Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na předpisy týkající se ČR, vydané v roce 2002:

Celex Citace Překlad názvu
32001R2480r OJ L 002, 04.01.2002, p.22 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2480/2001 ze dne 17. prosince 2001, kterým se určují množství dostupná v prvním pololetí roku 2002 pro některé výrobky z odvětví mléka a mléčných výrobků podle režimů stanovených v Evropské dohodě mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím a baltskými státy (Úř. věst. č. L 334 ze dne 18.12.2001)
32001R2542r OJ L 040, 12.02.2002, p.14 Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2542/2001 ze dne 21. prosince 2001 o otevření celních kvót pro rok 2002 pro dovoz výrobků pocházejících z České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska do Evropského společenství (Úř. věst. č. L 341 ze dne 22.12.2001)
32002D0085 OJ L 044, 14.02.2002, p.20 Rozhodnutí Rady 2002/85/ES ze dne 28. ledna 2002 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Českou republikou
32002D0298 OJ L 102, 18.04.2002, p.32 Rozhodnutí Komise 2002/298/ES ze dne 15. dubna 2002, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v České republice v období před přistoupením
32002D0675 OJ L 228, 24.08.2002, p.34 Rozhodnutí Komise 2002/675/ES ze dne 23. srpna 2002, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých potrubí a trubek ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Korejské republiky, Ruska a Slovenska
32002D0890 OJ L 311, 14.11.2002, p.20 Rozhodnutí Komise 2002/890/ES ze dne 21. října 2002, kterým se mění rozhodnutí 1999/215/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté ve spojitosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu polypropylenových vázacích strojů nebo balicích lisů pocházející z Polska, České republiky a Maďarska a kterým se ukončuje řízení v případě některých dovozů pocházejících ze Saudské Arábie
32002D0931 OJ L 324, 29.11.2002, p.59 Rozhodnutí Rady 2002/931/ES ze dne 22. října 2002 o uzavření Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu
32002R0115 OJ L 021, 24.01.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 115/2002 ze dne 23. ledna 2002, kkterým se určuje procentní podíl množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podané v lednu 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R0358 OJ L 056, 27.02.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 358/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu potrubí a spojovacího materiálu pro potrubí z železa a oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska a kterým se přijímá závazek nabídnutý slovenským vyvážejícím producentem
32002R0517 OJ L 079, 22.03.2002, p.29 Nařízení Komise (ES) č. 517/2002 ze dne 21. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v březnu 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R0527 OJ L 080, 23.03.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 527/2002 ze dne 22. března 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence pro některé výrobky z vepřového masa podané v březnu 2002 podle režimu stanoveného dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R0540 OJ L 083, 27.03.2002, p.3 Nařízení Komise (ES) č. 540/2002 ze dne 26. března 2002, kterým se ukládá dočasné antidumpingové clo z dovozu některých svařovaných trubek a potrubí ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z České republiky, Polska, Thajska, Turecka a Ukrajiny
32002R0667 OJ L 103, 19.04.2002, p.8 Nařízení Komise (ES) č. 667/2002 ze dne 18. dubna 2002, kterým se určuje procentní podíl množství, jež mohou být povolena v případě žádostí o dovozní licence podané v dubnu 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso stanovených v nařízení (ES) č. 1279/98, pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R0844 OJ L 135, 23.05.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 844/2002 ze dne 18. února 2002 o vývozu některých ocelářských výrobků ESUO a ES z České republiky do Společenství v období od 1. ledna do 31. prosince 2002 (rozšíření systému dvojí kontroly) (1)
32002R0902 OJ L 142, 31.05.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 902/2002 ze dne 30. května 2002 , kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v České republice před dovozem do Evropského společenství
32002R1098 OJ L 166, 25.06.2002, p.10 Nařízení Komise (ES) č. 1098/2002 ze dne 24. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z odvětví vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R1116 OJ L 168, 27.06.2002, p.36 Nařízení Komise (ES) č. 1116/2002 ze dne 26. června 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z odvětví vepřového masa podle režimu stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R1244 OJ L 181, 11.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1244/2002 ze dne 10. července 2002 o nařízení (ES) č. 2809/2000, kterým se pro obilné produkty stanovují prováděcí pravidla nařízení (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000 a (ES) č. 2851/2000, kterým se zavádějí některé koncese ve formě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející z Bulharské republiky, České republiky, Slovenské republiky, Rumunska a Polské republiky a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1218/96
32002R1304 OJ L 191, 19.07.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1304/2002 ze dne 18. července 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1116/2002 kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v červnu 2002 pro některé produkty z odvětví vepřového masa podle režimu stanoveného na základě dohod, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R1327 OJ L 194, 23.07.2002, p.30 Nařízení Komise (ES) č. 1327/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se určuje procento množství, které může být přiděleno v případě žádostí o dovozní licence podané v červenci 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R1514 OJ L 228, 24.08.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 1514/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých trubek a potrubních armatur ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska
32002R1514r OJ L 351, 28.12.2002, p.116 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1514/2002 ze dne 19. srpna 2002, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené z dovozu některých trubek a potrubních armatur ze železa nebo oceli pocházejících z České republiky, Malajsie, Ruska, Korejské republiky a Slovenska (Úř. věst. č. L 228 ze dne 24.8.2002)
32002R1689 OJ L 258, 26.09.2002, p.20 Nařízení Komise (ES) č. 1689/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o licence podané v září 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R1697 OJ L 259, 27.09.2002, p.8 Nařízení Rady (ES) č. 1697/2002 ze dne 23. září 2002 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu některých svařovaných trubek a potrubních tvarovek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z České republiky, Polska, Thajska, Turecka a Ukrajiny
32002R1697r OJ L 351, 28.12.2002, p.117 Oprava k nařízení Rady (ES) č. 1697/2002 ze dne 23. září 2002 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu některých svařovaných trubek a potrubních tvarovek ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z České republiky, Polska, Thajska, Turecka a Ukrajiny (Úř. věst. č. L 259 ze dne 27.9.2002)
32002R1726 OJ L 260, 28.09.2002, p.26 Nařízení Komise (ES) č. 1726/2002 ze dne 27. září 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanoveného v dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R1878 OJ L 284, 22.10.2002, p.11 Nařízení Komise (ES) č. 1878/2002 ze dne 21. října 2002, který se určuje procento množství, které může být akceptováno v případě žádostí o dovozní licence podané v říjnu 2002 podle celních kvót pro hovězí a telecí maso podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko
32002R2011 OJ L 311, 14.11.2002, p.1 Nařízení Rady (ES) č. 2011/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 603/1999 o uložení definitivního antidumpingového cla z dovozu polypropylenových vázacích strojů nebo balicích lisů pocházejících z Polska, České republiky a Maďarska a o konečném výběru prozatímně uloženého cla
32002R2133 OJ L 325, 30.11.2002, p.23 Nařízení Komise (ES) č. 2133/2002 ze dne 29. listopadu 2002, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1689/2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v září 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v prozatímních dohodách, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R2153 OJ L 327, 04.12.2002, p.4 Nařízení Komise (ES) č. 2153/2002 ze dne 3. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1599/97, kterým se stanovují prováděcí pravidla k systému minimálních dovozních cen některého ovoce pocházejícího z Bulharska, Maďarka, Polska, Rumunska, Slovenska, České republiky, Estonska, Lotyšska a Litvy
32002R2288 OJ L 348, 21.12.2002, p.52 Nařízení Rady (ES) č. 2288/2002 ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo a kterým se s konečnou platností vybírá prozatímní antidumpingové clo ukládané při dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka
32002R2292 OJ L 348, 21.12.2002, p.60 Nařízení Komise (ES) č. 2292/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z vepřového masa podle režimu stanovených dohodami, které Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem
32002R2303 OJ L 348, 21.12.2002, p.80 Nařízení Komise (ES) č. 2303/2002 ze dne 9. prosince 2002, kterým se mění nařízení č. 230/2001, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se přijímají některé závazky nabízené některými vývozci z České republiky a Turecka
32002R2317 OJ L 348, 21.12.2002, p.115 Nařízení Komise (ES) č. 2317/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se určuje rozsah, v jakém mohou být akceptovány žádosti o dovozní licence podané v prosinci 2002 pro některé produkty z vajec a drůbežího masa podle režimu stanoveného v Prozatímní dohodě, kterou Společenství uzavřelo s Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem
32002R2359 OJ L 351, 28.12.2002, p.51 Nařízení Komise (ES) č. 2359/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 otevírají celní kvóty pro dovoz některých produktů pocházejících z České republiky, Rumunska a Slovenska do Evropského společenství
OJ L 045, 15.02.2002, p.50 2002/122/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 5/2001 ze dne 16. října 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti České republiky v programu Kultura 2000
OJ L 046, 16.02.2002, p.29 2002/125/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 4/2001 ze dne 29. června 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek České republiky pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
OJ L 134, 22.05.2002, p.49 2002/376/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 6/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a Českým zprostředkovacím výborem pro spolupráci s Výborem regionů mění rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 135, 23.05.2002, p.23 2002/379/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 1/2002 ze dne 20. března 2002, kterým se rozšiřuje systém dvojí kontroly zavedený na základě rozhodnutí Rady přidružení č. 3/97 v období od 1. ledna do 31. prosince 2002
OJ L 140, 30.05.2002, p.23 2002/407/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 2/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se přijímají všeobecné požadavky a podmínky účasti České republiky na programech Společenství
OJ L 246, 13.09.2002, p.30 2002/751/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 3/2002 ze dne 18. června 2002, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti České republiky na programu Společenství Fiscalis
OJ L 246, 13.09.2002, p.33 2002/752/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Česká republika č. 4/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se prostřednictvím zřízení Smíšeného poradního výboru mění rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení
OJ L 324, 29.11.2002, p.61 Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu
OJ L 324, 29.11.2002, p.63 Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, kterým se stanovují obchodní ujednání pro některé ryby a produkty rybolovu


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj