L 298, 23.09.2004, p.22 2004/650/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se s ohledem na přistoupení Malty mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (1)
32004D0651 OJ L 298, 23.09.2004, p.23 2004/651/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externího auditora národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banca d’Italia
32004D0652 OJ L 298, 23.09.2004, p.24 2004/652/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství
32004D0653 OJ L 298, 23.09.2004, p.25 2004/653/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/376/ES týkající se vývozu masokostní moučky savčího původu a příbuzných produktů z Portugalska (oznámeno pod číslem K(2004) 3463) (1)
32004D0654 OJ L 299, 24.09.2004, p.19 2004/654/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2004 o projektu Evropské hlavní město kultury pro rok 2007
32004D0655 OJ L 300, 25.09.2004, p.42 2004/655/ES,Euroatom: Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 22. září 2004 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství
32004D0656 OJ L 300, 25.09.2004, p.43 2004/656/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. května 2004 o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
32004D0657 OJ L 300, 25.09.2004, p.48 2004/657/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 autorizující uvedení sladké kukuřice vyrobené z geneticky modifikované kukuřice řady Bt11 jako potraviny nového typu nebo složky potravin nového typu podle nařízení Evropského parlamentu a Komise (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 1865)
32004D0658 OJ L 300, 25.09.2004, p.52 Rozhodnutí Rady 2004/658/SZBP ze dne 13. září 2004 o finančních ustanoveních pro obecný rozpočet Evropské obranné agentury
32004D0659 OJ L 301, 28.09.2004, p.54 2004/659/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2004 o projektu Evropského hlavního města kultury pro rok 2008
32004D0660 OJ L 301, 28.09.2004, p.55 2004/660/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2004 o stanovisku Komise ke změnám doplňků k příloze 6 smlouvy mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky
32004D0661 OJ L 301, 28.09.2004, p.67 Společný postoj Rady 2004/661/SZBP ze dne 24. září 2004 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
32004D0662 OJ L 302, 29.09.2004, p.5 2004/662/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se Španělské království zmocňuje k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou do 7. března 2005
32004D0663 OJ L 302, 29.09.2004, p.6 2004/663/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 97/464/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro kanalizační systémy (oznámeno pod číslem K(2004) 3488) (1)
32004D0664 OJ L 303, 30.09.2004, p.28 2004/664/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje rozhodnutí 2004/246/ES
32004D0665 OJ L 303, 30.09.2004, p.30 2004/665/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2004 o základní studii o výskytu salmonely v hejnech nosnic Gallus gallus(oznámeno pod číslem K(2004) 3512)
32004D0666 OJ L 303, 30.09.2004, p.35 2004/666/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. žárí 2004 o zavedení očkování na doplnění opatření pro tlumení nízkopatogenní influenzy ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních na omezení přemisťování a o zrušení rozhodnutí 2002/975/ES (oznámeno pod čislem K(2004) 3581) (1)
32004D0667 OJ L 305, 01.10.2004, p.65 2004/667/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/145/ES týkající se finanční výpomoci pro jednu referenční laboratoř Společenství v oboru státní veterinární hygieny (biologických rizik) ve Spojeném království na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3547)
32004D0668 OJ L 306, 02.10.2004, p.15 2004/668/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se Portugalská republika zmocňuje k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou do 9. dubna 2005
32004D0669 OJ L 306, 02.10.2004, p.16 2004/669/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2004, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství chladničkám a kterým se mění rozhodnutí 2000/40/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 1414) (1)
32004D0670 OJ L 307, 05.10.2004, p.4 2004/670/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o jmenování jednoho rakouského člena a jednoho rakouského náhradníka Výboru regionů
32004D0671 OJ L 307, 05.10.2004, p.5 2004/671/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o jmenování německého náhradníka Výboru regionů
32004D0672 OJ L 307, 05.10.2004, p.6 2004/672/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2004 o jmenování finského člena a finského náhradníka Výboru regionů
32004D0673 OJ L 307, 05.10.2004, p.7 2004/673/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2004 o žádosti Maltské republiky uplatňovat sníženou sazbu DHP na dodávky elektřiny (oznámeno pod číslem K(2004) 3240)
32004D0674 OJ L 307, 05.10.2004, p.8 2004/674/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2004 o finančním příspěvku Společenství na náklady očkování proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2004) 3453) (1)
32004D0675 OJ L 309, 06.10.2004, p.26 2004/675/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004 o vytvoření softwarové podpory pro systém TRACES (oznámeno pod číslem K(2004) 3584)
32004D0676 OJ L 310, 07.10.2004, p.9 2004/676/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2004 o služebním řádu Evropské obranné agentury
32004D0677 OJ L 310, 07.10.2004, p.64 2004/677/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do Evropské obranné agentury
32004D0678 OJ L 310, 07.10.2004, p.72 2004/678/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004, kterým se členské státy opravňují dočasně povolit uvádění osiva druhů Cedrus libani, Pinus brutia a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva, které nesplňuje požadavky směrnice Rady 1999/105/ES, na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 3138)
32004D0679 OJ L 310, 07.10.2004, p.75 2004/679/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/630/ES, kterým se schvalují programy pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2004 a kterým se stanoví pravidla výkaznictví a způsobilosti pro finanční příspěvek Společenství na náklady na provádění těchto programů (oznámeno pod číslem K(2004) 3607) (1)
32004D0680 OJ L 311, 08.10.2004, p.27 2004/680/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o uzavření konzultací s Republikou Guinea-Bissau podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES
32004D0681 OJ L 311, 08.10.2004, p.30 2004/681/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/131/ES o uzavření konzultací s Haiti v rámci článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES
32004D0682 OJ L 311, 08.10.2004, p.32 2004/682/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 2004, kterým se Dánsku a Spojenému království přidělují dodatečné dny mimo přístav v souladu s přílohou V nařízení Rady (ES) 2287/2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 3407)
32004D0683 OJ L 312, 09.10.2004, p.12 2004/683/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2004 o postoji Společenství týkajícím se rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kterým se přijímá jednací řád, včetně jednacího řádu Výboru stabilizace a přidružení
32004D0684 OJ L 312, 09.10.2004, p.18 2004/684/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o jmenování německého člena Výboru regionů
32004D0685 OJ L 312, 09.10.2004, p.19 2004/685/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi v souladu se směrnicí Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 3522) (1)
32004D0686 OJ L 313, 12.10.2004, p.21 2004/686/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004, kterým se v podstatě uznává úplnost dokumentace předložené pro podrobné šetření s ohledem na případné začlenění proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) a gama-cyhalothrinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 3384) (1)
32004D0687 OJ L 313, 12.10.2004, p.23 2004/687/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004, kterým se stanoví orientační finanční příspěvky členským státům podle počtu hektarů pro potřeby restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na hospodářský rok 2004/05 (oznámeno pod číslem K(2004) 3661)
32004D0688 OJ L 313, 12.10.2004, p.25 2004/688/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2004, kterým se stanoví konečné finanční příspěvky členským státům podle počtu hektarů pro potřeby restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na finanční rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3663)
32004D0689 OJ L 314, 13.10.2004, p.8 2004/689/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o zřízení Výboru pro sociální ochranu a zrušení rozhodnutí 2000/436/ES
32004D0690 OJ L 314, 13.10.2004, p.11 2004/690/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2004 o finančním příspěvku Společenství na nákup elektronických zařízení na určování polohy a jejich instalaci na rybářská plavidla v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 3358)
32004D0691 OJ L 314, 13.10.2004, p.14 2004/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 3679) (1)
32004D0692 OJ L 315, 14.10.2004, p.32 2004/692/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou, kterou se stanoví systém dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství
32004D0693 OJ L 315, 14.10.2004, p.47 2004/693/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2004) 3686) (1)
32004D0694 OJ L 315, 14.10.2004, p.52 Společný postoj Rady 2004/694/SZBP ze dne 11. října 2004 o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32004D0695 OJ L 316, 15.10.2004, p.87 2004/695/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2004 o seznamech programů eradikace a sledování chorob zvířat a o seznamech programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz, které mohou obdržet finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (oznámeno pod čislem K(2004) 4010)
32004D0696 OJ L 316, 15.10.2004, p.91 2004/696/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2004 o seznamu programů eradikace a sledování některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), kterým může být udělen finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2004) 4011)
32004D0697 OJ L 316, 15.10.2004, p.96 2004/697/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. řijna 2004 o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí ve Španělsku (oznámo pod čislem K(2004) 4055) (1)
32004D0698 OJ L 317, 16.10.2004, p.40 Společný Postoj Rady 2004/698/SZBP ze dne 14. října 2004 o zrušení omezujících opatření proti Libyi
32004D0699 OJ L 318, 19.10.2004, p.19 2004/699/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru ES-Andorrač. 1/2004 ze dne 29. dubna 2004 o rozšíření společné komunikační sítě/společného systémového rozhraní (CCN/CSI)
32004D0700 OJ L 318, 19.10.2004, p.21 2004/700/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/280/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku na trh (oznámeno pod číslem K(2004) 3729) (1)
32004D0701 OJ L 319, 20.10.2004, p.15 2004/701/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004, kterým se mění její jednací řád
32004D0702 OJ L 319, 20.10.2004, p.17 2004/702/ES: Rozhodnutí č. 28/2004 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 19. července 2004 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v sektorové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
32004D0703 OJ L 320, 21.10.2004, p.21 2004/703/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2004/18)
32004D0704 OJ L 321, 22.10.2004, p.38 2004/704/ES: Doporučení Komise ze dne 11. října 2004 o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v krmivech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3461) (1)
32004D0705 OJ L 321, 22.10.2004, p.45 2004/705/ES: Doporučení Komise ze dne 11. října 2004 o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v potravinách (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 3462) (1)
32004D0706 OJ L 321, 22.10.2004, p.53 2004/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2004 o zřízení evropského fóra o řízení podniků
32004D0707 OJ L 330, 04.11.2004, p.1 2004/707/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro obnovu za finanční rok 2002
32004D0708 OJ L 330, 04.11.2004, p.2 2004/708/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro zdraví a bezpečnost při práci za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0709 OJ L 330, 04.11.2004, p.3 2004/709/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro životní prostředí za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002 (2004/709/ES)
32004D0710 OJ L 330, 04.11.2004, p.4 2004/710/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0711 OJ L 330, 04.11.2004, p.5 2004/711/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Překladatelského střediska pro instituce a orgány Evropské unie za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0712 OJ L 330, 04.11.2004, p.6 2004/712/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0713 OJ L 330, 04.11.2004, p.7 2004/713/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST) za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0714 OJ L 330, 04.11.2004, p.8 2004/714/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské nadace pro odborné vzdělávání za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0715 OJ L 330, 04.11.2004, p.9 2004/715/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0716 OJ L 330, 04.11.2004, p.10 2004/716/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0717 OJ L 330, 04.11.2004, p.11 2004/717/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002
32004D0718 OJ L 330, 04.11.2004, p.12 2004/718/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria finančnímu vedení Evropského společenství uhlí a oceli za finanční rok, který skončil 23. července 2002
32004D0719 OJ L 330, 04.11.2004, p.13 2004/719/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 (Komise)
32004D0720 OJ L 330, 04.11.2004, p.14 2004/720/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004, kterým se uzavírají účty za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 (Komise)
32004D0721 OJ L 330, 04.11.2004, p.15 2004/721/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria Komisi za plnění rozpočtu šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2002
32004D0722 OJ L 330, 04.11.2004, p.16 2004/722/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o uzavření účtů šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2002
32004D0723 OJ L 330, 04.11.2004, p.17 2004/723/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava II — Rada
32004D0724 OJ L 330, 04.11.2004, p.18 2004/724/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava IV — Soudní dvůr
32004D0725 OJ L 330, 04.11.2004, p.19 2004/725/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava V — Účetní dvůr
32004D0726 OJ L 330, 04.11.2004, p.20 2004/726/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava VI — Evropský hospodářský a sociální výbor
32004D0727 OJ L 330, 04.11.2004, p.21 2004/727/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava VII — Výbor regionů
32004D0728 OJ L 330, 04.11.2004, p.22 2004/728/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava VIII — Veřejný ochránce práv
32004D0729 OJ L 330, 04.11.2004, p.23 2004/729/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2002 — Hlava I — Evropský parlament
32004D0730 OJ L 323, 26.10.2004, p.17 Společný postoj Rady 2004/730/SZBP ze dne 25. října 2004 o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně společného postoje 2004/423/SZBP
32004D0731 OJ L 324, 27.10.2004, p.15 2004/731/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
32004D0732 OJ L 324, 27.10.2004, p.20 2004/732/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/1/2004 ze dne 21. září 2004 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32004D0733 OJ L 324, 27.10.2004, p.22 2004/733/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/2/2004 ze dne 24. září 2004 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32004D0734 OJ L 325, 28.10.2004, p.41 2004/734/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004 o jmenování nových členů a náhradníků Výboru regionů
32004D0735 OJ L 325, 28.10.2004, p.51 2004/735/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2004 o jmenování nových členů Hospodářského a sociálního výboru
32004D0736 OJ L 325, 28.10.2004, p.58 2004/736/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0737 OJ L 325, 28.10.2004, p.60 2004/737/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Itálii povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 2 odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0738 OJ L 325, 28.10.2004, p.62 2004/738/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 21 odst. 1 písm. a) a článku 22 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0739 OJ L 325, 28.10.2004, p.64 2004/739/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/3/2004 ze dne 29. září 2004 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32004D0740 OJ L 326, 29.10.2004, p.45 2004/740/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států
32004D0741 OJ L 326, 29.10.2004, p.47 2004/741/ES: Doporučení Rady ze dne 14. října 2004 o provádění politik zaměstnanosti členských států
32004D0742 OJ L 328, 30.10.2004, p.97 2004/742/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2004 o jmenování francouzského člena Hospodářského a sociálního výboru
32004D0743 OJ L 328, 30.10.2004, p.98 2004/743/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o jmenování belgického člena Hospodářského a sociálního výboru
32004D0744 OJ L 328, 30.10.2004, p.99 2004/744/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2004 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
32004D0745 OJ L 328, 30.10.2004, p.100 2004/745/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2004 o jmenování španělského člena Výboru regionů
32004D0746 OJ L 328, 30.10.2004, p.101 2004/746/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. října 2004 o splnění podmínek stanovených v článku 3 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanovené v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě
32004D0747 OJ L 329, 04.11.2004, p.14 2004/747/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/25/EHS, pokud jde o statistická zjišťování populací a produkce v odvětví chovu ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2004) 4092) (1)
32004D0748 OJ L 329, 04.11.2004, p.20 Společný postoj Rady 2004/748/SZBP ze dne 2. listopadu 2004 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
32004D0749 OJ L 332, 06.11.2004, p.14 2004/749/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se vymezuje obecný přístup k přerozdělování zdrojů vzniklých na základě nařízení (ES) č. 1267/1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik
32004D0750 OJ L 332, 06.11.2004, p.15 2004/750/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004 o zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrským knížectvím
32004D0751 OJ L 332, 06.11.2004, p.16 2004/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004, kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny přílohy V Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem K(2004) 4022) (1)
32004D0752 OJ L 333, 09.11.2004, p.7 2004/752/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
32004D0753 OJ L 333, 09.11.2004, p.12 2004/753/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady přijatého po vzájemné dohodě s nastávajícím předsedou Komise, ze dne 5. listopadu 2004, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada zamýšlí jmenovat členy Komise Evropských společenství, a kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí 2004/642/ES, Euratom
32004D0754 OJ L 340, 16.11.2004, p.1 2004/754/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004 o uzavření Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech jménem Evropského společenství pro atomovou energii
32004D0755 OJ L 340, 16.11.2004, p.21 2004/755/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004, kterým se schvaluje uzavření Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
32004D0756 OJ L 335, 11.11.2004, p.5 2004/756/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o uzavření Dohody o prodloužení platnosti dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických
32004D0757 OJ L 335, 11.11.2004, p.8 Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami
32004D0758 OJ L 336, 12.11.2004, p.38 2004/758/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004, kterým se Rakousku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0759 OJ L 336, 12.11.2004, p.40 2004/759/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o jmenování člena Účetního dvora
32004D0760 OJ L 337, 13.11.2004, p.59 2004/760/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 93/23/EHS, pokud jde o statistická zjišťování populace a produkce v odvětví chovu prasat (oznámeno pod číslem K(2004) 4090) (1)
32004D0761 OJ L 337, 13.11.2004, p.64 2004/761/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 93/24/EHS v oblasti statistického zjišťování stavů a produkce chovu skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 4091) (1)
32004D0762 OJ L 337, 13.11.2004, p.70 2004/762/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a do těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2004) 4398) (1)
32004D0763 OJ L 337, 13.11.2004, p.72 Rozhodnutí Evropské Rady 2004/763/SZBP ze dne 5. listopadu 2004, kterým se mění společná strategie 2000/458/SZBP o oblasti Středomoří za účelem prodloužení její doby použitelnosti
32004D0764 OJ L 339, 16.11.2004, p.9 2004/764/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu chovaného v přírodních rezervacích v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2004) 4013) (1)
32004D0765 OJ L 339, 16.11.2004, p.11 2004/765/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004 o předloze nařízení Spolkové republiky Německo o označování ovoce, zeleniny a brambor ošetřených po sklizni (oznámeno pod číslem K(2004) 4029) (1)
32004D0766 OJ L 339, 16.11.2004, p.13 2004/766/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 5. listopadu 2004, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2005 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4356)
32004D0767 OJ L 339, 16.11.2004, p.16 Rozhodnutí Rady 2004/767/SZBP ze dne 15. listopadu 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32004D0768 OJ L 341, 17.11.2004, p.23 2004/768/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o jmenování německého náhradníka Výboru regionů
32004D0769 OJ L 341, 17.11.2004, p.24 2004/769/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o jmenování německého člena a německého náhradníka Výboru regionů
32004D0770 OJ L 341, 17.11.2004, p.25 2004/770/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004 o jmenování dánského náhradníka Výboru regionů
32004D0771 OJ L 341, 17.11.2004, p.26 2004/771/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o jmenování estonského člena a estonského náhradníka Výboru regionů
32004D0772 OJ L 341, 17.11.2004, p.27 2004/772/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2004 o finančním příspěvku Společenství pro rok 2004 k úhradě výdajů vynaložených Belgií a Portugalskem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2004) 4181)
32004D0773 OJ L 342, 18.11.2004, p.27 2004/773/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2000, kterým se zmocňuje ředitel Europolu k zahájení jednání o dohodách se třetími státy a subjekty mimo rámec EU
32004D0774 OJ L 342, 18.11.2004, p.28 2004/774/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro Severní moře v rámci společné rybářské politiky
32004D0775 OJ L 342, 18.11.2004, p.29 2004/775/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se pro Slovensko stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 4382) (1)
32004D0776 OJ L 343, 19.11.2004, p.23 2004/776/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se některé strany osvobozují od antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93 a zachovaného nařízením Rady (ES) č. 1524/2000, jež bylo nařízením Rady (ES) č. 71/97 rozšířeno na některé části a součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé části a součásti jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 4383)
32004D0777 OJ L 343, 19.11.2004, p.28 2004/777/ES:Rozhodnutí č. 197 ze dne 23. března 2004 o přechodných obdobích pro zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění podle článku 5 rozhodnutí č. 191 (1)
32004D0778 OJ L 350, 25.11.2004, p.1 2004/778/EC: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004 o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropskými společenstvími na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
32004D0779 OJ L 344, 20.11.2004, p.31 2004/779/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování dvou českých členů a tří českých náhradníků Výboru regionů
32004D0780 OJ L 344, 20.11.2004, p.33 2004/780/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování předsedy a členů Komise Evropských společenství
32004D0781 OJ L 344, 20.11.2004, p.35 2004/781/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES týkající se opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 4403) (1)
32004D0782 OJ L 344, 20.11.2004, p.37 2004/782/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu karbidu křemíku pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny
32004D0783 OJ L 346, 23.11.2004, p.9 2004/783/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování čtyř italských členů a tří italských náhradníků Výboru regionů
32004D0784 OJ L 346, 23.11.2004, p.11 2004/784/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2004) 4028) (1)
32004D0785 OJ L 346, 23.11.2004, p.28 2004/785/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými, kterou se mění příloha II Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin
32004D0786 OJ L 346, 23.11.2004, p.32 2004/786/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 92/471/EHS o veterinárních osvědčeních pro dovoz embryí skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 4380) (1)
32004D0787 OJ L 348, 24.11.2004, p.18 2004/787/ES: Doporučení Komise ze dne 4. října 2004 o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem podle nařízení (ES) č. 1830/2003 (1)
32004D0788 OJ L 348, 24.11.2004, p.27 2004/788/ES,Eurotam: Kodifikované znění Jednacího řádu EHSV (v platnosti od 24. října 2004)
32004D0789 OJ L 348, 24.11.2004, p.40 Společná akce Rady 2004/789/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o prodloužení policejní mise Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie (EUPOL PROXIMA)
32004D0790 OJ L 348, 24.11.2004, p.45 Rozhodnutí Rady 2004/790/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 2003/276/SZBP o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k ničení střeliva pro ruční palné zbraně a lehké zbraně v Albánii
32004D0791 OJ L 348, 24.11.2004, p.46 Rozhodnutí Rady 2004/791/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě
32004D0792 OJ L 348, 24.11.2004, p.47 Rozhodnutí Rady 2004/792/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 1999/730/SZBP, kterým se provádí společná akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v Kambodži
32004D0793 OJ L 349, 25.11.2004, p.17 2004/793/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o uzavření konzultací s Republikou Togo podle článku 96 dohody z Cotonou
32004D0794 OJ L 349, 25.11.2004, p.55 Společná akce Rady 2004/794/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterou se prodlužuje společná akce 2002/921/SZBP o prodloužení mandátu Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
32004D0795 OJ L 349, 25.11.2004, p.56 Rozhodnutí Rady 2004/795/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o prodloužení mandátu vedoucí Pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM)
32004D0796 OJ L 349, 25.11.2004, p.57 Společná akce Rady 2004/796/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 na podporu fyzické ochrany jaderného areálu v Ruské federaci
32004D0797 OJ L 349, 25.11.2004, p.63 Společné akce Rady 2004/797/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
32004D0798 OJ L 382, 28.12.2004, p.1 2004/798/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2004, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 4031)
32004D0799 OJ L 351, 26.11.2004, p.43 2004/799/ES,Euroatom: První pozměňovací rozpočet Evropské agentury pro hodnocení léčivých prostředků (EMEA) na rok 2004
32004D0800 OJ L 352, 27.11.2004, p.10 2004/800/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2004 o režimu státní podpory prováděném Itálií, který se týká naléhavých opatření na podporu zaměstnanosti (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 930) (1)
32004D0801 OJ L 352, 27.11.2004, p.17 2004/801/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru ES-Švýcarsko č. 1/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění protokol 3 dohody, který se týká pojmu původní produkty a metod správní spolupráce
32004D0802 OJ L 352, 27.11.2004, p.18 2004/802/ES: Rozhodnutí smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se mění příloha III (vzájemné uznávání odborné kvalifikace) Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob
32004D0803 OJ L 353, 27.11.2004, p.21 Rozhodnutí Rady 2004/803/SZBP ze dne 25. listopadu 2004 o zahájení vojenské operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32004D0804 OJ L 356, 01.12.2004, p.1 2004/804/ES: Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech
32004D0805 OJ L 356, 01.12.2004, p.2 2004/805/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 2/2004 o liberalizaci režimu cel pro některé produkty (celní kvóty pro filety tuňáka) uvedené v příloze I rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 2/2000
32004D0806 OJ L 354, 30.11.2004, p.30 2004/806/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004, kterým se ukončuje přezkoumání překážek obchodu spočívajících v obchodních postupech Kanady, pokud jde o zeměpisné označování vín (oznámeno pod číslem K(2004) 4388)
32004D0807 OJ L 354, 30.11.2004, p.32 2004/807/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Rusku do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 4445) (1)
32004D0808 OJ L 354, 30.11.2004, p.34 2004/808/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. července 2004 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2004/15)
32004D0809 OJ L 354, 30.11.2004, p.77 Rozhodnutí Rady 2004/809/SZBP ze dne 5. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32004D0810 OJ L 354, 30.11.2004, p.81 Rozhodnutí Rady 2004/810/SZBP ze dne 5. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou o účasti Ukrajiny na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32004D0811 OJ L 354, 30.11.2004, p.85 Rozhodnutí Rady 2004/811/SZBP ze dne 5. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o účasti Norského království na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32004D0812 OJ L 354, 30.11.2004, p.89 Rozhodnutí Rady 2004/812/SZBP ze dne 19. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky na policejní misi Evropské unie (EUPOL Proxima) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
32004D0813 OJ L 387, 29.12.2004, p.1 2004/813/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2004 kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 4032)
32004D0814 OJ L 357, 02.12.2004, p.22 2004/814/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Republiky Kazachstán o obchodu s některými výrobky z oceli
32004D0815 OJ L 357, 02.12.2004, p.30 2004/815/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění prohlášení Evropského společenství o výkonu pravomocí a hlasovacích práv předložené Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři
32004D0816 OJ L 357, 02.12.2004, p.32 2004/816/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování lotyšského člena Hospodářského a sociálního výboru
32004D0817 OJ L 357, 02.12.2004, p.33 2004/817/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004, kterým se Německu povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0818 OJ L 357, 02.12.2004, p.34 2004/818/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování německého člena Hospodářského a sociálního výboru
32004D0819 OJ L 357, 02.12.2004, p.35 2004/819/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování německého člena Hospodářského a sociálního výboru
32004D0820 OJ L 357, 02.12.2004, p.36 2004/820/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 o státní podpoře poskytnuté Německem ve prospěch společnosti Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (oznámeno pod číslem K(2004) 1621) (1)
32004D0821 OJ L 357, 02.12.2004, p.38 2004/821/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/4/2004 ze dne 19. října 2004 o jmenování vedoucího velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32004D0822 OJ L 357, 02.12.2004, p.39 2004/822/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/5/2004 ze dne 3. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí BiH/1/2004 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a rozhodnutí BiH/3/2004 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině
32004D0823 OJ L 358, 03.12.2004, p.10 2004/823/ES,Euroatom: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o přistoupení Moldavské republiky k Dohodě o zřízení Střediska pro vědu a techniku na Ukrajině, uzavřené dne 25. října 1993 mezi Kanadou, Švédskem, Ukrajinou a Spojenými státy americkými
32004D0824 OJ L 358, 03.12.2004, p.12 2004/824/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4421) (1)
32004D0825 OJ L 358, 03.12.2004, p.18 2004/825/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004 o ochranných opatřeních ohledně dovozů koňovitých z Rumunska (oznámeno pod číslem K(2004) 4440) (1)
32004D0826 OJ L 358, 03.12.2004, p.32 2004/826/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/887/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2004) 4441)
32004D0827 OJ L 358, 03.12.2004, p.33 2004/827/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES ohledně dovozu zeminy pocházející z Austrálie (oznámeno pod číslem K(2004) 4449)
32004D0828 OJ L 359, 04.12.2004, p.32 2004/828/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodného memoranda o porozumění
32004D0829 OJ L 359, 04.12.2004, p.54 2004/829/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů
32004D0830 OJ L 359, 04.12.2004, p.55 2004/830/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. října 2004, kterým se ukončuje urychlený přezkum nařízení Rady (ES) č. 2164/98 ukládající konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých širokospektrálních antibiotik pocházejících z Indie
32004D0831 OJ L 359, 04.12.2004, p.61 2004/831/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Severním Porýní – Vestfálsku v Německu a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2004) 4506) (1)
32004D0832 OJ L 359, 04.12.2004, p.62 2004/832/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii (oznámeno pod číslem K(2004) 4538) (1)
32004D0833 OJ L 359, 04.12.2004, p.65 Rozhodnutí Rady 2004/833/SZBP ze dne 2. prosince 2004 o provádění společné akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie Hospodářskému společenství států západní Afriky (ECOWAS) v rámci moratoria na ruční palné a lehké zbraně
32004D0834 OJ L 360, 07.12.2004, p.22 2004/834/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 související s režimem příspěvků, které Španělsko zamýšlí poskytnout organizacím producentů olivového oleje (oznámeno pod číslem K(2004) 1630)
32004D0835 OJ L 360, 07.12.2004, p.28 2004/835/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4544) (1)
32004D0836 OJ L 360, 07.12.2004, p.30 2004/836/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění a opravuje rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2004) 4602)
32004D0837 OJ L 360, 07.12.2004, p.32 Rozhodnutí Rady 2004/837/SZBP ze dne 6. prosince 2004, kterým se provádí společná akce 2002/210/SZBP o Policejní misi Evropské unie
32004D0838 OJ L 361, 08.12.2004, p.21 2004/838/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2003 o státních podporách prováděných Francií ve prospěch France 2 a France 3 (oznámeno pod číslem K(2003) 4497) (1)
32004D0839 OJ L 361, 08.12.2004, p.40 2004/839/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví podmínky pro neobchodní přesun štěňat a koťat ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4546) (1)
32004D0840 OJ L 361, 08.12.2004, p.41 2004/840/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004, kterým se schvalují programy pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat a kontroly zaměřené na prevenci zoonóz předložené členskými státy pro rok 2005 a kterým se stanoví výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4600)
32004D0841 OJ L 362, 09.12.2004, p.17 2004/841/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2004 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy ES ohledně případu COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. (oznámeno pod číslem K(2004) 1307)
32004D0842 OJ L 362, 09.12.2004, p.21 2004/842/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin druhů zeleniny členského státu (oznámeno pod číslem K(2004) 4493) (1)
32004D0843 OJ L 362, 09.12.2004, p.28 Rozhodnutí Rady 2004/843/SZBP ze dne 26. července 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
32004D0844 OJ L 365, 10.12.2004, p.27 2004/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (oznámeno pod číslem K(2004) 4285)
32004D0845 OJ L 366, 11.12.2004, p.14 2004/845/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2004, kterým se povoluje uvedení na trh mléčných výrobků s přidanými rostlinnými steroly/rostlinnými stanoly jako nových potravin či nových složek potravin podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2004) 4289)
32004D0846 OJ L 367, 14.12.2004, p.29 2004/846/ES: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Proxima/2/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o jmenování velitele policejní mise EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, EUPOL Proxima
32004D0847 OJ L 367, 14.12.2004, p.30 Společná akce Rady 2004/847/SZBP ze dne 9. prosince 2004, o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa)
32004D0848 OJ L 367, 14.12.2004, p.35 Společný postoj Rady 2004/848/SZBP ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
32004D0849 OJ L 368, 15.12.2004, p.26 2004/849/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení
32004D0850 OJ L 368, 15.12.2004, p.28 2004/850/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2004) 4553) (1)
32004D0851 OJ L 368, 15.12.2004, p.48 2004/851/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se po třetí mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 4775) (1)
32004D0852 OJ L 368, 15.12.2004, p.50 Společný postoj Rady 2004/852/SZBP ze dne 13. prosince 2004, týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny
32004D0853 OJ L 369, 16.12.2004, p.58 2004/853/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 3 odst. 1 šesté směrnice (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0854 OJ L 369, 16.12.2004, p.60 2004/854/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/865/ES, kterým se Španělskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0855 OJ L 369, 16.12.2004, p.61 2004/855/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 98/198/ES, kterým se Spojenému království povoluje prodloužit použitelnost opatření odchylujícího se od článků 6 a 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0856 OJ L 369, 16.12.2004, p.63 2004/856/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/746/ES, kterým se Francouzské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0857 OJ L 369, 16.12.2004, p.65 2004/857/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2004) 4563) (1)
32004D0858 OJ L 369, 16.12.2004, p.73 2004/858/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2004 o zřízení výkonné agentury pro řízení akce Společenství v oblasti veřejného zdraví podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro program veřejného zdraví
32004D0859 OJ L 370, 17.12.2004, p.70 2004/859/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (1)
32004D0860 OJ L 370, 17.12.2004, p.78 2004/860/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení
32004D0861 OJ L 370, 17.12.2004, p.80 2004/861/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/883/ES o poskytnutí další makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině
32004D0862 OJ L 370, 17.12.2004, p.81 2004/862/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004 o makrofinanční pomoci Srbsku a Černé Hoře a o změně rozhodnutí 2002/882/ES, kterým se poskytuje další makrofinanční pomoc Svazové republice Jugoslávie
32004D0863 OJ L 370, 17.12.2004, p.82 2004/863/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004 o schválení programů eradikace a monitorování TSE některých členských států na rok 2005 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4603)
32004D0864 OJ L 370, 17.12.2004, p.91 2004/864/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/478/ES, kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu
32004D0865 OJ L 371, 18.12.2004, p.46 2004/865/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2004 o jmenování dvou lucemburských členů a čtyř lucemburských náhradníků Výboru regionů
32004D0866 OJ L 371, 18.12.2004, p.47 2004/866/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004, kterým se Rakouské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32004D0867 OJ L 371, 18.12.2004, p.48 2004/867/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2002/463/ES o přijetí akčního programu pro správní spolupráci v oblasti vnějších hranic, víz, azylu a přistěhovalectví (program ARGO)
32004D0867 OJ L 379, 24.12.2004, p.83 2004/867/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění
32004D0868 OJ L 371, 18.12.2004, p.50 2004/868/ES: Rozhodnutí č. 29/2004 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. listopadu 2004, které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
32004D0869 OJ L 378, 23.12.2004, p.1 2004/869/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2004 o uzavření Mezinárodní smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro výživu a zemědělství jménem Evropského společenství
32004D0870 OJ L 378, 23.12.2004, p.2 2004/870/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou
32004D0881 OJ L 373, 21.12.2002, p.44 2004/881/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na rozšíření
32004D0882 OJ L 373, 21.12.2002, p.52 2004/882/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004 o změně přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře (oznámeno pod číslem K(2004) 4554) (1)
32004D0883 OJ L 373, 21.12.2002, p.69 2004/883/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2004, kterým se upravuje příloha směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o seznamy zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 4723) (1)
32004D0884 OJ L 374, 22.12.2004, p.72 2004/884/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004 o jmenování rakouského náhradníka Výboru regionů
32004D0885 OJ L 374, 22.12.2004, p.73 2004/885/ES: Rozhodnutí č. 30/2004 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 2. prosince 2004 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních
32004D0886 OJ L 383, 28.12.2004, p.1 2004/886/ES,Euroatom: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 7 na rozpočtový rok 2004 (2004/886/ES, Euratom)
32004D0887 OJ L 383, 28.12.2004, p.21 2004/887/ES,Euroatom: Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 8 na rozpočtový rok 2004 (2004/887/ES, Euratom)
32004D0888 OJ L 383, 28.12.2004, p.51 2004/888/ES,Euroatom: Konečné Schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 9 na rozpočtový rok 2004 (2004/888/ES, Euratom)
32004D0889 OJ L 375, 23.12.2004, p.19 2004/889/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 16. listopadu 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách
32004D0890 OJ L 375, 23.12.2004, p.27 2004/890/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2004 o odstoupení Evropského společenství od Úmluvy o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu
32004D0891 OJ L 375, 23.12.2004, p.28 2004/891/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004, kterým se ukončuje přezkoumání překážek obchodu spočívajících v obchodních postupech Kanady, pokud jde o zeměpisné označování vín (oznámeno pod číslem K(2004) 4388)
32004D0892 OJ L 375, 23.12.2004, p.30 2004/892/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/614/ES týkající se doby použitelnosti ochranných opatření proti influenze ptáků v Jižní Africe (oznámeno pod číslem K(2004) 5011) (1)
32004D0893 OJ L 375, 23.12.2004, p.31 2004/893/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Secale cereale, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 5027) (1)
32004D0894 OJ L 375, 23.12.2004, p.33 2004/894/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum aestivum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 5028) (1)
32004D0895 OJ L 384, 28.12.2004, p.22 2004/895/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ukrajiny o obchodu s některými výrobky z oceli
32004D0896 OJ L 388, 29.12.2004, p.1 2004/896/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
32004D0898 OJ L 379, 24.12.2004, p.105 2004/898/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a uvnitř těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2004) 5212) (1)
32004D0899 OJ L 379, 24.12.2004, p.107 2004/899/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2004 o schválení objemu emise mincí v roce 2005 (ECB/2004/19)
32004D0900 OJ L 379, 24.12.2004, p.108 Rozhodnutí Rady 2004/900/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
32004D0901 OJ L 379, 24.12.2004, p.111 Rozhodnutí Rady 2004/901/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/730/SZBP o provádění společné akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a lehkých zbraní v Kambodži
32004D0902 OJ L 379, 24.12.2004, p.113 Společný postoj Rady 2004/902/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii
32004D0903 OJ L 381, 28.12.2004, p.32 2004/903/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění
32004D0904 OJ L 381, 28.12.2004, p.52 2004/904/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2004 o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období 2005 až 2010
32004D0905 OJ L 381, 28.12.2004, p.63 2004/905/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4772) (1)
32004D0906 OJ L 381, 28.12.2004, p.78 2004/906/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004 o jmenování členů Výboru vrchních inspektorů práce pro funkční období
32004D0907 OJ L 381, 28.12.2004, p.80 2004/907/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o finančním příspěvku Společenství na uspořádání mezinárodního semináře o dobrých životních podmínkách zvířat v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Chile o hygienických a rostlinolékařských opatřeních použitelných při obchodu se zvířaty a živočišnými produkty, rostlinami, rostlinnými produkty a jiným zbožím a o dobrých životních podmínkách zvířat
32004D0908 OJ L 381, 28.12.2004, p.82 2004/908/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004 o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2004) 5650) (1)
32004D0909 OJ L 381, 28.12.2004, p.84 Společná akce Rady 2004/909/SZBP ze dne 26. listopadu 2004 o zřízení týmu odborníků pro případnou integrovanou misi Evropské unie v oblasti policie, podpory právního státu a civilní správy v Iráku
32004D0910 OJ L 391, 31.12.2004, p.1 2004/910/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a jednak Barbadosem, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guyanskou kooperativní republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawiskou republikou, Mauricijskou republikou, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanie, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou, Zimbabwskou republikou a jednak Indickou republikou o zaručených cenách pro třtinový cukr pro dodací období 2003/2004 a 2004/2005
32004D0911 OJ L 385, 29.12.2004, p.28 2004/911/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodného memoranda o porozumění
32004D0912 OJ L 385, 29.12.2004, p.50 2004/912/ES: Rozhodnutí rady ze dne 25. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o dni provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2004 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
32004D0913 OJ L 385, 29.12.2004, p.55 2004/913/ES: Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2004 o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (1)
32004D0914 OJ L 385, 29.12.2004, p.60 2004/914/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb pocházejících z akvakultury a produktů z nich, určených k dalšímu zpracování nebo pro okamžitou lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2004) 4560) (1)
32004D0915 OJ L 385, 29.12.2004, p.74 2004/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES, pokud jde o zavedení alternativního souboru standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 5271) (1)
32004D0916 OJ L 385, 29.12.2004, p.85 2004/916/ES: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. prosince 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/13 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie a mezinárodním organizacím (ECB/2004/20)
32004D0917 OJ L 389, 30.12.2004, p.25 2004/917/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Řecku
32004D0918 OJ L 389, 30.12.2004, p.27 2004/918/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Maďarsku
32004D0919 OJ L 389, 30.12.2004, p.28 2004/919/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o boji s trestnou činností s přeshraničním dopadem týkající se vozidel
32004D0920 OJ L 389, 30.12.2004, p.31 2004/920/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se pro souostroví Azory stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4880)
32004D0921 OJ L 389, 30.12.2004, p.33 2004/921/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o financování průzkumu Eurobarometru ze strany Společenství týkající se postoje spotřebitelů k dobrým životním podmínkám farmových zvířat
32004D0922 OJ L 389, 30.12.2004, p.34 2004/922/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/746/ES a 2003/848/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na eradikaci a sledování TSE členským státům na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5396)
32004D0923 OJ L 389, 30.12.2004, p.37 2004/923/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/743/ES a 2003/849/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5397) (1)
32004D0924 OJ L 389, 30.12.2004, p.41 Rozhodnutí Rady 2004/924/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS
32004D0925 OJ L 395, 31.12.2004, p.68 2004/925/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)
32004D0926 OJ L 395, 31.12.2004, p.70 2004/926/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uvedení v platnost částí schengenského acquis pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska
32004D0927 OJ L 396, 31.12.2004, p.45 2004/927/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, podle něhož se na určité oblasti obsažené v hlavě IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství použije postup podle článku 251 uvedené smlouvy
32004D0928 OJ L 396, 31.12.2004, p.47 2004/928/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
32004D0929 OJ L 396, 31.12.2004, p.49 2004/929/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2004, kterým se upravují opravné faktory použitelné od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2004 na odměny úředníků, smluvních a dočasných pracovníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, a také na odměny části úředníků působících v deseti nových členských státech po dobu maximálně patnácti měsíců od vstupu těchto zemí do Evropské unie
32004D0930 OJ L 396, 31.12.2004, p.51 2004/930/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2004 o finančním příspěvku Společenství na plánované akce členských států při provádění programů kontrol, inspekcí a sledování v roce 2004 (druhá splátka) (oznámeno pod číslem K(2004) 5310)
32004D0931 OJ L 396, 31.12.2004, p.61 2004/931/SBZP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL Kinshasa/1/2004 ze dne 9. prosince 2004 o jmenování vedoucího policejní mise EU v Kinshase (KDR), EUPOL Kinshasa
32004D1974 OJ L 345, 20.11.2004, p.85 Rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
32004D1974r OJ L 385, 29.12.2004, p.87 Opravy rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)
32004D2239 OJ L 390, 31.12.2004, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2239/2004/ES ze dne 17. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/784/ES o účasti Společenství v Evropské audiovizuální observatoři
32004D2241 OJ L 390, 31.12.2004, p.6 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass)


Odkaz na originální stránky Úřední věstník na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm