Úřední věstník
Evropských společenství


Pohled na rozhodnutí vydaná v roce 2001:

Celex Citace Překlad názvu
22001D0093 OJ L 035, 06.02.2001, p.37 2001/93/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 1/2001 ze dne 5. ledna 2001 o prodloužení systému dvojí kontroly, který byl zaveden rozhodnutím Rady pro přidružení č. 3/97 pro období od 1. ledna do 31. prosince 2001
22001D0103(01) OJ L 061, 01.03.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 154/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0103(02) OJ L 061, 01.03.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 155/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0103(03) OJ L 061, 01.03.2001, p.4 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 156/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(04) OJ L 061, 01.03.2001, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 157/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(05) OJ L 061, 01.03.2001, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 158/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(06) OJ L 061, 01.03.2001, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 159/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(07) OJ L 061, 01.03.2001, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 160/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(08) OJ L 061, 01.03.2001, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 161/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(09) OJ L 061, 01.03.2001, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 162/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(10) OJ L 061, 01.03.2001, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 163/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(11) OJ L 061, 01.03.2001, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 164/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(12) OJ L 061, 01.03.2001, p.16 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 165/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(13) OJ L 061, 01.03.2001, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 166/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0103(14) OJ L 061, 01.03.2001, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 167/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha IV (Energetika) k Dohodě o EHP
22001D0103(15) OJ L 061, 01.03.2001, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 168/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha IV (Energetika) k Dohodě o EHP
22001D0103(16) OJ L 061, 01.03.2001, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 169/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0103(17) OJ L 061, 01.03.2001, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 170/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0103(18) OJ L 061, 01.03.2001, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 171/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0103(19) OJ L 061, 01.03.2001, p.31 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 172/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0103(20) OJ L 061, 01.03.2001, p.33 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 173/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0103(21) OJ L 061, 01.03.2001, p.35 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 174/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem
22001D0111(01) OJ L 007, 11.01.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 86/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha VI (sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0111(02) OJ L 007, 11.01.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 87/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborné kvalifikace) k Dohodě o EHP
22001D0111(03) OJ L 007, 11.01.2001, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 88/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborné kvalifikace) k Dohodě o EHP
22001D0111(04) OJ L 007, 11.01.2001, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 89/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborné kvalifikace) k Dohodě o EHP
22001D0111(05) OJ L 007, 11.01.2001, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 90/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XI (telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0111(06) OJ L 007, 11.01.2001, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 91/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XI (telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0111(07) OJ L 007, 11.01.2001, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 92/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XI (telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0111(08) OJ L 007, 11.01.2001, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 93/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP
22001D0111(09) OJ L 007, 11.01.2001, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 94/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XIII (doprava) k Dohodě o EHP
22001D0111(10) OJ L 007, 11.01.2001, p.21 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 95/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se mění příloha XVIII (zdraví a bezpečnost práce, pracovní právo, rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
22001D0111(11) OJ L 007, 11.01.2001, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 96/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XVIII (zdraví a bezpečnost práce, pracovní právo, rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
22001D0111(12) OJ L 007, 11.01.2001, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 97/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XVIII (zdraví a bezpečnost práce, pracovní právo, rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
22001D0111(13) OJ L 007, 11.01.2001, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 98/2000 ze dne 27. října 2000, kterým se mění příloha XXI (statistika) k Dohodě o EHP
22001D0111(14) OJ L 007, 11.01.2001, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 99/2000 ze dne27. října 2000, kterým se mění Protokol 30 k Dohodě o EHP o zvláštních ustanoveních týkajících se organizace spolupráce v oblasti statistik
22001D0111(15) OJ L 007, 11.01.2001, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 100/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0111(16) OJ L 007, 11.01.2001, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 101/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0111(17) OJ L 007, 11.01.2001, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0112(01) OJ L 008, 12.01.2001, p.38 2001/30/ES: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2000 ze dne 15. prosince 2000 o přijetí zvláštních finančních opatření k zajištění návaznosti některých činností 8. ERF před vstupem v platnost Dohody o partnerství AKT-ES
22001D0112(02) OJ L 009, 12.01.2001, p.1 2001/10/ES: Rozhodnutí Společného výboru ES-ESVO pro společný tranzitní režim č. 1/2000 ze dne 20. prosince 2000, kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
22001D0112(03) OJ L 009, 12.01.2001, p.108 2001/11/ES: Rozhodnutí Společného výboru ES-ESVO pro Úmluvu o zjednodušení formalit při obchodování se zbožím č. 1/2000 ze dne 20. prosince 2000, kterým se mění přílohy II a III Úmluvy o zjednodušení formalit při obchodování se zbožím
22001D0113(01) OJ L 010, 13.01.2001, p.54 Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o zaručených cenách třtinového cukru pro dodávky v období 999/2000
22001D0113(01) OJ L 010, 13.01.2001, p.56 2001/35/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Litvy k EU č. 4/2000 ze dne 13. prosince 2000, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Litevské republiky na akčním programu Společenství “Mládež”
22001D0118(01) OJ L 015, 18.01.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 126/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(02) OJ L 015, 18.01.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 127/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(03) OJ L 015, 18.01.2001, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 128/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(04) OJ L 015, 18.01.2001, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 129/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(05) OJ L 015, 18.01.2001, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 130/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(06) OJ L 015, 18.01.2001, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 131/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(07) OJ L 015, 18.01.2001, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 132/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(08) OJ L 015, 18.01.2001, p.16 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 133/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(09) OJ L 015, 18.01.2001, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 134/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(10) OJ L 015, 18.01.2001, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 135/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(11) OJ L 015, 18.01.2001, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 136/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(12) OJ L 015, 18.01.2001, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 137/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(13) OJ L 015, 18.01.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 138/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(14) OJ L 015, 18.01.2001, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 139/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(15) OJ L 015, 18.01.2001, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 140/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(16) OJ L 015, 18.01.2001, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 141/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(17) OJ L 015, 18.01.2001, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 142/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0118(18) OJ L 015, 18.01.2001, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 143/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0118(19) OJ L 015, 18.01.2001, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 144/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0118(20) OJ L 015, 18.01.2001, p.39 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 145/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0118(21) OJ L 015, 18.01.2001, p.40 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 146/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0118(22) OJ L 015, 18.01.2001, p.43 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 147/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0118(23) OJ L 015, 18.01.2001, p.45 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 148/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0118(24) OJ L 015, 18.01.2001, p.47 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 149/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění přílohy XIII (Doprava) a XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0118(25) OJ L 015, 18.01.2001, p.49 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 150/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0118(26) OJ L 015, 18.01.2001, p.51 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 151/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0118(27) OJ L 015, 18.01.2001, p.53 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 152/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0118(28) OJ L 015, 18.01.2001, p.55 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 153/1999 ze dne 5. listopadu 1999, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0119(01) OJ L 017, 19.01.2001, p.17 2001/49/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Bulharska k EU č. 4/2000 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Bulharska na programu Společenství v rámci audiovizuální politiky Společenství
22001D012(01) OJ L 271, 12.10.2001, p.26 2001/722/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé č. 5/2001 ze dne 12. června 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Estonska pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
22001D0120(01) OJ L 019, 20.01.2001, p.26 2001/53/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Maďarska k EU č. 4/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě s Maďarskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0123(01) OJ L 021, 23.01.2001, p.11 2001/57/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Estonska k EU č. 3/2000 ze dne 1. prosince 2000, kterým se o pět let prodlužuje období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Estonskou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že je Estonská republika považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství
22001D0167 OJ L 060, 01.03.2001, p.54 2001/167/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Lotyšska k EU č. 1/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění Protokol 3 k Evropské dohodě s Lotyšskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0203 OJ L 073, 15.03.2001, p.28 2001/203/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Estonska k EU č. 2/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě mezi EU a Estonskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0203(01) OJ L 034, 03.02.2001, p.55 2001/91/ES: Rozhodnutí Společného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 1/2000 ze dne 12. prosince 2000 ve spojitosti se změnou odvětvových příloh o telekomunikačním vybavení, elektromagnetické kompatibilitě, farmaceutických GMP a lékařských přístrojích
22001D0203(02) OJ L 034, 03.02.2001, p.68 2001/91/ES: Rozhodnutí Společného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 2/2000 ze dne 4. prosince 2000 ve spojitosti se změnou přechodných opatření odvětvových příloh o elektromagnetické kompatibilitě a telekomunikačním vybavení
22001D0203(02)r OJ L 053, 23.02.2001, p.32 Oprava k rozhodnutí Společného výboru, který byl zřízen na základě Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými č. 2/2000 ze dne 4. prosince 2000 , pokud jde o změnu přechodných opatření odvětvových příloh o elektromagnetické slučitelnosti a telekomunikačních zařízeních (Úř. věst. č. L 34 ze dne 3.2.2001)
22001D0206(03) OJ L 035, 06.02.2001, p.38 2001/94/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovenska k EU č. 1/2001 ze dne 18. ledna 2001, kterým se rozšiřuje systém dvojí kontroly zavedený rozhodnutím Rady pro přidružení č. 3/97 pro období od 1. ledna do 31. prosince 2001
22001D0214(01) OJ L 043, 14.02.2001, p.20 2001/112/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 1/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se přijímá jednací řád Rady ministrů AKT-ES
22001D0214(02) OJ L 043, 14.02.2001, p.24 2001/113/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 2/2001 ze dne 30. ledna 2001, kterým se přijímá jednací řád Výboru velvyslanců AKT-ES
22001D0215(01) OJ L 045, 15.02.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 103/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0215(02) OJ L 045, 15.02.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 104/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0215(03) OJ L 045, 15.02.2001, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 105/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0215(04) OJ L 045, 15.02.2001, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 106/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0215(05) OJ L 045, 15.02.2001, p.45 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 107/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0215(06) OJ L 045, 15.02.2001, p.47 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 108/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0216(01) OJ L 046, 16.02.2001, p.24 2001/127/ES: Rozhodnutí Společného výboru pro vztahy mezi ES a Faerskými ostrovy č. 1/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se stanovují prováděcí předpisy k Protokolu o veterinárních otázkách, který doplňuje Dohodu mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a domovskou vládou Faerských ostrovů na straně druhé
22001D0217(01) OJ L 048, 17.02.2001, p.22 2001/128/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 4/2000 ze dne 15. prosince 2000 o přechodu do druhé etapy přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé
22001D0217(02) OJ L 048, 17.02.2001, p.23 2001/129/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovinska k EU č. 5/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě se Slovinskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0217(03) OJ L 048, 17.02.2001, p.27 2001/130/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Rumunska k EU č. 2/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě s Rumunskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0220(01) OJ L 049, 20.02.2001, p.9 2001/132/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Polska k EU č. 1/2001 ze dne 17. ledna 2001, kterým se rozšiřuje systém dvojí kontroly zavedený rozhodnutím Rady pro přidružení č. 2/1999 pro období od 1. ledna do 31. prosince 2001
22001D0220(02) OJ L 049, 20.02.2001, p.10 2001/133/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Maďarska k EU č. 1/2001 ze dne 19. ledna 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Maďarské republiky na programu finančních prostředků na podporu životního prostředí (LIFE)
22001D0221(01) OJ L 051, 21.02.2001, p.1 2001/123/ES: Rozhodnutí Společného výboru ES a Švýcarska č. 1/2000 ze dne 25. října 2000, kterým se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zavedení harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží
22001D0221(02) OJ L 051, 21.02.2001, p.40 2001/124/ES: Rozhodnutí Společného výboru ES a Švýcarska č. 1/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0221(04) OJ L 051, 21.02.2001, p.44 2001/125/ES: Doporučení Společné komise ES a Švýcarska č. 1/2000 ze dne 20. prosince 2000 o zjednodušení některých veterinárních kontrol u produktů živočišného původu ze třetích zemí, které jsou přes Evropské společenství dopravovány do Švýcarska
22001D0221(0?) OJ L 050, 21.02.2001, p.7 2001/136/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovenska k EU č. 4/2000 ze dne 27. prosince 2000, kterým se prostřednictvím zřízení Společného poradního výboru mění rozhodnutí č. 1/95, kterým se stanovuje jednací řád Rady pro přidružení
22001D0222(01) OJ L 052, 22.02.2001, p.33 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 109/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0222(02) OJ L 052, 22.02.2001, p.35 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 110/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0222(03) OJ L 052, 22.02.2001, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 111/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0222(04) OJ L 052, 22.02.2001, p.37 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 112/2000 ze dne 15. prosince 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0222(05) OJ L 052, 22.02.2001, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 113/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění příloha XIV (Konkurence) k Dohodě o EHP
22001D0222(06) OJ L 052, 22.02.2001, p.40 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 114/2000 ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění Protokol 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu
22001D0306(01) OJ L 064, 06.03.2001, p.36 2001/178/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 2/2001 ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě s Českou republikou týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0308(01) OJ L 066, 08.03.2001, p.42 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 1/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0308(02) OJ L 066, 08.03.2001, p.44 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 2/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0308(03) OJ L 066, 08.03.2001, p.45 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 3/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0308(04) OJ L 066, 08.03.2001, p.46 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 4/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
22001D0308(05) OJ L 066, 08.03.2001, p.47 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 5/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
22001D0308(06) OJ L 066, 08.03.2001, p.48 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 6/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha XV (státní podpora) k Dohodě o EHP
22001D0308(07) OJ L 066, 08.03.2001, p.49 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 7/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0308(08) OJ L 066, 08.03.2001, p.50 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 8/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0312(01) OJ L 070, 12.03.2001, p.1 2001/152/ES: Rozhodnutí Společné Rady EU a Mexika č. 1/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se stanovuje jednací řád Společné rady EU a Mexika a jednací řád Společného výboru pro EU a Mexiko
22001D0312(02) OJ L 070, 12.03.2001, p.7 2001/153/ES: Rozhodnutí Společné rady EU a Mexiko č. 2/2001 ze dne 27. února 2001, kterým se provádějí články 6, 9, 12 odst. 2 písm. b) a článek 50 Dohody o ekonomickém partnerství, politické koordinaci a spolupráci
22001D0315(01) OJ L 074, 15.03.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 175/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění přílohy XI (Telekomunikační služby) a XIV (Hospodářská soutěž) k Dohodě o EHP
22001D0315(02) OJ L 074, 15.03.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 176/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0315(03) OJ L 074, 15.03.2001, p.4 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 177/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0315(04) OJ L 074, 15.03.2001, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 178/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0315(05) OJ L 074, 15.03.2001, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 179/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0315(06) OJ L 074, 15.03.2001, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 180/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0315(07) OJ L 074, 15.03.2001, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 181/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0315(08) OJ L 074, 15.03.2001, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 182/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0315(09) OJ L 074, 15.03.2001, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 183/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0315(10) OJ L 074, 15.03.2001, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 184/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0315(11) OJ L 074, 15.03.2001, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 185/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0315(12) OJ L 074, 15.03.2001, p.16 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 186/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) k Dohodě o EHP
22001D0315(13) OJ L 074, 15.03.2001, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 187/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0315(14) OJ L 074, 15.03.2001, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 188/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění Protokol 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu
22001D0315(15) OJ L 074, 15.03.2001, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 189/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0315(16) OJ L 074, 15.03.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 190/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborné kvalifikace) k Dohodě o EHP
22001D0315(17) OJ L 074, 15.03.2001, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 191/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění přílohy VIII (Právo podniků) a V (Volný pohyb pracovníků) k Dohodě o EHP
22001D0315(18) OJ L 074, 15.03.2001, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 192/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0317(01) OJ L 079, 17.03.2001, p.26 2001/211/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Estonska k EU č. 3/2001 ze dne 19. února 2001, kterým se mění Protokol 3 k Evropské dohodě s Estonskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0328(01) OJ L 088, 28.03.2001, p.11 2001/241/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovinska k EU č. 1/2001 ze dne 7. března 2001, kterou se přijímají požadavky a podmínky účasti Slovinské republiky na Finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)
22001D0335 OJ L 120, 28.04.2001, p.36 2001/335/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Lotyšska k EU č. 2/2001 ze dne 7. března 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Lotyšské republiky na finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)
22001D0358 OJ L 127, 09.05.2001, p.45 2001/358/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Rumunska k EU č. 3/2001 ze dne 23. března 2001, kterým se přijímají požadavky a podmínky účasti Rumunska na finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)
22001D0359 OJ L 127, 09.05.2001, p.48 2001/359/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Bulharska k EU č. 1/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě s Bulharskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D0360 OJ L 127, 09.05.2001, p.51 2001/360/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Kypru k ES č. 1/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se stanovují odchylky od ustanovení Dohody zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kyperskou republikou, která se týkají se definice pojmu původní výrobky
22001D0367 OJ L 130, 12.05.2001, p.35 2001/367/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovinska k EU č. 4/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se přijímají nezbytná prováděcí pravidla k čl. 65 odst. 1 písm. i), odst. 1 písm. ii) a k článku 2 Evropské dohody a prováděcí pravidla k čl. 7 odst. 1 písm. i), odst. 1 písm. ii) a k článku 2 Protokolu 2 o výrobcích spadajících do působnosti Smlouvy o ESUO
22001D0390 OJ L 138, 22.05.2001, p.16 2001/390/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Rumunska k EU č. 4/2000 ze dne 10. dubna 2001, kterým se přijímají prováděcí pravidla k ustanovením o státní podpoře uvedeným v čl. 64 odst. 1 písm. iii) a článku 2 podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Rumunskem na straně druhé, a v čl. 9 odst. 1 písm. iii) a článku 2 Protokolu 2 k výše uvedené dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
22001D0406(01) OJ L 096, 06.04.2001, p.11 2001/277/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé č. 1/2001 ze dne 24. ledna 2001, kterým se mění Protokol 3 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé
22001D0407(01) OJ L 098, 07.04.2001, p.19 2001/280/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Litvy k EU č. 2/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se přijímají pravidla pro provádění ustanovení týkajících se státní podpory uvedené v čl. 64 odst. 1 písm. iii) a odst. 2 podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Litevskou republikou na straně druhé
22001D0407(02) OJ L 098, 07.04.2001, p.31 2001/283/ES: Rozhodnutí Výboru pro spolupráci ES a Turecka v celních otázkách č. 1/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1/96, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady pro přidružení Turecka k ES č. 1/95
22001D0411(01) OJ L 100, 11.04.2001, p.16 2001/289/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení České republiky k EU č. 3/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se o pět let prodlužuje období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Českou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že je Česká republika považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství
22001D0412(01) OJ L 103, 12.04.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 1/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0412(02) OJ L 103, 12.04.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 2/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0412(03) OJ L 103, 12.04.2001, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 3/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) a příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0412(04) OJ L 103, 12.04.2001, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 4/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0412(05) OJ L 103, 12.04.2001, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 5/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0412(06) OJ L 103, 12.04.2001, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 6/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0412(07) OJ L 103, 12.04.2001, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 7/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0412(08) OJ L 103, 12.04.2001, p.16 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 8/2000 ze dne 4. února 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0412(09) OJ L 103, 12.04.2001, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 9/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0412(10) OJ L 103, 12.04.2001, p.20 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 10/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0412(11) OJ L 103, 12.04.2001, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 11/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0412(12) OJ L 103, 12.04.2001, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 12/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) k Dohodě o EHP
22001D0412(13) OJ L 103, 12.04.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 13/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) k Dohodě o EHP
22001D0412(14) OJ L 103, 12.04.2001, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 14/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0412(15) OJ L 103, 12.04.2001, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 15/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0412(16) OJ L 103, 12.04.2001, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 16/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
22001D0412(17) OJ L 103, 12.04.2001, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 17/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0412(18) OJ L 103, 12.04.2001, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 18/2000 ze dne 28. ledna 2000, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) k Dohodě o EHP
22001D0412(19) OJ L 103, 12.04.2001, p.39 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 19/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0412(20) OJ L 103, 12.04.2001, p.41 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 20/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) k Dohodě o EHP
22001D0412(21) OJ L 103, 12.04.2001, p.44 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 21/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XVII (Duševní vlastnictví) k Dohodě o EHP
22001D0412(22) OJ L 103, 12.04.2001, p.46 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 22/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0412(23) OJ L 103, 12.04.2001, p.48 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 23/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
22001D0412(24) OJ L 103, 12.04.2001, p.51 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 24/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP, o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0421(01) OJ L 112, 21.04.2001, p.14 2001/321/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Maroka k EU č. 1/2001 ze dne 4. dubna 2001, kterým se ustavuje pracovní skupina pro sociální záležitosti a migraci
22001D0426(01) OJ L 117, 26.04.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 9/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0426(02) OJ L 117, 26.04.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 10/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0426(03) OJ L 117, 26.04.2001, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 11/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0426(04) OJ L 117, 26.04.2001, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 12/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0426(05) OJ L 117, 26.04.2001, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 13/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0426(06) OJ L 117, 26.04.2001, p.11 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 14/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0426(07) OJ L 117, 26.04.2001, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 15/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
22001D0426(08) OJ L 117, 26.04.2001, p.16 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 16/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) a příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0426(09) OJ L 117, 26.04.2001, p.21 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 17/2001 ze dne 28. února 2001, kterým se mění přílohy X (Audiovizuální služby) a XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0426(10) OJ L 117, 26.04.2001, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 18/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0426(11) OJ L 117, 26.04.2001, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 19/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní právo a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
22001D0426(12) OJ L 117, 26.04.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 20/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0426(13) OJ L 117, 26.04.2001, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 21/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0426(14) OJ L 117, 26.04.2001, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 22/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
22001D0426(15) OJ L 117, 26.04.2001, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 23/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
22001D0426(16) OJ L 117, 26.04.2001, p.33 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 24/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
22001D0452 OJ L 156, 13.06.2001, p.31 2001/452/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Lotyšska k EU č. 3/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se o pět let prodlužuje období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Lotyšskou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že je Lotyšská republika považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství
22001D0454 OJ L 157, 14.06.2001, p.14 2001/454/ES: Rozhodnutí č. 4/2001 Rady pro přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé ze dne 26. dubna 2001, kterými se přijímají požadavky a podmínky účasti Estonské republiky na finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)
22001D0455 OJ L 157, 14.06.2001, p.17 2001/455/ES. Rozhodnutí č. 2/2001 Rady pro přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé ze dne 8. května 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Maďarska pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
22001D0504 OJ L 183, 06.07.2001, p.28 2001/504/ES: Rozhodnutí č. 5/2001 Rady pro přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé ze dne 25. dubna 2001, kterým se přijímají nezbytná prováděcí pravidla k čl. 64 odst. 1 písm. i), odst. 1 písm. ii) a odstavci 2 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé
22001D0533 OJ L 192, 14.07.2001, p.27 2001/533/ES: Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci mezi AKT a ES č. 4/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanovují odchylky od definice pojmu "původní výrobky" s přihlédnutím ke zvláštní situaci Senegalu, pokud jde o výrobu konzervovaného tuňáka (číslo HS ex 16.04)
22001D0614 OJ L 215, 09.08.2001, p.38 2001/614/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Polska k EU č. 2/2001 ze dne 7. května 200, kterým se o pět let prodlužuje období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Polskou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že je Polská republika považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství
22001D0614(01) OJ L 158, 14.06.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 25/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(02) OJ L 158, 14.06.2001, p.4 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 26/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(03) OJ L 158, 14.06.2001, p.6 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 27/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(04) OJ L 158, 14.06.2001, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 28/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(05) OJ L 158, 14.06.2001, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 29/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(06) OJ L 158, 14.06.2001, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 30/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(07) OJ L 158, 14.06.2001, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 31/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(08) OJ L 158, 14.06.2001, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 32/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(09) OJ L 158, 14.06.2001, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 33/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(10) OJ L 158, 14.06.2001, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 34/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(11) OJ L 158, 14.06.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 35/2001 ze dne 30. března2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(12) OJ L 158, 14.06.2001, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 36/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(13) OJ L 158, 14.06.2001, p.30 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 37/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(14) OJ L 158, 14.06.2001, p.35 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 38/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(15) OJ L 158, 14.06.2001, p.40 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 39/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(16) OJ L 158, 14.06.2001, p.43 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 40/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(17) OJ L 158, 14.06.2001, p.47 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 41/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(18) OJ L 158, 14.06.2001, p.51 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 42/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0614(19) OJ L 158, 14.06.2001, p.55 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 43/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0614(20) OJ L 158, 14.06.2001, p.57 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 44/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
22001D0614(21) OJ L 158, 14.06.2001, p.59 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 45/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
22001D0614(22) OJ L 158, 14.06.2001, p.60 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 46/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0614(23) OJ L 158, 14.06.2001, p.62 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 47/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0614(24) OJ L 158, 14.06.2001, p.63 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 48/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) k Dohodě o EHP
22001D0614(25) OJ L 158, 14.06.2001, p.65 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 49/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0614(26) OJ L 158, 14.06.2001, p.66 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 50/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0614(27) OJ L 158, 14.06.2001, p.67 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 51/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0614(28) OJ L 158, 14.06.2001, p.69 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 52/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0614(29) OJ L 158, 14.06.2001, p.71 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 53/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
22001D0615 OJ L 215, 09.08.2001, p.39 2001/615/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Polska k EU č. 3/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se přijímají prováděcí pravidla k ustanovením o státní podpoře uvedeným v čl. 63 odst. 1 písm. iii) a v článku 2) podle čl. 63 odst. 3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé a v čl. 8 odst. 1 písm. iii) a v článku 2 Protokolu 2 o produktech Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) k uvedené dohodě
22001D0620 OJ L 216, 10.08.2001, p.20 2001/620/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Bulharska k EU č. 2/2001 ze dne 23. května 2001, kterým se přijímají prováděcí pravidla k ustanovením o státní podpoře uvedeným v čl. 64 odst. 1 písm. iii) a v článku 2 podle článku 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé a v čl. 9 odst. 1 písm. iii) a v článku 2 Protokolu 2 o produktech Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) k uvedené dohodě
22001D0620(01) OJ L 163, 20.06.2001, p.16 2001/464/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Lotyšska k EU č. 4/2001 ze dne 20. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke státním podporám uvedeným v čl. 64 odst. 1 bodě iii) a v článku 2 podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Lotyšskou republikou na straně druhé
22001D0620(02) OJ L 163, 20.06.2001, p.20 2001/465/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovinska k EU č. 2/2001 ze dne 3. května 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla ke státním podporám uvedeným v čl. 65 odst.1 bodě iii) a v článku 2 podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé, a v čl. 7 odst. 1 bodě iii) a článku 2 Protokolu 2 o Produktech Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) k této Dohodě
22001D0621(01) OJ L 165, 21.06.2001, p.58 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 54/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0621(02) OJ L 165, 21.06.2001, p.60 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 55/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha VII (Vzájemné uznávání odborné kvalifikace) k Dohodě o EHP
22001D0621(03) OJ L 165, 21.06.2001, p.62 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 56/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0621(04) OJ L 165, 21.06.2001, p.63 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 57/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistiky) k Dohodě o EHP
22001D0621(05) OJ L 165, 21.06.2001, p.64 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 58/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0621(06) OJ L 165, 21.06.2001, p.65 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 59/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0623 OJ L 217, 11.08.2001, p.9 2001/623/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Rumunska k EU č. 5/2001 ze dne 15. května 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Rumunska pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
22001D0624 OJ L 217, 11.08.2001, p.11 2001/624/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovenska k EU č. 3/2001 ze dne 18. května kterým se o pět let prodlužuje období, během kterého bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná Slovenskou republikou posuzována s ohledem na skutečnost, že je Slovenská republika považována za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství
22001D0625 OJ L 217, 11.08.2001, p.12 2001/625/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovenska k EU č. 4/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Slovenské republiky pro účast v programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
22001D0629 OJ L 219, 14.08.2001, p.29 2001/629/ES: Rozhodnutí Společného výboru pro vztahy mezi ES a Dánskem-Faerskými ostrovy č. 2/2001 ze dne 11. července 2001, kterým se mění tabulka II v příloze k Protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a místní vládou Faerských ostrovů na straně druhé
22001D0631 OJ L 221, 17.08.2001, p.37 2001/631/ES: Rozhodnutí č. 1/2001 Rady pro spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé ze dne 26. června 2001, kterým se přijímá jednací řád Rady pro spolupráci
22001D0701 OJ L 257, 26.09.2001, p.3 2001/701/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Litvy k EU č. 3/2001 ze dne 19. července 2001, kterým stanovuje finanční příspěvek Litvy pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 k 2006
22001D0702 OJ L 257, 26.09.2001, p.5 2001/702/ES: Rozhodnutí č. 3/2001 Rady pro přidružení Bulharska k EU ze dne 25. července 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Bulharska pro účast na programu Socrates II v letech 2001 až 2006
22001D0814(01)r OJ L 230, 28.08.2001, p.23 Oprava k rozhodnutí Společného výboru pro vztahy mezi ES a Dánskem-Faerskými ostrovy č. 2/2001 ze dne 11. července 2001, kterým se mění tabulka II v příloze k Protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a místní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. č. L 219 ze dne 14.8.2001)
22001D0864 OJ L 323, 07.12.2001, p.22 2001/864/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovinska k EU č. 3/2001 ze dne 4. července 2001, kterým se stanovuje finanční příspěvek Slovinska pro účast na programech Socrates II a Youth v letech 2001 až 2006
22001D0906(01) OJ L 238, 06.09.2001, p.1 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 60/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0906(02) OJ L 238, 06.09.2001, p.3 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 61/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0906(03) OJ L 238, 06.09.2001, p.5 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 62/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohody o EHP
22001D0906(04) OJ L 238, 06.09.2001, p.7 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 63/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(05) OJ L 238, 06.09.2001, p.8 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 64/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(06) OJ L 238, 06.09.2001, p.9 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 65/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(07) OJ L 238, 06.09.2001, p.10 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 66/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(08) OJ L 238, 06.09.2001, p.12 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 67/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(09) OJ L 238, 06.09.2001, p.14 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 68/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(10) OJ L 238, 06.09.2001, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 69/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(11) OJ L 238, 06.09.2001, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 70/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0906(12) OJ L 238, 06.09.2001, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 71/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0906(13) OJ L 238, 06.09.2001, p.21 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 72/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP
22001D0906(14) OJ L 238, 06.09.2001, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 73/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) k Dohodě o EHP
22001D0906(15) OJ L 238, 06.09.2001, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 74/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0906(16) OJ L 238, 06.09.2001, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 75/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0906(17) OJ L 238, 06.09.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 76/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0906(18) OJ L 238, 06.09.2001, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 77/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0906(19) OJ L 238, 06.09.2001, p.28 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 78/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0906(20) OJ L 238, 06.09.2001, p.29 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 79/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost práce, pracovní právo a rovné zacházení pro muže a ženy) k Dohodě o EHP
22001D0906(21) OJ L 238, 06.09.2001, p.31 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 80/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0906(22) OJ L 238, 06.09.2001, p.32 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 81/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0906(23) OJ L 238, 06.09.2001, p.33 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 82/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
22001D0906(24) OJ L 238, 06.09.2001, p.34 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 83/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
22001D0906(25) OJ L 238, 06.09.2001, p.36 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 84/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
22001D0906(26) OJ L 238, 06.09.2001, p.38 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 85/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
22001D0906(27) OJ L 238, 06.09.2001, p.39 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 86/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) k Dohodě o EHP
22001D0906(28) OJ L 238, 06.09.2001, p.41 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 87/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0906(29) OJ L 238, 06.09.2001, p.43 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 88/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0920(01) OJ L 251, 20.09.2001, p.13 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 89/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské otázky) k Dohodě o EHP
22001D0920(02) OJ L 251, 20.09.2001, p.15 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 90/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) a příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0920(03) OJ L 251, 20.09.2001, p.17 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 91/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0920(04) OJ L 251, 20.09.2001, p.18 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 92/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) k Dohodě o EHP
22001D0920(05) OJ L 251, 20.09.2001, p.19 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 93/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, testování a certifikace) a příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0920(06) OJ L 251, 20.09.2001, p.21 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 94/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0920(07) OJ L 251, 20.09.2001, p.22 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 95/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha XIII (Doprava) k Dohodě o EHP
22001D0920(08) OJ L 251, 20.09.2001, p.23 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 96/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) k Dohodě o EHP
22001D0920(09) OJ L 251, 20.09.2001, p.24 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 97/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) k Dohodě o EHP
22001D0920(10) OJ L 251, 20.09.2001, p.25 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 98/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0920(11) OJ L 251, 20.09.2001, p.26 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 99/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D0920(12) OJ L 251, 20.09.2001, p.27 Rozhodnutí Společného výboru EHP č. 100/2001 ze dne 13. července 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci ve zvláštních oblastech mimo čtyři svobody
22001D1027(01) OJ L 283, 27.10.2001, p.49 2001/756/ES: Rozhodnutí č. 6/2001 Rady pro přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé ze dne 18. července 2001 o zlepšování právních úprav stanovených pro zpracované zemědělské produkty v Protokolu 2 k Evropské dohodě
22001D2403(01) OJ L 085, 24.03.2001, p.24 2001/236/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Litvy k EU č. 1/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se mění Protokol 3 k Evropské dohodě s Litvou týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
22001D2403(02) OJ L 085, 24.03.2001, p.27 2001/237/ES: Rozhodnutí Rady pro přidružení Slovenska k EU č. 2/2001 ze dne 22. února 2001, kterým se mění Protokol 4 k Evropské dohodě se Slovenskem týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
32000D0045 OJ L 018, 19.01.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2000/45/ES ze dne 29. září 1999, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ IV/M.1532 (oznámeno pod číslem K(1999) 3059)
32000D0147r OJ L 085, 24.03.2001, p.43b Oprava k rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce na oheň u výrobků pro stavebnictví (Úř. věst. č. L 50 ze dne 23.2.2000)
32000D0367r OJ L 219, 14.08.2001, p.30 Oprava k rozhodnutí Komise 2000/367/ES ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci odolnosti vůči požárů u stavebních výrobků a jejich částí (Úř. věst. č. L 133 ze dne 6.6.2000)
32000D0520r OJ L 115, 25.04.2001, p.14 Oprava k rozhodnutí Komise 2000/520/ES ze dne 26. července 2000 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o přiměřenosti ochrany zajišťované pomocí zásad bezpečnostní zóny a souvisejících často kladených otázkách, které vydalo ministerstvo obchodu USA (Úř. věst. č. L 215 ze dne 25.8.2000)
32000D0821r OJ L 013, 17.01.2001, p.34 Oprava k rozhodnutí Rady 2000/821/ES ze dne 20. prosince 2000 on provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace audiovizuálních děl (MEDIA Plus — Rozvoj, Distribuce a Propagace) (2001-2005) ( Úř. věst. č. L 336 ze dne 30.12.2000)
32001D0001 OJ L 001, 04.01.2001, p.10 Rozhodnutí Komise 2001/1/ES ze dne 15. února 2000 o státní podpoře uplatňované Spolkovou republikou Německo vůči Dessauer Geräteindustrie GmbH (oznámeno pod číslem K(2000) 515)
32001D0004 OJ L 002, 05.01.2001, p.21 Rozhodnutí Rady 2001/4/ES ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 95/408/ES o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže
32001D0005 OJ L 002, 05.01.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/5/ES ze dne 12. prosince 2000, kterým se členské státy dočasně zmocňují poskytovat odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě rostlin druhu Vitis L., jiných než ovoce, pocházejících ze Švýcarska (oznámeno pod číslem K(2000) 3743)
32001D0006 OJ L 002, 05.01.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/6/ES ze dne 12. prosince 2000, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění QRD 133 WP (kmen Bacillus subtillis QST 713) do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
32001D0007 OJ L 002, 05.01.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/7/ES ze dne 9. prosince 2000, kterým se mění kapitola 14 přílohy I ke směrnici Rady 92/118/EHS, kterou se stanovují veterinární a hygienické požadavky, kterými se řídí obchodování a dovozy produktů, které nepodléhají výše uvedeným požadavkům, jež byly stanoveny zvláštními pravidly Společenství v příloze A(I) ke směrnici 89/662/EHS a, pokud jde o patogeny, ke směrnici 90/425/EHS (oznámeno pod číslem K(2000) 3666)(1)
32001D0008 OJ L 002, 05.01.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/8/ES ze dne 29. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/764/EC o testování hovězího dobytka na přítomnost bovinní spongiformní encefalopatie a kterým se aktualizuje příloha IV k rozhodnutí 98/272/ES o epidemiologickém dozoru nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi (oznámeno pod číslemC(2000) 4411)(1)
32001D0009 OJ L 002, 05.01.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/9/ES ze dne 29. prosince 2000 o kontrolních opatřením, která jsou nezbytná pro účely provádění rozhodnutí Rady 2000/766/ES o některých ochranných opatřením v případě přenosných spongiformních encefalopatií a zkrmování živočišných proteinů(oznámeno pod číslem K(2000) 4412)(1)
32001D0012 OJ L 003, 06.01.2001, p.27 Rozhodnutí Rady 2001/12/ES ze dne 19. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o výdajích ve veterinární oblasti
32001D0013 OJ L 004, 09.01.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/13/ES ze dne 19. prosince 2000 o finančním příspěvku Společenství na program boje proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům na Madeiře pro rok 2000 (oznámeno pod číslem K(2000) 3867)
32001D0019 OJ L 005, 10.01.2001, p.6 Rozhodnutí Komise 2001/19/ES ze dne 20. prosince 2000 o postupu posuzování shody výrobků pro stavebnictví podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o expanzní spoje pro silniční mosty (oznámeno pod číslem K(2000) 3694)
32001D0020 OJ L 005, 10.01.2001, p.8 Rozhodnutí Komise 2001/20/ES ze dne 21. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 98/128/ES, kterým se schvaluje víceletý orientační program pro španělské rybářské loďstvo v období od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2001 (oznámeno pod číslem K(2000) 4009)
32001D0021 OJ L 005, 10.01.2001, p.10 Rozhodnutí Komise 2001/21/ES ze dne 21. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 98/121/ES, kterým se schvaluje víceletý orientační program pro nizozemské rybářské loďstvo v období od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2001 (oznámeno pod číslem K(2000) 4015)
32001D0022 OJ L 005, 10.01.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/22/ES ze dne 22. prosince 2000 o změně přílohy III ke směrnici Evropského Parlamentu a Rady 98/10/ES ze dne 26. února 1998 o uplatňování otevřeného přístupu k síti (ONP) v případě telefonní služby a o univerzální službě v oblasti telekomunikací v konkurenčním prostředí (oznámeno pod číslem K(2000) 4078)
32001D0023 OJ L 006, 11.01.2001, p.10 Rozhodnutí Komise 2001/23/ES ze dne 21. prosince 2000, kterým se přijímá plán, podle kterého se členským státům přidělují prostředky, které mají být v rozpočtovém roce 2001 vynaloženy na dodávky potravin z intervenční zásob ve prospěch osob ve Společenství trpících největším nedostatkem (oznámeno pod číslem K(2000) 3985)
32001D0024 OJ L 006, 11.01.2001, p.14 Rozhodnutí Komise 2001/24/ES ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/504/ES, kterým se v rámci směrnice Rady 64/432/EHS zavádějí přechodná opatření, pokud jde o testování bovinní tuberkulózy (oznámeno pod číslem K(2000) 4141)
32001D0025 OJ L 006, 11.01.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/25/ES ze dne 27. prosince 2000, kterým se zakazuje používání některých vedlejších živočišných produktů při výživě zvířat (oznámeno pod číslem K(2000) 4143)
32001D0026 OJ L 006, 11.01.2001, p.18 Rozhodnutí Komise 2001/26/ES ze dne 27. prosince 2000, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 1999/467/ES, kterým se zavádí úřední status – prost tuberkulózy – pro stáda skotu některých členských států nebo regionů členských států (oznámeno pod číslem K(2000) 4144)
32001D0027 OJ L 006, 11.01.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/27/ES ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, pokud jde o dovozy koňovitých z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2000) 4145)
32001D0028 OJ L 006, 11.01.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/28/ES ze dne 27. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/465/ES o zavedení úředního statusu "stádo prosté brucelózy" v některých členských státech nebo regionech členských států (oznámeno pod číslem K(2000) 4146)
32001D0029 OJ L 006, 11.01.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/29/ES ze dne 27. prosince 2000 o zvláštním finančním příspěvku Společenství ve prospěch programu sledování cambylobakterie u brojlerů, kterému se věnuje Švédsko (oznámeno pod číslem K(2000) 4154)
32001D0031 OJ L 008, 12.01.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/31/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se upravuje rozhodnutí 2000/159/ES o dočasném schválení plánů reziduí třetích zemí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2000) 3992)
32001D0032 OJ L 008, 12.01.2001, p.47 Rozhodnutí Komise 2001/32/ES ze dne 20. prosince 2000 o finančním příspěvku Společenství na program boje proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departmentech pro rok 2000 (oznámeno pod číslem K(2000) 3993)
32001D0033 OJ L 016, 18.01.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/33/ES ze dne 19. prosince 2000 o podepsání Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o rozšíření a změněn Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Ukrajinou o obchodování s textilními výrobky parafované dne 5. května 1993, naposledy pozměněné Dohodou formou výměny dopisů parafovanou dne 15. října 1999 dne15. října 1999 a kterým se povoluje její dočasné používání
32001D0034 OJ L 010, 13.01.2001, p.47 Rozhodnutí Rady 2001/34/ES ze dne 17. července 2000 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guayanou, Pobřežím Slonoviny, Jamajkou, Keňou, Madagaskarem, Republikou Malawi, Mauriciusem, Republikou Suriname, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijskem, Tanzanií, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandou, Zambií a Zimbabwe na straně jedné a Indickou republikou na straně druhé o zaručených cenách třtinového cukru pro dodávky v období 1999/2000
32001D0036 OJ L 010, 13.01.2001, p.59 Rozhodnutí Komise 2001/36/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovozy produktů rybolovu pocházející z Jamajky (oznámeno pod číslem K(2000) 4077)
32001D0037 OJ L 010, 13.01.2001, p.64 Rozhodnutí Komise 2001/37/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz mořských plžů pocházejících z Jamajky (oznámeno pod číslem K(2000) 4080)
32001D0038 OJ L 010, 13.01.2001, p.66 Rozhodnutí Komise 2001/38/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/20/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, jež splňují rovnocenné podmínky pro výrobu a umísťování mlžů, ježovek, pláštěnců a mořských plžů na trh (oznámeno pod číslem K(2000) 4083)
32001D0039 OJ L 010, 13.01.2001, p.68 Rozhodnutí Komise 2001/39/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterým se řídí dovozy produktů rybolovu pocházejících z České republiky (oznámeno pod číslem K(2000) 4085)
32001D0040 OJ L 010, 13.01.2001, p.75 Rozhodnutí Komise 2001/40/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povoleno dovážet produkty rybolovu k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2000) 4086)
32001D0041 OJ L 011, 16.01.2001, p.35 Rozhodnutí Rady 2001/41/ES ze dne 22. prosince 2000 o pravidlech uplatňovaných vůči vnitrostátním odborníkům při přeřazování do Generálního sekretariátu Rady v rámci systému výměn úředníků Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a úředníků vnitrostátních správ nebo mezinárodních organizací
32001D0043 OJ L 011, 16.01.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/43/ES ze dne 20. září 2000, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/395/ES o státní podpoře, kterou Španělsko uplatňuje ve prospěch společnosti Sniace SA, se sídlem Torrelavega, Cantabria (oznámeno pod číslem K(2000) 2741)
32001D0044 OJ L 011, 16.01.2001, p.50 Rozhodnutí Komise 2001/44/ES, ESUO, EURATOM ze dne 28. prosince 2000, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2000 pro odměny úředníků Evropských společenství zaměstnaných ve třetích zemích
32001D0047 OJ L 013, 17.01.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/47/ES ze dne 12. července 2000 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytovat společnosti Fiat Auto SpA pro účely závodu Mirafiori Carrozzeria (oznámeno pod číslem K(2000) 2450)
32001D0048 OJ L 014, 18.01.2001, p.32 Rozhodnutí Rady 2001/48/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se přijímá víceletý program Společenství na povzbuzení rozvoje a používání evropského digitálního obsahu v globálních sítích a na podporu lingvistické různorodosti v informační společnosti
32001D0051 OJ L 017, 19.01.2001, p.22 Rozhodnutí Rady 2001/51/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se zavádí Program rámcové strategie Společenství pro rovnost pohlaví (2001-2005)
32001D0052 OJ L 017, 19.01.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/52/ES ze dne 20. září 2000 o státní podpoře, kterou Francie uplatňuje v odvětví pěstování vína (oznámeno pod číslem K(2000) 2754)
32001D0055 OJ L 025, 26.01.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/55/ES ze dne 22. prosince 2000 o podepsání a prozatímním uplatňování Dohody o obchodování s textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou parafované v Bruselu dne 8. listopadu 2000
32001D0058 OJ L 021, 23.01.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/58/ES ze dne 20. září 2000, na základě kterého je Francie opravněna poskytnout v roce 2000 podporu uhelnému průmyslu (oznámeno pod číslem K(2000) 2923)
32001D0063 OJ L 022, 24.01.2001, p.18 Rozhodnutí Rady 2001/63/ES ze dne 19. ledna 2001 o obecných zásadách politiky zaměstnanosti členských států pro rok 2001
32001D0065 OJ L 022, 24.01.2001, p.38 Rozhodnutí Komise 2001/65/ES ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 96/333/ES, kterým se zavádí zdravotní osvědčení pro živé mlže, ježovky, pláštěnce a mořské plže ze třetích zemí, které nespadají do působnosti zvláštního rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2001) 127)
32001D0068 OJ L 023, 25.01.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/68/ES ze dne 16. ledna 2001, kterým se zavádějí dvě referenční metody měření PCB podle čl. 10 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES o nakládání s polychlorovanými bifenyly a polychlorovanými trifenyly (PCB/PCT) (oznámeno pod číslem K(2001) 107)
32001D0070 OJ L 023, 25.01.2001, p.33 Rozhodnutí č. 180 ze dne 15. února 2000 on vzorovém formuláři nezbytném pro účely uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72
32001D0071 OJ L 026, 27.01.2001, p.34 Rozhodnutí Rady 2001/71/ES, EURATOM ze dne 19. ledna 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Španělsko
32001D0072 OJ L 026, 27.01.2001, p.35 Rozhodnutí Rady 2001/72/ES, EURATOM ze dne 19. ledna 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Itálii
32001D0073 OJ L 026, 27.01.2001, p.36 Rozhodnutí Rady 2001/73/ES ze dne 19. ledna 2001, kterým je jmenován jeden řádný člen Výboru regionů za Německo
32001D0074 OJ L 026, 27.01.2001, p.37 Rozhodnutí Rady 2001/74/ES ze dne 19. ledna 2001, kterým je jmenován jeden náhradník Výboru regionů za Spojené království
32001D0075 OJ L 026, 27.01.2001, p.38 Rozhodnutí Komise 2001/75/ES ze dne 18. ledna 2001 týkající se bezpečnosti a účinnosti testování vakcín proti slintavce a kulhavce a proti katarální horečce ovcí (oznámeno pod číslem K(2001) 118)
32001D0076 OJ L 032, 02.02.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/76/EC ze dne 22. prosince 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o používání některých obecných zásad v oblasti úředně podporovaných vývozních úvěrů
32001D0077 OJ L 032, 02.02.2001, p.55 Rozhodnutí Rady 2001/77/EC ze dne 22. prosince 2000 o používání zásad rámcové dohody o finančním projektu v oblasti úředně podporovaných vývozních úvěrů
32001D0081 OJ L 033, 02.02.2001, p.1 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 1. prosince 1998 o roční účetní závěrce Evropské centrální banky, pozměněné dne 15. prosince 1999 a 12. prosince 2000 (ECB/2000/16)
32001D0084 OJ L 029, 31.01.2001, p.38 Rozhodnutí Rady 2001/84/ES ze dne 22. prosince 2000 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou, kterou se přijímají požadavky a podmínky účasti Kyperské republiky na programech Společenství v oblastech odborné přípravy, vzdělávání a mládeže
32001D0085 OJ L 029, 31.01.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/85/ESUO ze dne 20. září 2000, na základě kterého je Francie opravněna poskytnout ve letech 1997, 1998 a 1999 podporu uhelnému průmyslu (oznámeno pod číslem K(2000) 2957)
32001D0086 OJ L 029, 31.01.2001, p.49 Rozhodnutí Komise 2001/86/ES ze dne 4. října 2000 o systému podpor, který Portugalsko uplatňuje ve prospěch odvětví chovu prasat (oznámeno pod číslem K(2000) 2755)
32001D0087 OJ L 030, 01.02.2001, p.44 Rozhodnutí Rady 2001/87/EC ze dne 8. prosince 2000 o podepsání Úmluvy Spojených národů proti nadnárodní organizované trestné činnosti a jejích protokolů o potírání obchodu s lidmi, zejména ženami a dětmi, a pašování migrujících osob po zemi, vzduchem a po moři
32001D0088 OJ L 030, 01.02.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/88/ES ze dne 21. dubna 1999, které se týká podpory, jež Řecko poskytuje dvěma hnojivářským společnostem (oznámeno pod číslem K(1999) 1120)
32001D0089 OJ L 034, 03.02.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/89/ES ze dne 23. června 1999, kterým se podmínečně schvaluje podpora, kterou Francie poskytuje společnosti Crédit Foncier de France (oznámeno pod číslem K(1999) 2035)
32001D0095 OJ L 035, 06.02.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/95/ES ze dne 20. září 2000 o systému podpor, který má Itálie v úmyslu uplatnit podle článku 14 místního zákona Sardinie ze dne 4. února 1998, kterým se stanovují pravidla pro urychlení výdajů záruční sekce EZZF a o naléhavých opatřeních pro zemědělství (oznámeno pod číslem K(2000) 2753)
32001D0096 OJ L 035, 06.02.2001, p.52 Rozhodnutí Komise 2001/96/ES ze dne 18. ledna 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 93/455/EHS, kterým se schvalují některé eventuální plány na kontrolu slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2001) 120)
32001D0097 OJ L 035, 06.02.2001, p.53 Rozhodnutí Komise 2001/97/ES ze dne 23. ledna 2001, kterým se ukončuje šetření týkající se opatření, která v Brazílii ovlivňují obchodování s koňakem (oznámeno pod číslem K(2001) 129)
32001D0098 OJ L 040, 09.02.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/98/ES ze dne 13. října 1999, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ IV/M.1439 Telia/Telenor) (oznámeno pod číslem K(1999) 3314)
32001D0099 OJ L 036, 07.02.2001, p.5 Rozhodnutí Komise 2001/99/ES ze dne 18. ledna 2001, kterým se členským státům dočasně povoluje udělovat odchylky od směrnice Rady 2000/29/EC v případě jiných brambor, než které jsou určeny k sadbě, pocházejících z Kuby (oznámeno pod číslem K(2001) 121)
32001D0100 OJ L 036, 07.02.2001, p.9 Rozhodnutí Komise 2001/100/ES ze dne 22. ledna 2001, kterým se, pokud jde o infekční nekrózu krvotvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii, potřetí mění rozhodnutí 95/125/EC o statutu Francie (oznámeno pod číslem K(2001) 123)
32001D0101 OJ L 038, 08.02.2001, p.24 Rozhodnutí Rady 2001/101/ES ze dne 5. prosince 2000 o schválení Dohody formou výměny dopisů mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi ESVO, na základě jsou celní preference podle Všeobecného systému preferencí (Norsko a Švýcarsko) přiznávány pod podmínkou, že se zbožím s obsahem norského nebo švédského původu bude při příjezdu na celní území zacházeno jako se zbožím s obsahem původu ve Společenství (vzájemná dohoda)
32001D0102 OJ L 038, 08.02.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/102/ES ze dne 19. července 2000 o státní podpoře, kterou Rakousko poskytuje společnosti Lenzing Lyocell GmbH (oznámeno pod číslem K(2000) 2454)
32001D0103 OJ L 038, 08.02.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/103/ES ze dne 31. října 2000 o podpoře, kterou Nizozemsko poskytuje společnosti NS Cargo pro účely zajišťování kyvadlové dopravy mezi Rotterdamem a Prahou (oznámeno pod číslem K(2000) 3270)
32001D0104 OJ L 038, 08.02.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/104/ES ze dne 25. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/693/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro vývoz spermatu skotu ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 156)
32001D0105 OJ L 039, 09.02.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/105/ES ze dne 25. října 2000 o systému podpor, které byly zavedeny regionem Sardinie (Itálie) na podporu a zhodnocení ekologického zemědělství (oznámeno pod číslem K(2000) 3153)
32001D0106 OJ L 039, 09.02.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/106/ES ze dne 24. ledna 2001, kterým se stanovuje vzor seznamů jednotek, které členské státy schválily za účelem vnitřního obchodu Společenství se živými zvířaty, spermatem a embryi a pravidla uplatňovaná při oznamování těchto seznamů Komisi (oznámeno pod číslem K(2001) 143)
32001D0107 OJ L 039, 09.02.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/107/ES ze dne 25. ledna 2001, kterým se pro některá přenosná tlaková zařízení prodlužuje lhůta pro provádění směrnice Rady 1999/36/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 139)
32001D0108 OJ L 041, 10.02.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/108/ES ze dne 24. ledna 2001, kterým se dovozy některých částí bicyklů pocházející z Čínské lidové republiky vyjímají z prodloužení antidumpingového cla, které bylo uloženo nařízením (EHS) č. 2474/93, zavedeného nařízením Rady (ES) č. 71/97, a zachov nařízením (ES) č. 1524/2000, a kterým se dočasně přerušuje platba antidumpingového cla, které bylo rozšířeno na některé části bicyklů pocházející z Čínské lidové republiky podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2000) 4389)
32001D0109 OJ L 041, 10.02.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/109/ES ze dne 9. února 2001, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozů paracetamolu pocházejícího ze Spojených států amerických, Čínské lidové republiky, Indie a Turecka (oznámeno pod číslem K(2001) 342)
32001D0111 OJ L 042, 13.02.2001, p.6 Rozhodnutí Komise 2001/111/ES ze dne 12. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povoleno dovážet produkty rybolovu k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2001) 351)
32001D0114 OJ L 043, 14.02.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 114/2001/ESUO ze dne 15. listopadu 2000 o modernizačním, racionalizačním a restrukturalizačním plánu pro uhelný průmysl Spojeného království pokrývající období od 17. dubna 2000 do 23. července 2002 (oznámeno pod číslem K(2000) 3709)
32001D0116 OJ L 043, 14.02.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/116/ES ze dne 25. ledna 2001, kterým se Rakousku povoluje pokračovat v pokusech týkajících se nových enologických postupů (oznámeno pod číslem K(2001) 150)
32001D0117 OJ L 043, 14.02.2001, p.38 Rozhodnutí Komise 2001/117/ES ze dne 26. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o koňovité pocházející z Bosny a Hercegoviny (oznámeno pod číslem K(2001) 158)
32001D0118 OJ L 047, 16.02.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/118/ES ze dne 16. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES, pokud jde o seznam odpadů (oznámeno pod číslem K(2001) 108)
32001D0119 OJ L 047, 16.02.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/119/ES ze dne 22. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanovuje seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanovuje seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2001) 106)
32001D0120 OJ L 044, 15.02.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/120/ES ze dne 13. června 2000 o opatření, které Německo přijímá v případě společnosti Kali und Salz GmbH (oznámeno pod číslem K(2000) 1662)
32001D0121 OJ L 044, 15.02.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/121/ES ze dne 30. ledna 2001 o úhradě některých výdajů, které vyplývají z právních listin týkajících se společné zemědělské politiky, v eurech Spojeným královstvím a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/328/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 171)
32001D0122 OJ L 044, 15.02.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/122/ES ze dne 30. ledna 2001, kterým se povoluje uvádět na trh dextranový přípravek produkovaný Leuconostoc mesenteroides jako novou potravinovou složku v pečivu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2001) 174)
32001D0126 OJ L 046, 16.02.2001, p.23 Rozhodnutí Rady 2001/126/ES ze dne 12. února 2001, kterým je jmenován jeden náhradník Výboru Regionů za Itálii
32001D0131 OJ L 048, 17.02.2001, p.31 Rozhodnutí Rady 2001/131/ES ze dne 29. ledna 2001, kterým se sjednává postup při konzultacích s Haiti podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT a ES
32001D0134 OJ L 049, 20.02.2001, p.13 Rozhodnutí Komise 2001/134/ES ze dne 14. února 2001 týkající se rozhodnutí o možném začlenění některých aktivních látek do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 374)
32001D0135 OJ L 054, 23.02.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/135/ES ze dne 5. července 2000 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP.F.1/36.516 — Nathan-Bricolux) (oznámeno pod číslem K(2000) 1853)
32001D0137 OJ L 050, 21.02.2001, p.9 Rozhodnutí Komise 2001/137/ES ze dne 5. února 2001, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vzniklé členským státům podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2001) 198)
32001D0138 OJ L 050, 21.02.2001, p.17 Rozhodnutí Komise 2001/138/ES ze dne 9. února 2001, kterým se ve Společenství ve spojitosti s katarální horečkou ovcí zavádějí ochranná pásma a pásma dozoru (oznámeno pod číslem K(2001) 340)
32001D0139 OJ L 050, 21.02.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/139/ES ze dne 12. února 2001, kterým se, pokud jde o infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii, počtvrté mění rozhodnutí 93/74/EHS o statutu Dánska (oznámeno pod číslem K(2001) 349)//
32001D0140 OJ L 050, 21.02.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/140/ES ze dne 12. února 2001, kterým se schvaluje plán, který Rakousko předložilo pro vyhubení klasického moru prasat u zdivočelých prasat v provincii Dolní Rakousy (oznámeno pod číslem K(2001) 350)
32001D0141 OJ L 050, 21.02.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/141/ES ze dne 20. února 2001 o provádění programu očkování proti katarální horečce ovcí v některých částech ochranné zóny v Itálii a nákupu vakcín za tímto účelem Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2001) 424)
32001D0142 OJ L 052, 22.02.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/142/ES ze dne 31. října 2000, kterým se mění rozhodnutí 97/21/ESUO, ES o státní podpoře uplatňované ve prospěch společnosti Compańía Espańola de Tubos por Extrusión SA, se sídlem Llodio, Álava (oznámeno pod číslem K(2000) 3268)
32001D0143 OJ L 052, 22.02.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/143/ES ze dne 29. prosince 2000 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ č. COMP/36.841 — Unisource) (oznámeno pod číslem K(2000) 4094)
32001D0144 OJ L 053, 23.02.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/144/ES ze dne 12. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro návrat registrovaných koní pro účely závodů, soutěží a kulturních akcí po dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2001) 347)
32001D0145 OJ L 053, 23.02.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/145/ES ze dne 21. února 2001 o ochranných opatření týkajících se slintavky a kulhavky ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 474)
32001D0146 OJ L 059, 28.02.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/146/ES ze dne 20. září 2000 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/36.653 — Opel)(ozámeno pod číslem C(2000)2707)
32001D0147 OJ L 055, 24.02.2001, p.62 Rozhodnutí Komise 2001/147/ES ze dne 12. února 2001, kterým se schvaluje akční technický plán zlepšování zemědělských statistik pro rok 2001(oznámeno pod číslem K(2001) 356)
32001D0148 OJ L 055, 24.02.2001, p.65 Rozhodnutí Komise 2001/148/ES ze dne 21. února 2001 o uplatňování čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice 1999/5/ES vůči lavinovým návěštím (oznámeno pod číslem K(2001) 194)
32001D0150 OJ L 055, 24.02.2001, p.68 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 10. listopadu 2000 o zveřejnění některých právních aktů a listin Evropské centrální banky (ECB/2000/12)
32001D0156 OJ L 057, 27.02.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/156/ES ze dne 19. července 2000 o státní podpoře, kterou Španělsko uplatňuje ve prospěch odvětví námořní dopravy (nová smlouva o poskytování veřejných námořních služeb) (oznámeno pod číslem K(2000) 2447)
32001D0157 OJ L 057, 27.02.2001, p.51 Rozhodnutí Komise 2001/157/ES ze dne 12. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/488/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení Společenství o ekologické nezávadnosti osobám, které se zabývají zvyšováním úrodnosti půdy (oznámeno pod číslem K(2001) 345)
32001D0158 OJ L 057, 27.02.2001, p.52 Rozhodnutí Komise 2001/158/ES ze dne 12. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES, kterým se, pokud jde o dovozy medu, stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet některé výrobky podléhající směrnici Rady 92/118/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 348)
32001D0159 OJ L 057, 27.02.2001, p.54 Rozhodnutí Komise 2001/159/ES ze dne 12. února 2001, kterým se popáté mění rozhodnutí 95/473/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem ve Francii(oznámeno pod číslem K(2001) 352)
32001D0160 OJ L 057, 27.02.2001, p.56 Rozhodnutí Komise 2001/160/ES ze dne 15. února 2001 o uplatňování směrnice Rady 72/166/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti z používání motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění ve vztahu ke Kypru (oznámeno pod číslem K(2001) 371)
32001D0161 OJ L 058, 28.02.2001, p.21 Rozhodnutí Rady 2001/161/ES ze dne 26. února 2001, kterým se rozšiřuje rozhodnutí 91/482/EHS o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství
32001D0162 OJ L 058, 28.02.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/162/ES ze dne 13. prosince 2000 o poskytnutí podpory uhelnému průmyslu v roce 2000 ze strany Španělska (oznámeno pod číslem K(2000) 4190)
32001D0163 OJ L 026, 27.01.2001, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES ze dne 19. ledna 2001 o provádění programu odborné přípravy pro odborníky Evropského audiovizuálního průmyslu (MEDIA-Odborná příprava) (2001-2005)
32001D0163 OJ L 058, 28.02.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/163/ES ze dne 21. prosince 2000 o řízení ve věci uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 (Případ TREN/AMA/12/00 — Italský dopravní řád pro milánský letištní systém) (oznámeno pod číslem K(2000) 4121)
32001D0164 OJ L 058, 28.02.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/164/ES ze dne 15. února 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v jižní Africe a Svazijsku mění rozhodnutí 1999/283/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 379)
32001D0165 OJ L 058, 28.02.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/165/ES ze dne 27. února 2001, kterým se, pokud jde o hydrolyzované proteiny, mění rozhodnutí 2001/9/ES týkající se kontrolních opatření požadovaných pro účely provádění rozhodnutí Rady 2000/766/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se přenosné spongiformní encephalopatie a krmení živočišnými proteiny (oznámeno pod číslem K(2001) 462)
32001D0168 OJ L 060, 01.03.2001, p.57 Rozhodnutí Komise 2001/168/ES ze dne 31. října 2000 o španělském sdružení pro daňové zákony (oznámeno pod číslem K(2000) 3269)
32001D0169 OJ L 060, 01.03.2001, p.62 Rozhodnutí Komise 2001/169/ES ze dne 16. února 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 390)
32001D0170 OJ L 062, 02.03.2001, p.18 Rozhodnutí Komise 2001/170/ES ze dne 17. ledna 2001 o článku 21 návrhu zákona regionu Sicílie č. 368.2.XII, kterým se přijímají ustanovení týkající se rybolovu a námořních činností a kterým se stanovují pravidla, jimiž se řídí pobřežní vody(oznámeno pod číslem K(2001) 163)
32001D0171 OJ L 062, 02.03.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se zavádějí podmínky pro udělování výjimek pro skleněné obaly, pokud jde o úrovně koncentrace těžkých kovů, které byly zavedeny směrnicí 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů (oznámeno pod číslem K(2001) 398)
32001D0172 OJ L 062, 02.03.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/172/ES ze dne 1. března 2001 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/145/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 681)
32001D0173 OJ L 063, 03.03.2001, p.56 Rozhodnutí Rady 2001/173/ES ze dne 26. února 2001, kterým je jmenován jeden člen a jeden náhradník Výboru regionů za Nizozemsko
32001D0173r OJ L 082, 22.03.2001, p.36 Oprava k rozhodnutí Rady 2001/173/ES ze dne 26. února 2000, kterým je jmenován jeden člen a jeden náhradník Výboru regionů za Nizozemsko (Úř. věst. č. L 63 ze dne 3.3.2001)
32001D0174 OJ L 063, 03.03.2001, p.57 Rozhodnutí Rady 2001/174/ES ze dne 26. února 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Spojené království
32001D0175 OJ L 063, 03.03.2001, p.58 Rozhodnutí Rady 2001/175/ES ze dne 26. února 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Portugalsko
32001D0176 OJ L 063, 03.03.2001, p.59 Rozhodnutí Komise 2001/176/ES ze dne 21. prosince 2000 o řízení podle článku 86 Smlouvy o ES týkajícího s poskytování některých nových poštovních služeb a garantovanou denní nebo časově určenou dodací lhůtou v Itálii (oznámeno pod číslem K(2000) 4067)
32001D0177 OJ L 068, 09.03.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/177/ES ze dne 15. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/252/ES, kterým se stanovuje prozatímní seznam provozoven třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet mléko a mléčné výrobky pro lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2001) 378)
32001D0179 OJ L 066, 08.03.2001, p.33 Rozhodnutí Rady 179/2001/ES ze dne 26. února 2001, kterým se stanovuj podmínky finanční podpory odvětví rybolovu v Guinea-Bissau
32001D0180 OJ L 066, 08.03.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 2001/180/ES ze dne 16. května 2000 o systému podpor, který má Německo v úmyslu uplatňovat ve prospěch zakladatelů společností <(oznámeno pod číslem K(2000) 1402)
32001D0181 OJ L 066, 08.03.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/181/ES ze dne 22. února 2001, kterým se mění příloha I k rozhodnutí Rady 91/666/EHS, kterým se ve Společenství vytvářejí zásoby vakcín proti slintavce a kulhavce a kterým se aktualizuje rozhodnutí 2000/112 /ES, pokud jde o distribuci zásob antigenů mezi antigenovými bankami (oznámeno pod číslem K(2001) 425)
32001D0182 OJ L 077, 16.03.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/182/ES ze dne 8. března 2001, kterým se zrušuje rozhodnutí 93/351/EHS, kterým se stanovují analytické metody, plány odběru vzorků a maximální limity pro rtuť v produktech rybolovu (oznámeno pod číslem K(2001) 672)
32001D0182r OJ L 321, 06.12.2001, p.40 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/182/ES ze dne 8. března 2001, kterým se zrušuje rozhodnutí 93/351/EHS, kterým se stanovují analytické metody, plány odběru vzorků a maximální limity pro rtuť v produktech rybolovu (Úř. věst. č. L 77 ze dne 16.3.2001
32001D0183 OJ L 067, 09.03.2001, p.65 Rozhodnutí Komise 2001/183/ES ze dne 22. února 2001, kterým se stanovují plány odběru vzorků a diagnostické metody zjišťování a potvrzování některých onemocnění ryb a kterým se zrušuje rozhodnutí 92/532/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 426)
32001D0184 OJ L 067, 09.03.2001, p.77 Rozhodnutí Komise 2001/184/ES ze dne 27. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanovují seznamy pracovišť pro odběr embryí a pro produkci embryí, které jsou ve třetích zemích schváleny pro účely vývozu embryí hovězího dobytka do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 451)
32001D0185 OJ L 067, 09.03.2001, p.78 Rozhodnutí Komise 2001/185/ES ze dne 27. února 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 96/233/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem v Dánsku (oznámeno pod číslem K(2001) 453)
32001D0186 OJ L 067, 09.03.2001, p.80 Rozhodnutí Komise 2001/186/ES ze dne 27. února 2001, kterým se schvaluje plán, který pro účely uzavření všech skotských farem napadených infekční anémií lososů (ISA), předložilo Spojené království (oznámeno pod číslem K(2001) 457)
32001D0187 OJ L 067, 09.03.2001, p.81 Rozhodnutí Komise 2001/187/ES ze dne 27. února 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/357/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 459)
32001D0188 OJ L 067, 09.03.2001, p.83 Rozhodnutí Komise 2001/188/ES ze dne 28. února 2001, kterým se pošesté mění rozhodnutí 95/124/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 454)
32001D0189 OJ L 067, 09.03.2001, p.87 Rozhodnutí Komise 2001/189/ES ze dne 28. února 2001 o povinném označování hovězího masa v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 467)
32001D0190 OJ L 067, 09.03.2001, p.88 Rozhodnutí Komise 2001/190/ES ze dne 8. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 720)
32001D0192 OJ L 069, 10.03.2001, p.24 Rozhodnutí Rady 2001/192/ES ze dne 12. února 2001. kterým se zveřejňuje doporučení za účelem ukončení neslučitelnosti obecných zásad hospodářských politik v Irsku
32001D0195 OJ L 069, 10.03.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/195/ES ze dne 5. března 2001, kterým se popáté prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2001) 501)
32001D0196 OJ L 071, 13.03.2001, p.7 Rozhodnutí Rady 2001/196/ES ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obnovení programu spolupráce v oblastech vyššího vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy
32001D0197 OJ L 071, 13.03.2001, p.15 Rozhodnutí Rady 2001/197/ES ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o obnovení programu spolupráce v oblastech vyššího vzdělávání a přípravy
32001D0198 OJ L 071, 13.03.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 198/2001/ESUO ze dne 15. listopadu 2000 týkající se státní podpory, kterou Belgie poskytuje ve prospěch společnosti Cockerill Sambre SA (oznámeno pod číslem K(2000) 3563)
32001D0199 OJ L 071, 13.03.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/199/ES ze dne 9. března 2001, kterým se členské státy zmocňují udělovat výjimky z některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě brambor, jiných než, které jsou určeny k sadbě, pocházejících z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2001) 685)
32001D0201 OJ L 078, 16.03.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/201/ES ze dne 21. února 2001 on, kterým se mění seznam oblastí ve Spojeném království, které přicházejí v úvahu pro Cíl 2 strukturálních fondů v období od roku 2000 do roku 2006 (oznámeno pod číslem K(2001) 415)
32001D0202 OJ L 078, 16.03.2001, p.42 Rozhodnutí Komise 2001/202/ES ze dne 21. února 2001, kterým se mění seznam oblastí ve Francii, které přicházejí v úvahu pro Cíl 2 strukturálních fondů v období od roku 2000 do roku 2006 (oznámeno pod číslem K(2001) 416)
32001D0204 OJ L 073, 15.03.2001, p.32 Rozhodnutí Rady 2001/204/ES ze dne 8. března 2001, kterým se doplňuje směrnice 90/219/EHS, pokud jde o kritéria zajištění bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí a pokud jde o druhy geneticky upravených mikroorganismů
32001D0208 OJ L 073, 15.03.2001, p.38 Rozhodnutí Komise 2001/208/ES ze dne 14. března 2001 o některých ochranných opatřeních, která se týkají slintavky a kulhavky ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 750)
32001D0209 OJ L 076, 16.03.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 2001/209/ES ze dne 15. března 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 761)
32001D0212 OJ L 079, 17.03.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/212/ES ze dne 16. května 2000 o systému podpor, který Itálie uplatňuje na pomoc velkým firmám, které mají problémy (Zákon č. 95/1979, kterým se mění vyhláška č. 26/1979 o zvláštních opatřeních pro výjimečnou správu velkých firem, které se ocitly v krizi) (oznámeno pod číslem K(2000) 1403)
32001D0213 OJ L 083, 22.03.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/213/ES ze dne 26. února 2001 o podepsání a prozatímním uplatňování Dohody o obchodování s textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou, která byla parafována v Bruselu dne 24. listopadu 2000
32001D0214 OJ L 080, 20.03.2001, p.11 Rozhodnutí Rady 2001/214/ES ze dne 26. února 2001 o podepsání Dohody formou memoranda mezi Evropským společenstvím a Demokratickou socialistickou republikou Srí Lanka o právních úpravách v oblasti příslustupu na trh s textilními a oděvními výrobky jménem Společenství a o povolení jejího prozatímního používání
32001D0216 OJ L 081, 21.03.2001, p.30 Rozhodnutí Rady 2001/216/ES ze dne 19. března 2001, kterým se mění jednací řád Rady
32001D0217 OJ L 081, 21.03.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 217/2001/ESUO ze dne 13. prosince 2000, na základě kterého je Spojené království oprávněno poskytnout podporu uhelnému průmyslu za období do 17. dubna do 31. prosince 2000 (oznámeno pod číslem K(2000) 4056)
32001D0218 OJ L 081, 21.03.2001, p.34 Rozhodnutí Komise 2001/218/ES ze dne 12. března 2001, na základě kterého jsou členské státy povinny prozatímně přijmout dodatečná opatření proti šíření Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (virové onemocnění borového dřeva) v případě jiných portugalských území, než kde byla jejich přítomnost zjištěna (oznámeno pod číslem K(2001) 692)
32001D0219 OJ L 081, 21.03.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/219/ES ze dne 12. března 2001 o dočasných nouzových opatřeních v případě dřevěných obalů, které jsou celkově nebo částečně vyrobeny z nezpracovaného dřeva jehličnanů pocházejícího pocházející z Kanady, Číny, Japonska a Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2001) 694)
32001D0221 OJ L 082, 22.03.2001, p.21 Rozhodnutí Rady 2001/221/ES ze dne 12. března 2001 o účasti Společenství na Mezinárodní studijní skupině pro olovo a zinek
32001D0222 OJ L 082, 22.03.2001, p.28 Rozhodnutí Rady 2001/222/ES ze dne 12. března 2001, kterým je jmenován jeden náhradník Výboru regionů za Rakousko
32001D0223 OJ L 082, 22.03.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/223/ES ze dne 21. března 2001 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 964)
32001D0224 OJ L 084, 23.03.2001, p.23 Rozhodnutí Rady 2001/224/ES ze dne 12. března 2001 o snížených sazbách spotřební daně a osvobození z této daně v případě některých minerálních olejů, jsou-li používány ke zvláštním účelům
32001D0225 OJ L 084, 23.03.2001, p.30 Rozhodnutí Rady 2001/225/ES ze dne 12. března 2001, kterým se v souladu s postupem podle čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS Spolkové republice Německo povoluje uplatnit vůči některým minerálním olejům, jsou-li používány ke zvláštním účelům, odlišnou sazbu spotřební daně
32001D0226 OJ L 084, 23.03.2001, p.31 Rozhodnutí Rady 2001/226/ES ze dne 12. března 2001, v souladu s postupem podle čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS Italské republice povoluje uplatnit vůči některým minerálním olejům, jsou-li používány ke zvláštním účelům, odlišnou sazbu spotřební daně
32001D0227 OJ L 084, 23.03.2001, p.32 Rozhodnutí Rady 2001/227/ES ze dne 12. března 2001, v souladu s postupem podle čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS Francouzské republice povoluje uplatnit vůči některým minerálním olejům, jsou-li používány ke zvláštním účelům, odlišnou sazbu spotřební daně
32001D0228 OJ L 084, 23.03.2001, p.33 Rozhodnutí Rady 2001/228/ES ze dne 12. března 2001, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS Nizozemsku povoluje v roce 2000 uplatnit vůči naftě pro taxíky odlišnou sazbu spotřební daně
32001D0229 OJ L 084, 23.03.2001, p.34 Rozhodnutí Rady 2001/229/ES ze dne 12. března 2001, kterým se v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS Nizozemsku povoluje uplatnit vůči naftě s nízkým obsahem síry odlišnou sazbu spotřební daně
32001D0230 OJ L 084, 23.03.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/230/ES ze dne 21. února 2001, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se ferosilicia pocházejícího ze Brazílie, Čínské lidové republiky, Kazachstánu, Ruska, Ukrajiny a Venezuely (oznámeno pod číslem K(2001) 414)
32001D0231 OJ L 084, 23.03.2001, p.55 Rozhodnutí Komise 2001/231/ES ze dne 13. března 2001, na základě kterého se členským státům umožňuje prodloužit prozatímní povolení, která byla poskytnuta pro nové účinné látky IKI 1145; TO 1145 (fosthiazate), CGA 329351 (metalaxyl-m), MON 37500 (sulfosulfuron) a polyedrozní nukleární virus Spodoptera exigua (oznámeno pod číslem K(2001) 698)
32001D0232 OJ L 084, 23.03.2001, p.57 Rozhodnutí Komise 2001/232/ES ze dne 13. března 2001 o návrhu nařízení Nizozemského království o označování drůbežího masa (oznámeno pod číslem K(2001) 704)
32001D0233 OJ L 084, 23.03.2001, p.59 Rozhodnutí Komise 2001/233/ES ze dne 14. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/418/ES, pokud jde o mechanicky separované maso a páteře hovězího dobytka (oznámeno pod číslem K(2001) 705)
32001D0234 OJ L 084, 23.03.2001, p.62 Rozhodnutí Komise 2001/234/ES ze dne 22. března 2001 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Irsku (oznámeno pod číslem K(2001) 985)
32001D0235 OJ L 085, 24.03.2001, p.13 Rozhodnutí Rady 2001/235/ES ze dne 8. března 2001 o zásadách, prioritách a střednědobých cílech a podmínkách obsažených v Partnerství pro přistoupení s Tureckou republikou
32001D0238 OJ L 085, 24.03.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/238/ES, EURATOM ze dne 21. března 2001, kterým se jmenují noví členové, předsedů a místopředsedů skupin odborníků, jež mají napomáhat Komisi v otázkách obsahu a řízení klíčových akcí v oblasti výzkumu a technologického rozvoje (oznámeno pod číslem K(2001) 695)
32001D0239 OJ L 086, 27.03.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/239/ES ze dne 26. března 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 981)
32001D0240 OJ L 086, 27.03.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 2001/240/ES ze dne 26. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/208/ES o některých ochranných opatřeních, proti slintavce a kulhavce ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 983)
32001D0242 OJ L 088, 28.03.2001, p.14 Rozhodnutí Rady 2001/242/ES ze dne 19. března 2001, kterým se Rakouské republice povoluje uplatnit opatření, na základě kterého se stanovují odchylky od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32001D02422 OJ L 332, 15.12.2001, p.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství označování energetické účinnosti u kancelářského vybavení
32001D0243 OJ L 088, 28.03.2001, p.15 Rozhodnutí Rady 2001/243/ES ze dne 19. března 2001, kterým se mění článek 1 rozhodnutí 1999/81/ES, kterým se Španělskému království povoluje uplatnit opatření, na základě kterého se stanovují odchylky od článku 2 a čl. 28a odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32001D0244 OJ L 088, 28.03.2001, p.17 Rozhodnutí Rady 2001/244/ES ze dne 19. března 2001, kterým se mění článek 1 rozhodnutí 1999/80/ES, kterým se Italské republice povoluje uplatnit opatření, na základě kterého se stanovují odchylky od článků 2 a 10 šesté směrnice 77/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32001D0245 OJ L 088, 28.03.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/245/ES ze dne 22. března 2001 o nezačlenění zinebu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a o odejmutí povolení v případě přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto aktivní látku (oznámeno pod číslem K(2001) 749)
32001D0246 OJ L 088, 28.03.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/246/ES ze dne 27. března 2001, kterým se stanovují podmínky boje proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku a její eradikace za použití článku 13 směrnice 85/511/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 1018)
32001D0247 OJ L 089, 29.03.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/247/ES ze dne 29. listopadu 2000 o systému podpor, které Španělsko uplatňuje ve prospěch společnosti Ferries Golfo de Vizcaya (oznámeno pod číslem K(2000) 3931)
32001D0248 OJ L 090, 30.03.2001, p.45 Rozhodnutí Rady 2001/248/ES ze dne 19. března 2001 o uzavření Rámcové dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné, a Korejskou republikou na straně druhé
32001D0249 OJ L 090, 30.03.2001, p.62 Rozhodnutí Komise 2001/249/ES ze dne 26. března 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory poskytované za soukromé skladování olivového oleje podle prvního dílčího veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 327/2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 823)
32001D0250 OJ L 090, 30.03.2001, p.63 Rozhodnutí Komise 2001/250/ES ze dne 29. března 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/208/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 1031)
32001D0251 OJ L 091, 31.03.2001, p.77 Rozhodnutí Komise 2001/251/ES ze dne 21. března 2001, kterým se zrušuje rozhodnutí 97/518/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se určitých produktů rybolovu pocházejících z Malajsie (oznámeno pod číslem K(2001) 738)
32001D0252 OJ L 091, 31.03.2001, p.78 Rozhodnutí Komise 2001/252/ES ze dne 21. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/424/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovozy produkty rybolovu a akvakultury pocházejících z Malediv (oznámeno pod číslem K(2001) 739)
32001D0253 OJ L 091, 31.03.2001, p.81 Rozhodnutí Komise 2001/253/ES ze dne 21. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/538/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovozy produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Japonska (oznámeno pod číslem K(2001) 741)
32001D0254 OJ L 091, 31.03.2001, p.85 Rozhodnutí Komise 2001/254/ES ze dne 21. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/324/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovozy produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indonésie (oznámeno pod číslem K(2001) 748)
32001D0255 OJ L 091, 31.03.2001, p.89 Rozhodnutí Komise 2001/255/ES ze dne 21. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/20/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, jež splňují rovnocenné podmínky pro výrobu a umísťování mlžů, ježovek, pláštěnců a mořských plžů na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 751)
32001D0257 OJ L 091, 31.03.2001, p.98 Rozhodnutí Komise 2001/257/ES ze dne 30. března 2001, kterým se za použití článku 13 směrnice 85/511/EHS stanovují podmínky boje proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a její eradikace (oznámeno pod číslem K(2001) 1041) (1)
32001D0258 OJ L 093, 03.04.2001, p.38 Rozhodnutí Rady 2001/258/ES ze dne 15. března 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Island a Norským královstvím o kritériích a mechanismech odpovědnosti států za přezkoumání žádostí o azyl, které byly podány v některém členském státě nebo na Islandu či v Norsku
32001D0259 OJ L 093, 03.04.2001, p.48 Rozhodnutí Komise 2001/259/ES ze dne 31. ledna 2001 o systému státních podpor, které Řecko navrhuje ve prospěch pěstitelů ovoce a zeleniny (oznámeno pod číslem K(2001) 323)
32001D0260 OJ L 093, 03.04.2001, p.53 Rozhodnutí Komise 2001/260/ES ze dne 21. března 2001 o základních parametrech povelového a signalizačního subsystému transevropského vysokorychlostního železničního systému, který je v příloze II odst. 3 ke směrnici 96/48/ES uveden jako “ERTMS charakteristiky” (oznámeno pod číslem K(2001) 746) (1)
32001D0261 OJ L 093, 03.04.2001, p.57 Rozhodnutí Komise 2001/261/ES ze dne 22. března 2001, kterým se stanovují data, ke kterým mají být Španělsku odečteny výdaje, které jsou vyloučeny z financování měsíčních záloh Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 747)
32001D0262 OJ L 093, 03.04.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/262/ES ze dne 2. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních, která se týkají slintavky a kulhavky v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1035) (1)
32001D0263 OJ L 093, 03.04.2001, p.59 Rozhodnutí Komise 2001/263/ES ze dne 2. dubna 2001 o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce, ve všech členských státech a kterým se popáté mění rozhodnutí 2001/172/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1037) (1)
32001D0264 OJ L 101, 11.04.2001, p.1a Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají předpisy Rady týkající se zabezpečení
32001D0265 OJ L 108, 18.04.2001, p.4 Rozhodnutí Rady 2001/265/ES ze dne 19. března 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, kterou se stanovují některé podmínky silniční přepravy zboží a podpory kombinované dopravy
32001D0266 OJ L 108, 18.04.2001, p.27 Rozhodnutí Rady 2001/266/ES ze dne 19. března 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou, kterou se stanovují některé podmínky silniční přepravy zboží a podpory kombinované dopravy
32001D0268 OJ L 094, 04.04.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/268/ES ze dne 3. dubna 2001, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1039)
32001D0269 OJ L 094, 04.04.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/269/ES ze dne 3. dubna 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2001/208/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se slintavky a kulhavky ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 1052)
32001D0270 OJ L 094, 04.04.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/270/ES ze dne 29. března 2001, kterým se, pokud jde o dovozy ze třetích zemí, mění rozhodnutí 2000/418/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 830)
32001D0271 OJ L 097, 06.04.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/271/ES ze dne 14. prosince 1999, kterým se podle článku 14 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ukládají pokuty za uvedení nesprávných a klamavých informací v hlášení a chybných údajů v odpověď na žádost o informace (Případ č. IV/M.1610 — Deutsche Post/trans-o-flex)(oznámeno pod číslem K(1999) 4502)
32001D0272 OJ L 097, 06.04.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/272/ES ze dne 14. března 2000 o novém vymezení navrhovaných oblastí v rámci úkolu společného zájmu “Zlepšování regionální hospodářské struktury v Německu” v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2003 — Západní Německo a Berlín (oznámeno pod číslem K(2000) 809)
32001D0274 OJ L 095, 05.04.2001, p.18 Rozhodnutí Komise 2001/274/ES ze dne 11. dubna 2000 o opatřeních, která EFR uplatňuje vůči některým firmám papírenského průmyslu (oznámeno pod číslem K(2000) 1061)
32001D0275 OJ L 095, 05.04.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/275/ES ze dne 20. března 2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2000/596/ES, pokud jde o financovatelnost výdajů a zprávy o provádění v rámci akcí spolufinancovaných Evropským uprchlickým fondem (oznámeno pod číslem K(2001) 736)
32001D0276 OJ L 095, 05.04.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/276/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Argentině mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Ameriky (oznámeno pod číslem K(2001) 1040)
32001D0278 OJ L 096, 06.04.2001, p.18 Rozhodnutí Rady 2001/278/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým je jmenován jeden člen Výboru regionů za Rakousko
32001D0279 OJ L 096, 06.04.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/279/ES ze dne 5. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/246/ES, kterým se stanovují podmínky boje proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku a její eradikace za použití článku 13 směrnice 85/511/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 1070)
32001D0281 OJ L 098, 07.04.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/281/ES ze dne 28. března 2001, kterým se dočasně upravuje obchodování s osivem některých druhů, které nesplňují požadavky směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS nebo 69/208/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 784)
32001D0282 OJ L 098, 07.04.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/282/ES ze dne 6. dubna 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřením týkajících se slintavky a kulhavky v Nizozemsku
32001D0287 OJ L 099, 10.04.2001, p.9 Rozhodnutí Komise 2001/287/ES ze dne 2. dubna 2001, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění mesolforunu methylu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 1000) (1)
32001D0288 OJ L 099, 10.04.2001, p.11 Rozhodnutí Komise 2001/288/ES ze dne 3. dubna 2001, kterým se mění směrnice Rady 93/53/EHS, kterým se s ohledem na seznam vnitrostátních referenčních laboratoří pro onemocnění ryb zavádějí minimální opatření Společenství týkající se kontroly některých onemocnění (oznámeno pod číslem K(2001) 1012)
32001D0291 OJ L 100, 11.04.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/291/ES ze dne 29. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/94/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro vývoz spermatu prasat ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 950)
32001D0292 OJ L 100, 11.04.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/292/ES ze dne 29. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, kterým se uznává, že některé členské státy nebo regiony splňují požadavky týkající se brucelózy (Brucella melitensis) a kterým se jim přiznává status – členský stát nebo region oficiálně nenapadený nákazou (oznámeno pod číslem K(2001) 952)
32001D0293 OJ L 100, 11.04.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/293/ES ze dne 30. března 2001, kterým se mění směrnice Rady 95/70/ES, kterým se s ohledem na seznam vnitrostátních referenčních laboratoří pro onemocnění mlžů zavádějí minimální opatření Společenství týkající se dohledu na některými onemocněními ohrožujícími mlže (oznámeno pod číslem K(2001) 978)
32001D0294 OJ L 100, 11.04.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/294/ES ze dne 30. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/361/ES, kterým se stanovuje seznam schválených oblastí a rybích farem, pokud jde o infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 979)
32001D0295 OJ L 100, 11.04.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 2001/295/ES ze dne 10.dubna 2001, kterým se stanovují opatření, jež mají být učiněna před uvolněním omezení prováděných v souladu s článkem 9 směrnice Rady 85/511/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 1094)
32001D0296 OJ L 102, 12.04.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/296/ES ze dne 29. března 2001, kterým se laboratoře opravňují k provádění kontrol účinnosti vakcinace proti vzteklině u některých domácích masožravců(oznámeno pod číslem K(2001) 951)
32001D0297 OJ L 102, 12.04.2001, p.61 Rozhodnutí Komise 2001/297/ES ze dne 30. března 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat ve Svazijsku mění rozhodnutí 1999/283/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 963)
32001D0298 OJ L 102, 12.04.2001, p.63 Rozhodnutí Komise 2001/298/ES ze dne 30. března 2001, kterým se mění přílohy ke směrnicím Rady 64/432/EHS, 90/426/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS a k rozhodnutí Komise 94/273/ES týkající se ochrany zvířat během přepravy (oznámeno pod číslem K(2001) 965)
32001D0299 OJ L 102, 12.04.2001, p.69 Rozhodnutí Komise 2001/299/ES ze dne 30. března 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/85/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet čerstvé drůbeží maso (oznámeno pod číslem K(2001) 980)
32001D0300 OJ L 102, 12.04.2001, p.71 Rozhodnutí Komise 2001/300/ES ze dne 30. března 2001 o spolupráci Společenství s Potravinovou a zemědělskou organizací týkající se zejména činností, které uskutečňuje Evropská komise pro boj proti slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2001) 984)
32001D0301 OJ L 102, 12.04.2001, p.73 Rozhodnutí Komise 2001/301/ES ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanovuje forma spolupráce mezi hostitelským centrem ANIMO a členskými státy (oznámeno pod číslem K(2001) 1100)
32001D0302 OJ L 104, 13.04.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/302/ES ze dne 11. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/263/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce, ve všech členských státech (oznámeno pod číslem K(2001) 1105)
32001D0303 OJ L 104, 13.04.2001, p.3 Rozhodnutí Komise 2001/303/ES ze dne 11. dubna 2001, kterým se stanovují podmínky boje proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku a její eradikace za použití článku 13 směrnice 85/511/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 1107)
32001D0304 OJ L 104, 13.04.2001, p.6 Rozhodnutí Komise 2001/304/ES ze dne 11. dubna 2001 o značení a používání některých živočišných produktů v souvislosti s rozhodnutím 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1114)
32001D0305 OJ L 104, 13.04.2001, p.9 Rozhodnutí Komise 2001/305/ES ze dne 11. dubna 2001 o značení a používání některých živočišných produktů v souvislosti s rozhodnutím 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1117)
32001D0306 OJ L 104, 13.04.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/306/ES ze dne 11. dubna 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1123)
32001D0307 OJ L 107, 18.04.2001, p.24 Rozhodnutí Rady 2001/307/ES ze dne 9. dubna 2001, kterým je jmenován jeden náhradník Výboru regionů za Nizozemsko
32001D0308 OJ L 107, 18.04.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/308/ES ze dne 31. ledna 2001 o postupu prokazování shody výrobků pro stavebnictví podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o pracovní oděvy (oznámeno pod číslem K(2000) 4359)
32001D0311 OJ L 109, 19.04.2001, p.62 Rozhodnutí Komise 2001/311/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se posedmé mění rozhodnutí 95/124/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 1017) (1)
32001D0312 OJ L 109, 19.04.2001, p.66 Rozhodnutí Komise 2001/312/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/574/ES o některých ochranných opatřeních v případě infekční anémie u lososovitých na Faerských ostrovech (oznámeno pod číslem K(2001) 1019) (1)
32001D0313 OJ L 109, 19.04.2001, p.67 Rozhodnutí Komise 2001/313/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 1999/766/ES o některých ochranných opatřeních v případě infekční anémie u lososovitých v Norsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1027) (1)
32001D0314 OJ L 109, 19.04.2001, p.68 Rozhodnutí Komise 2001/314/ES ze dne 10. dubna 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložilo Lucembursko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 1045)
32001D0315 OJ L 109, 19.04.2001, p.69 Rozhodnutí Komise 2001/315/ES ze dne 18. dubna 2001, na základě kterého se členským státům umožňuje prodloužit prozatímní povolení, která byla poskytnuta pro nové účinné látky - flupyrsulfuron-methyl, carfentrazone-ethyl, famoxadon, prosulfuron, isoxaflutol, flurtamon, ethoxysulfuron, paecilomyces fumosoroseus, a cyclanilid (oznámeno pod číslem K(2001) 1090) (1)
32001D0316 OJ L 109, 19.04.2001, p.72 Rozhodnutí Komise 2001/316/ES ze dne 17. dubna 2001, kterým se pošesté mění rozhodnutí 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1121) (1)
32001D0317 OJ L 109, 19.04.2001, p.74 Rozhodnutí Komise 2001/317/ES ze dne 18. dubna 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/263/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce, ve všech členských státech (oznámeno pod číslem K(2001) 1116) (1)
32001D0318 OJ L 109, 19.04.2001, p.75 Rozhodnutí Komise 2001/318/ES ze dne 18. dubna 2001, kterým se posedné mění rozhodnutí 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1134) (1)
32001D0319 OJ L 111, 20.04.2001, p.15 Rozhodnutí Rady 2001/319/ES ze dne 29. ledna 2001 o podpisu Úmluvy o zachování a správě rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku jménem Evropského společenství
32001D0320 OJ L 111, 20.04.2001, p.29 Rozhodnutí Rady 2001/320/ES ze dne 9. dubna 2001 o zpřístupnění některých kategorií dokumentů Rady veřejnosti
32001D0322 OJ L 112, 21.04.2001, p.17 Rozhodnutí Komise 2001/322/ES ze dne 20. dubna 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Argentině mění rozhodnutí 2001/276/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1133) (1)
32001D0323 OJ L 113, 24.04.2001, p.8 Rozhodnutí Komise 323/2001/ESUO ze dne 29. listopadu 2000 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytnout pěti ocelárnám ESUO (oznámeno pod číslem K(2000) 3933) (1)
32001D0324 OJ L 113, 24.04.2001, p.14 Rozhodnutí Komise 2001/324/ES ze dne 23. dubna 2001, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1147) (1)
32001D0325 OJ L 115, 25.04.2001, p.7 Rozhodnutí Komise 2001/325/ES ze dne 24. dubna 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Uruguay mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Ameriky (oznámeno pod číslem K(2001) 1145) (1)
32001D0326 OJ L 115, 25.04.2001, p.11 Rozhodnutí Komise 2001/326/ES ze dne 24. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/257/ES, kterým se za použití článku 13 směrnice 85/511/EHS stanovují podmínky boje proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a její eradikace (oznámeno pod číslem K(2001) 1148) (1)
32001D0327 OJ L 115, 25.04.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/327/ES ze dne 24. dubna 2001 o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/263/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1149) (1)
32001D0329 OJ L 116, 26.04.2001, p.32 Rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24. dubna 2001, kterým se aktualizuje část VI a přílohy 3, 6 a 13 ke společným konsulárním pokynům a přílohy 5 části a), přílohy 6 části a) a přílohy 8 ke společnému manuálu
32001D0330 OJ L 124, 04.05.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/330/ES ze dne 9. dubna 2001 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským společenstvím na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé
32001D0332 OJ L 118, 27.04.2001, p.47 Rozhodnutí Rady 2001/332/ES ze dne 26. února 2001 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a spolupráci
32001D0333 OJ L 118, 27.04.2001, p.57 Rozhodnutí Komise 2001/333/ES ze dne 13. února 2001 o rozdělování množství kontrolovaných látek povolených ve Společenství v roce 2001 k základnímu použití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které způsobují ztenčování ozónové vrstvy (oznámeno pod číslem K(2000) 4153) (1)
32001D0334 OJ L 120, 28.04.2001, p.33 Rozhodnutí Rady 2001/334/ES ze dne 9. dubna 2001 o uzavření konzultací s republikou Fidžijské ostrovy podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT a ES
32001D0336 OJ L 120, 28.04.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/336/ES ze dne 18. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES o vypracování prozatímního seznamu provozoven třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet mleté maso a masové přípravky (oznámeno pod číslem K(2001) 1075)(1)
32001D0338 OJ L 120, 28.04.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/338/ES ze dne 27. dubna 2001 o některých ochranných opatřeních týkajících se mlžů z Peru (oznámeno pod číslem K(2001) 1180)(1)
32001D0339 OJ L 121, 01.05.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/339/ES ze dne 18. dubna 2001 o výměně dopisů, kterou se mění bod B přílohy k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a kontrole názvů vín (oznámeno pod číslem K(2001) 1080)
32001D0340 OJ L 122, 03.05.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 340/2001/ESUO ze dne 13. února 2001, na základě kterého je Spojené království oprávněno poskytnout podporu uhelnému průmyslu za období od 17. dubna 2000 do 31. prosince 2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 401) (1)
32001D0341 OJ L 122, 03.05.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/341/ES ze dne 19. dubna 2001 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství pracujících v oblasti veřejného veterinárního zdraví (biologická rizika) (oznámeno pod číslem K(2001) 1091)
32001D0342 OJ L 122, 03.05.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/342/ES ze dne 19. dubna 2001 o žádostech o udělení výjimky, které přeložilo Nizozemsko podle čl. 8 odst. 2) písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2001) 1092)
32001D0343 OJ L 122, 03.05.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/343/ES ze dne 19. dubna 2001 o žádostech o udělení výjimky, které předložila Itálie podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2001) 1093)
32001D0344 OJ L 122, 03.05.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/344/ES ze dne 19. dubna 2001 o žádostech o udělení výjimky, které předložilo Lucembursko podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2001) 1096)
32001D0345 OJ L 122, 03.05.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/345/ES ze dne 2. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/304/ES o označování a používání některých živočišných produktů s ohledem na rozhodnutí 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1208) (1)
32001D0346 OJ L 123, 04.05.2001, p.23 Rozhodnutí Rady 2001/346/ES ze dne 24. dubna 2001, na základě kterého je Portugalská republika oprávněna prodloužit do 9. dubna 2002 Dohodu s Jihoafrickou republikou o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu
32001D0347 OJ L 123, 04.05.2001, p.24 Rozhodnutí Rady 2001/347/ES ze dne 24. dubna 2001, na základě kterého je Španělské království oprávněno prodloužit do 7. března 2002 Dohodu s Jihoafrickou republikou o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu
32001D0348 OJ L 123, 04.05.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/348/ES ze dne 23. dubna 2001, kterým se podle nařízení (ES) č. 2777/2000 v odvětví hovězího masa stanovují zvláštní opatření pro Rakousko (oznámeno pod číslem K(2001) 1109)
32001D0349 OJ L 123, 04.05.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/349/ES ze dne 3. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/263/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1214) (1)
32001D0351r OJ L 313, 30.11.2001, p.60 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/351/ES, kterým se stanovují analytické metody, plány odběru vzorků a maximální limity mědi v produktech rybolovu (OJ L 77 ze dne 16.3.2001)
32001D0351r OJ L 321, 06.12.2001, p.40 Oprava, kterou se zrušuje oprava k rozhodnutí Komise 2001/351/ES, kterým se stanovují analytické metody, plány odběru vzorků a maximální limity pro rtuť v produktech rybolovu
32001D0353 OJ L 125, 05.05.2001, p.24 Rozhodnutí Rady 2001/353/ES ze dne 9. dubna 2001, kterým se stanovují nové zásady pro akce a opatření, jež mají být přijaty na základě víceletého programu na podporu mezinárodní spolupráce v energetice (1998 až 2002) podle víceletého rámcového programu akcí v odvětví energetiky a související opatření
32001D0354 OJ L 125, 05.05.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/354/ES ze dne 20. března 2001 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (Případ COMP/35.141 — Deutsche Post AG) (oznámeno pod číslem K(2001) 728) (1)
32001D0355 OJ L 125, 05.05.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/355/ES ze dne 19. dubna 2001 o prodloužení výjimky, která byla Německu poskytnuta podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2001) 1095)
32001D0356 OJ L 125, 05.05.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/356/ES ze dne 4. května 2001 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/172/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1406)(1)
32001D0362 OJ L 129, 11.05.2001, p.38 Rozhodnutí Komise 2001/362/ES ze dne 27. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory poskytované za soukromé skladování olivového oleje podle třetího dílčího veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 327/2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 892)
32001D0363 OJ L 129, 11.05.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/363/ES ze dne 27. dubna 2001, kterým se mění seznam oblastí v Itálii, které přicházejí v úvahu pro Cíl 2 Strukturálních fondů v období od roku 2000 do roku 2006 (oznámeno pod číslem K(2001) 1073)
32001D0364 OJ L 129, 11.05.2001, p.47 Rozhodnutí Komise 2001/364/ES ze dne 10. května 2001, kterým se popáté mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1429) (1)
32001D0365 OJ L 135, 17.05.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/365/ES ze dne 4. dubna 2001 o uzavření Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32001D0366 OJ L 135, 17.05.2001, p.35 Rozhodnutí Rady 2001/366/ES ze dne 4. dubna 2001 o uzavření Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
32001D0368 OJ L 130, 12.05.2001, p.39 Rozhodnutí Rady 2001/368/ES, EURATOM ze dne 7. května 2001 o úpravě náhrad vyplácených členům a náhradníkům Hospodářského a sociálního výboru
32001D0369 OJ L 130, 12.05.2001, p.40 Rozhodnutí Rady 2001/369/ES ze dne 7. května 2001, kterým jsou jmenováni dva členové Výboru regionů za Spojené království
32001D0370 OJ L 130, 12.05.2001, p.41 Rozhodnutí Rady 2001/370/ES ze dne 7. května 200, kterým je jmenován náhradník Výboru regionů za Portugalsko
32001D0371 OJ L 130, 12.05.2001, p.42 Rozhodnutí Komise 2001/371/ES ze dne 21. prosince 2000 o osvobození od daně z nerostných zdrojů, kterou hodlá Nizozemsko udělit podle zákona o hnojivech (oznámeno pod číslem K(2000) 4404)
32001D0372 OJ L 130, 12.05.2001, p.47 Rozhodnutí Komise 2001/372/ES ze dne 11. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/356/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1437) (1)
32001D0376 OJ L 132, 15.05.2001, p.17 Rozhodnutí Komise 2001/376/ES ze dne 18. dubna 2001 o opatřeních, jež je nezbytné učinit z důvodu výskytu bovinní spongiformní encefalopatie v Portugalsku, a o provádění databázového systému vývozu (oznámeno pod číslem K(2001) 834) (1)
32001D0377 OJ L 132, 15.05.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/377/ES ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpory poskytované za soukromé skladování olivového oleje podle druhého dílčího veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 327/2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 847)
32001D0378 OJ L 132, 15.05.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/378/ES ze dne 14. května 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2001) 1438) (1)
32001D0379 OJ L 134, 17.05.2001, p.40 Rozhodnutí Rady 2001/379/ES ze dne 4. dubna 2001 o schválení Protokolu k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší těžkými kovy jménem Evropského společenství
32001D0380 OJ L 134, 17.05.2001, p.65 Rozhodnutí Komise 2001/380/ES ze dne 14. května 2001, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Bulharské republice v období před přistoupením (oznámeno pod číslem K(2001) 1428)
32001D0381 OJ L 134, 17.05.2001, p.67 Rozhodnutí Komise 2001/381/ES ze dne 16. května 2001, kterým je uznán závazek vzniklý ve spojitosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruska (oznámeno pod číslem K(2001) 1446)
32001D0382 OJ L 137, 19.05.2001, p.25 Rozhodnutí Rady 2001/382/ES ze dne 14. května 2001 o finančním příspěvku Společenství v případě některých výdajů na provádění určitých správních opatření týkajících se vysoce migrujících ryb
32001D0382r OJ L 212, 07.08.2001, p.44 Oprava k rozhodnutí Rady 2001/382/ES ze dne 14. května 2001 o finančním příspěvku Společenství v případě některých výdajů na provádění určitých správních opatření týkajících se vysoce migrujících ryb (Úř. věst. č. L 137 ze dne 19.5.2001)
32001D0383 OJ L 137, 19.05.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/383/ES ze dne 3. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/666/ES, kterým se stanovují zdravotní požadavky a veterinární osvědčení pro dovoz jiných ptáků než drůbeže a podmínky karantény (oznámeno pod číslem K(2001) 1168)(1)
32001D0384 OJ L 137, 19.05.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/384/ES ze dne 3. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/418/ES, pokud jde o dovozy z Brazílie a Singapuru (oznámeno pod číslem K(2001) 1170) (1)
32001D0385 OJ L 137, 19.05.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/385/ES ze dne 4. května 2001, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění RH 2485 (metoxyfenozid) do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 1179) (1)
32001D0386 OJ L 137, 19.05.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/386/ES ze dne 15. května 2001, kterým se stanovuje maximální výše podpor poskytovaných za soukromé skladování olivového oleje podle čtvrtého dílčího veřejného nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 327/2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 1235)
32001D0387 OJ L 137, 19.05.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/387/ES ze dne 15. května 2001, kterým se Španělsku poskytuje dvouleté přechodné období za účelem dosažení souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 1415)
32001D0388 OJ L 137, 19.05.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/388/ES ze dne 18. května 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Uruguay mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Ameriky (oznámeno pod číslem K(2001) 1463)(1)
32001D0389 OJ L 137, 19.05.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/389/ES ze dne 18. května 2001, kterým se pošesté mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1478)(1)
32001D0391 OJ L 138, 22.05.2001, p.21 Rozhodnutí Rady 2001/391/ES ze dne 14. května 2001, kterým je jmenován jeden člen Výboru regionů za Belgii
32001D0392 OJ L 138, 22.05.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/392/ES ze dne 4. května 2001, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 1172)(1)
32001D0393 OJ L 138, 22.05.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/393/ES ze dne 4. května 2001, kterým se stanovují veterinární předpisy a osvědčení pro dovoz vajec neobsahujících udané patogeny z nečlenských zemí a kterým se stanovuje seznam nečlenských zemí, z nichž členské státy mohou taková vejce dovážet (oznámeno pod číslem K(2001) 1174)(1)
32001D0394 OJ L 138, 22.05.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/394/ES ze dne 21. května 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2001) 1479)(1)
32001D0395 OJ L 139, 23.05.2001, p.14 Rozhodnutí Rady 2001/395/ES ze dne 14. května 2001 o přistoupení Evropského společenství k nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 13-H o schvalování brzdných komponentů u osobních automobilů
32001D0396 OJ L 139, 23.05.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/396/ES ze dne 4. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanovuje seznam provozoven třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet králičí maso a maso chovné zvěřiny - běžců (oznámeno pod číslem K(2001) 1173)(1)
32001D0397 OJ L 139, 23.05.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/397/ES ze dne 7. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/483/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti u myček nádobí (oznámeno pod číslem K(2001) 1187) (1)
32001D0398 OJ L 140, 24.05.2001, p.65 Rozhodnutí Komise 2001/398/ES ze dne 17. ledna 2001 o státní podpoře, kterou má Spojené království v úmyslu poskytnout ve prospěchi Nissan Motor Manufacturing Ltd (oznámeno pod číslem K(2001) 164) (1
32001D0399 OJ L 140, 24.05.2001, p.69 Rozhodnutí Komise 2001/399/ES ze dne 7. května 2001, kterým se uznává funkčnost francouzské databáze hovězího dobytka(oznámeno pod číslem K(2001) 1183) (1)
32001D0400 OJ L 140, 24.05.2001, p.70 Rozhodnutí Komise 2001/400/ES ze dne 17. května 2001, kterým se v případě Čínské lidové republikymění příloha k rozhodnutí Komise 97/4/ES, kterým se stanovuje prozatímní seznam provozoven třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet čerstvé drůbeží maso (oznámeno pod číslem K(2001) 1425) (1)
32001D0404 OJ L 142, 29.05.2001, p.7 Rozhodnutí Rady 2001/404/ES ze dne 28. května 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí pro česnek, jež jsou uvedeny v plánu CXL, který je součástí přílohy k GATT
32001D0405 OJ L 142, 29.05.2001, p.10 Rozhodnutí Komise 2001/405/ES ze dne 4. května 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti u výrobků z hedvábného papíru (oznámeno pod číslem K(2001) 1175)
32001D0410 OJ L 145, 31.05.2001, p.49 Rozhodnutí Komise 2001/410/ES ze dne 30. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Brazílii mění rozhodnutí 2001/388/ES, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Uruguay mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Ameriky (oznámeno pod číslem K(2001) 1534) (1)
32001D0411 OJ L 148, 01.06.2001, p.78 Rozhodnutí Rady 2001/411/EURATOM ze dne 8. března 2001, na základě kterého Komise schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, které zastupuje Komise, a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických v oblasti výzkumu a rozvoje fúzí
32001D0412 OJ L 148, 01.06.2001, p.79 Rozhodnutí Komise 2001/412/EURATOM ze dne 21. března 2001 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, které zastupuje Komise, a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických v oblasti výzkumu a rozvoje fúzí (oznámeno pod číslem K(2001) 735)
32001D0414 OJ L 149, 02.06.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/414/ES ze dne 18. května 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložilo Německo podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999(oznámeno pod číslem K(2001) 1432)
32001D0415 OJ L 149, 02.06.2001, p.38 Rozhodnutí Komise 2001/415/ES ze dne 1. června 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/356/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1556) (1)
32001D0416 OJ L 149, 02.06.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/416/ES ze dne 1. června 2001, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2001) 1557)(1)
32001D0417 OJ L 152, 07.06.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/417/ES ze dne 1. prosince 1999, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1601 — AlliedSignal/Honeywell) nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (oznámeno pod číslem K(1999) 4057) (1)
32001D0418 OJ L 152, 07.06.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/418/ES ze dne 7. června 2000 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ COMP/36.545/F3 — Amino Acids) (oznámeno pod číslem K(2000) 1565) (1)
32001D0421 OJ L 151, 07.06.2001, p.34 Rozhodnutí Rady 2001/421/ES ze dne 28. května 2001, na základě kterého se jménem Evropského společenství uzavírá výměna dopisů zaznamenávající společné ujednání o přistoupení Korejské republiky ke společnému ujednání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, Japonskem, Austrálií, Kanadou, Norskem a Švýcarskem o zásadám mezinárodní spolupráce při výzkumných a vývojových činnostech v oblasti inteligentních výrobních systémů
32001D0422 OJ L 151, 07.06.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/422/ES ze dne 21. května 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložilo Rakousko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 1442)
32001D0423 OJ L 151, 07.06.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/423/ES ze dne 22. května 2001 o právních úpravách týkající se zveřejňování nebo šíření statistických údajů shromážděných podle směrnice Rady 95/64/ES o výsledcích statistik v případě námořní přepravy zboží a osob (oznámeno pod číslem K(2001) 1456) (1
32001D0425 OJ L 151, 07.06.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/425/ES ze dne 23. května 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložilo Španělsko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 1466)
32001D0426 OJ L 151, 07.06.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/426/ES ze dne 6. června 2001, kterým se po osmé mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních prosti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1598) (1)
32001D0428 OJ L 153, 08.06.2001, p.28 Rozhodnutí Rady 2001/428/ES ze dne 22. května 2001 o poskytování výjimečné národní podpory ze strany portugalské vlády na destilaci některých vinařských produktů
32001D0429 OJ L 153, 08.06.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/429/ES ze dne 21. května 2001, kterým se vyšetřování překážek obchodu ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 3286/94 spočívajících v obchodních praktikách, které Brazílie prosazuje v případě dovozu textilních výrobků a sorbitolu (oznámeno pod číslem K(2001) 1449)
32001D0430 OJ L 153, 08.06.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/430/ES ze dne 7. června 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2001/356/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1605) (1)
32001D0431 OJ L 154, 09.06.2001, p.22 Rozhodnutí Rady 2001/431/ES ze dne 28. května 2001 o finančním příspěvku Společenství na některé výdaje, které vznikly členským státům při provádění systému kontroly, dohledu a dozoru nad společnou politikou pro rybolov
32001D0432 OJ L 154, 09.06.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/432/ES ze dne 12. července 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M. 1813 — Industri Kapital (Nordkem/Dyno) (oznámeno pod číslem K(2000) 1988) (1)
32001D0433 OJ L 154, 09.06.2001, p.61 Rozhodnutí Komise 2001/433/ES ze dne 21. května 2001 o nákupu vakcín proti katarální horečce ovcí a zásobování banky Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 1440)
32001D0434 OJ L 151, 07.06.2001, p.42 Rozhodnutí Komise 2001/424/ES ze dne 23. května 2001, na základě kterého se povoluje uvádět na trh pasteurizované přípravky na bázi ovoce vyrobené za použití vysokotlaké pasteurizace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2001) 1462)
32001D0434 OJ L 154, 09.06.2001, p.63 Rozhodnutí Komise 2001/434/ES ze dne 21. května 2001, kterým se v odvětví hovězího masa stanovují zvláštní opatření pro Německo podle nařízení (ES) č. 2777/2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 1441)
32001D0435 OJ L 154, 09.06.2001, p.64 Rozhodnutí Komise 2001/435/ES ze dne 21. května 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložila Francie podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 1443)
32001D0436 OJ L 154, 09.06.2001, p.65 Rozhodnutí Komise 2001/436/ES ze dne 22. května 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložilo Portugalsko podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 1458)
32001D0437 OJ L 154, 09.06.2001, p.66 Rozhodnutí Komise 2001/437/ES ze dne 8. června 2001, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2001/356/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1609) (1)
32001D0439 OJ L 155, 12.06.2001, p.11 Rozhodnutí Rady 2001/439/ES ze dne 5. června 2001, kterým se Belgickému království v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS povoluje uplatňování odlišné sazby spotřební daně bezolovnatého disel a benzínu s nízkým obsahem síry
32001D0440 OJ L 155, 12.06.2001, p.13 Rozhodnutí Komise 2001/440/ES ze dne 29. května 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/83/ES, kterým se uznávají některé třetí země a některé oblasti třetích zemí jako nezasažené Xanthomonas campestris (všechny kmeny pathogenic k Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny pathogenic k Citrus) (oznámeno pod číslem K(2001) 1484)
32001D0441 OJ L 155, 12.06.2001, p.15 Rozhodnutí Komise 2001/441/ES ze dne 29. května 2001, kterým se členským státům povoluje udělit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES týkající se sazenic jahod (Fragaria L.) určených k výsadbě intended pro planting, other than seeds, pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2001) 1485)
32001D0456 OJ L 157, 14.06.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/456/ES ze dne 13. června 2001, kterým se po deváté mění rozhodnutí 2001/223/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1638) (1)
32001D0457 OJ L 159, 15.06.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/457/ES ze dne 14. června 2001 o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1653) (1)
32001D0460 OJ L 161, 16.06.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/460/ES ze dne 15. června 2001, kterým se ukončuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 2450/98, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo na dovoz nerezových tyčí pocházejících z Indie (oznámeno pod číslem K(2001) 1612)
32001D0461 OJ L 162, 19.06.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/461/ES ze dne 15. června 2001, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Estonské republice v období před přistoupením (oznámeno pod číslem K(2001) 1949)
32001D0462 OJ L 162, 19.06.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátech úředníků pověřených výslechem v některých řízeních týkajících se hospodářské soutěže (oznámeno pod číslem K(2001) 1461) (1)
32001D0463 OJ L 166, 21.06.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/463/ES ze dne 20. dubna 2001 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (Případ COMP D3/34493 — DSD) (oznámeno pod číslem K(2001) 1106) (1)
32001D0466 OJ L 163, 20.06.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 466/2001/ESUO ze dne 21. prosince 2000 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytnout ve prospěch ocelářských společností Lucchini SpA a Siderpotenza SpA (oznámeno pod číslem K(2000) 4368) (1)
32001D0467 OJ L 163, 20.06.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/467/ES ze dne 5. června 2001, kterým se pošesté prodlužuje platnost rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předmety péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího nekterého ftaláty (oznámeno pod císlem C(2001) 1540) (1)
32001D0468 OJ L 163, 20.06.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/468/ES ze dne 8. června 2001, kterým se povolují způsoby klasifikace jatečně opracovaných těl prasat v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 1568)
32001D0468r OJ L 244, 14.09.2001, p.39 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/468/ES ze dne 8. června 2001, kterým se povolují metody klasifikace jatečně opracovaných trupů prasat v Itálii (Úř. věst. č. L 163 ze dne 20.6.2001)
32001D0469 OJ L 172, 26.06.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/469/ES ze dne 14. května 2001 o uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářského vybavení jménem Evropského společenství
32001D0470 OJ L 174, 27.06.2001, p.25 Rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001, kterým se zřizuje Evropská soudní síť pro občanskoprávní a komerční záležitosti
32001D0471 OJ L 165, 21.06.2001, p.48 Rozhodnutí Komise 2001/471/ES ze dne 8. června 2001, kterým se stanovují zásady pravidelných kontrol všeobecné hygieny, které provádějí provozovatelé zařízení v souladu se směrnicí 64/433/EHS o hygienických podmínkách výroby a uvádění čerstvého masa na trh a směrnice 71/118/EHS o hygienických problémech ohrožujících výrobu a uvádění čerstvého drůbežího masa na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 1561) (1)
32001D0473 OJ L 167, 22.06.2001, p.20 Rozhodnutí Rady 2001/473/ES ze dne 4. dubna 2001 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Republikou Čile, kterou se k Rámcové dohodě o spolupráci v celních otázkách mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Republikou Čile na straně druhé připojuje Protokol s vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách
32001D0474 OJ L 167, 22.06.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/474/ES ze dne 8. května 2001 o zúčtování výdajů členských států financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EZOZF), záruční sekcí pro finanční rok 2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 1192)
32001D0475 OJ L 167, 22.06.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/475/ES ze dne 12. června 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložila Itálie podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 1581)
32001D0477 OJ L 171, 26.06.2001, p.10 Rozhodnutí Rady 2001/477/ES ze dne 19. června 2001 o poskytování výjimečné národní podpory ze strany vlády Francouzské republiky na destilaci některých vinařských produktů
32001D0478 OJ L 171, 26.06.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/478/ES ze dne 19. dubna 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ 37.576 — nařízení UEFA o rozhlasovém a televizním vysílání) (oznámeno pod číslem K(2001) 1023) (1)
32001D0479 OJ L 173, 27.06.2001, p.44 Rozhodnutí Rady 2001/479/ES ze dne 11. června 2001, kterým je jmenován jeden člen Výboru regionů za Portugalsko
32001D0480 OJ L 173, 27.06.2001, p.45 Rozhodnutí Rady 2001/480/ES ze dne 11. června , kterým je jmenován jeden náhradník Výboru regionů za Španělsko
32001D0481 OJ L 173, 27.06.2001, p.46 Rozhodnutí Rady 2001/481/ES ze dne 11. června 2001, kterým je jmenován jeden náhradník Výboru regionů za Španělsko
32001D0482 OJ L 173, 27.06.2001, p.47 Rozhodnutí Rady 2001/482/ES ze dne 11. června , kterým je jmenován jeden řádný člen Výboru regionů za Německo
32001D0485 OJ L 176, 29.06.2001, p.64 Rozhodnutí Komise 2001/485/ES ze dne 15. června 2001, kterým se mění rozhodnutí 96/221/ES, kterým se schvaluje program předložený Dánskem a týkající se virové hemoragické septikémie pro určité geografické oblasti (oznámeno pod číslem K(2001) 1606) (1)
32001D0486 OJ L 176, 29.06.2001, p.66 Rozhodnutí Komise 2001/486/ES ze dne 15. června 2001 o finanční pomoci Společenství na eradikaci katarální horečky ovcí v Itálii v roce 2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 1613)
32001D0487 OJ L 176, 29.06.2001, p.68 Rozhodnutí Komise 2001/487/ES ze dne 18. června 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o dočasném schválení plánů reziduí třetích zemí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1614) (1)
32001D0488 OJ L 176, 29.06.2001, p.75 Rozhodnutí Komise 2001/488/ES ze dne 28. června 2001, kterým se popáté mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2001) 1687) (1)
32001D0489 OJ L 177, 30.06.2001, p.76 Rozhodnutí Komise 2001/489/ES ze dne 28. února 2001 o státní podpoře, jež má Itálie v úmyslu poskytnout ve prospěch Fiat Sata SpA at Melfi (oznámeno pod číslem K(2001) 683) (1)
32001D0490 OJ L 177, 30.06.2001, p.81 Rozhodnutí Komise 2001/490/ES ze dne 18. června 2001 o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 507/2001/ES o zřízení transevropské sítě pro shromažďování, vyhotovení a šíření statistických údajů o obchodování se zbožím v rámci Společenství a mezi Společenstvím a nečlenskými zeměmi (Edicom) (oznámeno pod číslem K(2001) 1529)
32001D0491 OJ L 177, 30.06.2001, p.90 Rozhodnutí Komise 2001/491/ES ze dne 29. června 2001 o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/457/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1734)(1)
32001D0494 OJ L 180, 03.07.2001, p.34 Rozhodnutí Komise 2001/494/ES ze dne 21. června 2001, kterým se schvaluje systém, který předložilo Spojené královstvím na odkoupení všech ryb na farmách napadených infekční anémií lososů (ISA) v Anglii, Skotsku a Walesu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/186/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1626) (1)
32001D0495 OJ L 180, 03.07.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/495/ES ze dne 2. července 2001 o některých ochranných opatřeních týkajících se živých ptáků pocházejících z Číny, Hongkongu a Macaa (oznámeno pod číslem K(2001) 1701)(1)
32001D0496 OJ L 181, 04.07.2001, p.1 Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2001 o pravidlech uplatňovaných vůči příslušníkům armády v případě dočasného přeložení ke generálnímu sekretariátu Radu za účelem vytváření vojenského řádu Evropské unie
32001D0497 OJ L 181, 04.07.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/497/ES ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1539) (1)
32001D0497r OJ L 253, 21.09.2001, p.34 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/497/ES ze dne 15. června o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (Úř. věst. č. L 181 ze dne 4.7.2001)
32001D0498 OJ L 181, 04.07.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/498/ES ze dne 19. června 2001, kterým se poosmé mění rozhodnutí 95/124/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 1627) (1)
32001D0499 OJ L 181, 04.07.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/499/ES ze dne 3. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/639/ES a 2000/773/ES o finančním příspěvku Společenství poskytovaném členským státům v roce 2001 na programy monitorování BSE (oznámeno pod číslem K(2001) 1748)
32001D0500 OJ L 182, 05.07.2001, p.1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, zjišťování, zmrazování, zabavování a konfiskaci prostředků a výnosů z trestné činnosti
32001D0501 OJ L 182, 05.07.2001, p.55 Rozhodnutí Rady 2001/501/ES ze dne 25. června 2001, kterým je jmenován jeden náhradní Výboru regionů za Belgii
32001D0502 OJ L 182, 05.07.2001, p.56 Rozhodnutí Komise 2001/502/ES ze dne 22. června 2001, kterým se upravuje uvádění na trh u osiva druhů, které nesplňují požadavky směrnice Rady 69/208/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 1294) (1)
32001D0503 OJ L 182, 05.07.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/503/ES ze dne 22. června 2001 o opatřeních týkajících se informování a publikování, jež mají učinit země využívající pomoci z nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)
32001D0505 OJ L 183, 06.07.2001, p.33 Rozhodnutí Rady 2001/505/ES ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 105 o schvalování vozidel určených pro přepravu nebezpečného zboží, pokud jde o specifické konstrukční rysy
32001D0506 OJ L 183, 06.07.2001, p.34 Rozhodnutí Rady 2001/506/ES ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 104 o schvalování zadních odrazek pro těžká nákladní vozidla a kamiony a jejich přípojná vozidla
32001D0507 OJ L 076, 16.03.2001, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 507/2001/ES ze dne 12. března 2001 o zřízení transevropské sítě pro shromažďování, vyhotovení a šíření statistických údajů o obchodování se zbožím v rámci Společenství a mezi Společenstvím a nečlenskými zeměmi (Edicom)
32001D0507 OJ L 183, 06.07.2001, p.35 Rozhodnutí Rady 2001/507/ES ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 109 o schvalování výroby protektorovaných pneumatik pro vozidla určená pro přepravu zboží nebo cestujících a jejich přípojná vozidla
32001D0508 OJ L 183, 06.07.2001, p.36 Rozhodnutí Rady 2001/508/ES ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 106 o schvalování pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla
32001D0509 OJ L 183, 06.07.2001, p.37 Rozhodnutí Rady 2001/509/ES ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů č. 108 o schvalování výroby protektorovaných pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
32001D0510 OJ L 183, 06.07.2001, p.38 Rozhodnutí Rady 2001/510/ES ze dne 25. června 2001 o uzavření konzultací s Côte d'Ivoire podle článku 96 Dohody o partnerství mezi AKT a ES
32001D0511 OJ L 183, 06.07.2001, p.42 Rozhodnutí Rady 2001/511/ES ze dne 27. června 2001 o další výjimečné finanční pomoci Kosovu
32001D0516 OJ L 186, 07.07.2001, p.34 Rozhodnutí Rady 2001/516/ES ze dne 22. května 2001 o podepsání a prozatímním uplatňování Dodatečného protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Maltskou republikou za účelem přidružení Malty k Pátému rámcovému protokolu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (1998-2002)
32001D0517 OJ L 186, 07.07.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/517/ES ze dne 13. února 2001 o státní podpoře, kterou Nizozemsko uplatňuje ve prospěch SCI-Systems (oznámeno pod číslem K(2001) 402) (1)
32001D0518 OJ L 186, 07.07.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/518/ES ze dne 6. července 2001, kterým se popáté mění rozhodnutí 2001/356/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 1791) (1)
32001D0519 OJ L 188, 10.07.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/519/ES ze dne 13. června 2000 o slučitelnosti spojování podniků se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1673 — VEBA/VIAG) (oznámeno pod číslem K(2000) 1597) (1)
32001D0520 OJ L 187, 10.07.2001, p.47 Rozhodnutí Komise 2001/520/ES ze dne 9. července 2001 o nezačlenění parathionu do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS a zrušení povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku substance (oznámeno pod číslem K(2001) 1772) (1)
32001D0521 OJ L 079, 17.03.2001, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 521/2001/ES ze dne 26. února 2001, kterým se prodlužují některé akční programy Společenství v oblasti veřejného zdraví přijaté na základě rozhodnutí č. 645/96/ES, č. 646/96/ES, č. 647/96/ES, č. 102/97/ES, č. 1400/97/ES a č. 1296/1999/ES a kterým se mění tato rozhodnutí
32001D0521 OJ L 189, 11.07.2001, p.13 Rozhodnutí Komise 2001/521/ES ze dne 13. prosince 2000 o systému podpor, které Spojené království uplatňuje vůči šesti společnostem zpracovávajícím hnůj (oznámeno pod číslem K(2000) 4070) (1)
32001D0522 OJ L 189, 11.07.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/522/ES ze dne 7. února 2001 o státní podpoře, kterou má Nizozemsko v úmyslu poskytnout Číně formou podpory na nákup plovoucího rypadla vyspělé technologie (oznámeno pod číslem K(2001) 333) (1)
32001D0523 OJ L 189, 11.07.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/523/ES ze dne 27. června 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství univerzálním čistící prostředky a čistící prostředky pro sanitární zařízení (oznámeno pod číslem K(2001) 1670) (1)
32001D0524 OJ L 190, 12.07.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/524/ES ze dne 28. června 2001 o zveřeňování odkazů na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství ve spojitosti se směrnicí 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů (oznámeno pod číslem K(2001) 1681) (1)
32001D0524r OJ L 262, 02.10.2001, p.38 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/524/ES ze dne 28. června 2001 o zveřejňování odkazů na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství ve spojitosti se směrnicí 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů (Úř. věst. č. L 190 ze dne 12.7.2001)
32001D0525 OJ L 190, 12.07.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/525/ES ze dne 28. června 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/680/ES, kterým se schvaluje pohotovostní plán kontroly influenzy ptáků a Newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2001) 1685) (1)
32001D0527 OJ L 191, 13.07.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/527/ES ze dne 6. června 2001, kterým se zřizuje Evropský výbor pro bezpečnostní předpisy (oznámeno pod číslem K(2001) 1501) (1)
32001D0528 OJ L 191, 13.07.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001, kterým se zřizuje Evropský bezpečnostní výbor (oznámeno pod číslem K(2001) 1493) (1)
32001D0529 OJ L 191, 13.07.2001, p.47 Rozhodnutí Komise 2001/529/ES ze dne 12. července 2001, na základě kterého se členským státům umožňuje prodloužit prozatímní povolení, která byla poskytnuta pro nové účinné látky kyselinu benzoovou a BAS 615H (cinidon-ethyl) (oznámeno pod číslem K(2001) 1861) (1)
32001D0530 OJ L 192, 14.07.2001, p.20 Rozhodnutí Rady 2001/530/ES, EURATOM ze dne 10. července 2001, kterým je jmenován člen Hospodářského a sociálního výboru za Spojené království
32001D0531 OJ L 192, 14.07.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/531/ES, EURATOM ze dne 27. června 2001, kterým se zřizuje Evropská poradní rada pro výzkum (oznámeno pod číslem K(2001) 1656)
32001D0532 OJ L 192, 14.07.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/532/ES ze dne 13. července 2001 o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/491/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 2223) (1)
32001D0534 OJ L 193, 17.07.2001, p.16 Rozhodnutí Rady 2001/534/ES ze dne 19. června 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islámskou spolkovou republikou Komory o rybolovu v blízkosti Komor v období od 28. února 2001 do 27. února 2004
32001D0535 OJ L 193, 17.07.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/535/ES ze dne 6. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/442/ES, kterým se stanovuje dohodovací postup v rámci zúčtování výdajů Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) – záruční sekce (oznámeno pod číslem K(2001) 1756)
32001D0536 OJ L 193, 17.07.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/536/ES ze dne 6. července 2001 o prozatímních opatřeních k zabránění zavlékání a šíření mozaikového viru Pepino, pokud jde o sazenice rajčat (oznámeno pod číslem K(2001) 1768)
32001D0537 OJ L 193, 17.07.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/537/ES ze dne 13. července 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Uruguay mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Ameriky (oznámeno pod číslem K(2001) 1892)
32001D0538 OJ L 193, 17.07.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/538/ES ze dne 13. července 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Uruguay mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí jižní Ameriky (oznámeno pod číslem K(2001) 2205)
32001D0539 OJ L 194, 18.07.2001, p.38 Rozhodnutí Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001, kterým Evropské společenství uzavírá Úmluvu o sjednocení některých pravidel mezinárodní letecké přepravy zboží (Montrealská úmluva)
32001D0540 OJ L 194, 18.07.2001, p.50 Rozhodnutí Komise 2001/540/ES ze dne 9. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/634/ES, kterým se zavádějí ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství pro matrace (oznámeno pod číslem K(2001) 1610) (1)
32001D0541 OJ L 194, 18.07.2001, p.51 Rozhodnutí Komise 2001/541/ES ze dne 9. července 2001, kterým se podeváté mění rozhodnutí 95/124/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem v Německu (oznámeno pod číslem K(2001) 1770) (1)
32001D0544 OJ L 195, 19.07.2001, p.50 Rozhodnutí Komise 2001/544/ES ze dne 26. června 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/634/ES, kterým se uznávají podniky uváděné ve spojitosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu lososa obecného chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska (oznámeno pod číslem K(2001) 1662)
32001D0545 OJ L 195, 19.07.2001, p.57 Rozhodnutí Komise 2001/545/ES ze dne 9. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/167/ES, kterým se uznávají podniky nabízené ve spojitosti s přezkumem nařízení Rady (EHS) č. 3433/91 a antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících, inter alia, z Thajska (oznámeno pod číslem K(2001) 1766)
32001D0546 OJ L 195, 19.07.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/546/ES ze dne 11. července 2001, kterým se zřizuje poradní výbor nazývají "Evropské fórum pro energetiku a dopravu" (oznámeno pod číslem K(2001) 1843)
32001D0547 OJ L 195, 19.07.2001, p.61 Rozhodnutí Komise 2001/547/ES ze dne 18. července 2001, kterým se pošesté mění pro rozhodnutí 2001/356/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království(oznámeno pod číslem K(2001) 2225)(1)
32001D0548 OJ L 196, 20.07.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/548/ES ze dne 9. července 2001, kterým se zřizuje výbor v oblasti doplňkového sociálního zabezpečení (oznámeno pod číslem K(2001) 1775) (1)
32001D0549 OJ L 197, 21.07.2001, p.38 Rozhodnutí Rady 2001/549/ES ze dne 16. července 2001 o poskytování makrofinanční pomoci Svazové republice Jugoslávii
32001D0550 OJ L 197, 21.07.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/550/ES ze dne 20. července 2001 o označování a využití vepřového maso podle článku 9 směrnice Rady 80/217/EHS ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2361) (1)
32001D0552 OJ L 199, 24.07.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/552/ES ze dne 11. července 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 98/357/ES, kterým se stanovuje seznam schválených rybích farem v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 1840) (1)
32001D0553 OJ L 199, 24.07.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/553/ES ze dne 12. července 2001, kterým se, pokud jde o infekční nekrózu krvotvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii, počtvrté mění rozhodnutí 95/125/EC o statutu Francie (oznámeno pod číslem K(2001) 1864)(1)
32001D0556 OJ L 200, 25.07.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/556/ES ze dne 11. července 2001, kterým se stanovují prozatímní seznamy provozoven třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet želatinu určenou k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2001) 1788) (1)
32001D0557 OJ L 200, 25.07.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/557/ES ze dne 11. července 2001, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vzniklé členským státům podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2001) 1795)
32001D0569 OJ L 202, 27.07.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 2001/569/ES ze dne 12. července 2001, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k článku 9 nařízení (ES) č. 690/2001 o zvláštních opatřeních na podporu trhu Francie s hovězím masem (oznámeno pod číslem K(2001) 1857)
32001D0570 OJ L 202, 27.07.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/570/ES ze dne 13. července 2001 o návrhu vnitrostátních předpisů, který oznámila Spolková republika Německo a který se týká omezení obchodování a používání organických cíničitých sloučenin (oznámeno pod číslem K(2001) 1912) (1)
32001D0571 OJ L 202, 27.07.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/571/ES ze dne 18. července 2001 o vnitrostátních předpisech v oblasti léčiv proti nespavosti, které oznámilo Německo (oznámeno pod číslem K(2001) 1974) (1)
32001D0572 OJ L 203, 28.07.2001, p.16 Rozhodnutí Rady 2001/572/ES ze dne 23. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o výdajích ve veterinární oblasti
32001D0573 OJ L 203, 28.07.2001, p.18 Rozhodnutí Rady 2001/573/ES ze dne 23. července 2001, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/532/ES, pokud jde o katalog odpadů
32001D0574 OJ L 203, 28.07.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/574/ES ze dne 13. července 2001, kterým se stanovuje společné daňové označení pro plynový olej a petrolej (oznámeno pod číslem K(2001) 1728)
32001D0575 OJ L 203, 28.07.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/575/ES ze dne 13. července 2001, kterým se uznává Slovensko a Slovinsko jako nezasažené Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (oznámeno pod číslem K(2001) 1894)
32001D0576 OJ L 203, 28.07.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/576/ES ze dne 13. července 2001, kterým se schvalují programy předložené Itálií na získání statutu schválených oblastí a farem v neschválených oblastech, pokud jde o infekční nekrózu krvetvorné tkáně a virovou hemoragickou septikémii, a kterým se zrušují rozhodnutí Komise 98/359/ES a 2000/310/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1895) (1)
32001D0577 OJ L 203, 28.07.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/577/ES ze dne 25. července 2001, kterým se stanovuje datum, kdy může být zahájeno odeslání hovězích produktů z Portugalska podle datovaného vývozního systému na základě čl. 22 odst. 2 rozhodnutí 2001/376/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 2363) (1)
32001D0578 OJ L 205, 31.07.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/578/ES ze dne 30. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/532/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2448) (1)
32001D0579 OJ L 205, 31.07.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/579/ES ze dne 30. července 2001 o zveřejňování odkazu na normu EN 71-1: 1998 "Bezpečnost hraček — Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti", doložka 4.20 písm. d) v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 1905) (1)
32001D0580 OJ L 208, 01.08.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/580/ES ze dne 18. července 2001 o přehledu produkčního potenciálu vinařských produktů, který předložilo Řeclo podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 1962)
32001D0581 OJ L 208, 01.08.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/581/ES ze dne 20. června 2001 o uzavření Dohody, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Austrálií, kterou se mění Dohoda o obchodování s vínem (oznámeno pod číslem K(2001) 1632)
32001D0582 OJ L 213, 07.08.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/582/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0583 OJ L 213, 07.08.2001, p.11 Rozhodnutí Rady 2001/583/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Polskou republikou o účasti Polské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0584 OJ L 213, 07.08.2001, p.20 Rozhodnutí Rady 2001/584/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o účasti Rumunska v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0585 OJ L 213, 07.08.2001, p.29 Rozhodnutí Rady 2001/585/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Slovinskou republikou o účasti Slovinské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0586 OJ L 213, 07.08.2001, p.38 Rozhodnutí Rady 2001/586/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou o účasti Maďarské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0587 OJ L 213, 07.08.2001, p.47 Rozhodnutí Rady 2001/587/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Lotyšskou republikou o účasti Lotyšské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0588 OJ L 213, 07.08.2001, p.56 Rozhodnutí Rady 2001/588/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Litevskou republikou o účasti Litevské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0589 OJ L 213, 07.08.2001, p.65 Rozhodnutí Rady 2001/589/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o účasti Bulharské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0590 OJ L 213, 07.08.2001, p.74 Rozhodnutí Rady 2001/590/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Slovenskou republikou o účasti Slovenské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0591 OJ L 213, 07.08.2001, p.83 Rozhodnutí Rady 2001/591/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Estonskou republikou o účasti Estonské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0592 OJ L 213, 07.08.2001, p.92 Rozhodnutí Rady 2001/592/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou o účasti Kyperské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0593 OJ L 213, 07.08.2001, p.102 Rozhodnutí Rady 2001/593/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Maltskou republikou o účasti Maltské republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0594 OJ L 213, 07.08.2001, p.111 Rozhodnutí Rady 2001/594/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a na evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
32001D0595 OJ L 209, 02.08.2001, p.32 Rozhodnutí Rady 2001/595/ES ze dne 13. července 2001, na základě kterého Evropské společenství uzavírá doplněk k ustanovením Smlouvy o Energetické chartě týkajícím se obchodu
32001D0596 OJ L 209, 02.08.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/596/ES ze dne 8. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/578/ES, 96/580/ES, 97/176,EC, 97/462/ES, 97/556/ES, 97/740/ES, 97/808/ES, 98/213/ES, 98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES, 98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 98/601/ES, 1999/89/ES, 1999/90/ES, 1999/91/ES, 1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 1999/471/ES, 1999/472/ES, 2000/245/ES, 2000/273/ES a 2000/447/ES o postupu posuzování shody některých výrobků pro stavebnictví podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS (oznámeno pod číslem K(2000) 3695) (1)
32001D0597 OJ L 210, 03.08.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 597/2001/ESUO ze dne 11. dubna 2001, kterým se Spojenému království povoluje poskytnout podporu jednotkám produkujícím uhlí za období od 17. dubna do 31. prosince 2000 a změnit restrukturalizační plán pro uhelný průmysl (oznámeno pod číslem K(2001) 1089)(1)
32001D0598 OJ L 210, 03.08.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/598/ES ze dne 11. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, kterým se stanovují veterinární předpisy a osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 96/181/ES, 96/387/ES, 96/712/ES a 97/593/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1841) (1)
32001D0599 OJ L 210, 03.08.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/599/ES ze dne 13. července 2001 o návrhu vnitrostátních předpisů, který oznámilo Nizozemské království a který se týká omezení obchodování a používání kreozotu (oznámeno pod číslem K(2001) 1911)(1)
32001D0600 OJ L 210, 03.08.2001, p.51 Rozhodnutí Komise 2001/600/ES ze dne 17. července 2001 o ochranných opatřeních týkajících se dovozu některých zvířat z Bulharska v důsledku výskytu katarální horečky ovcí, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/542/ES, kterým se mění rozhodnutí 98/372/ES o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz živého skotu a prasat z některých evropských zemí s přihlédnutím k některým aspektům v souvislosti s Bulharskem a kterým se mění rozhodnutí 97/232/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, z nichž členské státy mohou dovážet ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2001) 1930) (1)
32001D0601 OJ L 210, 03.08.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/601/ES ze dne 18. července 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat ve Svazijsku mění rozhodnutí 1999/283/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 1977) (1)
32001D0602 OJ L 211, 04.08.2001, p.47 Rozhodnutí Komise 2001/602/ES ze dne 26. července 2001, kterým se uznávají podniky nabízené v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska a Turecka a kterým se ukončuje řízení v případě dovozů pocházejících z Korejské republiky a Malajsie (oznámeno pod číslem K(2001) 2351)
32001D0605 OJ L 212, 07.08.2001, p.34 Rozhodnutí Komise 2001/605/ES ze dne 26. července 2000 o systému podpor, který Španělsko uplatňuje v případě nákupu užitkových automobilů na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a energetiky a l'Instituto de Crédito Offcial ze dne 26. února 1997(oznámeno pod číslem K(2000) 2465) (1)
32001D0606 OJ L 212, 07.08.2001, p.42 Rozhodnutí Komise 2001/606/ES ze dne 6. srpna 2001 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro dohled nad slintavkou a kulhavkou v některých částech jihovýchodní Evropy (oznámeno pod číslem K(2001) 2470) (1)
32001D0607 OJ L 214, 08.08.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/607/ES ze dne 19. července 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům pro ruční praní (oznámeno pod číslem K(2001) 1989) (1)
32001D0607r OJ L 334, 18.12.2001, p.34 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/607/ES ze dne 19. července 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům pro ruční praní (Úř. věst. č. L 214 ze dne 8.8.2001)
32001D0608 OJ L 214, 08.08.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/608/ES ze dne 19. července 2001, kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 1999/10/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2001) 2207) (1)
32001D0609 OJ L 214, 08.08.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/609/ES ze dne 31. července 2001, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozů některých žulových opracovaných nebo stavebních kvádrů pocházejících z Indie a Čínské lidové republiky(oznámeno pod číslem K(2001) 2399)
32001D0610 OJ L 214, 08.08.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/610/ES ze dne 18. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro návrat registrovaných koní za účelem dostihů, soutěží a kulturních akcí po dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2001) 1953) (1)
32001D0611 OJ L 214, 08.08.2001, p.49 Rozhodnutí Komise 2001/611/ES ze dne 20. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, pokud jde o regionalizaci Mexika, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z Mexika, a kterým se zrušují rozhodnutí 95/392/ES a 96/486/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 2214) (1)
32001D0612 OJ L 214, 08.08.2001, p.51 Rozhodnutí Komise 2001/612/ES ze dne 20. července 2001, kterým se popáté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 2216) (1)
32001D0616 OJ L 215, 09.08.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/616/ES ze dne 5. června 2001 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství v oblasti veterinární a živých zvířat na rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 1544)
32001D0617 OJ L 215, 09.08.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/617/ES ze dne 20. července 2001 o finančním příspěvku na eradikaci slintavky a kulhavky v Řecku na rok 2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 2224)
32001D0618 OJ L 215, 09.08.2001, p.48 Rozhodnutí Komise 2001/618/ES ze dne 23. července 2001 o dodatečných zárukách pro obchod s vepři v rámci Společenství ve spojitosti s Aujezskyho chorobou, o kritériích pro poskytování informací o této chorobě a o zrušení rozhodnutí 93/24/EHS a 93/244/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 2236) (1)
32001D0619 OJ L 215, 09.08.2001, p.55 Rozhodnutí Komise 2001/619/ES ze dne 25. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz registrovaných koní z některých částí Peru (oznámeno pod číslem K(2001) 2314) (1)
32001D0621 OJ L 216, 10.08.2001, p.25 Rozhodnutí Rady 2001/621/ES ze dne 23. července 2001, kterým je jmenován jeden člen Výboru regionů za Španělsko
32001D0622 OJ L 216, 10.08.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/622/ES ze dne 27. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/160/EHS a 97/10/ES, pokud jde o regionalizaci jižní Afriky, a kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/334/ES o ochranných opatřeních týkajících se registrovaných koní pocházejících z jižní Afriky (oznámeno pod číslem K(2001) 2367)(1)
32001D0626 OJ L 217, 11.08.2001, p.14 Rozhodnutí Komise 2001/626/ES ze dne 30. července 2001, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění pethoxamidu do přílohy I ke směrnicI Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 2386) (1)
32001D0627 OJ L 217, 11.08.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/627/ES ze dne 31. července 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2000/721/ES, kterým se zavádí vakcinace jako součást opatření pro dohled nad influenzou ptáků v Itálii a o zvláštních opatřeních pro dohled nad pohybem (oznámeno pod číslem K(2001) 2424) (1)
32001D0628 OJ L 219, 14.08.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/628/ES ze dne 30. dubna 2001 o přidělování dovozních kvót látkám podléhajícím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou díru, za období od 1. ledna do 31. prosince 2001 (oznámeno pod číslem K(2000) 4418) (1)
32001D0630 OJ L 220, 15.08.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/630/ES ze dne 14. srpna 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/532/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2573)< (1)
32001D0632 OJ L 221, 17.08.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/632/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu pocházejících z Nicaraguy (oznámeno pod číslem K(2001) 2523) (1)
32001D0633 OJ L 221, 17.08.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/633/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu pocházejících z Ugandy (oznámeno pod číslem K(2001) 2524) (1)
32001D0634 OJ L 221, 17.08.2001, p.50 Rozhodnutí Komise 2001/634/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu pocházejících z Guiney nebo v Guiney zpracované (oznámeno pod číslem K(2001) 2525) (1)
32001D0635 OJ L 221, 17.08.2001, p.56 Rozhodnutí Komise 2001/635/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých je povoleno dovážet produkty rybolovu určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2001) 2526) (1)
32001D0636 OJ L 221, 17.08.2001, p.60 Rozhodnutí Komise 2001/636/ES ze dne 6. srpna 2001, kterým se stanovují finanční příspěvky, stanovené podle počtu hektarů, určené členským státům z rozvahy pro hospodářský rok 2000/01 pro účely restrukturalizace a změny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 2475)
32001D0637 OJ L 223, 18.08.2001, p.10 Rozhodnutí Komise 2001/637/ES ze dne 18. října 2000 o státní podpoře, kterou má Nizozemsko v úmyslu poskytovat Océ NV na vývoj barevných inkoustových tiskáren (oznámeno pod číslem K(2000) 3016) (1)
32001D0638 OJ L 223, 18.08.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/638/ES ze dne 2. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 2447) (1)
32001D0639 OJ L 223, 18.08.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/639/ES ze dne 2. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/693/ES , pokud jde o seznam inseminačních stanic schválených pro vývoz spermatu skotu ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 2454) (1)
32001D0640 OJ L 223, 18.08.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/640/ES ze dne 2. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, pokud jde o dovoz masa divoké zvěře a farmové zvěře a králičího masa pocházejícího z Argentiny, Nové Kaledonie a Uruguaye (oznámeno pod číslem K(2001) 2455) (1)
32001D0641 OJ L 224, 21.08.2001, p.10 Rozhodnutí Komise 2001/641/ES ze dne 20. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/454/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, kterými se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2001) 2554) (1)
32001D0643 OJ L 227, 23.08.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/643/ES ze dne 30. července 2001, kterým se uznávají podniky uváděné v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu plochým dřevěných palet pocházejících z Polské republiky (oznámeno pod číslem K(2001) 2390)
32001D0644 OJ L 227, 23.08.2001, p.49 Rozhodnutí Komise 2001/644/ES ze dne 20. července 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/634/ES , kterým se uznávají podniky uváděné ve spojitosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu lososa obecného chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska (oznámeno pod číslem K(2001) 2215)
32001D0645 OJ L 227, 23.08.2001, p.56 Rozhodnutí Komise 2001/645/ES ze dne 22. srpna 2001, kterým se uznávají podniky uváděné v souvislosti s antidumpingovým řízením týkající se dovozu fólií z polyethylen tereftalátu pocházejících z Indie a Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2001) 2561)
32001D0646 OJ L 228, 24.08.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/646/ES ze dne 14. srpna 2001 o finančním příspěvku na eradikaci slintavky a kulhavky v Irsku na rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 2531)
32001D0647 OJ L 229, 25.08.2001, p.5 Rozhodnutí Rady 2001/647/ES ze dne 18. června 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kyperskou republikou, na základě které se Protokol o vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách připojuje k Asociační dohodě mezi Evropským hospodářským společenství a Kyperskou republikou
32001D0648 OJ L 229, 25.08.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/648/ES ze dne 9. srpna 2001 o poskytování podpory výroby stolních oliv ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 2486)
32001D0649 OJ L 229, 25.08.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/649/ES ze dne 9. srpna 2001 o poskytování podpory výroby stolních oliv v Řecku (oznámeno pod číslem K(2001) 2487)
32001D0650 OJ L 229, 25.08.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/650/ES ze dne 9. srpna 2001 o poskytování podpory výroby stolních oliv ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2488)
32001D0651 OJ L 229, 25.08.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/651/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se zavádějí typické standardní procesní odchylky v obsahu tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1374/98, kterým se stanovují prováděcí pravidla k právním úpravám týkajícím se dovozu a kterým se otevírají celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/432/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 2175)
32001D0652 OJ L 230, 28.08.2001, p.8 Rozhodnutí Komise 2001/652/ES ze dne 16. srpna 2001 o finančním příspěvku na eradikaci slintavky a kulhavky v Nizozemsku na rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 2534)
32001D0653 OJ L 230, 28.08.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/653/ES ze dne 16. srpna 2001 o finančním příspěvku na eradikaci slintavky a kulhavky ve Francii na rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 2538)
32001D0654 OJ L 230, 28.08.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/654/ES ze dne 16. srpna 2001 o finančním příspěvku na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království na rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 2539)
32001D0655 OJ L 230, 28.08.2001, p.20 2001/655/ES: Rozhodnutí č. 182 ze dne 13. prosince 2000 o zavedení společného rámce pro shromažďování údajů o vyřízení nároků na důchod(1)
32001D0656 OJ L 231, 29.08.2001, p.11 Rozhodnutí Komise 2001/656/ES ze dne 3. srpna 2001, kterým se stanovují prozatímní opatření pro dovoz surové cukrové třtiny určené k rafinaci do Portugalska a Finska na počátku hospodářského roku 2001/02 (oznámeno pod číslem K(2001) 2479)
32001D0657 OJ L 231, 29.08.2001, p.13 Rozhodnutí Komise 2001/657/ES ze dne 6. srpna 2001, kterým se stanovují odchylky od definice pojmu "původní výrobky" s přihlédnutím ke zvláštní situaci na ostrovech Saint Pierre a Miquelon, pokud jde o zmrazené filety z tresky, okouníka a platýse kódu KN 030420 (oznámeno pod číslem K(2001) 2462) (1)
32001D0658 OJ L 231, 29.08.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/658/ES ze dne 10. srpna 2001 o poskytování podpory výroby stolních oliv v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 2492)
32001D0659 OJ L 232, 30.08.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/659/ES ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/984/ES, pokud jde o dovoz čerstvého drůbežího masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2001) 2469) (1)
32001D0660 OJ L 232, 30.08.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/660/ES ze dne 6. srpna 2001, kterým se aktualizuje rozhodnutí 2000/112/ES, pokud jde o rozdělení antigenových zásob mezi antigenové banky (oznámeno pod číslem K(2001) 2472) (1)
32001D0661 OJ L 232, 30.08.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/661/ES ze dne 7. srpna 2001, kterým se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat ve Svazijsku mění rozhodnutí 1999/283/EHS o veterinárních předpisech a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 2481) (1)
32001D0662 OJ L 232, 30.08.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/662/ES ze dne 7. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/467/ES, kterým se stanovují zdravotní předpisy pro přepravu koňovitých z jedné třetí země do druhé v souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 91/496/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 2482) (1)
32001D0663 OJ L 233, 31.08.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/663/ES ze dne 15. června 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (COMP/34.950 — ekologické obaly) (oznámeno pod číslem K(2001) 1611) (1)
32001D0664 OJ L 233, 31.08.2001, p.49 Rozhodnutí Komise 2001/664/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 96/301/ES, kterým se členské státy dočasně zmocňují přijímat nouzová opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, pokud jde o Egypt (oznámeno pod číslem K(2001) 2542)
32001D0665 OJ L 233, 31.08.2001, p.51 Rozhodnutí Komise 2001/665/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se posedmé prodlužuje platnost rozhodnutí 1999/815/ES o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některé ftaláty (oznámeno pod číslem K(2001) 2567) (1)
32001D0666 OJ L 233, 31.08.2001, p.53 Rozhodnutí Komise 2001/666/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se stanovují finanční příspěvky, stanovené podle počtu hektarů, určené členským státům z rozvahy pro hospodářský rok 2000/01 pro účely restrukturalizace a změny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2001) 2577)
32001D0667 OJ L 233, 31.08.2001, p.55 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2001/667/ES ze dne 30. srpna 2001 o označovaní, specifikaci, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2001/7)
32001D0668 OJ L 234, 01.09.2001, p.62 Rozhodnutí Komise 2001/668/ES ze dne 22. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/778/ES, pokud jde o seznam hraničních kontrolních míst (BIPs) schválených k veterinárním kontrolám produktů a zvířat ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 2580) (1)
32001D0669 OJ L 235, 04.09.2001, p.13 Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2001 o státní podpoře, kterou má Rakousko v úmyslu uplatňovat ve prospěch Voest Alpine Stahl Linz GmbH(oznámeno pod číslem K(2001) 1130) (1)
32001D0670 OJ L 235, 04.09.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/670/ES ze dne 10. srpna 2001 o poskytování podpory výroby stolních oliv v Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2491)
32001D0671 OJ L 235, 04.09.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/671/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci vnější protipožárního zabezpečení střech a střešních krytin (oznámeno pod číslem K(2001) 2474)(1)
32001D0672 OJ L 235, 04.09.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/672/ES ze dne 20. srpna 2001, kterým se stanovují zvláštní pravidla pohybu skotu, který se má během léta pást v horských oblastech (oznámeno pod číslem K(2001) 2551)(1)
32001D0673 OJ L 236, 05.09.2001, p.3 Rozhodnutí Komise 2001/673/ES ze dne 28. března 2001 o státní podpoře uplatňované Německo ve prospěch EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (nyní Lintra Beteiligungsholding GmbH, společně s Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH a Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (oznámeno pod číslem K(2001) 1028) (1)
32001D0674 OJ L 236, 05.09.2001, p.15 Rozhodnutí Komise 2001/674/ES ze dne 9. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/433/ES o nákupu vakcín proti katarální horečce ovcí a zásobování banky Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 2494) (1)
32001D0675 OJ L 236, 05.09.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/675/ES ze dne 20. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/20/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, jež splňují rovnocenné podmínky pro výrobu a umísťování mlžů, ježovek, pláštěnců a mořských plžů na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 2553) (1)
32001D0676 OJ L 236, 05.09.2001, p.18 Rozhodnutí Komise 2001/676/ES ze dne 20. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/453/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky dovozu mlžů, ježovek, pláštěnců a mořských plžů z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2001) 2556) (1)
32001D0677 OJ L 237, 06.09.2001, p.5 Rozhodnutí Komise 2001/677/ES ze dne 10. srpna 2001 o oznamovacím formuláři, který mají členské státy vyplňovat v souladu s článkem 9 směrnice 1999/94/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 1883) (1)
32001D0678 OJ L 239, 07.09.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 678/2001/ESUO ze dne 23. května 2001, na základě kterého je Francie oprávněna poskytovat za rok 2001 podporu uhelnému průmyslu (oznámeno pod číslem K(2001) 1481) (1)
32001D0679 OJ L 239, 07.09.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/679/ES ze dne 29. srpna 2001 týkající se rozhodnutí o možném začlenění některých účinných látek do přílohy I ke směrnici 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 2495) (1)
32001D0681 OJ L 247, 17.09.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/681/ES ze dne 7. září 2001 o zásadách pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, kterým se povoluje dobrovolná účast organizací na eko-managementu a auditu Společenství (EMAS) (oznámeno pod číslem K(2001) 2504 ) (1)
32001D0683 OJ L 241, 11.09.2001, p.10 Rozhodnutí Komise 683/2001/ESUO ze dne 8. května 2001, kterým se Spojenému království povoluje poskytovat v roce 2001 podporu uhelnému průmyslu (oznámeno pod číslem K(2001) 1404) (1)
32001D0684 OJ L 245, 14.09.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/684/ES ze dne 3. května 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP - Případ COMP/M.1671 — Dow Chemical/Union Carbide (oznámeno pod číslem K(2000)1304) (1)
32001D0685 OJ L 245, 14.09.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/685/ES ze dne 13. února 2001 o státní podpoře uplatňované Německem ve prospěch KataLeuna GmbH Catalysts (oznámeno pod číslem K(2001) 403)
32001D0686 OJ L 242, 12.09.2001, p.4 Rozhodnutí Komise 2001/686/ES ze dne 22. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství osobním počítačům (oznámeno pod číslem K(2001) 2584) (1)
32001D0686r OJ L 334, 18.12.2001, p.35 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/686/ES ze dne 22. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství osobním počítačům (Úř. věst. č. L 242 ze dne 12.9.2001)
32001D0687 OJ L 242, 12.09.2001, p.11 Rozhodnutí Komise 2001/687/ES ze dne 28. srpna 2001 kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům pro osobní přenosné počítače (oznámeno pod číslem K(2001) 2596)(1)
32001D0688 OJ L 242, 12.09.2001, p.17 Rozhodnutí Komise 2001/688/ES ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství pro hnojiva a kultivační média (oznámeno pod číslem K(2001) 2597) (1)
32001D0689 OJ L 242, 12.09.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/689/ES ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společenství prostředkům pro myčky nádobí (oznámeno pod číslem K(2001) 2600) (1)
32001D0690 OJ L 244, 14.09.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/690/ES ze dne 21. prosince 2000 o systému snížení sociálních příspěvků, který oznámilo Švédsko (oznámeno pod číslem K(2000) 4354) (1)
32001D0691 OJ L 246, 15.09.2001, p.27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2001/691/ES ze dne 14. prosince 2000 o mobilizaci flexibilního nástroje (paragraf 24 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 o rozpočtové disciplíně a zlepšování rozpočtového postupu)
32001D0692 OJ L 246, 15.09.2001, p.28 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2001/692/ES ze dne 3. května 2001 o úpravě finanční perspektivy s přihlédnutím k prováděcím podmínkám
32001D0693 OJ L 246, 15.09.2001, p.34 Rozhodnutí Komise 2001/693/ES ze dne 14. září 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2001/532/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2683) (1)
32001D0694 OJ L 246, 15.09.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/694/ES ze dne 14. září 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/550/ES o označování a využití vepřového maso podle článku 9 směrnice Rady 80/217/EHS ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 2684) (1)
32001D0695 OJ L 248, 18.09.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/695/ES ze dne 8. května 2001 o státní podpoře poskytované Spolkovou republikou Německo ve prospěch Philipp Holzmann AG (oznámeno pod číslem K(2001) 1419)(1)
32001D0696 OJ L 249, 19.09.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/696/ES ze dne 31. července 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ č. COMP/37.462 — Identrus) (oznámeno pod číslem K(2001) 1850) (1)
32001D0697 OJ L 249, 19.09.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/697/ES ze dne 5. září 2001 o nezačlenění chlorfenapyru do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 2617) (1)
32001D0698 OJ L 249, 19.09.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/698/ES ze dne 18. července 2001 o podpora na vzdělávání poskytované Belgií ve prospěch Sabena (oznámeno pod číslem K(2001) 2350) (1)
32001D0699 OJ L 251, 20.09.2001, p.11 Rozhodnutí Komise 2001/699/ES ze dne 19. září 2001 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o některé rybolovné produkty a produkty akvakultury určené k lidské spotřebě a pocházející z Číny a Vietnamu (oznámeno pod číslem K(2001) 2701) (1)
32001D0700 OJ L 256, 25.09.2001, p.14 Rozhodnutí Komise 2001/700/ES ze dne 17. září 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/278/ES, kterým se vydává seznam třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité výrobky podléhající směrnici Rady 92/118/EHS, pokud jde o dovoz medu (oznámeno pod číslem K(2001) 2666) (1)
32001D0704 OJ L 258, 27.09.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/704/ES ze dne 26. září 2001, kterým se zrušuje rozhodnutí 97/150/ES, kterým se zřizuje Evropské konzultační fórum pro životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj (oznámeno pod číslem K(2001) 2863)
32001D0705 OJ L 260, 28.09.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 2001/705/ES ze dne 27. září 2001 o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu a akvakultury určených pro lidskou spotřebu a pocházejících z Indonésie (oznámeno pod číslem K(2001) 2935)
32001D0706 OJ L 260, 28.09.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/706/ES ze dne 27. září 2001 o ochranných opatřeních týkající se dovozů některých zvířat produktů z těchto zvířat z Albánie, Bulharska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Svazové republiky Jugoslávie ve spojitosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2001) 2944) (1)
32001D0707 OJ L 261, 29.09.2001, p.65 Rozhodnutí Komise 2001/707/ES ze dne 21. srpna 2001, kterým se mění rozhodnutí 1999/71/ES, kterým se akceptují podniky ve spojitosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů hobry pocházející z Bulharska, Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska a kterým se bez opatření ukončuje řízení v případě těchto dovozů pocházejících z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2001) 2576)
32001D0708 OJ L 261, 29.09.2001, p.67 Rozhodnutí Komise 2001/708/ES ze dne 28. září 2001, kterým se posedmé mění rozhodnutí 2001/356/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 2922) (1)
32001D0709 OJ L 261, 29.09.2001, p.69 Rozhodnutí Komise 2001/709/ES ze dne 28. září 2001, kterým se pošesté mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2001) 2923)(1)
32001D0710 OJ L 262, 02.10.2001, p.12 Rozhodnutí Rady 2001/710/ES ze dne 27. září 2001, na základě kterého se v souladu s řízením podle čl. 8 odst. 4 směrnice 92/81/EHS Dánsku povoluje použít odlišnou sazbu spotřební daně v případě benzínu distribuovaného benzínovými stanicemi splňujícími určité normy vybavení a provozu
32001D0711 OJ L 262, 02.10.2001, p.14 Rozhodnutí Komise 2001/711/ES ze dne 29. června 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (oznámeno pod číslem K(2001) 1698) (1)
32001D0712 OJ L 263, 03.10.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/712/ES ze dne 6. června 2001 o systému podpor Fondu regionálních společných podniků (oznámeno pod číslem K(2001) 1547) (1)
32001D0713 OJ L 265, 05.10.2001, p.12 Rozhodnutí Rady 2001/713/ES, EURATOM ze dne 27. září 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Francii
32001D0714 OJ L 265, 05.10.2001, p.13 Rozhodnutí Rady 2001/714/ES, EURATOM ze dne 27. září 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Francii
32001D0715 OJ L 265, 05.10.2001, p.14 Rozhodnutí Rady 2001/715/ES ze dne 27. září 2001, kterým je jmenován jeden člen a jeden náhradník Výboru regionů za Německo
32001D0716 OJ L 265, 05.10.2001, p.15 Rozhodnutí Komise 2001/716/ES ze dne 18. července 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Případ COMP.D.2 37.444 — SAS Maersk Air a Případ COMP.D.2 37.386 — Sun-Air versus SAS a Maersk Air) (oznámeno pod číslem K(2001) 1987) (1)
32001D0717 OJ L 266, 06.10.2001, p.13 Rozhodnutí Komise 2001/717/ES ze dne 4. října 2001, kterým se stanovuje podpora pro soukromé skladování celých nebo půlených jatečně opracovaných těl jehňat ve Velké Británii pro veřejné nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1641/2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 2780)
32001D0718 OJ L 268, 09.10.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/718/ES ze dne 11. října 2000, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.1845 — AOL/Time Warner) (oznámeno pod číslem K(2000) 3009) (1)
32001D0720 OJ L 269, 10.10.2001, p.14 Rozhodnutí Komise 2001/720/ES ze dne 8. října 2001, kterým se Portugalsku uděluje výjimka, pokud jde o zpracovaní městských vodních odpadů v aglomeraci "Estoril coast" (oznámeno pod číslem K(2001) 2657)
32001D0721 OJ L 269, 10.10.2001, p.17 Rozhodnutí Komise 2001/721/ES ze dne 25. září 2001, kterým se povoluje uvádět na trh trehalózu jako novou potravinu nebo jako novou potravinovou přísadu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2001) 2687)
32001D0723 OJ L 271, 12.10.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/723/ES ze dne 18. července 2001 o rekapitalizaci společnosti Alitalia (oznámeno pod číslem K(2001) 2349) (1)
32001D0724 OJ L 271, 12.10.2001, p.42 Rozhodnutí Komise 2001/724/ES ze dne 11. října 2001, kterým se ukončuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 1599/1999, kterým se ukládá definitivní vyrovnávací clo na dovoz nerezových drátů o průměru 1 mm nebo více pocházející z Indie (oznámeno pod číslem K(2001) 3041)
32001D0725 OJ L 272, 13.10.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/725/ES ze dne 28. září 2001, kterým se ukončuje antidumpingové řízení týkající se dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících z Turecka (oznámeno pod číslem K(2001) 2916)
32001D0726 OJ L 273, 16.10.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/726/ES ze dne 9. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/693/ES, pokud jde o seznam inseminačních stanic schválených pro vývoz embryí hovězího dobytka ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 2999) (1)
32001D0727 OJ L 273, 16.10.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/727/ES ze dne 9. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/94/ES, kterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro vývoz spermatu prasat ze třetích zemí do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3000) (1)
32001D0728 OJ L 273, 16.10.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/728/ES ze dne 9. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3001) (1)
32001D0729 OJ L 274, 17.10.2001, p.16 Rozhodnutí Komise 2001/729/ES ze dne 15. října 2001 o seznamu programů eradikace a monitorování veterinárních onemocnění a o seznamu programů kontrol za účelem prevence zoologických zón, které mají v roce 2002 nárok na finanční příspěvek Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3150)
32001D0730 OJ L 274, 17.10.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/730/ES ze dne 15. října 2001 o seznamu programů monitorování TSE, které mají v roce 2002 nárok na finanční příspěvek Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3151)
32001D0731 OJ L 274, 17.10.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/731/ES ze dne 16. října 2001, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých členské státy mohou dovážet skot, vepře, koňovité, ovce a kozy, čerstvé maso a masové produkty, zejména pokud jde o Novou Kaledonii a ostrov Saint Pierre a Miquelon (oznámeno pod číslem K(2001) 3080) (1)
32001D0732 OJ L 275, 18.10.2001, p.14 Rozhodnutí Komise 2001/732/ES ze dne 10. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/233/ES, pokud jde o povolení dovozu čerstvé drůbeže a násadových vajec určených k líhnutí z Lotyšska (oznámeno pod číslem K(2001) 3016) (1)
32001D0733 OJ L 275, 18.10.2001, p.17 Rozhodnutí Komise 2001/733/ES ze dne 10. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 94/85/ES, pokud jde o povolení dovozu čerstvého drůbežího masa z Lotyšska (oznámeno pod číslem K(2001) 3017) (1)
32001D0734 OJ L 275, 18.10.2001, p.19 Rozhodnutí Komise 2001/734/ES ze dne 11. října 2001, kterým se pošesté mění rozhodnutí 2000/284/ES, kkterým se stanovuje seznam inseminačních stanic schválených pro dovoz spermatu koňovitých ze třetích zemí a kterým se mění rozhodnutí 94/63/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3036) (1)
32001D0735 OJ L 275, 18.10.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/735/ES ze dne 17. října 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/550/ES o označování a využití vepřového maso podle článku 9 směrnice Rady 80/217/EHS ve Španělsku(oznámeno pod číslem K(2001) 3154) (1)
32001D0736 OJ L 275, 18.10.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/736/ES ze dne 17. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 1999/283/ES, kterým se stanovují veterinární podmínky a osvědčení pro dovoz čerstvého masa z některých afrických zemí a kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, kterým se stanovují veterinární podmínky a osvědčení pro dovoz masa divoké zvěře a farmové zvěře a králičího masa, pokud jde o Zimbabwe (oznámeno pod číslem K(2001) 3109)(1)
32001D0738 OJ L 277, 20.10.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/738/ES ze dne 17. října 2001, kterým se schvaluje plán monitorování a dohledu nad salmonelou u drůbeže předložený Nizozemskem (oznámeno pod číslem K(2001) 3095) (1)
32001D0739 OJ L 277, 20.10.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/739/ES ze dne 17. října 2001 o celkové výši podpory Společenství podpora na eradikaci klasického moru prasat v Nizozemsku v roce 1998 (oznámeno pod číslem K(2001) 3110)
32001D0740 OJ L 277, 20.10.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/740/ES ze dne 19. října 2001 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/356/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3160) (1)
32001D0741 OJ L 278, 23.10.2001, p.28 Rozhodnutí Rady 2001/741/ES ze dne 16. října 2001, kterým se Spolková republika Německo opravňuje uzavřít s Polskou republikou dohodu obsahující opatření, kterými se stanovují odchylky od článků 2 a 3 šesté směrnice 77/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32001D0742 OJ L 278, 23.10.2001, p.30 Rozhodnutí Rady 2001/742/ES ze dne 16. října 2001, kterým se Spolková republika Německo opravňuje uzavřít s Českou republikou dohodu obsahující opatření, kterými se stanovují odchylky od článků 2 a 3 šesté směrnice 77/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu
32001D0743 OJ L 278, 23.10.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/743/ES ze dne 19. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/340/ES, kterým se stanovuje prozatímní seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet mléko a mléčné výrobky (oznámeno pod číslem K(2001) 3125) (1)
32001D0744 OJ L 278, 23.10.2001, p.35 Rozhodnutí Komise 2001/744/ES ze dne 17. října 2001, kterým se mění příloha V ke směrnici Rady 1999/30/ES týkající se limitních hodnot pro oxid siřičitý, oxid dusičnatý a oxidy dusíku, různých částic a železa v ovzduší (oznámeno pod číslem K(2001) 3091) (1)
32001D0745 OJ L 278, 23.10.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/745/ES ze dne 17. října 2001 o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa hovězího dobytku z Nové Kaledonie (oznámeno pod číslem K(2001) 3098)(1)
32001D0746 OJ L 278, 23.10.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/746/ES ze dne 17. října 2001 o dodatečných zárukách týkajících se Aujeszkyho choroby u prasat určených do některých částí území Německa a o změně rozhodnutí 93/24/EHS, 93/244/EHS a 2001/618/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3099) (1)
32001D0747 OJ L 284, 29.10.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/747/ES ze dne 27. září 2001 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem
32001D0748 OJ L 280, 24.10.2001, p.5 Rozhodnutí Rady 2001/748/ES ze dne 16. října 2001 o popisu Protokolu Spojených národů o nedovolené výrobě a obchodování se střelnými zbraněmi, jejich součástmi, komponenty a nábojnicemi, který tvoří přílohu Úmluvy o mezinárodním organizovaném zločinu, jménem Společenství
32001D0749 OJ L 280, 24.10.2001, p.6 Rozhodnutí Komise 2001/749/ES ze dne 23. října 2001, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2001/532/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 3221) (1)
32001D0750 OJ L 281, 25.10.2001, p.23 Rozhodnutí Rady 2001/750/ES ze dne 8. října 2001, kterým jsou jmenováni dva členové a jeden náhradník Výboru regionů za Itálii
32001D0751 OJ L 281, 25.10.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/751/ES ze dne 16. října 2001, kterým se stanovují veterinární podmínky a osvědčení pro dovoz živých běžců a jejich násadových vajec ze třetích zemí včetně veterinárních opatření, jež mají být uplatněna po takovém dovozu, kterým se mění rozhodnutí Komise 95/233/ES, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet živou drůbež a násadová vejce a kterým se mění rozhodnutí Komise 96/659/ES o ochranných opatřeních týkajících se konžské hemoragické horečky (oznámeno pod číslem K(2001) 3074) (1)
32001D0752 OJ L 282, 26.10.2001, p.69 Rozhodnutí Komise 2001/752/ES ze dne 17. října 2001, kterým se mění přílohy k rozhodnutí Rady 97/101/ES, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění ovzduší v členských státech (oznámeno pod číslem K(2001) 3093) (1)
32001D0752r OJ L 334, 18.12.2001, p.35 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/752/ES ze dne 17. října 2001, kterým se mění přílohy k rozhodnutí Rady 97/101/ES, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze síťových a samostatných stanic pro měření znečištění okolního ovzduší v členských státech (Úř. věst. č. L 282 ze dne 26.10.2001)
32001D0753 OJ L 282, 26.10.2001, p.77 Rozhodnutí Komise 2001/753/ES ze dne 17. října 2001 o dotazníku ke zprávě členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o nepojízdných motorových vozidlech (oznámeno pod číslem K(2001) 3096)(1)
32001D0754 OJ L 282, 26.10.2001, p.81 Rozhodnutí Komise 2001/754/ES ze dne 23. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z ostrova Saint Pierre a Miquelon (oznámeno pod číslem K(2001) 3166) (1)
32001D0761 OJ L 287, 31.10.2001, p.21 Rozhodnutí Rady 2001/761/EURATOM ze dne 27. září 2001, kterým se Komise opravňuje k uzavření dvou dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti jaderné bezpečnosti a řízené jaderné fúze
32001D0762 OJ L 287, 31.10.2001, p.23 Rozhodnutí Komise 2001/762/EURATOM ze dne 28. září 2001 o uzavření dvou dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Ruskou federací v oblasti jaderné bezpečnosti a řízení jaderné fúze (oznámeno pod číslem K(2001) 2901)
32001D0763 OJ L 287, 31.10.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/763/ES ze dne 30. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/740/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/356/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3378) (1)
32001D0765 OJ L 288, 01.11.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/765/ES ze dne 18. října 2001, kterým se členské státy zmocňují dočasně povolit uvádění na trh lesního rozmnožovacího materiálu, který nesplňuje požadavky směrnic Rady 66/404/EHS a 71/161/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 2859)
32001D0766 OJ L 288, 01.11.2001, p.50 Rozhodnutí Komise 2001/766/ES ze dne 25. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(2001) 3198) (1)
32001D0767 OJ L 288, 01.11.2001, p.51 Rozhodnutí Komise 2001/767/ES ze dne 31. října 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z jižní Ameriky s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířat v Uruguayi (oznámeno pod číslem K(2001) 3388) (1)
32001D0768 OJ L 289, 06.11.2001, p.6 Rozhodnutí Rady 2001/768/ES ze dne 29. října 2001 o výjimečném využití úroků z Evropského fondu pro rozvoj na financování nákladů spojených s prováděním rozdělování majetku ve státech AKT v přechodném období
32001D0769 OJ L 289, 06.11.2001, p.8 Rozhodnutí Komise 2001/769/ES ze dne 6. prosince 2000 o slučitelnosti slučování podniků se společným trhem a s Dohodou o EHP (Případ COMP/M.1940 — Framatome/Siemens/Cogéma/JV) (oznámeno pod číslem K(2000) 3691) (1)
32001D0769r OJ L 300, 16.11.2001, p.47 Oprava k rozhodnutí Komise 2001/769/ES ze dne 6. prosince 2000 o slučitelnosti slučování podniků se společným trhem a s Dohodou o EHP (Úř. věst. č. L 289 ze dne 6.11.2001)
32001D0770 OJ L 289, 06.11.2001, p.34 Rozhodnutí Komise 2001/770/ES ze dne 26. října 2001 o finanční podpoře Společenství na provoz některých referenčních laboratoří Společenství reference v oblasti veterinární (rezidua) (oznámeno pod číslem K(2001) 3229)
32001D0772 OJ L 290, 07.11.2001, p.5 Rozhodnutí Komise 2001/772/ES ze dne 19. října 2001, kterým se přijímá plán pro rozdělování zdrojů z rozpočtu na rok 2002 členským státům pro účely dodávek potravin z intervenčních skladů ve prospěch nejvíce strádajících osob ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 2874)
32001D0773 OJ L 290, 07.11.2001, p.9 Rozhodnutí Komise 2001/773/ES ze dne 26. října 2001, kterým se mění rozhodnutí Komise 94/652/ES, kterým se stanovují úkoly týkající se zásob a distribuce, které mají být provedeny v rámci spolupráce členských států při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (oznámeno pod číslem K(2001) 3213) (1)
32001D0774 OJ L 291, 08.11.2001, p.48 Rozhodnutí Komise 2001/774/ES ze dne 7. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/371/ES, pokud jde o veterinární podmínky a osvědčení pro dovoz čerstvého masa z některých evropských zemí do Litvy (oznámeno pod číslem K(2001) 3389)
32001D0775 OJ L 291, 08.11.2001, p.50 Rozhodnutí Komise 2001/775/ES ze dne 7. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 88/479/EHS, kterým se povolují metody klasifikace jatečně opracovaných těl prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 3383)
32001D0777 OJ L 292, 09.11.2001, p.41 Rozhodnutí Rady 2001/777/ES ze dne 6. listopadu 2001, kterým se Evropské investiční bance poskytuje záruka Společenství na ztráty vzniklé ze speciální půjčky pro vybrané projekty na ochranu životního prostředí v ruské části pánve Baltského moře podle severní dimenze
32001D0778 OJ L 292, 09.11.2001, p.43 Rozhodnutí Rady 2001/778/ES ze dne 6. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem prodloužení záruk poskytnutých Evropské investiční bance na krytí půjček na projekty ve Svazové republice Jugoslávii
32001D0779 OJ L 292, 09.11.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/779/ES ze dne 15. listopadu 2000 o státní podpoře, kterou m Itálie v úmyslu poskytnout Solar Tech srl (oznámeno pod číslem K(2000) 3565) (1)
32001D0780 OJ L 292, 09.11.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/780/ES ze dne 6. června 2001 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu uplatnit vůči Iveco SpA (oznámeno pod číslem K(2001) 1545) (1)
32001D0781 OJ L 298, 15.11.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/781/ES ze dne 25. září 2001, kterým se přijímá seznam příjemců a glosář dokumentů, které mohou být předány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o předávání soudních a mimosoudních dokladů v členských státech v občanských nebo obchodních záležitostech (oznámeno pod číslem K(2001) 2664)
32001D0782 OJ L 293, 10.11.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/782/ES ze dne 9. srpna 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případ č. COMP/29.373 — Visa International) (oznámeno pod číslem K(2001) 2425) (1)
32001D0783 OJ L 293, 10.11.2001, p.42 Rozhodnutí Komise 2001/783/ES ze dne 9. listopadu 2001 o ochranných a kontrolních zónách proti katarální horečce ovcí a o pravidlech týkajících se pohybu zvířat v těchto zónách (oznámeno pod číslem K(2001) 3421) (1)
32001D0784 OJ L 295, 13.11.2001, p.19 Rozhodnutí Rady 2001/784/ES, ESUO, EURATOM ze dne 8. listopadu 2001, kterým je jmenováno sedm členů Účetního dvora
32001D0785 OJ L 295, 13.11.2001, p.20 Rozhodnutí Rady 2001/785/ES, ESUO, EURATOM ze dne 8. listopadu 2001, kterým je jmenován jeden člen Účetního dvora
32001D0786 OJ L 295, 13.11.2001, p.21 Rozhodnutí Rady 2001/786/ES, ESUO, EURATOM ze dne 8. listopadu 2001, kterým je jmenován jeden člen Účetního dvora
32001D0787 OJ L 295, 13.11.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/787/ES ze dne 9. listopadu 2001, kterým se stanovují prozatímní opatření pro dovoz speciální surové cukrové třtiny určené k rafinaci do Portugalska během hospodářského roku 2001/02 (oznámeno pod číslem K(2001) 3425)
32001D0788 OJ L 295, 13.11.2001, p.24 Rozhodnutí Komise 2001/788/ES ze dne 12. listopadu 2001, kterým se schvaluje změněný program pro nové pěstování olivovníku ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 3436)
32001D0789 OJ L 295, 13.11.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/789/ES ze dne 12. listopadu 2001, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2001/740/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/356/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3634) (1)
32001D0790 OJ L 296, 14.11.2001, p.7 Rozhodnutí Rady 2001/790/ES ze dne 29. října 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Madagaskar o rybolovu v blízkosti Madagaskaru v období od 21. května 2001 do 20. května 2004
32001D0792 OJ L 297, 15.11.2001, p.7 Rozhodnutí Rady 2001/792/ES, EURATOM ze dne 23. října 2001, kterým se zavádějí mechanismy Společenství k usnadnění zesílené spolupráce při pomocných zásazích civilní ochrany
32001D0793 OJ L 297, 15.11.2001, p.12 Rozhodnutí Komise 2001/793/ES ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, pokud jde o dovoz masa divoké pernaté farmové zvěře z Argentiny, Thajska a Tuniska(oznámeno pod číslem K(2001) 3410) (1)
32001D0794 OJ L 297, 15.11.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/794/ES ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, pokud jde o dovoz masných produktů z Argentiny a Tuniska (oznámeno pod číslem K(2001) 3411) (1)
32001D0795 OJ L 300, 16.11.2001, p.41 Rozhodnutí Rady 2001/795/ES ze dne 29. října 2001 o podpisu jménem Evropského společenství a prozatímním uplatňování dvou Dohod ve formě výměny dopisů o rozšíření Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a finanční odškodnění podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu v blízkosti Senegalu v období od 1. května 2001 do 31. července 2001 a od 1. srpna 2001 do 31. prosince 2001
32001D0797 OJ L 301, 17.11.2001, p.35 Rozhodnutí Rady 2001/797/ES ze dne 23. července 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Estonskou republikou o ukončení platnosti Protokolu 1 o obchodování s textilními a oděvními výrobky k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Estonskou republikou na straně druhé
32001D0798 OJ L 301, 17.11.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/798/ES ze dne 13. prosince 2000 o státní podpoře, kterou Německo uplatňuje ve prospěch SKET Walzwerkstechnik GmbH (podpora C 70/97 (ex NN 123/97)) (oznámeno pod číslem K(2000) 4189) (1)
32001D0803 OJ L 304, 21.11.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/803/ES ze dne 25. dubna 2001 o státní podpoře, kterou Finsko uplatňuje ve prospěch Ojala-Yhtymä Oy (oznámeno pod číslem K(2001) 1139) (1)
32001D0804 OJ L 304, 21.11.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/804/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se poosmé prodlužuje platnost rozhodnutí 1999/815/ o opatřeních zakazujících uvádět na trh hračky a předměty péče o dítě, které děti mladší tří let mohou vkládat do úst, vyrobené z měkkého PVC obsahujícího některého ftaláty (oznámeno pod číslem K(2001) 3717) (1)
32001D0806 OJ L 305, 22.11.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/806/ES ze dne 29. listopadu 2000 o systému podpor "Subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur", který má Nizozemsko v úmyslu uplatnit ve prospěch malých a středních společností zabývajících se přepravou hnoje (oznámeno pod číslem K(2000) 3935)(1)
32001D0807 OJ L 305, 22.11.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 807/2001/ESUO ze dne 25. července 2001, kterým se Spojenému království povoluje poskytovat podporu ve prospěch čtyř jednotek uhelné produkce v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 2434) (1)
32001D0808 OJ L 305, 22.11.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/808/ES ze dne 14. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/296/ES, pokud jde o seznam schválených laboratoř pro zkoušení účinnosti vakcinace proti vzteklině na některých domácích masožravcích (oznámeno pod číslem K(2001) 3478) (1)
32001D0809 OJ L 305, 22.11.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/809/ES ze dne 16. listopadu 2001, kterým se Dánsku poskytuje přechodné období na sladění svého účetního systému s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 3637)
32001D0810 OJ L 305, 22.11.2001, p.32 Rozhodnutí Komise 2001/810/ES ze dne 21. listopadu 2001 o rozhodnutí o možném začleněné některých účinných látek do přílohy I ke směrnici 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 3685)(1)
32001D0811 OJ L 306, 23.11.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/811/ES ze dne 21. listopadu 2001 o finančním příspěvku Společenství na krytí výdajů vzniklých Rakousku, Portugalsku a Finsko za účelem boje proti organismům, které jsou škodí rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2001) 3684)
32001D0812 OJ L 306, 23.11.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/812/ES ze dne 21. listopadu 2001, kterým se stanovují požadavky na schválení hraničních kontrolních míst odpovědných za veterinární kontroly produktů dovážených Společenství ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2001) 3687)(1)
32001D0813 OJ L 306, 23.11.2001, p.34 2001/813/ES: Rozhodnutí č. 3/2000 ze dne 16. ledna 2001 Společného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými týkající se seznamu orgánů pro posuzování shody podle odvětvové přílohy o telekomunikačním vybavení a odvětvové přílohy elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
32001D0814 OJ L 306, 23.11.2001, p.42 2001/814/ES: Rozhodnutí č. 4/2001 ze dne 21. května 2001 Společného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými týkající se seznamu orgánů pro posuzování shody podle odvětvové přílohy o telekomunikačním vybavení a odvětvové přílohy elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
32001D0815 OJ L 306, 23.11.2001, p.45 2001/815/ES: Rozhodnutí č. 5/2001 ze dne 26. června 2001 Společného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými týkající se seznamu orgánů pro posuzování shody podle odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
32001D0816 OJ L 306, 23.11.2001, p.47 2001/816/ES: Rozhodnutí č. 6/2001 ze dne 17. července 2001 Společného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými týkající se seznamu orgánů pro posuzování shody podle odvětvové přílohy o telekomunikačním vybavení
32001D0817 OJ L 306, 23.11.2001, p.49 2001/817/ES: Rozhodnutí č. 7/2001 ze dne 20. července 2001 Společného výboru zřízeného podle Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými týkající se seznamu orgánů pro posuzování shody podle odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě a sportovních lodích
32001D0818 OJ L 307, 24.11.2001, p.20 Rozhodnutí Komise 2001/818/ES ze dne 22. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/454/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, jimiž se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2001) 3692) (1)
32001D0819 OJ L 307, 24.11.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/819/ES ze dne 22. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 98/695/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky, jimiž se řídí dovoz produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mexika (oznámeno pod číslem K(2001) 3694) (1)
32001D0820 OJ L 307, 24.11.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/820/ES ze dne 19. listopadu 2001, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství ve Slovinské republice v období před přistoupením
32001D0821 OJ L 307, 24.11.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/821/ES ze dne 20. listopadu 2001 o žádosti o výjimku, kterou podala Francie podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2001) 3650)
32001D0822 OJ L 314, 30.11.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ("Rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí")
32001D0824 OJ L 308, 27.11.2001, p.25 Rozhodnutí Rady 2001/824/ES, EURATOM ze dne 16. listopadu 2001 o dalším příspěvku Evropského společenství ve prospěch Evropské banky na rekonstrukci a obnovu Fondu pro ochranu Černobylu
32001D0825 OJ L 308, 27.11.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/825/ES ze dne 25. července 2001 o státní podpoře C 67/99 (ex NN 148/98), kterou Německo uplatňuje ve prospěch Dampfkesselbau Hohenturm group, Germany (oznámeno pod číslem K(2001) 2382) (1)
32001D0826 OJ L 308, 27.11.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/826/ES ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanovuje prozatímní seznam zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet masové produkty (oznámeno pod číslem K(2001) 3701) (1)
32001D0827 OJ L 308, 27.11.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/827/ES ze dne 23. listopadu 2001 o seznamu zařízení v Litvě, která byla schválena za účelem dovozu čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3704) (1)
32001D0828 OJ L 308, 27.11.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/828/ES ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých očkovaných proti západonilské horečce (oznámeno pod číslem K(2001) 3709) (1)
32001D0829 OJ L 310, 28.11.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/829/ES, ESUO ze dne 28. března 2001 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu poskytnout Ferriere Nord SpA (oznámeno pod číslem K(2001) 1010) (1)
32001D0830 OJ L 310, 28.11.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/830/ES ze dne 20. listopadu 2001 o žádosti o výjimku, kterou Německo podalo podle čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se typového schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (oznámeno pod číslem K(2001) 3651)
32001D0831 OJ L 310, 28.11.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/831/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 1999/178/ES, kterým se zavádějí ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společnosti textilním výrobkům (oznámeno pod číslem K(2001) 3680) (1)
32001D0832 OJ L 310, 28.11.2001, p.30 Rozhodnutí Komise 2001/832/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 1999/179/ES, kterým se zavádějí ekologická kritéria pro udělování označení ekologické nezávadnosti Společnosti obuvnickému zboží (oznámeno pod číslem K(2001) 3681) (1)
32001D0834 OJ L 312, 29.11.2001, p.5 Rozhodnutí Komise 2001/834/ES ze dne 18. července 2001 o státní podpoře, kterou má Itálie v úmyslu uplatnit ve prospěch v přístavním odvětví (oznámeno pod číslem K(2001) 2346) (1)
32001D0835 OJ L 312, 29.11.2001, p.25 Rozhodnutí Komise 2001/835/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterým se členské státy zmocňují povolit dočasné uvádění na trh v případě rozmnožovacího materiálu vína, který nesplňuje požadavky směrnice Rady 68/193/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 3623)
32001D0836 OJ L 312, 29.11.2001, p.27 Rozhodnutí Komise 2001/836/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterým se členské státy zmocňují dočasně poskytovat odchylky od ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě rostlin Vitis L., jiných než ovoce, pocházejících ze Švýcarska (oznámeno pod číslem K(2001) 3764)
32001D0837 OJ L 319, 04.12.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/837/ES ze dne 17. září 2001 o řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a podle článku 53 Dohody o EHP (Případy COMP/34493 — DSD; COMP/37366 — Hofmann a DSD; COMP/37299 — Edelhoff a DSD; COMP/37291 — Rethmann a DSD; COMP/37288 — ARGE a pět dalších a DSD; COMP/37287 — AWG a pět dalších a DSD; COMP/37526 — Feldhaus a DSD; COMP/37254 — Nehlsen a DSD; COMP/37252 — Schönmackers a DSD; COMP/37250 — Altvater a DSD; COMP/37246 — DASS a DSD; COMP/37245 — Scheele a DSD; COMP/37244 — SAK a DSD; COMP/37243 — Fischer a DSD; COMP/37242 — Trienekens a DSD; COMP/37267 — Interseroh a DSD) (oznámeno pod číslem K(2001) 2672) (1)
32001D0839 OJ L 319, 04.12.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/839/ES ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanovují dotazníky, jež mají být používány v případě výroční zprávy o hodnocení kvality okolního ovzduší podle směrnic Rady 96/62/ES a 1999/30/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3405) (1)
32001D0840 OJ L 313, 30.11.2001, p.40 Rozhodnutí Rady 2001/840/ES ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění jednací řád Rady
32001D0841 OJ L 313, 30.11.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/841/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/452/EHS, kterým se členské státy zmocňují poskytovat odchylky o některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES v případě rostlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. pocházejících z Japonska (oznámeno pod číslem K(2001) 3760)
32001D0842 OJ L 313, 30.11.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/842/ES ze dne 28. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 93/402/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze zemí Jižní Ameriky, a zejména z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2001) 3802) (1)
32001D0843 OJ L 313, 30.11.2001, p.58 Rozhodnutí Komise 2001/843/ES ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanovuje povinný systém označování hovězího masa v Lucembursku (oznámeno pod číslem K(2001) 3783)
32001D0844 OJ L 317, 03.12.2001, p.1 Rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, EURATOM ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její vnitřní jednací řád (oznámeno pod číslem K(2001) 3031)
32001D0847 OJ L 315, 01.12.2001, p.61 Rozhodnutí Komise 2001/847/ES ze dne 30. listopadu 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2000/721/ES za účelem změny italské programu vakcinace proti influenze ptáků a současných omezení obchodu s čerstvým masem vakcinovaných krocanů (oznámeno pod číslem K(2001) 3815) (1)
32001D0848 OJ L 315, 01.12.2001, p.64 Rozhodnutí Komise 2001/848/ES ze dne 30. listopadu 2001, kterým se potřetí mění rozhodnutí 2001/740/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 3816) (1)
32001D0849 OJ L 315, 01.12.2001, p.71 Rozhodnutí Komise 2001/849/ES ze dne 30. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí Komise 98/371/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky a osvědčení pro dovoz čerstvého masa z některých evropských třetích zemí s přihlédnutím k některým aspektům týkajícím se Polska (oznámeno pod číslem K(2001) 3818) (1)
32001D0851 OJ L 318, 04.12.2001, p.9 Rozhodnutí Komise 2001/851/ES ze dne 21. června 2001 o státní podpoře, kterou Itálie poskytla expediční společnosti Tirrenia di Navigazione (oznámeno pod číslem K(2001) 1684) (1)
32001D0852 OJ L 318, 04.12.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/852/ES ze dne 19. listopadu 2001, kterým se přijímají dovozní rozhodnutí Společenství podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemikálií a kterým se mění rozhodnutí 2000/657/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3376) (1)
32001D0853 OJ L 318, 04.12.2001, p.46 Rozhodnutí Komise 2001/853/ES ze dne 3. prosince 2001, kterým se schvalují programy eradikace a monitorování nákaz zvířat a programy prevence zoonóz, které členské státy předložily pro rok 2002 (oznámeno pod číslem K(2001) 3817)
32001D0854 OJ L 318, 04.12.2001, p.54 Rozhodnutí Komise 2001/854/ES ze dne 3. prosince 2001, kterým se schvalují programy monitorování TSE, které předložily členské státy pro rok 2002 a kterým se stanovuje úroveň finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3819)
32001D0855 OJ L 320, 05.12.2001, p.13 Rozhodnutí Rady 2001/855/ES ze dne 15. listopadu 2001, kterým se povoluje automatická obnova nebo prodloužení platnosti ustanovení, kterými se řídí záležitosti spadající do působnosti společné obchodní politiky obsažené ve smlouvách o přátelství, obchodních a navigačních smlouvách a dohodách o obchodu mezi členskými státy a třetími zeměmi
32001D0856 OJ L 320, 05.12.2001, p.28 Rozhodnutí Komise 2001/856/ES ze dne 4. října 2000 o státní podpoře ve prospěch Verlipack, Belgie (oznámeno pod číslem K(2000) 2926) (1)
32001D0857 OJ L 320, 05.12.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/857/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství ve Litevské republice v období před přistoupením
32001D0858 OJ L 321, 06.12.2001, p.23 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/858/ES ze dne 24. října 2001 o zproštění Komise v případě finanční správy šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 1999
32001D0859 OJ L 321, 06.12.2001, p.30 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2001/859/ES ze dne 24. října 2001 o účtech šestého, sedmého a osmého Evropského rozvojového fondu pro finanční rok 1999
32001D0860 OJ L 321, 06.12.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/860/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2001 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2001) 3625)
32001D0861 OJ L 321, 06.12.2001, p.34 Rozhodnutí Komise 2001/861/ES ze dne 27. listopadu 2001, kterým se uznává jako kompletní dokumentace předložená k detailnímu přezkoumání za účelem případného začlenění Laminarinu a Novaluronu do přílohy I k směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2001) 3761) (1)
32001D0862 OJ L 321, 06.12.2001, p.36 Rozhodnutí Komise 2001/862/ES ze dne 30. listopadu 2001 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé Francii zaváděním registru vinic (oznámeno pod číslem K(2001) 3811)
32001D0862 OJ L 321, 06.12.2001, p.38 Rozhodnutí Komise 2001/863/ES ze dne 5. prosince 2001 o některých ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 4250) (1)
32001D0865 OJ L 323, 07.12.2001, p.24 Rozhodnutí Rady 2001/865/ES ze dne 6. listopadu 2001, kterým se Spojené království opravňuje použít opatření odchylné od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
32001D0866 OJ L 323, 07.12.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/866/ES ze dne 3. prosince 2001 o zvláštním finančním příspěvku Společenství k programu kontroly bakterií Campylobacter u brojlerů, který předložilo Švédsko (oznámeno pod číslem K(2001) 3820)
32001D0867 OJ L 323, 07.12.2001, p.29 Rozhodnutí Komise 2001/867/ES ze dne 3. prosince 2001, kterým se mění směrnice Rady 90/539/EHS, pokud jde o veterinární osvědčení pro obchod s drůbeží a násadovými vejce uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2001) 3821) (1)
32001D0868 OJ L 330, 14.12.2001, p.1 Rozhodnutí Rady 2001/868/ES ze dne 29. října 2001 o podpisu jménem Společenství a prozatímním uplatňování Prozatímní dohody o obchodu o otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé
32001D0870 OJ L 325, 08.12.2001, p.21 Rozhodnutí Rady 2001/870/ES ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Republikou Kongo, Fidži, Spolkovou republikou Guyana, Republikou Côte d'Ivoire , Jamajkou, Keňskou republikou, Republikou Madagaskar, Republikou Malawi, Republikou Mauritius, Republikou Surinam, Saint Kitts a Nevis, Svazijským královstvím, Spojenou republikou Tanzánie, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Republikou Zambie a Republikou Zimbabwe o dodávkách surového cukru určeného k rafinaci
32001D0871 OJ L 325, 08.12.2001, p.31 Rozhodnutí Komise 2001/871/ES ze dne 7. prosince 2001 o finanční pomoci Společenství na eradikaci klasického moru prasat ve Spojeném království v roce 2000 (oznámeno pod číslem K(2001) 3937)
32001D0872 OJ L 325, 08.12.2001, p.33 Rozhodnutí Komise 2001/872/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se schvalují režimy, které předložilo Spojené království a Irsko ke stažení všech ryb na farmách nakažených virem infekční chudokrevnosti lososů (ISA) a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/494/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 3938 (1)
32001D0873 OJ L 325, 08.12.2001, p.34 Rozhodnutí Komise 2001/873/ES ze dne 4. prosince 2001, kterým se opravuje směrnice 2001/22/ES, kterou se stanovují metody odběru vzorků a analytické metody pro úřední kontrolu úrovní olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (oznámeno pod číslem K(2001)0 3913) (1)
32001D0877 OJ L 326, 11.12.2001, p.22 Rozhodnutí Rady 2001/877/ES ze dne 24. září 2001 o podpisu Mezinárodní dohody o kávě z roku 2001 jménem Společenství
32001D0878 OJ L 326, 11.12.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/878/ES ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/670/ES o poskytování podpory výroby stolních oliv v Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2001) 3924)
32001D0879 OJ L 326, 11.12.2001, p.41 Rozhodnutí Komise 2001/879/ES ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/648/ES o poskytování podpory výroby stolních oliv ve Francii (oznámeno pod číslem K(2001) 3925)
32001D0880 OJ L 326, 11.12.2001, p.42 Rozhodnutí Komise 2001/880/ES ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/649/ES o poskytování podpory výroby stolních oliv v Řecku (oznámeno pod číslem K(2001) 3962)
32001D0881 OJ L 326, 11.12.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/881/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanovuje seznam hraničních kontrolních míst schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a kterým se aktualizují prováděcí pravidla týkající se kontrol, jež mají provádět experti Komise (oznámeno pod číslem K(2001) 3941)(1)
32001D0882 OJ L 327, 12.12.2001, p.37 Rozhodnutí Komise 2001/882/ES ze dne 25. července 2001 o státní podpoře, kterou Francie uplatňuje ve formě pomoci na vývoj křižníku "Le Levant" postaveného společností Alstom Leroux Naval pro účely operace na ostrově Saint-Pierre-et-Miquelon(oznámeno pod číslem K(2001) 2435)(1)
32001D0883 OJ L 327, 12.12.2001, p.43 Rozhodnutí Komise 2001/883/ES ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/650/ES o poskytování podpory výroby stolních oliv ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2001) 3918)
32001D0884 OJ L 327, 12.12.2001, p.44 Rozhodnutí Komise 2001/884/ES ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/658/ES o poskytování podpory výroby stolních oliv v Itálii (oznámeno pod číslem K(2001) 3927)
32001D0885 OJ L 327, 12.12.2001, p.45 Rozhodnutí Komise 2001/885/ES ze dne 6. prosince 2001, kterým se agentury pověřují správou podpor předvstupních opatření ve prospěch rozvoje zemědělství v Lotyšské republice v období před přistoupením
32001D0889 OJ L 329, 14.12.2001, p.68 Rozhodnutí Komise 2001/889/ES ze dne 12. prosince 2001, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vzniklé Itálii podle záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2001) 4008)
32001D0890 OJ L 329, 14.12.2001, p.72 Rozhodnutí Komise 2001/890/ES ze dne 13. prosince 2001 o uznání "Řeckého lodního rejstříku" v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice Rady 94/57/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4218) (1)
32001D0891 OJ L 329, 14.12.2001, p.73 2001/891/ES: Rozhodnutí č. 181 ze dne 13. prosince 2000 o výkladu čl. 14 odst. 1, čl. 14a odst. 1 a čl. 14b odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o právních předpisech vztahujících se na zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné dočasně pracující mimo příslušný stát (1)
32001D0892 OJ L 331, 15.12.2001, p.40 Rozhodnutí Komise 2001/892/ES ze dne 25. července 2001 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Zachycování přeshraniční pošty) (oznámeno pod číslem K(2001) 1934) (1)
32001D0893 OJ L 331, 15.12.2001, p.79 Doporučení Komise 2001/893/ES ze dne 7. prosince 2001 o zásadách používání "SOLVIT" -- Síť pro řešení problémů na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K(2001) 3901)(1)
32001D0894 OJ L 331, 15.12.2001, p.83 Rozhodnutí Komise 2001/894/ES ze dne 13. prosince 2001 o finančním příspěvku Společenství na program kontroly organismů škodlivých rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departmentech pro rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 4267)
32001D0895 OJ L 331, 15.12.2001, p.89 Rozhodnutí Komise 2001/895/ES ze dne 13. prosince 2001 o finančním příspěvku Společenství na program kontroly organismů škodlivých rostlinám a rostlinným produktům na Madeiře pro rok 2001 (oznámeno pod číslem K(2001) 4268)
32001D0896 OJ L 331, 15.12.2001, p.95 Rozhodnutí Komise 2001/896/ES ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanovují opatření pro srovnávací testy a zkoušky Společenství pro rozmnožovací a rostlinný materiál ovocných rostlin podle směrnice Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 4220)
32001D0897 OJ L 331, 15.12.2001, p.97 Rozhodnutí Komise 2001/897/ES ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanovují opatření pro srovnávací testy a zkoušky Společenství pro rozmnožovací a rostlinný materiál některých rostlin podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 92/33/EHS (oznámeno pod číslem K(2001) 4222) (1)
32001D0898 OJ L 331, 15.12.2001, p.101 Rozhodnutí Komise 2001/898/ES ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanovují opatření pro srovnávací testy a zkoušky Společenství pro rozmnožovací a rostlinný materiál okrasných rostlin podle směrnice Rady 98/56/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4224)
32001D0899 OJ L 334, 18.12.2001, p.28 Rozhodnutí Rady 2001/899/ES ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 1999/325/ES o poskytování makrofinanční pomoci Bosně a Herzegovině
32001D0900 OJ L 334, 18.12.2001, p.29 Rozhodnutí Rady 2001/900/ES ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 1999/733/ES o poskytování doplňkové makrofinanční pomoci bývalé jugoslávské republice Makedonii
32001D0901 OJ L 334, 18.12.2001, p.30 Rozhodnutí Rady 2001/901/ES ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/549/ES o poskytování makrofinanční pomoci Svazové republice Jugoslávii
32001D0903 OJ L 335, 19.12.2001, p.15 Rozhodnutí Rady 2001/903/ES ze dne 3. prosince 2001 o evropském roku postižených 2003
32001D0904 OJ L 335, 19.12.2001, p.21 Rozhodnutí Komise 2001/904/ES ze dne 18. prosince 2001, kterým se posedmé mění rozhodnutí 2001/327/ES o omezení pohybu zvířat, jejichž druhy jsou náchylné ke slintavce a kulhavce (oznámeno pod číslem K(2001) 4382) (1)
32001D0905 OJ L 335, 19.12.2001, p.22 Rozhodnutí Komise 2001/905/ES ze dne 18. prosince 2001, kterým se schvaluje program eradikace Aujeszkyho choroby, který předložila Belgie a Nizozemsko, týkající se dodatečných záruk na vepře určené pro území Belgie a Nizozemska a kterým se mění rozhodnutí 93/244/EHS a 2001/618/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4384)
32001D0906 OJ L 337, 20.12.2001, p.34 Rozhodnutí Rady 2001/906/ES, EURATOM ze dne 26. listopadu 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Švédsko
32001D0907 OJ L 337, 20.12.2001, p.35 Rozhodnutí Rady 2001/907/ES, EURATOM ze dne 26. listopadu 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Dánsko
32001D0908 OJ L 337, 20.12.2001, p.36 Rozhodnutí Rady 2001/908/ES, EURATOM ze dne 26. listopadu 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Švédsko
32001D0909 OJ L 337, 20.12.2001, p.37 Rozhodnutí Rady 2001/909/ES, EURATOM ze dne 26. listopadu 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Francii
32001D0910 OJ L 337, 20.12.2001, p.38 Rozhodnutí Rady 2001/910/ES, EURATOM ze dne 26. listopadu 2001, kterým je jmenován jeden člen Hospodářského a sociálního výboru za Nizozemsko
32001D0911 OJ L 337, 20.12.2001, p.39 Rozhodnutí Komise 2001/911/ES ze dne 19. prosince 2001, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2001/740/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 4601) (1)
32001D0912 OJ L 337, 20.12.2001, p.49 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2001/912/ES ze dne 8. listopadu 2001 o některých podmínkách týkajících se přístupu k monitorovacímu systému padělání (CMS) (ECB/2001/11)
32001D0913 OJ L 337, 20.12.2001, p.52 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2001/913/ES ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2001/15)
32001D0914 OJ L 337, 20.12.2001, p.55 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2001/914/ES ze dne 6. prosince 2001 o přidělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států z finančního roku 2002 (ECB/2001/16)
32001D0916 OJ L 342, 27.12.2001, p.6 Rozhodnutí Rady 2001/916/ES ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
32001D0917 OJ L 342, 27.12.2001, p.24 Rozhodnutí Rady 2001/917/ES ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Prozatímní dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
32001D0918 OJ L 342, 27.12.2001, p.42 Rozhodnutí Rady 2001/918/ES ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
32001D0919 OJ L 342, 27.12.2001, p.60 Rozhodnutí Rady 2001/919/ES ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Stabilizační a asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
32001D0920 OJ L 342, 27.12.2001, p.79 Rozhodnutí Rady 2001/920/ES ze dne 4. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členské státy, jednajícími v rámci Evropské unie na straně jedné a Slovinskou republikou na straně druhé s přihlédnutím k výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení pro alkoholické a aromatizované nápoje
32001D0923 OJ L 339, 21.12.2001, p.50 Rozhodnutí Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001, kterým se zavádí výměnný, pomocný a vzdělávací program na ochranu eura proti padělání (Program "Pericles")
32001D0924 OJ L 339, 21.12.2001, p.55 Rozhodnutí Rady 2001/924/ES ze dne 17. prosince 2001, kterým se prodlužuje účinnost rozhodnutí, kterým se zavádí výměnný, pomocný a vzdělávací program na ochranu eura proti padělání (Program "Pericles") v členských státech, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu
32001D0925 OJ L 339, 21.12.2001, p.56 Rozhodnutí Komise 2001/925/ES ze dne 20. prosince 2001 o ochranných opatřeních týkajících se klasického moru prasat ve Španělsku a kterým se zrušuje rozhodnutí 2001/863/ES (oznámeno pod číslem K(2001) 4720) (1)
32001D0926 OJ L 341, 22.12.2001, p.125 Rozhodnutí Rady 2001/926/ES ze dne 17. prosince 2001 o uzavření dohody formou výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanovují rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Islámskou republikou Mauretánie pro období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006
32001D0927 OJ L 344, 28.12.2001, p.83 Rozhodnutí Rady 2001/927/ES ze dne 27. prosince 2001, kterým se zavádí seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních restriktivních opatřeních namířených proti určitým osobám a subjektům za účelem boje proti terorismu
32001D0929 OJ L 344, 28.12.2001, p.89 Rozhodnutí Evropské centrální banky 2001/929/ES ze dne 20. prosince 2001 o schválení objemu mincí vydaných v roce 2002 (ECB/2001/19)
32001D0932 OJ L 345, 29.12.2001, p.71 932/2001/ESUO: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 19. prosince 2001 o některých opatřeních uplatňovaných vůči Ruské federaci, která se týkají obchodu s některými ocelářskými výrobky spadajícími do působnosti Smlouvy o ESUO
32001D0933 OJ L 345, 29.12.2001, p.75 933/2001/ESUO: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 19. prosince 2001 o některých opatřeních uplatňovaných vůči Ukrajině, která se týkají obchodu s některými ocelářskými výrobky spadajícími do působnosti Smlouvy o ESUO
32001D0934 OJ L 345, 29.12.2001, p.78 934/2001/ESSC: Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 19. prosince 2001 o některých opatřeních uplatňovaných vůči Kazachstánu, která se týkají obchodu s některými ocelářskými výrobky spadajícími do působnosti Smlouvy o ESUO
32001D0935 OJ L 345, 29.12.2001, p.80 Rozhodnutí Rady 2001/935/ES ze dne 17. prosince 2001 o podpisu jménem Společenství a prozatímním uplatňování Dohody ve formě Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Islámskou pákistánskou republikou o přechodných opatřeních v oblasti přístupu na trh pro textilní a oděvní výrobky
32001D0936 OJ L 345, 29.12.2001, p.91 Rozhodnutí Komise 2001/936/ES ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanovují odchylky od rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o pravidla původu pro připravené a konzervované garnáty obecné a krevety z Grónska (oznámeno pod číslem K(2001) 4648)
32001D0937 OJ L 345, 29.12.2001, p.94 Rozhodnutí Komise 2001/937/ES, ESUO, EURATOM ze dne 5. prosince 2001, kterým se mění její jednací řád (oznámeno pod číslem K(2001) 3714)
32001D0938 OJ L 345, 29.12.2001, p.99 Rozhodnutí Komise 2001/938/ES ze dne 28. prosince 2001, kterým se popáté mění rozhodnutí 2001/740/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2001) 4729(1)
32001D10267 OJ L 094, 04.04.2001, p.26 Rozhodnutí Komise 2001/267/ES ze dne 3. dubna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2001/234/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se slintavky a kulhavky v Irsku (oznámeno pod číslem K(2001) 1038)
32001D1346 OJ L 185, 06.07.2001, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1346/2001/ES ze dne 22. května 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES, pokud jde o námořní přístavy, vnitrozemské přístavy a intermodální terminály a projekt č. 8 uvedený v příloze III
32001D1346r OJ L 288, 01.11.2001, p.53 Oprava k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1346/2001/ES ze dne 22. května 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES, pokud jde o námořní přístavy, vnitrozemské přístavy a intermodální terminály a projekt č. 8 uvedený v příloze III (Úř. věst. č. L 185 ze dne 6.7.2001)
32001D1357 OJ L 182, 05.07.2001, p.27 Rozhodnutí Komise č. 1357/2001/ESSC ze dne 4. července 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 283/2000/ESUO, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovoz některých plochých válcovaných výrobků z oceli nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo více, neplátovaných, nepokovených ani nepotažených, ve svitcích, dále neopracovaných jinak než válcováním za tepla, pocházející, inter alia, z Indie
32001D1699 OJ L 231, 29.08.2001, p.3 Rozhodnutí Komise č. 1699/2001/ESUO ze dne 28. srpna 2001, kterým se z důvodu "nového vývozce" zahajuje přezkum rozhodnutí č. 283/2000/ESUO, kterým se ukládá definitivní antidumpingové clo na dovozy některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce 600 mm nebo více, neplátovaných, nepokovených ani nepotažených, ve svitcích, po válcování za tepla dále neopracovaných, pocházejících inter alia z Indie a kterým se zrušuje clo v případě dovozu od jednoho vývozce z této země a na základě kterého tyto dovozy podléhají registraci
32001D2455 OJ L 331, 15.12.2001, p.1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se stanovuje seznam prioritních látek v oblasti vodní policie a kterým se mění směrnice 2000/60/ES (1)
32001D2537 OJ L 341, 22.12.2001, p.71 Rozhodnutí Komise č. 2537/2001/ESUO ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanovuje míra dávek pro finanční rok 2002 a kterým se mění rozhodnutí č. 3/52/ESUO o výši a způsobech uplatňování dávek uvedených v článcích 49 a 50 Smlouvy


(1) - Texty s významem pro EHP (Evropský hospodářský prostor)
Tučně tištěné předpisy mají dlouhodobý význam, slabě tištěné předpisy mají pouze dočasnou platnost
PŘEKLADY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁVAZNÉ JE POUZE ZNĚNÍ, KTERÉ BYLO ZVEŘEJNĚNO V TIŠTĚNÉ VERZI OFFICIAL JOURNAL
Odkaz na originální stránky Official Journal na adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj