Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na ostatní předpisy vydané v roce 2001:

Celex Citace Překlad názvu
32001X0008r OJ L 315, 01.12.2001, p.74 Oprava k Obecným zásadám Evropské centrální banky ze dne 13. září 2001, kterým se přijímají některá opatření pro předzásobení eurobankovkami mimo eurozónu (ECB/2001/8) (Úř. věst. č. L 257 ze dne 26.9.2001)
22001A0108(01) OJ L 208, 01.08.2001, p.46 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Austrálií, kterou se mění Dohoda o obchodování s vínem
22001A0113(01) OJ L 010, 13.01.2001, p.49 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guayanou, Pobřežím Slonoviny, Jamajkou, Keňou, Madagaskarem, Republikou Malawi, Mauriciusem, Republikou Suriname, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijskem, Tanzanií, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandou, Zambií a Zimbabwe o zaručených cenách třtinového cukru pro dodávky v období 1999/2000
22001A0118(01) OJ L 016, 18.01.2001, p.3 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o rozšíření a změně Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Ukrajinou o obchodování s textilními výrobky parafované dne 5. května 1993, naposledy pozměněné Dohodou formou výměny dopisů parafovanou dne 15. října 1999
22001A0126(01) OJ L 025, 26.01.2001, p.2 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o obchodování s textilními výrobky
22001A0131(01) OJ L 029, 31.01.2001, p.40 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou, kterou se přijímají požadavky a podmínky účasti Kyperské republiky na programech Společenství v oblastech odborné přípravy, vzdělávání a mládeže
22001A0131(01)r OJ L 038, 08.02.2001, p.51b Oprava k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou, kterou se přijímají požadavky a podmínky účasti Kyperské republiky na programech Společenství v oblastech odborné přípravy, vzdělávání a mládeže (Úř. věst. č. L 29 ze dne 31.1.2001)
22001A0208(01) OJ L 038, 08.02.2001, p.25 Dohoda formou výměny dopisů mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi ESVO, na základě které jsou celní preference podle GSP (Norsko a Švýcarsko) přiznávány pod podmínkou, že se zbožím pocházejícím z Norska nebo Švédska bude při příjezdu na celní území zacházeno jako se zbožím s obsahem původu ve Společenství (vzájemná dohoda)
22001A0313(01) OJ L 071, 13.03.2001, p.8 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obnovení programu spolupráce v oblastech vyššího vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy
22001A0313(02) OJ L 071, 13.03.2001, p.16 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o obnovení programu spolupráce v oblastech vyššího vzdělávání a přípravy
22001A0322(01) OJ L 083, 22.03.2001, p.2 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obchodování s textilními výrobky
22001A0403(01) OJ L 093, 03.04.2001, p.40 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Island a Norským královstvím o kritériích a mechanismech odpovědnosti států za přezkoumání žádostí o azyl, které byly podány v některém členském státě nebo na Islandu nebo či v Norsku
22001A0418(01) OJ L 108, 18.04.2001, p.6 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, kterou se stanovují některé podmínky silniční přepravy zboží a podpory kombinované dopravy kterou se zavádějí
22001A0418(02) OJ L 108, 18.04.2001, p.28 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou, kterou se stanovují některé podmínky silniční přepravy zboží a podpory kombinované dopravy
22001A0529(01) OJ L 142, 29.05.2001, p.8 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí pro česnek, jež jsou uvedeny plánu CXL, který je součástí přílohy k GATT
22001A0601(01) OJ L 148, 01.06.2001, p.80 Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, které zastupuje Komise, a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických v oblasti výzkumu a rozvoje fúzí
22001A0807(01) OJ L 213, 07.08.2001, p.3 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(02) OJ L 213, 07.08.2001, p.12 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Polské republiky o účasti Polské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(03) OJ L 213, 07.08.2001, p.21 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o účasti Rumunska v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(04) OJ L 213, 07.08.2001, p.30 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Slovinskou republikou o účasti Slovinska v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(05) OJ L 213, 07.08.2001, p.39 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Maďarské republiky o účasti Maďarské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(06) OJ L 213, 07.08.2001, p.48 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Lotyšskou republikou o účasti Lotyšské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(07) OJ L 213, 07.08.2001, p.57 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Litevskou republikou o účasti Litevské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(08) OJ L 213, 07.08.2001, p.66 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o účasti Bulharské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(09) OJ L 213, 07.08.2001, p.75 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Slovenskou republikou o účasti Slovenské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(10) OJ L 213, 07.08.2001, p.84 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Estonskou republikou o účasti Estonské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(11) OJ L 213, 07.08.2001, p.93 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou o účasti Kyperské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(13) OJ L 213, 07.08.2001, p.103 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maltskou republikou o účasti Maltské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0807(14) OJ L 213, 07.08.2001, p.112 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
22001A0825(01) OJ L 229, 25.08.2001, p.6 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou, na základě které se Protokol o vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách připojuje k Asociační dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kyperskou republikou
22001A1029(01) OJ L 284, 29.10.2001, p.3 Dohoda o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem
22001A1029(02) OJ L 284, 29.10.2001, p.27 Závěrečný akt
22001A1031(01) OJ L 287, 31.10.2001, p.24 Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti jaderné bezpečnosti
22001A1031(02) OJ L 287, 31.10.2001, p.30 Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti řízení jaderné fúze
22001A2704(01) OJ L 118, 27.04.2001, p.48 Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji
32000X0007r OJ L 123, 04.05.2001, p.35 Oprava k Obecným zásadám Evropské centrální banky ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (Úř. věst. č. L 310 ze dne 11.12.2000)
32001B0110 OJ L 056, 26.02.2001, p.1 2001/110/ES, ESUO, Euratom: Konečné přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2001
32001S0244 OJ L 035, 06.02.2001, p.16 Rozhodnutí Komise č. 244/2001/ESUO ze dne 5. února 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 2136/97/ESUO o správě některých omezení dovozu některých ocelářských produktů z Ruské federace
32001S0361 OJ L 127, 09.05.2001, p.55 Rozhodnutí Komise 361/2001/ESUO ze dne 21. prosince 2000 o poskytování podpory uhelnému průmyslu v letech 2000 a 2001 ze strany Německa (oznámeno pod číslem K(2000) 4407)(1)
32001S0435 OJ L 063, 03.03.2001, p.14 Rozhodnutí Komise č. 435/2001/ESUO ze dne 2. března 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 2277/96/ESSC o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství uhlí a oceli
32001S2443 OJ L 329, 14.12.2001, p.26 Rozhodnutí Komise č. 2443/2001/ESUO ze dne 13. prosince 2001, kterým se mění příloha k rozhodnutí č. 244/2001/ESUO o správě některých omezení dovozu některých ocelářských produktů z Ruské federace
32001X0042 OJ L 011, 16.01.2001, p.40 Doporučení Komise 2001/42/ES ze dne 22. prosince 2000 o koordinovaném monitorovacím programu pro rok 2001 k zajištění dodržování maximálních úrovní reziduí pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny (oznámeno pod číslem K(2000) 4096)
32001X0082 OJ L 033, 02.02.2001, p.21 Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. prosince 1998 o právním rámci pro účtování a vydávání zpráv v Evropském systému centrálních bank, pozměněné dne 15. prosince 1999 a 14. prosince 2000 (ECB/2000/18)
32001X0115 OJ L 043, 14.02.2001, p.31 Doporučení Komise 2001/115/ES ze dne 17. ledna 2001 o maximálním povoleném obsahu alkoholu v krvi (BAC) pro řidiče motorových vozidel (oznámeno pod číslem K(2000) 4397)
32001X0149 OJ L 055, 24.02.2001, p.66 Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. července 2000 o provádění článku 52 Statutu Evropského systému centrálních a Evropské centrální banky po skončení přechodného období (ECB/2000/6)
32001X0151 OJ L 055, 24.02.2001, p.80 Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 10. ledna 2001, kterým se přijímají některá ustanovení týkající se výměny peněz v roce 2002 (ECB/2001/1)
32001X0166 OJ L 060, 01.03.2001, p.51 Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. února 2001 o evropské spolupráci při hodnocení kvality školního vzdělávání
32001X0191 OJ L 069, 10.03.2001, p.22 Doporučení Rady 2001/191/ES ze dne 12. února 2001 za účelem ukončení neslučitelnosti obecných zásad hospodářských politik v Irsku
32001X0193 OJ L 069, 10.03.2001, p.25 Doporučení Komise 2001/193/ES ze dne 1. března 2001 o informacích, jež mají poskytnout věřitelé před uzavřením smlouvy o půjčce svým zákazníkům (oznámeno pod číslem K(2001) 477)
32001X0194 OJ L 069, 10.03.2001, p.30 Doporučení Komise 2001/194/ES ze dne 5. března 2001 o výsledcích hodnocení rizik a strategií snižování rizik pro látky: difenyléter/pentabromo derivát a kumen (oznámeno pod číslem K(2001) 439)
32001X0205 OJ L 073, 15.03.2001, p.35 Doporučení Rady 2001/205/ES ze dne 12. března 2001 týkající se zproštění Komise v případě provádění transakcí Evropského rozvojového fondu (1984) (Šestý ERF) pro finanční rok 1999
32001X0206 OJ L 073, 15.03.2001, p.36 Doporučení Rady 2001/206/ES ze dne 12. března 2001 týkající se zproštění Komise v případě provádění transakcí Evropského rozvojového fondu (1989) (Sedmý ERF) pro finanční rok 1999
32001X0207 OJ L 073, 15.03.2001, p.37 Doporučení Rady 2001/207/ES ze dne 12. března 2001 týkající se zproštění Komise v případě provádění transakcí Evropského rozvojového fondu (1995) (Osmý ERF) pro finanční rok 1999
32001X0256 OJ L 091, 31.03.2001, p.91 Doporučení Komise 2001/256/ES ze dne 15. listopadu 2000 o zajištění kvality zákonného dohledu nad auditem v Evropské unii: minimální požadavky (oznámeno pod číslem K(2000) 3304) (1)
32001X0290 OJ L 100, 11.04.2001, p.17 Doporučení Komise 2001/290/ES ze dne 21. března 2001 o základních parametrech transevropského vysokorychlostního železničního systému uvedeného v čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 745)
32001X0310 OJ L 109, 19.04.2001, p.56 Doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách, jež se týkají mimosoudních orgánů při konsensuálním řešení spotřebitelských sporů (oznámeno pod číslem K(2001) 1016) (1)
32001X0331 OJ L 118, 27.04.2001, p.41 Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/331/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se stanovují minimální kritéria pro kontroly stavu životního prostředí v členských státech
32001X0337 OJ L 120, 28.04.2001, p.41 Doporučení Komise 2001/337/ES ze dne 18. dubna 2001 o koordinovaném programu úředního dohledu nad potravinami pro rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 1076) (1)
32001X0401 OJ L 140, 24.05.2001, p.72 Obecné zásady Evropské centrální banky 2001/401/ES ze dne 26. dubna 2001 o Transevropském automatizovaném systému zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (Target) (ECB/2001/3)
32001X0401r OJ L 167, 22.06.2001, p.34 Oprava k Obecným zásadám Evropské centrální banky (ECB/2001/3) ze dne 26. dubna 2001 o Transevropském automatizovaném systému zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (TARGET) (Úř. věst. č. L 140 ze dne 24.5.2001)
32001X0427(01) OJ L 119, 27.04.2001, p.1 Změna jednacího řádu Soudního dvora ze dne 3. dubna 2001
32001X0427(02) OJ L 119, 27.04.2001, p.2 Změny v Pokynech určených tajemníkům Soudu prvního stupně ze dne 29. března 2001
32001X0444 OJ L 160, 15.06.2001, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/444/ES, ESUO, EURATOM ze dne 4. dubna 2001 o zproštění v případě provádění obecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 1999 (Komise)
32001X0445 OJ L 160, 15.06.2001, p.22 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/445/ES, ESUO, EURATOM ze dne 4. dubna 2001 o uzávěrce účtů v případě provádění obecného rozpočtu Evropské unie na finanční rok 1999 (Komise)
32001X0446 OJ L 160, 15.06.2001, p.25 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/446/ES ze dne 4. dubna 2001 o zproštění v případě provádění obecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 1999 — Oddíl I — Evropský parlament/Ombudsman (Příloha)
32001X0447 OJ L 160, 15.06.2001, p.32 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/447/ES ze dne 4. dubna 2001 o zproštění Správní rady Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Dublinská nadace) v případě provádění budget pro finanční rok 1999
32001X0448 OJ L 160, 15.06.2001, p.35 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/448/ES ze dne 4. dubna 2001 o zproštění Správní rady Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání v případě provádění rozpočtu pro finanční rok 1999
32001X0449 OJ L 160, 15.06.2001, p.38 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/449/ES ze dne 4. dubna 2001 o zproštění v případě provádění všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 1999: Oddíl V — Soudní dvůr, Oddíl V — Účetní dvůr, Oddíl VI — Část B — Výbor regionů
32001X0450 OJ L 160, 15.06.2001, p.43 Rozhodnutí Evropského parlamentu 450/2001/ESUO ze dne 4. dubna 2001 o zproštění v případě provádění rozpočtu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) pro finanční rok 1999
32001X0451 OJ L 160, 15.06.2001, p.50 Usnesení Evropského parlamentu 2001/451/ES ze dne 4. dubna 2001 o zproštění v případě finanční správy šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 1999
32001X0453 OJ L 156, 13.06.2001, p.33 Doporučení Komise 2001/453/ES ze dne 30. května 2001 o posuzování otázek životního prostředí v ročních závěrkách a ve výročních zprávách společností: zaúčtování, hodnocení a zveřejňování informací(oznámeno pod číslem K(2001) 1495)
32001X0458 OJ L 161, 16.06.2001, p.38 Doporučení Rady 2001/458/ES ze dne 5. června 2001 k požívání alkoholu mládeží a zejména dětmi a dospívajícími
32001X0459 OJ L 161, 16.06.2001, p.42 Doporučení Komise 2001/459/ES ze dne 5. června 2001 o koordinovaném programu kontroly živočišné výživy pro rok 2001 v souladu se směrnicí Rady 95/53/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1541)
32001X0476 OJ L 168, 23.06.2001, p.25 Obecné zásady Evropské centrální banky 2001/476/ES ze dne 11. května 2000 o požadavcích Evropské centrální banky na statistické zprávy v oblasti statistik platební bilance, šablon mezinárodních rezerv a statistik mezinárodní investiční pozice (ECB/2000/4)
32001X0483 OJ L 179, 02.07.2001, p.1 Doporučení Rady 2001/483/ES ze dne 15. června 2001 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Společenství
32001X0526 OJ L 190, 12.07.2001, p.26 Obecné zásady Evropské centrální banky 2001/526/ES ze dne 21. června 2001, kterým se mění obecné zásady ECB/2000/1 ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezervních aktiv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právní dokumentaci operací s devizovými rezervními aktivy Evropské centrální banky (ECB/2001/5)
32001X0551 OJ L 199, 24.07.2001, p.20 Doporučení Komise 2001/551/ES ze dne 4. července 2001 o rozvoji právního a obchodního rámce pro účast soukromého sektoru na rozvíjení telematického poskytování informací o dopravě a cestování (TTI) v Evropě (oznámeno pod číslem K(2001) 1102) (1)
32001X0566 OJ L 201, 26.07.2001, p.25 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2001/566/ES ze dne 5. července 2001, kterým se mění rozhodnutí ECB/1998/4 o přijetí podmínek zaměstnávání v Evropské centrální bance (ECB/2001/6)
32001X0613 OJ L 215, 09.08.2001, p.30 Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. července 2001 o mobilitě v rámci Společenství pro studenty, osoby absolvující školení, dobrovolníky, učitele a školitele
32001X0680 OJ L 247, 17.09.2001, p.1 Doporučení Komise 2001/680/ES ze dne 7. září 2001 o zásadách pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, kterým se povoluje dobrovolná účast organizací na eko-managementu a auditu Společenství (EMAS) (oznámeno pod číslem K(2001) 2503) (1)
32001X0703 OJ L 257, 26.09.2001, p.6 Obecné zásady Evropské centrální banky 2001/703/ES ze dne 13. září 2001, kterými se přijímají některá opatření o předzásobení eurobankovkami mimo eurozónu (ECB/2001/8)
32001X0737 OJ L 276, 19.10.2001, p.21 Obecné zásady Evropské centrální banky 2001/737/ES ze dne 27. září 2001 týkající se transakcí členských států prováděných na základě devizových globálních rezerv podle článku 31.3 Statutu evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (ECB/2001/9)
32001X0805 OJ L 304, 21.11.2001, p.28 Obecné zásady Evropské centrální banky 2001/805/ES ze dne 25. října 2001, kterým se mění obecné zásady ECB/2000/6 o provádění článku 52 Stanov Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky po ukončení přechodného období (ECB/2001/10)
32001X0833 OJ L 310, 28.11.2001, p.31 Obecné zásady Evropské centrální banky 2001/833/ES ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2001/12)
42001X0056 OJ L 021, 23.01.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 22. ledna 2001 o Afghánistánu
42001X0078 OJ L 027, 30.01.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2001, kterým se zřizuje Politický a bezpečnostní výbor
42001X0079 OJ L 027, 30.01.2001, p.4 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2001, kterým se zřizuje Vojenský výbor Evropské unie
42001X0080 OJ L 027, 30.01.2001, p.7 Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2001 o zavedení Vojenského řádu Evropské unie
42001X0083 OJ L 029, 31.01.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 29. ledna 2001 k podpoře Evropské unie ve prospěch Lusacské dohody o zastavení nepřátelství a mírového procesu v Demokratické republice Kongo a kterým se zrušuje Společný postoj 1999/728/SZBP
42001X0154 OJ L 057, 27.02.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 26. února 2001, který se týká dodatečných restriktivních opatření vůči hnutí Taliban a kterým se mění společný postoj 96/746/SZBP
OJ L 003, 06.01.2001, p.28c Oprava k Úřednímu věstníku Evropských společenství L 332 ze dne 28. prosince 2000
OJ L 038, 08.02.2001, p.46 Rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 1/2000/SC ze dne 2. října 2000, kterým se zřizuje Výbor pro finanční nástroje
OJ L 053, 23.02.2001, p.22 Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou, kterou se přijímají požadavky a podmínky účasti Kyperské republiky na programech Společenství v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
OJ L 057, 27.02.2001, p.3 Společný postoj Rady ze dne 26. února 2001, kterým se mění společný postoj 2000/696/SZBP o zachování zvláštních restriktivních opatření namířených vůči Sl. Miloševičovi a osobám s ním spojeným a kterým se zrušuje společný postoj 98/725/SZBP
OJ L 058, 28.02.2001, p.22 Deklarace Švédska a Finska podle čl. 36 odst. 2 písm a) nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o působnosti, uznávání a výkonu rozsudků v manželských záležitostech a v otázkách rodičovské odpovědnosti obou manželů za děti
OJ L 058, 28.02.2001, p.23 Informace o vstupu v platnost hlavy III "Vládní rozhodnutí" rozhodnutí Společné Rady Mexika a ES č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 (dále jen "rozhodnutí")
OJ L 063, 03.03.2001, p.67b Oprava k Dohodě formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republiku o vzájmných liberalizačních opatřeních a o změně Protokolů o zemědělství k Dohodě mezi ES a Tuniskem (Úř. věst. č. L 336 of 30.12.2000)
OJ L 066, 08.03.2001, p.3 Protokol, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu v blízkosti pobřeží Angoly v období od 3. května 2000 do 2. května 2002
OJ L 070, 12.03.2001, p.51 Společné prohlášení I — Alternativní způsoby řešení sporů
OJ L 070, 12.03.2001, p.52 Společné prohlášení Evropského společenství a Mexika o spolupráci v oblasti zemědělství (článek 21 dohody)
OJ L 072, 14.03.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 12. března, kterým se provádí společná akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šířní lehkých a malorážních zbraní v Latinské Amreice a Karibském moři
OJ L 080, 20.03.2001, p.12 Memorandum mezi Evropským společenstvím a Demokratickou socialistickou republikou Srí Lanka o právních úpravách v oblasti příslustupu na trh s textilními a oděvními výrobky jménem Společenství, které bylo parafováno v Bruselu dne 5. prosince 2000
OJ L 080, 20.03.2001, p.20a Protokol
OJ L 080, 20.03.2001, p.20b Prohlášení
OJ L 080, 20.03.2001, p.21 Společný postoj Rady ze dne 19. března 2001, kterým se rozšiřuje Společný postoj 1999/206/SZBP, pokud jde o embarg na zbraně pro Etiopii a Eritrea
OJ L 082, 22.03.2001, p.1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2001 o statutu obětí v rámci trestních řízení
OJ L 087, 27.03.2001, p.1 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro hodnocení léčiv 2001/438/ES za finanční rok 2001
OJ L 089, 29.03.2001, p.37 Rozhodnutí Dozorčího orgánu ESVO č. 380/00/COL ze dne 18. prosince 2000 o zákonu o dočasných náhradách filmové výrobě na Islandu (Zákon č. 43/1999) (Island)
OJ L 090, 30.03.2001, p.46 Rámcová dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členské státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé
OJ L 090, 30.03.2001, p.59 Společná prohlášení
OJ L 090, 30.03.2001, p.60 Společné interpretační prohlášení týkající se článku 23
OJ L 090, 30.03.2001, p.61 Informace o vstupu v platnost Rámcové dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné, a Korejskou republikou na straně druhé
OJ L 093, 03.04.2001, p.47 Prohlášení
OJ L 099, 10.04.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 9. dubna 2001 o prodloužení společného postoje 96/635/SZBP o Burmě/Myanmaru
OJ L 099, 10.04.2001, p.2 Rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2001, kterým je jmenován šéf delegace Evropské unie pro monitorování (EUMM)
OJ L 099, 10.04.2001, p.3 Rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2001, kterým se provádí společný postoj 1999/533/SZBP o příspěvku Evropské unie na podporu urychlení vstupu Smlouvy o globálním zákazu jaderných zkoušek (CTBT) v platnost
OJ L 102, 12.04.2001, p.3 Protokol, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Côte d'Ivoire o rybolovu v blízkosti pobřeží Côte d'Ivoire v období od 1. července 2000 do 30. června 2003
OJ L 106, 17.04.2001, p.39 Prohlášení Komise
OJ L 108, 18.04.2001, p.26 Informace o vstupu v platnost Dohody o silniční přepravě zboží mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou
OJ L 111, 20.04.2001, p.3 Prohlášení k nařízení (EC, ESUO, Euratom) č. 762/2001 ze dne 9. dubna 2001, kterým se mění finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o obecném rozpočtu Evropských společenství, pokud jde o oddělení funkcí vnitřního auditu a finančního dohledu ex ante
OJ L 109, 19.04.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2001, kterým je jmenován předseda Vojenského výboru Evropské unie
OJ L 112, 21.04.2001, p.16 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Island a Norským královstvím o kritériích a mechanismech odpovědnosti států za přezkoumání žádostí o azyl, které byly podány v některém členském státě nebo na Islandu nebo či v Norsku
OJ L 105, 17.04.2001, p.1 Konečné přijetí pozměňujícího a opravného rozpočtu Evropské unie č. 1 pro finanční rok 2000
OJ L 116, 26.04.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 24. dubna 2001, kterým se doplňuje rozhodnutí 98/627/SZBP o některých zvláštních akcích Evropské unie v oblasti pomoci při odminování
OJ L 118, 27.04.2001, p.56 Informace o vstupu v platnost Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji
OJ L 120, 28.04.2001, p.34 Návrh dopisu prezidentu Republiky Fidžijské ostrovy
OJ L 124, 04.05.2001, p.2 Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským společenstvím na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Jugoslávie na straně druhé
OJ L 125, 05.05.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2001 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svazovou republikou Jugoslávie (SRJ) o činnostech delegace Evropské unie pro monitorování (EUMM) v SRJ
OJ L 125, 05.05.2001, p.2 Dohoda mezi Evropskou unií a Svazovou republikou Jugoslávie o činnostech delegace Evropské unie pro monitorování (EUMM) ve Svazové republice Jugoslávie
OJ L 126, 08.05.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 7. května 2001 o restriktivních opatřeních vůči Libérii
OJ L 123, 04.05.2001, p.29 2001/350/ES: Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci mezi AKT a ES č. 1/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se s přihlédnutím ke zvláštní situaci v Zambii stanovují odchylky od definice pojmu "původní výrobky" týkající se výroby příze z polyester a bavlny (položka ex5509)
OJ L 123, 04.05.2001, p.31 2001/351/ES: Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci mezi AKT a ES č. 2/2001 ze dne 20. dubna 2001, kterým se s přihlédnutím ke zvláštní situaci na Fidži stanovují odchylky od definice pojmu "původní výrobky" týkající se výroby některého oblečení a pokrývek hlavy
OJ L 132, 15.05.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 14. května 2001 o Nigérii
OJ L 132, 15.05.2001, p.3 Společný postoj Rady ze dne 14. května 2001 o prevenci, správě a řešení konfliktů v Africe
OJ L 132, 15.05.2001, p.6 Prohlášení delegace Dánska
OJ L 132, 15.05.2001, p.7 Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2001, kterým se za účelem přispění Evropské unie k delegace, jejímž úkolem je napomáhat dialogu v Togu, provádí společný postoj 98/350/SZBP
OJ L 131, 14.05.2001, p.1 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) 1: Jednotná ustanovení týkající se schvalování světlometů pro motorová vozidla vyzařujících asymetrický potkávací světelný kužel a/nebo dálkový světelný kužel a vybavených žárovkami kategorie R2 a/nebo HS1
OJ L 131, 14.05.2001, p.46 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) 5: Jednotná ustanovení týkající se schvalování světlometů pro motorová vozidla typu "sealed beam" (SB) vyzařující evropský asymetrický potkávací světelný kužel nebo dálkový světelný kužel nebo oba dva
OJ L 131, 14.05.2001, p.92 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) 6: Jednotná ustanovení týkající se schvalování ukazatelů směru jízdy pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
OJ L 131, 14.05.2001, p.121 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) 8: Jednotná ustanovení týkající se schvalování světlometů pro motorová vozidla vyzařujících asymetrický potkávací světelný svazek nebo dálkový světelný kužel nebo oba dva a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11)
OJ L 131, 14.05.2001, p.168 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) 77: Jednotná ustanovení týkající se schvalování parkovacích světel pro motorová vozidla
OJ L 135, 17.05.2001, p.66 Informace o vstupu v platnost Protokolu k dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
OJ L 137, 19.05.2001, p.27 Informace o vstupu v platnost Dohody o silniční přepravě zboží mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou
OJ L 143, 29.05.2001, p.1 Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.1628 — TotalFina/Elf) nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (oznámeno pod číslem K(2000) 363) (1)
OJ L 143, 29.05.2001, p.74 Rozhodnutí Komise ze dne 14. března 2000, kterým se stanoví, že spojení podniků není slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.1672 Volvo/Scania) (oznámeno pod číslem K(2000) 681) (1)
OJ L 023, 25.01.2001, p.32 2001/69/ES: Rozhodnutí komise ze dne 17. ledna 2001
OJ L 150, 06.06.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o předávání vzorků kontrolovaných látek
OJ L 151, 07.06.2001, p.35 Výměna dopisů zaznamenávající společné ujednání o přistoupení Korejské republiky ke společnému ujednání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, Japonskem, Austrálií, Kanadou, Norskem a Švýcarskem o zásadám mezinárodní spolupráce při výzkumných a vývojových činnostech v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS)
OJ L 153, 08.06.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001, kterým se zřizuje Evropská síť prevence před trestnou činností
OJ L 149, 02.06.2001, p.1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o zamezení podvodů a padělání v případě bezhotovostních plateb
OJ L 155, 12.06.2001, p.9 2001/438/ES, ESUO, EURATOM: Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. června 2001, kterým jsou jmenováni členové Soudu prvního stupně Evropských společenství
OJ L 155, 12.06.2001, p.18 Rozhodnutí generálního tajemníka Rady /vysokého zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku ze dne 8. června 2001 o uplatňování rozhodnutí Rady o provozovna/zařízení of Military Staff Evropské unie
OJ L 155, 12.06.2001, p.19 Společný postoj Rady ze dne 11. června 2001 o Mezinárodním trestním soudu
OJ L 160, 15.06.2001, p.2 Usnesení Evropského parlamentu obsahující zjištění, jež tvoří nedílnou součást rozhodnutí o zproštění v případě provádění obecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 1999 (Komise)
OJ L 160, 15.06.2001, p.44 Usnesení Evropského parlamentu obsahující zjištění, jež tvoří nedílnou součást rozhodnutí o zproštění v případě provádění rozpočtu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) pro finanční rok 1999
OJ L 156, 13.06.2001, p.32 Informace o vstupu v platnost Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
OJ L 167, 22.06.2001, p.21 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Republikou Čile, kterou se k Rámcové dohodě o spolupráci v celních otázkách mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Republikou Čile na straně druhé připojuje Protokol o vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách
OJ L 167, 22.06.2001, p.23 Protokol o vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách
OJ L 165, 21.06.2001, p.54 2001/472/ES: Rozhodnutí Společného výboru ES-ESVO pro společný tranzitní režim č. 1/2001 ze dne 7. černa 2000, kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
OJ L 170, 25.06.2001, p.1 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) č. 20: Jednotná ustanovení týkající se schvalování světlometů pro motorová vozidla vyzařujících asymetrický potkávací světelný kužel nebo dálkový světelný kužel nebo oba dva a vybavených halogenovými žárovkami (typ H4)
OJ L 170, 25.06.2001, p.46 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) č. 31 : Jednotná ustanovení týkající se schvalování halogenových světlometů typu “sealed-beam unit” (jednotka HSB) vyzařujících asymetrický potkávací světelný kužel nebo dálkový světelný kužel nebo oba dva
OJ L 170, 25.06.2001, p.91 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) č. 38: Jednotná ustanovení týkající se schvalování zadních mlhových světel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
OJ L 170, 25.06.2001, p.109 Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (UN/ECE) č. 98: Jednotná ustanovení týkající se schvalování světlometů pro motorová vozidla vybavených výbojkových světelným zdrojem
OJ L 172, 26.06.2001, p.3 Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářského vybavení
OJ L 172, 26.06.2001, p.31 Výměna diplomatických nót
OJ L 173, 27.06.2001, p.5 Společné prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o zpřístupnění dokumentů Evropského parlamentu, Rady a Komise veřejnosti (Úř. věst. č. L 145 ze dne 31.5.2001, s. 43)
OJ L 175, 28.06.2001, p.24 2001/484/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 4/2001 ze dne 24. dubna 2001 o jednacím řádu Společného ministerského výboru AKT-ES pro obchod
OJ L 180, 03.07.2001, p.1 Společná akce Rady ze dne 29. června 2001 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 180, 03.07.2001, p.2 Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2001, kterým se provádí společná akce 1999/878/SZBP za účelem přispění k Programu spolupráce Evropské unie v oblasti nešíření a odzbrojování v Ruské federaci
OJ L 186, 07.07.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2001, kterým se zavádí druhá etapa programu podpor a výměn, vzdělávání a spolupráce pro právníky (Grotius II — Trestní)
OJ L 186, 07.07.2001, p.4 Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2001, kterým se zavádí druhá etapa programu podpor, výměn, vzdělávání a spolupráce mezi orgány trestního stíhání (Oisin II)
OJ L 186, 07.07.2001, p.7 Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2001, kterým se zavádí druhá etapa programu podpor, výměn, vzdělávání a spolupráce pro osoby odpovědné za boj proti obchodu s lidmi a sexuálnímu zneužívání dětí (Stop II)
OJ L 186, 07.07.2001, p.11 Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2001, kterým se zavádí program podpor a výměn, vzdělávání a spolupráce při prevenci před trestnou činností (Hippokrates)
OJ L 186, 07.07.2001, p.36 Dodatečný protokol k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Maltskou republikou
OJ L 194, 18.07.2001, p.35 Prohlášení Komise
OJ L 194, 18.07.2001, p.39 Úmluva o sjednocení některých pravidel mezinárodní letecké přepravy zboží
OJ L 194, 18.07.2001, p.55 Společný postoj Rady ze dne 16. července 2001o zákazu udělování víz extrémistům z FYROMu
OJ L 194, 18.07.2001, p.56 Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2001, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 1999/74/SZBP o provádění společné akce 97/288/SZBP o financování komunikačního systému všech členů skupiny jaderných dodavatelů, kteří nejsou členskými státy Evropské unie
OJ L 193, 17.07.2001, p.18 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islámskou spolkovou republikou Komory o rybolovu v blízkosti Komor v období od 28. února 2001 do 27. února 2004
OJ L 193, 17.07.2001, p.19 Protokol, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islámskou spolkovou republikou Komory o rybolovu v blízkosti Komor v období od 28. února 2001 do 27. února 2004
OJ L 200, 25.07.2001, p.1 Společná akce Rady ze dne 20. července 2001 o zřízení Institutu Evropské unie pro bezpečnostní studia
OJ L 200, 25.07.2001, p.5 Společná akce Rady ze dne 20. července 2001 o zřízení Satelitního centra Evropské unie
OJ L 202, 27.07.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 23. července 2001 o boji proti šíření balistických střel
OJ L 202, 27.07.2001, p.2 Společná akce Rady ze dne 26. července 2001 týkající se příspěvku Evropské unie na posílení pravomoci gruzínských orgánů za účelem podpory a ochrany Pozorovací mise OSCE na hranicích Gruzínské republiky s Čečenskou republikou Ruské federace
OJ L 207, 31.07.2001, p.1 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za finanční rok 2001
OJ L 207, 31.07.2001, p.51 Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského centra orgánů Evropské unie za finanční rok 2001
OJ L 207, 31.07.2001, p.103 Výkaz příjmů a výdajů Evropského centra pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) za finanční rok 2001
OJ L 207, 31.07.2001, p.149 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu (EAR) za finanční rok 2001
OJ L 207, 31.07.2001, p.189 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za finanční rok 2001
OJ L 207, 31.07.2001, p.245 Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek za finanční rok 2001
OJ L 207, 31.07.2001, p.279 Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Společenství pro ochranu odrůd (CPVO) za finanční rok 2001
OJ L 207, 31.07.2001, p.341 Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za finanční rok 2001
OJ L 209, 02.08.2001, p.2 Čtvrtý protokol, kterým se stanovují podmínky rybolovu uvedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a místní samosprávní vládou Grónska na straně druhé
OJ L 209, 02.08.2001, p.31 2001/1584/ES: Informace o vstupu v platnost Protokolu, kterým se stanovují podmínky rybolovu uvedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska místní samosprávní vládou Grónska na straně druhé
OJ L 213, 07.08.2001, p.101 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou o účasti Kyperské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
OJ L 218, 13.08.2001, p.1 2001/566/ES, EURATOM, ECSC: Konečné přijetí doplňkového a pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 1 pro finanční rok 1000
OJ L 218, 13.08.2001, p.29 Konečné přijetí doplňkového a pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 2 pro finanční rok 2001
OJ L 218, 13.08.2001, p.62 Oprava ke konečnému přijetí všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2001 (Úř. věst. č. L 56 ze dne 26.2.2001)
OJ L 218, 13.08.2001, p.64 Oprava k výkazu příjmů a výdajů Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků pro finanční rok 2001 (Úř. věst. č. L 87 ze dne 27.3.2001)
OJ L 229, 25.08.2001, p.8 Protokol o vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách
OJ L 237, 06.09.2001, p.16 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 152/01/COL ze dne 23. května 2001, kterým se revidují obecné zásady používání ustanovení týkajících státních podpor EHP v případě podpor na ochranu životního prostředí a kterým se po dvacáté osmé mění procedurální a formální pravidla pro oblast státních podpor
OJ L 241, 11.09.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 30. srpna 2001 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (FYROM) o činnostech mise Evropské unie pro monitorování (EUMM) v FYROM
OJ L 241, 11.09.2001, p.2 Dohoda mezi Evropskou unií a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o činnostech mise Evropské unie pro monitorování (EUMM) v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 246, 15.09.2001, p.33 Informace o vstupu v platnost dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Republikou Čile, kterou se k Rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Republikou Čile na straně druhé otázkách připojuje Protokol o vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách
OJ L 268, 09.10.2001, p.49 Společný postoj Rady ze dne 8. října 2001, kterým se mění společný postoj 96/184/CFSP o vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie a společný postoj 98/240/CFSP o omezujících opatřeních vůči Svazové republice Jugoslávie
OJ L 283, 27.10.2001, p.44 2001/755/ES: Rozhodnutí Společné rady č. 1/2001 ze dne 26. června 2001 — Jednací řád Společné rady
OJ L 286, 30.10.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 29. října 2001, kterým se rozšiřuje a mění společný postoj 96/635/SZBP o Burmě a Myanmaru
OJ L 286, 30.10.2001, p.2 Společný postoj Rady ze dne 29. října 2001 o boji proti nedovolenému obchodování s diamanty za účelem přispění k prevenci a k urovnání sporů
OJ L 286, 30.10.2001, p.4 Společná akce Rady ze dne 29. října 2001 týkající se příspěvku Evropské unie na urovnání sporu v jižní Ossetii
OJ L 287, 31.10.2001, p.1 Společná akce Rady ze dne 29. října 2001 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v bývalé jugoslávské republice Makedonii
OJ L 288, 01.11.2001, p.38 764/2001/ESUO: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 23. října 2001, kterým se ukončuje platnost dohody ze dne 21. března 1955 o stanovení přímých mezinárodních sazeb železniční dopravy pro přepravu uhlí a oceli
OJ L 289, 06.11.2001, p.36 Společný postoj Rady ze dne 5. listopadu 2001 o restriktivních opatřeních vůči Talibanu a kterým se mění společné postoje 1996/746/SZBP, 2001/56/SZBPP a 2001/154/SZBP
OJ L 291, 08.11.2001, p.52 2001/776/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru ES- Švýcarsko č. 1/2001 ze dne 18. července 2001, kterým se mění přílohy a Protokoly k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění, jiném než životním, a o zjištování souladu legislativy smluvních stran s dohodou (1)
OJ L 296, 14.11.2001, p.9 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Madagaskar o rybolovu v blízkosti Madagaskaru v období od 21. května 2001 do 20. května 2004
OJ L 296, 14.11.2001, p.10 Protokol, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Madagaskar o rybolovu v blízkosti Madagaskaru v období od 21. května 2001 do 20. května 2004
OJ L 301, 17.11.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2001, kterým se rozšiřuje a mění rozhodnutí 1999/730/SZBP o příspěvku Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření lehkých a malorážních zbraní v Kambodži
OJ L 301, 17.11.2001, p.36 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Estonskou republikou o ukončení platnosti Protokolu 1 o obchodování s textilními a oděvními výrobky k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé
OJ L 302, 17.11.2001, p.1 Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES Případy: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (oznámení), IV/36.997/F3 Aseprofar a Fedifar (stížnost), IV/37.121/F3 Spain Pharma (stížnost), IV/37.138/F3 BAI (stížnost), IV/37.380/F3 EAEPC (stížnost) (oznámeno pod číslem K (2001) 1202)(1)
OJ L 303, 20.11.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 19. listopadu 2001 o Rwandě
OJ L 303, 20.11.2001, p.5 Společná akce Rady ze dne 19. listopadu 2001, kterou se prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Středním východě
OJ L 303, 20.11.2001, p.7 Společná akce Rady ze dne 19. listopadu 2001 týkající se podpory Evropské unie na zavedení prozatímní multinacionální bezpečnostní přítomnosti v Burundi
OJ L 304, 21.11.2001, p.17 2001/802/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Rumunska k EU č. 6/2001 ze dne 17. října 2001, kterou se přijímají požadavky a podmínky účasti Rumunska na programu "Culture 2000"
OJ L 314, 30.11.2001, p.78 2001/823/ES: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 27. listopadu 2001 o zdanění úspor v karibských závislých nebo přidružených územích
OJ L 315, 01.12.2001, p.1 Společná akce Rady ze dne 29. listopadu 2001 o prodloužení mandátu Kontrolní mise Evropské unie
OJ L 315, 01.12.2001, p.3 Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2001 o prodloužení mandátu vedoucího Kontrolní mise Evropské unie (EUMM)
OJ L 318, 04.12.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2001, kterým se provádí společná akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření lehkých a malorážních zbraní v Albánii
OJ L 319, 04.12.2001, p.30 Doporučení Komise 2001/838/ES ze dne 7. listopadu 2001 o výsledcích hodnocení rizik a strategií snižování rizik u látek: akrylaldehyd; dimethylsulfát; nonylphenol phenol, 4-nonyl-, větvený; terc-butyl methylether (oznámeno pod číslem K(2001) 3380) (1)
OJ L 321, 06.12.2001, p.25 Usnesení Evropského parlamentu obsahující poznámky, které jsou součástí rozhodnutí o zproštění Komise v případě provádění šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 1999
OJ L 322, 06.12.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 101/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 102/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 103/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 104/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 105/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 106/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 107/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 108/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 109/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 110/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 111/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 112/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 113/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 114/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 115/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 116/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha IV (Energetika) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 117/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 118/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.35 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 119/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 120/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní právo a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.37 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 121/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 122/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
OJ L 322, 06.12.2001, p.39 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 123/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění příloha IV (Energetika) k Dohodě o EHP
OJ L 324, 07.12.2001, p.1 2001/822/ES: Dodatek 2 k příloze III k rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ("Rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí")
OJ L 325, 08.12.2001, p.1 Společný postoj Rady ze dne 6. prosince 2001 o účasti Evropské unie na Organizaci pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO)
OJ L 325, 08.12.2001, p.23 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Republikou Kongo, Fidži, Spolkovou republikou Guyana, Republikou Côte d'Ivoire , Jamajkou, Keňskou republikou, Republikou Madagaskar, Republikou Malawi, Republikou Mauritius, Republikou Surinam, Saint Kitts a Nevis, Svazijským královstvím, Spojenou republikou Tanzánie, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Republikou Zambie a Republikou Zimbabwe o dodávkách surového cukru určeného k rafinaci
OJ L 325, 08.12.2001, p.26 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o dodávkách surového cukru určeného k rafinaci
OJ L 325, 08.12.2001, p.28 Jednací řád výboru zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky ("Výbor pro investice")
OJ L 326, 11.12.2001, p.1 Společná akce Rady ze dne 10. prosince 2001 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie
OJ L 326, 11.12.2001, p.3 Společná akce Rady ze dne 10. prosince 2001, kterou se prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast velkých afrických jezer
OJ L 326, 11.12.2001, p.23 Mezinárodní dohoda o kávě z roku 2001
OJ L 328, 13.12.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 o rozvoji Schenegenského informačního systému druhé generace (SIS II)
OJ L 328, 13.12.2001, p.33 2431/2001/SV: Rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 1/2001/SV ze dne 24. ledna 2001, kterým se mění jednací řád Stálého výboru států ESVO
OJ L 329, 14.12.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání
OJ L 329, 14.12.2001, p.3 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2000/383/JHA o zvýšené ochraně proti padělání ve spojitosti se zavedením eura prostřednictvím trestních a jiných sankcí
OJ L 329, 14.12.2001, p.67 Informace o vstupu v platnost Dohody o vzájemném uznáváním mezi Evropským společenstvím a Japonskem
OJ L 330, 14.12.2001, p.3 Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé
OJ L 330, 14.12.2001, p.204 Závěrečný akt
OJ L 333, 17.12.2001, p.1 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze odvětví měnových finančních institucí (ECB/2001/13)
OJ L 334, 18.12.2001, p.31 2001/902/ES: Rozhodnutí č. 5/2001 Výboru pro celní spolupráci mezi AKT-ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanovují odchylky od definice pojmu "původní výrobky" s přihlédnutím ke zvláštní situaci Côte d'Ivoire a Papuy Nové Guiney, pokud jde o výrobu konzervovaného tuňáka (položka HS ex 16.04)
OJ L 336, 19.12.2001, p.1 2001/874/ES, EURATOM, ESUO: Konečné přijetí doplňujícího a pozměňujícího rozpočtu Evropské unie č. 3 pro finanční rok 2001
OJ L 337, 20.12.2001, p.62 Společná akce Rady ze dne 19. prosince 2001, kterým je jmenován zvláštní zástupce Evropské unie pověřený jednat jako koordinátor Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu
OJ L 341, 22.12.2001, p.127 Dohoda formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Islámskou republikou Mauretánie pro období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006
OJ L 341, 22.12.2001, p.128 Protokol, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Islámskou republikou Mauretánie pro období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006
OJ L 342, 27.12.2001, p.9 Dodatkový protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
OJ L 342, 27.12.2001, p.27 Dodatkový protokol, kterým se uplatňují obchodní aspekty Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
OJ L 342, 27.12.2001, p.45 Dodatkový protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
OJ L 342, 27.12.2001, p.63 Dodatkový protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Prozatímní dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
OJ L 342, 27.12.2001, p.82 Dodatkový protokol, kterým se upravují obchodní Evropské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členské státy, jednajícími v rámci Evropské unie na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
OJ L 343, 28.12.2001, p.1 2001/921/ES: První doplňující a pozměňující rozpočet Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a vzory) (OHIM) pro rok 2001
OJ L 343, 28.12.2001, p.11 2001/922/ES: Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a vzory) (OHIM) pro finanční rok 2002
OJ L 344, 28.12.2001, p.82 Prohlášení Komise
OJ L 344, 28.12.2001, p.85 Doporučení Komise 2001/928/EURATOM ze dne 20. prosince 2001 o ochraně veřejnosti proti expozici radonem v přívodní potrubí pitné vody (oznámeno pod číslem K(2001) 4580)
OJ L 344, 28.12.2001, p.90 Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o boji proti terorismu
OJ L 344, 28.12.2001, p.93 Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatňování zvláštních opatření k boji proti terorismu
OJ L 345, 29.12.2001, p.81 Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Islámskou pákistánskou republikou o přechodných opatřeních v oblasti přístupu na trh pro textilní a oděvní výrobky, parafované v Bruselu dne 15. října 2001
OJ L 346, 31.12.2001, p.60 Prohlášení k nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj